Корпоративна філософія

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2012 в 22:03, реферат

Краткое описание

Корпоративна культура — могутній і потужній інструмент управління персоналом. Вона забезпечує довготривалий успіх підприємства на ринку товарів і послуг. Основою та фундаментом корпоративної культури є корпоративна філософія.
Корпоративна філософія (бачення) організації пояснює причину її існування, суспільний статус, характер взаємин із зовнішнім середовищем і співробітниками. Бачення створює почуття перспективи в діяльності організації, забезпечує спадкоємність наступних один за одним цілей.
Будь-яка мета обмежує рамки дій організації своїм виконанням, у бачення ж немає фінішної межі, воно створює імпульс для постійного прогресу.

Содержание работы

Вступ.....................................................................................................................с. 3
Зміст поняття «корпоративна культура». Корпоративна філософія як частина корпоративної культури. ................................................................с. 4
Форми декларування корпоративної філософії: місія, цінності, принципи, цілі організації.......................................................................с. 6
Рекомендації щодо розробки декларації корпоративної філософії....с.13
Висновки..............................................................................................................с.15
Список використаної літератури......................................................................с. 17

Содержимое работы - 1 файл

Міністерство освіти і науки.doc

— 106.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольна  робота

з дисципліни «Іміджелогія та PR в туризмі»

на  тему:

«Корпоративна філософія» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зміст 

Вступ.....................................................................................................................с. 3

 1. Зміст поняття «корпоративна культура». Корпоративна філософія як частина корпоративної культури. ................................................................с. 4
  1. Форми декларування корпоративної філософії: місія, цінності, принципи, цілі організації.......................................................................с. 6
  2. Рекомендації щодо розробки декларації корпоративної філософії....с.13

Висновки..............................................................................................................с.15

Список використаної літератури......................................................................с. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Вступ

     Корпоративна  культура — могутній і потужній інструмент управління персоналом. Вона забезпечує довготривалий успіх підприємства на ринку товарів і послуг. Основою та фундаментом корпоративної культури є корпоративна філософія.

     Корпоративна  філософія (бачення) організації пояснює причину її існування, суспільний статус, характер взаємин із зовнішнім середовищем і співробітниками. Бачення створює почуття перспективи в діяльності організації, забезпечує спадкоємність наступних один за одним цілей.

     Будь-яка  мета обмежує рамки дій організації  своїм виконанням, у бачення ж  немає фінішної межі, воно створює імпульс для постійного прогресу. Отже, яким повинно бути бачення організації?

     Актуальність  цієї проблеми достатньо висока, тому що в країнах СНД (Україні, Росії, Білорусі та ін.) тільки зявляється таке поняття як корпоративна культура, філософія, символіка.

     Метою дослідження даної роботи є визначення поняття «корпоративна філософія», її складових та застосування корпоративної  філософії на практиці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Зміст поняття «корпоративна  культура». Корпоративна філософія як частина  корпоративної культури

     Корпорати́вна культу́ра —  це система цінностей та переконань, які розділяє кожен працівник фірми та передбачає його поведінку, обумовлює характер життєдіяльності організації. Корпоративна культура це також спосіб і засіб створення організації, яка самостійно розвивається. Структуру корпоративної культури розглядають у своїх працях багато авторів. Наприклад, існує такі складові корпоративної культури:

  1.  прийнята система лідерства;

 1. стилі вирішення конфліктів;
 2. діюча система комунікації;
 3. положення індивіда в організації;
 4. прийнята символіка: гасла, організаційні табу, ритуали.

   О. М. Чуміков у своїй книзі «Зв'язки з громадськістю» говорить про те, що вона складається з:

     1.Фундамент  - корпоративна філософія

     Можна сказати, що не просто фундамент, а підземний  фундамент утворює корпоративна філософія - повний, розгорнутий, докладний виклад морально-етичних та ділових норм, принципів, кредо, якими керуються працівники фірми. Корпоративна філософія не переслідує рекламні цілі, а виконує функцію внутрішнього організуючого початку, оформленого свого роду суспільним договором, укладеним добровільно причетними до нього людьми. Вона також грає роль камертона, що дозволяє перевірити точність звучання всіх послань фірми.

     Слід  зазначити, що чим більшою мірою  унікальна корпоративна філософія, тим більш працездатною вона є. Корпоративна філософія, її унікальність не повинна суперечити існуючим на якомусь міжнародному, державному чи регіональному просторі законам або іншим нормативним актам. Корпоративна філософія повинна надихати, бути простою та щирою. Найважливіша мета її полягає в тому, щоб надати сенс праці і, отже, мотивувати працівників організації. Разом з тим корпоративна філософія - це найменш чіткий орієнтир у діяльності організації в порівнянні з іншими, кількісно заданими цілями (наприклад, розміром прибутку, товарообігом і т. п.). І потім, можливо, тут міститься найцікавіше - корпоративна культура орієнтує співробітників фірми на виконання вимог більш жорстких, ніж це передбачено зведенням законів, віддаючи пріоритет саме цим, своїм вимогам, наприклад, це можуть бути правила ділової етики, кодекс і т. д.

     За  порушення корпоративних норм співробітники  фірми несуть посадову відповідальність перед своєю компанією

       Філософія і стратегії розглядаються  як найбільш потужні управлінські інструменти, що забезпечують довгостроковий поступальний розвиток організації в мінливому зовнішньому середовищі.

     2.Історія - фундамент надземний.

     Історія надає солідність, обгрунтованість, надійність; сприяє вербальної, а потім і внутрішньої відчутності фірми, робить її більш зрозумілою, полегшує діалог між фірмою і споживачами.

     3. Зовнішній вигляд «дому» - логотип, фірмовий стиль, айдентика, діловий стиль співробітників,ритуали та свята.

Багато  організацій не мають чітко сформульованої філософії, але в будь якому випадку вони керуються деяким набором цінностей. Тому потрібно розділяти реальну філософію організації та декларовану філософію.        Декларація філософії – це заява про граничні основи діяльності організації, які:

 1. Оформлюються в письмовому вигляді;
 2. Завжди носять позитивний характер;
 3. Представляють організацію для публічного розгляду.

     Філософія лише тоді стає потужним інструментом іміджування, коли вона заявлена.

     Про користність роботи по визначенню та декларуванню філософії можна сперечатися. Одні менеджери сприймають заявлення філософії як загальні фрази, явні банальності. Інші вважають, що це найбільш важливе в менеджменті.

     У вітчизняній науці дослідження  філософії організації як фактор успіху поки що являють собою задачу майбутнього. Західні дослідження у цій галузі суперечливі. Одні з них показали, що серед компаній, які мають, так і серед тих, що не мають продекларовану філософію, є цілком успішні. В інших дослідженнях було виявлено, що всі найбільш поважні та найбільш успішні компанії мають спеціальні документи, що заявляють філософію фірми. Причому ідеї, що там містяться, стали не просто декларацією, а реальним керівництвом до дій. Для успіху важливо, щоб позитивна філософія стала не тільки тим, що декларує компанія, але й тим, що вона робить.

     Філософія організації не завершується лише функцією створення іміджу. Вона впливає на життя компанії. Крім іміджевої філософія виконує наступні важливі функції:

     -впливає  на формування корпоративного  духу;

     -впливає  на трудову мотивацію персоналу;

     -являє  віхідну ланку у стратегії  організації: на її основі створюються  стратегічна мета організації  та засоби її досягнення;

     -задає  норми та стандарти діяльності  персоналу.

     Тому  концептуальне обгрунтування іміджу організації в корпоративній  філософії повинно біти узгоджено з іншими підсистемами управління організацією.

     2.1.Форми декларування корпоративної філософії

     Під формою корпоративної філософії  розуміють конкретний засіб оприлюднення філософії організації.

     Різниця форм декларування філософії організації починається з назви. В одних випадках організації позначають свою декларацію як «кредо» (від. лат. credo – вірю, вірую, тобто основи світогляду, переконань). В інших – як «філософія фірми». Ще в інших – як «принципи бізнесу» чи «місія фірми». Використовуються також назви «цінності компанії», «політика фірми», «стратегічні цілі» чи «стратегія компанії». В англомовних країнах організації часто використовують термін «mission statements».

     Що  стосується змісту, то як показує проведений аналіз існуючих декларацій, вони являють собою комбінацію з п’яти основних блоків корпоративної філософії, або один з них. Ось ці блоки:

 1. Місія організації
 2. Цінності організації
 3. Принципи діяльності організації
 4. Цілі організації
 5. Стратегія організації

     Місія (від лат. mission – відповідальна роль, доручення) – ключовий елемент філософії компанії. В англомовній спеціалізованій науковій літературі місія організації визначається відповідями на питання: чим фірма займається і чим вона є.

      Розуміння важливості усвідомлення та декларування місії фірми розширює свої кордони серед українських практичних менеджерів. Так, опитування 2009 р., яке було проведено серед 350-ти менеджерів турфірм, виявило, що 40% опитуваних не розуміли, що таке соціальна роль; 45% заявили, що їх соціальна роль – продаж турпродукту за помірними цінами; і тільки 5% виявили більш глибоке розуміння місії як відповідальності перед споживачем.  У 2010 р. серед 420-ти опитуваних співвідношення аналогічних груп було 52%, 39% та 9%. Дослідження виявило велику різницю у розумінні соціальної ролі фірми, проте центром уваги була «розробка і надання масовому туристу комплексного та високоякісного продукту». У тому ж дослідженні було виявлено, що доля керівників, які заперечували приналежність корпоративної культури до ведення бізнесу, скоротилася з 54% до 49%.

      В існуючих корпоративних деклараціях  відповіді на питання щодо призначення  організації різняться за рівнем приземленості. Іноді організації  перераховують в місії свої прямі  обов’язки чи прямі економічні вигоди. Навряд чи це найкраща форма декларування корпоративної місії. В ній відсутні ознаки ідеалу, мрії.  Існує низка вимог до формулювання місії організації:

 • чіткість та ясність
 • виключення двозначності
 • можливість творчого розвитку організації в рамках незмінної місії
 • формулювання, яке враховує інтереси власників, співробітників та споживачів.

Ось декілька вдалих прикладів місії:

     «Місія  компанії "Наталі Турс" - сприяти  розвитку цивілізованого ринку туристичних  послуг в Росії, забезпечуючи за доступними цінами відпочинок, який відповідає кращим міжнародним стандартам. "Наталі Турс" користується гарною репутацією на ринку і завжди будує бізнес відповідно з поняттями професійної честі» (туристична фірма «Наталі турс»)

     «Місія CORAL TRAVEL полягає в  тому, щоб максимально  сприяти створенню цивілізованого туристичного ринку, де відносини в ланцюжку клієнт - агент - оператор засновані на взаємній довірі і повазі»(туристичний оператор Coral Travel)

   Цінності  організації

   Цінністю  в загальному розумінні є все  те, що має значення для людини та задовольняє її потреби. В контексті іміджелогії під цінностями розуміють найвищі цінності, яким служить будь-яка організація. Ось деякі типові ціннності, які були виділені автором на основі аналізу декларацій ряду українських та американських компаній:

 1. Споживачі та їх потреби

   Оскільки  споживач голосує грошима за виживання  та процвітання компнаій, багато з  них враховують це в своїй філософії: «Ми орієнтуємося на споживача», «Споживач визначає наше майбутнє» та ін. Наприклад, американська компанія, яка працює в сфері готельного бізнесу, RHW Hotel Management Company, заявляє: «Ми присвячуємо себе та наші ресурси забезпеченню повного задоволення гостя...»

 1. Якість продукції та послуг

   Багато  компаній прагнуть того, щоб їх ім’я асоціювалося з високою якістю продуктів та послуг. Це бажання відображається в їх філософії:

«Ми, туроператор по Греції Музенідіс Тревел можемо гарантувати  вам найвищу якість обслуговування і  готові надати широкий  вибір послуг і  варіантів відпочинку та ділових поїздок»( туристичний оператор «Музенідіс Тревел»)

Информация о работе Корпоративна філософія