Історія виникнення Паблік рилейшинз

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 11:19, контрольная работа

Краткое описание

Паблік рілейшнз — один з важливих елементів сучасного цивілізованого ринкового механізму, безпосередньо пов'язаного з дослідженням і формуванням попиту, що безперервно змінюється, і пропозиції на товари, продукцію і послуги у всіх галузях національної і світової економіки, що активно розвиваються, підвищенням на цій основі ефективності виробництва і комерційної діяльності, задоволенням потреб людей в інших сферах суспільного життя.

Содержание работы

Вступ…………………………………………………………………. 2
1. Виникнення Паблік рілейшинз ………………………………….. 3
2. Вплив Паблік рілейшнз на успішний розвиток комерційної діяльності ………………………………………………………………5
Список використаної літератури і джерел

Содержимое работы - 1 файл

контрольная.doc

— 84.50 Кб (Скачать файл)

   МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Контрольна  робота

 
 

   Дисципліна: «Основи Паблик рилейшенз»

   Тема: «Історія виникнення Паблік рилейшинз» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

                                                                                    Виконала студентка

                                                                                    Групи

                                                                                    Плиско Крістіна

                                                        Перевірив:

                                                                                                                                                             
 
 
 

   КИЕВ 2009

           ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………. 2

1. Виникнення  Паблік рілейшинз ………………………………….. 3

2. Вплив Паблік рілейшнз на успішний розвиток комерційної діяльності ………………………………………………………………5

Список  використаної літератури і джерел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВСТУП

     Паблік  рілейшнз — один з важливих елементів  сучасного цивілізованого ринкового  механізму, безпосередньо пов'язаного  з дослідженням і формуванням  попиту, що безперервно змінюється, і пропозиції на товари, продукцію і послуги у всіх галузях національної і світової економіки, що активно розвиваються, підвищенням на цій основі ефективності виробництва і комерційної діяльності, задоволенням потреб людей в інших сферах суспільного життя. [5,c.125].

     Діяльність ПР виникла в глибокій старовині як один з елементів управління суспільством впродовж всієї його історії. Прообрази служб ПР можна знайти в Древній Греції, Древньому Римі, ще раніше — на Древньому Сході, в Китаї. Багато прикладів і в Новому часі. Цією діяльністю займалися і первоапостоли. Серед них Святий апостол Павло, що виконав місію створення християнства як позаетнічної конфесії [3,c.20]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1. Виникнення Паблік рілейшинз

     Вперше  офіційне вираз «Паблік рілейшнз» вжив президент США Томас Джефферсон, коли в 1807 р. він в чернетці свого «Сьомого звернення до Конгресу» вписав його замість викресленого «стан думки» [3,c.25].

     У Англії зародження основ паблік рілейшнз відносять лише на початок XX ст, коли під керівництвом прем'єр-міністра Великобританії Ллойда Джорджа була проведена широка кампанія серед громадськості на підтримку закону про національне страхування [3,c.26].

     Ключовою  віхою у формуванні зв'язків з  громадськістю стали Перша і  Друга світові війни, коли паблік рілейшнз був використаний в цілях зміцнення оборонної потужності країн, єднання всіх сил суспільства, а також морального розкладання противника з широким використанням засобів масової інформації.

     Бум у формуванні Паблік Рілейшнз як самостійної  науки припав на середину 1960-х років — етап післявоєнної конверсії оборонної промисловості, переходу до постіндустріального суспільства, коли стали панувати закони ринку-покупця.

     У 1970-х роках наука паблік рілейшнз офіційно увійшла до обов'язкових  програм економічних коледжів і університетів. Одночасно вона стає серйозним інструментом в досягненні комерційного успіху провідних фірм США.

     Паблік  рілейшнз виникла на стику ряду таких  наук, як соціальна психологія, логіка, інформатика, менеджмент та маркетинг. Термін «Паблік рілейшнз» дослівно перекладається з англійської як зв'язки з громадськістю і інтегрує в собі механізм ринкових стосунків в суспільстві з послідовним рішенням багатообразних проблем товарно-грошових стосунків.

     Прикладна наука паблік рілейшнз володіє не лише явним, але досить часто і незримими формами і методами досягнення стійкого стану на ринку за рахунок комплексного використання комунікаційних зв'язків, засобів масової інформації, соціальної реклами.

     2. Вплив Паблік рілейшнз на успішний розвиток комерційної діяльності

     При вивченні впливу паблік рілейшнз на успішний розвиток комерційної діяльності необхідно  пам'ятати, що головне призначення  зв'язків з громадськістю —  створювати сприятливу думку громадськості  про фірму, формувати позитивний імідж фірми і її представників (керівників, менеджерів) шляхом створення уявлення про те, як фірма виробляє і реалізує товар і послуги для задоволення ринкових потреб на користь покупців. Ці масові комунікації просування товару розраховані не лише на споживачів, але і на багаточисельні об'єкти паблік рілейшнз, аж до урядових органів [2,c.89].

     Принципи, згідно з якими повинні будуватися зв'язки з громадськістю, були проголошені  Самюелем Адамсом. Основними серед  них є [2,c.91]:

 • необхідність створення такої організації, яка змогла б очолити компанію і об'єднати людей;
 • використання національної і емоційної символіки і вживання продуманих гасел, що легко запам'ятовуються;
 • випередження опонента в інтерпретації подій і своєчасна організацій дій, що надають емоційне впливів на публіку;
 • постійна і безперервна дія на суспільну думку по будь-яких контактних каналах.

     Одним з ключових принципів використання механізмів паблік рілейшнз в ринкових зв'язках є принцип забезпечення взаємної вигоди в комерційній діяльності фірми і громадськості на основі чесності і правдивості тих, хто реалізує зв'язки з  суспільними інститутами. Не випадково Аврам Лінкольн ще в 18б5 р. стверджував: «Якщо ви хочете привернути кого-небудь на свій бік, перш за все, переконаєте його в тому, що ви йому друг» [5,c.29].

     Ці  принципи будуть неповними якщо їх не доповнити принципами, проголошеними  англійським соціологом, основоположником паблік рілейшнз Семом Блеком. Перерахуємо  вміст даних принципів [5,c.31]:

 • відвертість інформації. Цей принцип вважається таким, що веде до формування взаємовигідних стосунків в Суспільстві;
 • опора на об'єктивні закономірності масової свідомості, а також стосунків між людьми, організаціями, фірмами і громадськістю; рішуча відмова від суб'єктивізму, волюнтаристського підходу, натиску на громадськість, маніпулятивних спроб видавати бажане за дійсне;
 • регулярна реорганізація різних внутрішніх підрозділів, здійснюючих ПР, в цілях максимальної адаптації до ринкових змін; а також запобігання обюрокрачуванню;
 • пошана індивідуальності, орієнтація на людину, її творчі можливості; залучення на роботу фахівців вищою кваліфікації з максимальним делегуванням повноважень аж до самих низових виконавців в цілях надання можливості проявити свої здібності до управління, виразити власну, відмінну від інших позицію. Цей принцип служить основою кадрової політики, від якої у величезній мірі залежить комерційний успіх фірми.

     У фірмі або компанії, де функціонують служби або фахівці паблік рілейшнз, удається пом'якшувати багаточисельні тертя, знімати шкідливі чутки в  суспільстві, успішно популяризувати прогресивні напрями комерційній  діяльності, спонсорування, добродійності  в цілях здійснення відчутного вкладу в національну економіку.

     Розвиток сучасного професійного бізнесу нерозривно пов'язаний з концепцією паблік рілейшнз, її принципами в області створення сприятливих зовнішніх умов для формування ділової активності, без якої ризик може виявитися невиправданим, цілі не досягнутими. Сучасні комерційні і державні структури наполегливо вивчають основи паблік рілейшнз, їх концепцію. Більше 5400 американських компаній і фірм мають підрозділи, що реалізовують зв'язки з громадськістю. Ці підрозділи обслуговують 250 тисяч рекламістів, 150 тисяч ПР-менов, 130 тисяч журналістів. Якщо в США підготовкою фахівців в області паблік рілейшнз займаються більше двохсот університетів і коледжів, то в Україні подібна підготовка на рівні вищої школи доки лише починається. У Україні успішно починають функціонувати гільдії працівників прес-служб і служб паблік рілейшнз, а також асоціації по зв'язках з громадськістю [1,c.67].

     На  думку основоположника сучасної концепції паблік рілейшнз Сема Блека, вміст зв'язків з громадськістю полягає у вивченні взаємодії суб'єкта управління (фірми або організації) з багаточисельними об'єктами управління (різних цільових аудиторій — від власне споживачів до багатообразних фінансових інститутів, інститутів посередників і постачальників, аж до представників органів влади При цьому дуже важлива своєчасна оцінка наслідків цієї взаємодії, а також всіляких реакцій на зміни, що відбуваються, з боку груп, що входять до складу цільових аудиторій.

     Концепція паблік рілейшнз полягає в прояві зрілої і розвиненої культури підприємництва, певного стилю і іміджу фірми, манери поведінки керівника і персоналу між собою і суспільством. За рахунок успішної реалізації паблік рілейшнз фірми, що спираються на цю концепцію, через систему взаємодії з суспільством і активне використання внутрішнього потенціалу трудових колективів виходять на соціальну арену для здобуття максимально можливих результатів комерційної діяльності.

     Концептуальна діяльність по зв'язках з громадськістю  направлена на забезпечення ефективної взаємодії як усередині фірми, так і із зовнішніми представниками соціального середовища. Щоб здійснювати планомірні, тривалі заходи щодо створення і підтримки стабільних і злагоджених стосунків з різними цільовими групами, необхідно мати повну і об'єктивну інформацію про стан і розвиток кожної цільової аудиторії окремо. Принципова модель організації паблік рілейшнз представлена на мал. 1.1.  [4,c.101]

     

     Мал.1.1. Принципова модель ПР 

     Зв'язки з громадськістю, або паблік рілейшнз, сьогодні бурхливо розвиваються як підгалузь бізнесу, що включає живу практику ділового спілкування, людських відносин. Зв'язки з громадськістю були органічним додаванням до всіх основних етапів становлення професійного бізнесу, наряду з іншими показниками (науково-технічний прогрес, якість продукції, продуктивність праці і багато інших) стабільно тримає лідируючі позиції. Не випадково чудовий японський бізнесмен, економіст і соціолог Мацусита стверджував, що всі підприємці в неоплатному боргу в суспільства, тому все, що бізнес виробляє і робить, повинно бути виконано для суспільства і в ім'я його.

     Бізнес  — не нав'язування чужої волі іншим, а вільною співпраця з взаємовигідними  інтересами всіх партнерів. Не випадково на Заході керуються відомим правилом — спільність інтересів важливіша за розмови про дружбу. У бізнесі принципи свободи і відповідальності переплітаються один з одним і наповнюють соціальний простір стосунками взаємного задоволення. Тому суспільство ринкових стосунків поетапно багатіє, оскільки є суспільством взаємного попиту і взаємного його задоволення. Сьогодні українські товарно-грошові стосунки не рідко ведуться з позиції сили, коли інтереси окремих учасників професійного бізнесу ставляться вище будь-яких інтересів суспільства і безпосередніх партнерів і використовується широкий арсенал протизаконних форм і методів для досягнення егоїстичних цілей (рейдерські атаки). Але в недалекому майбутньому Україну неодмінно чекає відродження економіки, а отже, і активне входження в світову систему ринкової взаємодії, осмислення практичної філософії бізнесу сприятиме процвітанню вітчизняного підприємництва.

     Основними чинниками успішної дії зв'язків  з громадськістю на рівні фірм є [19,c.103]:

 • психологічні чинники. Система мотивації, що включає спонукальні мотиви до активних дій, пов'язана із задоволенням власних потреб (самоствердження, пошана, прагнення до комфорту і т. п.);
 • чинники соціального порядку націлюють людину на поведінку, адекватну реальному оточенню, тобто на уміння вписатися в свою соціальну групу колег, друзів, сім'ї;
 • чинники культурно-етичного порядку включають стилі психологічної взаємодії в середині фірми і із зовнішнім світом за рахунок оцінки набору цінностей, традицій, переваг, вчинків;
 • людський чинник передбачає орієнтацію на людину, його творчі можливості, зацікавленість в результатах власної праці, максимальне наближення до ключових проблем управління фірмою. Людський чинник включає турботу про навчання фахівців, підвищенні їх кваліфікації. Не випадково вхід всім відомої фірми «Дженерал Моторз» прикрашає девіз корпорації: «Управляють механізмами, людей треба надихати».

Информация о работе Історія виникнення Паблік рилейшинз