Хореографічне мистецтво України останньої чверті ХХ ст.

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2013 в 21:04, контрольная работа

Краткое описание

У сучасних умовах глобалізації, транс націоналізації, нівелювання особливостей традиційної культури, необхідно сприяти збереженню та розвитку надбань українців. Тому важливою складовою відродження традицій є проблема само ідентифікації, усвідомлення унікальності та неповторності духовних надбань свого етносу. Сьогодні актуально наукове осмислення розвитку різних видів мистецтва українського народу. Серед інших видів мистецтва, важливе значення має народна хореографічна культура.

Содержание работы

1. Вступ
2. Історіографія народного танцювального мистецтва
3. Напрямки розвитку народно-сценічної хореографії
4. Види та стилі регіональних хореографічних колективів
5. Особливості розвитку народної сценічної хореографії у1970-80-х
6. Народний танець в діяльності аматорських та дитячих колективах
7. Роль взаємовпливу професійного і аматорського хореографічного мистецтва
8. Кризові явища в хореографічному мистецтві 1990-х рр.
9. Висновки
10. Список літератури

Содержимое работы - 1 файл

Контрольна - Хореогр мистецство к 20 ст.doc

— 99.50 Кб (Скачать файл)

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний  гуманітарний університет

Кафедра хореографії 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

на тему:      Хореографічне мистецтво України

останньої чверті ХХ ст.

  

 

Виконала   студентка 3-ого курсу

художньо-педагогічного факультету

заочної форми навчання

(4 роки  навчання)

спец. „Народна хореографія”

   Перевірив   

 

 

 

 

 

Рівне, 2010

 

 

ПЛАН:

 

 

стор.

1.  Вступ

2

2.  Історіографія народного танцювального мистецтва

3

3. Напрямки розвитку народно-сценічної хореографії

4

4. Види та стилі регіональних хореографічних колективів

5

5. Особливості розвитку народної сценічної хореографії у1970-80-х

6

6. Народний танець в діяльності аматорських та дитячих колективах

8

7. Роль взаємовпливу професійного і аматорського хореографічного мистецтва

9

8. Кризові явища в хореографічному мистецтві 1990-х рр.

10

9. Висновки

12

10. Список літератури

14


 

Вступ

 

Актуальність  дослідження. У сучасних умовах глобалізації, транс націоналізації, нівелювання особливостей традиційної культури, необхідно сприяти збереженню та розвитку надбань українців. Тому важливою складовою відродження традицій є проблема само ідентифікації, усвідомлення унікальності та неповторності духовних надбань свого етносу. Сьогодні актуально наукове осмислення розвитку різних видів мистецтва українського народу. Серед інших видів мистецтва, важливе значення має народна хореографічна культура.

Український народний танець займає значне місце серед культурних надбань нашого народу. Широка популярність українського танцю в нашій країні та за кордоном пояснюється невичерпним багатством тем і сюжетів. У танцювальних образах розкривається національний характер народу, відображаються явища, взяті безпосередньо з його побуту та праці, рідна природа тощо. Наявність яскравих побутових рис і особливостей, поєднаних з віртуозною технікою, надає українському танцю своєрідного колориту. Танець – мистецтво, що існує в часі й просторі.

Об’єкт дослідження - народне хореографічне мистецтво.

Предмет дослідження - напрямки розвитку Української народної сценічної хореографії

Мета дослідження: визначити напрямки розвитку Української народної сценічної хореографії в означений період.

Проведене дослідження дозволить  виявити особливості та національні  стилістичні ознаки професійної та аматорської хореографії українців, висвітлити історіографію розвитку танцювальної культури українців в останній чверті ХХ століття.

 

Історіографія народного  танцювального мистецтва

 

Хореографічне мистецтво належить до найдавніших видів мистецтва, яке відтворює дійсність у художніх танцювальних образах завдяки ритмічній зміні художньо зумовлених положень людського тіла, узгодженого поєднання рухів рук, ніг, корпусу, голови, використанню поз, жестів, міміки. Хореографічний образ складається з багатьох компонентів, не лише зримих, названих вище, які є лише матеріалом для внутрішньої емоційної структури танцю, що несе у собі мистецький зміст.

В.Верховинець, видатний український  фольклорист, етнограф й хореограф, зазначав, що українське хореографічне мистецтво має вивчати народний танець «…з його мальовничими фігурами й широкою, нічим не обмеженою фантазією думок», який «…перейнятий духом веселих танцювальних пісень, повних кипучості, енергії, бадьорості та невимушеної щирої розваги справжнього народного життя». В.Верховинець підкреслює що народні танці наповнюють душу естетичним задоволенням, мають свою особливу мову, яка завжди свіжа, нова і мила. Мистецтво яке не впливає на почуття глядача, постає лише як його технічне відображення. Справжній твір митця не залишає байдужими своїх глядачів. Найголовніше в цих творах – духовна атмосфера (аура), яка сприяє впливу на почуття глядачів, їх духовний світ. Ця нематеріальна культурна спадщина найбільш вразлива тому, що не має якісної фіксації і один і той самий хореографічний твір відтворений виконавцями на сцені силою їх таланту, залишається неповторним. Саме в культурі різні народи являють себе світові, входять до світового духовного простору. Народна творчість є невід’ємною частиною життя будь якого етносу, сприяє національній самоіндентифікації, національному самоствердженню. Ґрунтуючись на дослідженнях мистецтвознавства, етнографії і фольклористики К.Ю.Василенко, А.І.Гуменюк та ін. , можна стверджувати, що єдиним джерелом виникнення різноманітних видів мистецтва, зокрема, музики вокальної й інструментальної, танцю та ін. - була синкретична народна творчість. Особливо обрядові й трудові пісні, веснянки, купальські та весільні – збереглися з іграми, танцями, хороводами, піснями.

Проблеми вдосконалення естетичного виховання танцюристів та хореографічної фахової освіти знаходяться у нерозривному зв’язку з науковим обґрунтуванням психолого-педагогічних аспектів роботи балетмейстера та його мистецької творчої діяльності. Серед питань творчого зростання хореографа особливе місце посідає питання лексики танцю.

Наукове дослідження лексики народного  українського танцю, її регіональних особливостей, порівняльна характеристика, опис, врешті навіть запис автентичної  лексики обрядових та інших народних танців у певному регіоні – це не лише актуальне мистецтвознавче завдання, не лише фіксація знайденого, а й творча переробка величезного за своїм образним мистецьким змістом матеріалу.

Кім Василенко у своїй  фундаментальній праці “Лексика українського народно-сценічного танцю” підкреслює, що у хореографічному мистецтві основним матеріалом для створення образу є лексика танцю, причому її образність залежить не лише від її якостей, а від ідейного змісту, асоціативного ряду, вираженого за допомогою зримих засобів – рухів, поз, жестів, тощо.

Ще один аспект дослідження лексики  народного танцю полягає у втіленні психологічної характеристики персонажів танцю засобами образної характерної лексики, психологічної вмотивованості використання тих чи інших лексичних засобів.

Напрямки розвитку народно-сценічної хореографії

Народне хореографічне мистецтво функціонує в історико-художніх напрямках (професійній, аматорській, експериментальній), кожен з яких має свої характерні ознаки.

Аматорська форма відзначається спиранням на носіїв фольклорної танцювальної традиції, тісними зв’язками з етно регіональними й локальними пісенними і музично-інструментальними, танцювальними традиціями, художньо-стильовою строкатістю репертуару, переважанням сімейно-побутової тематики українських народних пісень та танців, створених композиторами-аматорами або керівниками колективів, певним рівнем виконавської майстерності співаків.

Професійна форма характеризується такими ознаками: багатоманітність тематичної та жанрово-стильової палітри репертуару, рівень виконавської майстерності, музично-теоретична підготовка виконавців, прагнення до індивідуалізації виконавського стилю, принцип фінансування.

На відміну від аматорського, професійне хореографічне виконавство  пов’язане з трудовою діяльністю артистів, що володіють комплексом теоретичних знань і практичних навичок, набутих в результаті фахової підготовки й досвіду роботи.

Експериментальна форма тісно пов’язана з дослідницькою і фольклорно-етнографічною діяльністю, що сприяє формуванню наукового підходу до танцювальної та музичної творчості. В лоні експериментальної форми здійснюється “професійна реконструкція” танцювальної автентики, етнічного музичного інструментарію, декоративно-ужиткових елементів в їх цілісності, відроджуються традиції танцювального мистецтва.

Види та стилі регіональних хореографічних колективів

 

В усіх регіонах України за останні роки було додатково створено різні хореографічні колективи. За напрямком роботи всі хореографічні колективи можна поділити на слідуючи групи:

  • естрадного сучасного танцю — 35%
  • народно-сценічного танцю — 29%
  • спортивного бального танцю — 24%
  • класичного танцю — 10%
  • альтернативного танцю — 2%

Приваблює молодь танцювальне  мистецтво своєю мовою пластики, мовою рухів та ритму, мовою гармонії тіла і емоцій.

Найбільшу кількість хореографічних колективів України складають дитячі танцювальні ансамблі народного та спортивного бального танцю.

З метою відродження  й популяризації народних традицій, звичаїв та обрядів народного  мистецтва, розвитку сучасної української  хореографічної творчості проводиться багато регіональних та всеукраїнських фестивалів аматорських і професійних колективів народного танцю. Вони проводяться, щоб пропагувати хореографічне мистецтво і активізувати творчу діяльність колективів сучасного танцю, підвищити їх виконавську майстерність, виявити нові таланти.

 

Особливості розвитку народної сценічної хореографії  у 1970-80-х

 

Для розвитку української музично-хореографічної творчості мав важливе значення поступовий відхід від заскнілих  псевдореалістичних канонів т. зв. “драмбалету”, утвердження в ній естетичних принципів, що почали домінувати в радянському балетному театрі, починаючи з кінця 50-х років. Йдеться про активне підкреслення права балету на умовну узагальненість, відкинення прозаїчної правдоподібності як єдиного шляху відтворення на сцені правди життя, відновлення гегемонії танцю в системі виражальних засобів. Творчість композиторів 60-х – 70-х років у балетному жанрі позначена помітним зближенням зі сферою сучасного драматичного симфонізму, залученням в арсенал виражальних засобів складних структурних, гармонічних і темброво-фонічних прийомів.

Період 70–80-х років ХХ ст. – важливий етап розвитку українського музично-хореографічного мистецтва. Він ознаменувався значною активністю композиторів у балетному жанрі. На сценах театрів України було поставлено ряд балетів, призначених для дитячої аудиторії в яких було поєднано народну сценічну хореографію з класичною (“Снігова Королева” Ж. Колодуб, “Бембі” І. Ковача, “Мальчиш-Кибальчиш” М. Сильванського, “Пригоди в Смарагдовому місті” М. Сильванського). А ще низка балетних партитур, неординарних за своїм задумом та його втіленням (“Олеся” О. Киви за мотивами однойменної повісті О. Купріна, “Оргія” В. Кирейка, версія однойменної драми Лесі Українки, балет-симфонія “Ассоль” В. Губаренка за О. Гріном, “Лорка” Г. Ляшенка).

Дослідження українського балетмейстерського мистецтва даного періоду, як складової національної хореографічної культури, дає підстави стверджувати, що протягом цього часу відбувався складний процес утвердження, оновлення і збагачення виразової палітри провідних хореографів, зокрема П.Вірського, В.Вронського, М.Трегубова і молодого майстра А.Шекери, який слідом за Ю.Григоровичем відкрив на сценах оперних театрів України широкий шлях узагальнено-метафоричній танцювальній образності, сміливим постановочним формам і оновленій лексиці, що синтезувала елементи класики, народного і модерного танцю.

Комплексне вивчення досягнень  окремих балетмейстерів у контексті  поступу балетного і народно-сценічного хореографічного мистецтва 70-х-80-х років, художніми вершинами яких були новаторські постановки П.Вірського в очолюваному ним Національному заслуженому академічному ансамблі танцю та В. Вронського й А. Шекери в балетних колективах України, засвідчує послідовний розвиток національного балетмейстерського мистецтва як феномена музично-театральної культури.

Дослідження культурно-історичного  контексту розвитку й оновлення  балетмейстерської творчості 70-х-80-х  років доводить, що балетний театр  активно вбирав, синтезував, узагальнював і перетворював досвід суміжних мистецтв, зокрема нової симфонічної музики, кіно, образотворчого мистецтва, літератури і драматургії та музично-драматичної сцени, а також відкритий для опанування після знищення «залізної завіси» багатоманітний досвід і здобутки провідних хореографів Європи й Америки, зокрема таких метрів світової художньої культури, як С. Лифар, Дж. Баланчин, Дж. Кранко, Д. Роббінс, К. Макмілан, Дж. Ноймаєр, В. Форсайд, І. Кіліан, Ф. Аштон, М. Бежар, Р. Петі.

Особливе значення для розвитку балетмейстерського мистецтва як визначальної галузі і рушійної сили поступу й оновлення хореографії мала плідна робота українських хореографів над втіленням симфонічних партитур композиторів-класиків XX століття, зокрема С. Прокоф’єва, А. Хачатуряна, К. Караєва, які одержували на сценах столичного і обласних оперно-балетних театрів неординарні й оригінальні трактування, часто-густо випереджали за своїм новаторством їх рішення на московській та петербурзькій сценах. Саме цими рисами були позначені монументальні, багатопланові, наскрізь музикальні, підпорядковані завданню глибоко розкрити в танці образний зміст музичної драматургії балету постановки «Спартака», «Попелюшки», «Стежкою грому», «Легенди про любов» і «Ромео і Джульєтти», здійснені А. Шекерою на львівській, харківській та київській сценах.

Информация о работе Хореографічне мистецтво України останньої чверті ХХ ст.