Цілі і логіка розробки маркетинг-плану

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 17:10, реферат

Краткое описание

План маркетингу - частина бізнес-плану, головна мета якої полягає у поясненні собі та зацікавленим особам, як саме фірма має намір впливати на свій цільовий ринок і реагувати на ситуацію, яка там склалася, щоб забезпечити збут своєї продукції. Маркетинг-план має пояснити стратегію виходу фірми на свій цільовий ринок та його завоювання.

Содержание работы

ВСТУП
1. Маркетинг-план як складова частина бізнес-плану
2. Цілі та логіка розробки маркетинг-плану
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛIТЕРАТУРИ

Содержимое работы - 1 файл

Реферат по БП.doc

— 295.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 

Реферат на тему:

«Цілі і логіка розробки маркетинг-плану»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План:

ВСТУП

1. Маркетинг-план як складова частина бізнес-плану

2. Цілі та логіка розробки маркетинг-плану

ВИСНОВКИ  та пропозиції

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛIТЕРАТУРИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Вступ

    План  маркетингу - частина бізнес-плану, головна мета якої полягає у поясненні  собі та зацікавленим особам, як саме фірма  має намір впливати на свій цільовий ринок і реагувати на ситуацію, яка там склалася, щоб забезпечити  збут своєї продукції. Маркетинг-план має пояснити стратегію виходу фірми на свій цільовий ринок та його завоювання. Маркетинг потребує:

 • визначення бізнесу, яким займаєтеся;
 • визначення покупців;
 • дослідження ринку;
 • розташування фірми;
 • встановлення цін на товар або послугу;
 • підтримання зв’язків з ринком;
 • вибору асортименту товарів для просування;
 • визначення бюджету на маркетинг;
 • вимірювання успіху в маркетингу;

    Успішний  власник підприємства досягає максимальних прибутків шляхом надання потрібного товару або послуги відповідної якості за хорошу ціну в потрібному місці з доцільною інтенсивністю сприяння збутові.

    Маркетингові  рішення концентруються навколо  чотирьох факторів:

 • ЦІНА  (доступна сума)
 • ТОВАР (правильний товар або послуга)
 • МІСЦЕ (належне поширення)
 • РЕКЛАМА (доречна інформація)

    План  маркетингу включає в себе наступні моменти:

    - схему реалізації товару - як буде продаватись товар: через власні фірмові магазини, роздрібні торгові точки, гуртові організації, інше;

    - методи ціноутворення - як буде визначатися ціна на товар і які знижки передбачаються при його реалізації;

    - методи стимулювання продажу - що необхідно зробити для збільшення  обсягів реалізації - розширити район збуту чи застосувати інші форми залучення покупців;

     - види і способи проведення реклами та кількість коштів, виділених на ці заходи;

    - питання організації служби сервісу та кількість коштів, виділених на післяпродажне обслуговування клієнтів;

    - питання формування високої репутації товарів і фірми в цілому в очах громадськості.

    Методика  складання плану маркетингу залежить від виду бізнесу, величини фірми та складності ринку.

    Актуальність  даної теми полягає в тому, що неможливо керувати організацією, нехай навіть дуже незначного розміру, або підготувати хоча б прогноз продажів, не склавши деяку елементарну форму маркетингового плану, також завдяки маркетинг-плану можна передбачити, які будуть обсяги продажу, він чітко описує цільову аудиторію, маркетингову активність компанії з точністю до днів, визначає детальний річний бюджет, розрахований на залучення і утримання клієнтів.

    Основна мета маркетингу – задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.

 

    1. Маркетинг-план як складова частина бізнес-плану

    У більшості компаній незалежно від  використовуваного типу плану маркетингової  діяльності його  розробці  передує  розробка  плану діяльності компанії в  цілому ,  і  тому називається бізнес-планом - це документ, який описує всі основні аспекти майбутнього комерційного підприємства, аналізує всі проблеми, з якими вона може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Тому правильно складений бізнес-план у кінцевому рахунку відповідає на питання: «Чи варто вкладати гроші в цю справу  і  чи принесе воно доходи, які окуплять всі витрати сил  і  засобів?»

    Призначення бізнес-плану полягає в тому, щоб  допомогти підприємцям та економістам  вирішити чотири основні завдання:

    - Вивчити місткість та перспективи  розвитку майбутнього ринку збуту;

    - Оцінити витрати, які будуть  необхідні для виготовлення  і  збуту потрібної цьому ринку продукції,  і  порівняти їх з цінами, за якими можна буде продавати свої товари, щоб визначити потенційну прибутковість задуманої справи;

    - Виявити всілякі «підводні камені»,  що підстерігають нову справу  в перші роки його існування;

    - Визначити ті сигнали, ті показники,  за якими можна буде регулярно  визначати - чи йде справа на підйом або котиться до розвалу.

    План  маркетингу - документ, який є найважливішою  складовою частиною річного плану  розвитку підприємства (поряд з фінансовим, виробничим та іншими планами), в якому  встановлюються ринкові  цілі  підприємства  і  пропонуються методи їх досягнення. Маркетинг є однією з областей підприємства,  і  своє значення підтверджує тим, що в певній мірі загалом об'єднує всі області  і  тим самим має великий вплив на розвиток підприємства.

    У маркетинговому плані в чіткій формі визначаються завдання по всіх елементах комплексу маркетингу із зазначенням, що повинно бути зроблено, ким, коли, і які для цього потрібні кошти. Він розробляється один раз на рік, як правило, станом на перше вересня. Роботу над ним очолює зазвичай менеджер з маркетингу.

    Під плануванням маркетингу розуміється  логічна послідовність окремих видів діяльності  і  процедур з постановки  цілей  маркетингу, вибору стратегій маркетингу та  розробки  заходів щодо їх досягнення за певний період, виходячи з припущень про майбутні ймовірні умови виконання плану. Ця діяльність є елементом більш загального поняття - системи планування маркетингу, що включає крім  розробки  плану маркетингу також його реалізацію  і  контроль.

    Таким чином, маркетингове планування - це управлінський  процес, результатом якого є маркетинговий  план.

    Планування  маркетингу в різних організаціях здійснюється по-різному. Це стосується змісту плану, тривалості горизонту планування, послідовності розробки , організації планування. Так, діапазон змісту плану маркетингу для різних компаній різний: іноді він лише трохи ширше плану діяльності відділу збуту. З іншого боку - план маркетингу, заснований на найширшому розгляді стратегії бізнесу, що виливається в  розробку  інтегрального плану, який охоплює всі ринки і продукти.

    Маркетинговий план не є бізнес-планом підприємства, хоча багато в чому з ним перетинається   і  доповнює його. Якщо бізнес-план частіше призначений для інвесторів  і  його завдання, в першу чергу, показати, як підприємство буде заробляти гроші, то маркетинговий план деталізує процес «заробляння грошей».

    Так як в умовах жорсткої конкуренції маркетинг є основною функцією підприємства, то  і  план маркетингу домінує над іншими планами  і  розробляється в першу чергу, ось чому:

    * рішення в області маркетингу є пріоритетними, тому що визначають, що саме підприємство буде виробляти, за якою ціною і де продавати, як рекламувати;

    * вміст маркетингового плану безпосередньо впливає на показники інших планів;

    Далі, так як маркетинг є основною функцією, що забезпечує зв'язок між бажаннями  споживача і можливостями компанії, то формування місії бізнесу, проведення SWOT-аналізу (аналіз сильних і слабких сторін організації а також можливостей і загроз з боку зовнішнього навколишнього середовища) та формування загальних цілей і стратегії підприємства також стає маркетинговим завданням.

    Таким чином, можна зробити висновок, що планування маркетингу — це процес, за допомогою якого можна:

    — зрозуміти ринок і передбачити ринкові тенденції;

    — зрозуміти потреби і бажання різних покупців, у т. ч. і потенційних покупців підприємства;

    — боротися і перемогти конкурентів;

    — зрозуміти сили і слабкості організації порівняно з конкурентами;

    — розробити конкурентоспроможні товари і послуги;

    — створити максимальну мотивацію серед персоналу;

    Планування  маркетингу — це системний процес, який включає в себе оцінку маркетингових можливостей і ресурсів, визначення цілей маркетингу і  розробку  плану їх реалізації, впровадження і контролю.

    План  маркетингу — це письмовий документ або проект, який описує впровадження і контроль маркетингової діяльності організації, пов'язаної з конкретною маркетинговою стратегією.

    Мета цього розділу — пояснити своїм потенційним інвесторам та партнерам основні елементи свого маркетингу, тобто для кожного товару (послуги) необхідно розробити свої власні плани маркетингу.

    У цей розділ бізнес-плану будь-який підприємець обов'язково включає такі пункти, як: цілі і стратегії маркетингу, ціноутворення, схема розповсюдження товарів, методи стимулювання збуту, організація післяпродажного обслуговування клієнтів, формування громадської думки про підприємство та його товар.

    Крім  того, доцільно включати в додатки до плану маркетингу матеріали, які зможуть докладніше аргументувати твердження, закладені в плані. Це можуть бути: дослідження у даній галузі, листи підтримки, проспекти та огляди або публікації, які мають причетність до товару або послуги. 

 

2. Цілі та логіка розробки маркетинг-плану

    Ціль  даного розділу полягає в тому, щоб пояснити як саме майбутній бізнес буде впливати на ринок і реагувати  на ті обставини що складаються на ринку, щоб забезпечити збут товарів.

Информация о работе Цілі і логіка розробки маркетинг-плану