Пропозиція, яка потенційно може бути об'єктом інтелектуальної властності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 17:09, контрольная работа

Краткое описание

Розділ 1. Опис пропозиції (ідеї), яка потенційно може бути об’єктом інтелектуальної власності.
1.Назва об’экту, який пропонуэться створити або удосконалити
Домашні масажні тапочки з підігріванням
2.Проблема, для вирішення якої пропонується створити або удосконалити об’єкт.

Содержимое работы - 1 файл

Индивид.работа Розділ 1.docx

— 295.04 Кб (Скачать файл)

     Розділ 1. Опис пропозиції (ідеї), яка потенційно може бути об’єктом інтелектуальної власності.

     1.Назва об’экту, який пропонуэться створити або удосконалити

     Домашні масажні тапочки з підігріванням

     2.Проблема, для вирішення якої пропонується  створити або удосконалити об’єкт.

     Масажні тапочки – це дуже корисно, особливо, після ходіння цілий день у  взутті, особливо, на високих каблуках. Домашні масажні тапочки активно  впливають на рефлексогенні зони ступні, активізуючи роботу внутрішніх органів, знімаючи напругу і даруючи  відчуття повного комфорту! Домашні  масажні тапочки складаються  з медичної якісної гуми. Використання додаткових засобів для забезпечення тепла ніг створюють певні незручності, адже спочатку треба покласти ноги у грілку, а потім у тапочки чи навпаки.

     3.Недоліки існуючих об’єктів (аналогів), які використовуються зараз для вирішення описаної проблеми.

     Недоліком звичайних домашніх масажних тапочок є відсутність в їх конструкції спеціального, і в той же час, простого та зручного засобу, який би забезпечував тепло ніг.

     4. Власна пропозиція щодо створення або удосконалення об’єкта.

     Пропонуються домашні масажні тапочки, внутирь яких вбудован електричний підігрів, який містить літієво-іонний акумулятор, визначає початкову температуру ніг і регулюють подачу тепла: обігрів автоматично включається при температурі 31 °С і вимикається при 41 °С. Здатний обігрівати від 2-х до 7 годин. Крім того домашні масажні тапочки з підігрівом повністю безпечні – ніяких коротких замикань.

     5. Корисність пропозиції щодо створення або удосконалення об’єкта.

     Домашні масажні тапочки мають розширені функціональні можливості, впливають на діяльність усіх внутрішніх органів, покращують обмінні процеси в організмі, допомагають при ревматизмі, швидко зігрівають ноги,поліпшують циркуляцію крові, знімають напругу.

     6. Зображення пропозиції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Розділ 2. Опис пропозиції (ідеї) як об’єкта інтелектуальної власності.

     1.На  Вашу думку, Ваша пропозиція  має принципову новизну чи  це вдосконалення?

     Пропозиція  – це конструктивне вдосконалення  звичайних домашніх масажних тапочок  шляхом поєднання їх з іншим відомим  об’єктом – електричним підігрівом.

     2.Яким об’єктом інтелектуальної власності є Ваша пропозиція?

     Пропозиція  відноситься до об’єкту інтелектуальної власності «корисна модель».

     3. Які ознаки Вашої пропозиції відповідають ознакам вказаного Вами об’єкту інтелектуальної власності?

     Вони  мають новизну (таких домашніх масажних тапочок з підігрівом раніше не було), корисність (зручна, виконує дві  функції лікує та гріє), промислову придатність (такі домашні масажні  тапочки з підігрівом можна зробити  без проблем, навіть самому), але  не має винахідницького рівня (нічого принципового не змінено, лише введено  до складу додатковий відомий елемент). Тобто, пропозиція відповідає всім ознакам  корисної моделі.

     4.До якої групи об’єктів інтелектуальної власності відноситься Ваша пропозиція?

     Пропозиція  відноситься до об’єктів промислової  власності, оскільки є результатом  конструктивного вирішення технічної  задачі вдосконалення іншого об’єкту.

     5.Який чинний Закон в галузі права інтелектуальної власності охороняє Вашу пропозицію як об’єкт інтелектуальної власності? Наведіть його назву та рік прийняття.

     Пропозиція охороняється Законом України «Про охорону прав про винаходи і корисні моделі» № 3687-XII від 15 грудня 1993 року. Відповідно до статті 72вказаного Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Запропоновані  домашні масажні тапочки з підігрівом вимогам відповідають.

     6.Який  охоронний документ Ви можете  отримати на Вашу пропозицію  як на об’єкт інтелектуальної  власності? Який в нього термін  дії?

     Відповідно  до статті 1 вказаного Закону на корисні  моделі видаються патенти державного зразка під власну відповідальність заявника. Термін дії патенту – 15 років з можливістю продовження  ще на 5 років.

     7.Які  документи і до якої установи  необхідно надати для отримання  охоронного документу на Вашу  пропозицію як на об’єкт інтелектуальної  власності?

     Для отримання патенту необхідно  до Українського інституту промислової  власності – дочірнього підприємства Департаменту інтелектуальної власності  України - подати заяву про видачу патенту на корисну модель, опис корисної моделі, формулу корисної моделі, креслення (якщо на них є  посилання в описі), реферат та документ про сплату мита за подання  заявки. Такий перелік документів наведений у статті 12вказаного вище Закону.

     8.Що саме буде перевірено в наданих документах для можливості визнання Вашої пропозиції об’єктом інтелектуальної власності?

     Відповідно  до статті 16вказаного Закону в Українському інституті промислової власності відносно корисної моделі проводять попередню та формальну експертизи, які мають статус науково-технічної.

     9.Яким  чином Ваш об’єкт інтелектуальної  власності може бути комерціалізований?  Наведіть найбільш раціональний з числа відомих способів отримання матеріальних та/або нематеріальних вигід від Вашого об’єкту інтелектуальної власності?

     Планую  передати право на використання корисної моделі іншій особі. Це пов’язане з тим, що не маю власного підприємства та відповідного устаткування для виготовлення виробів з медичної якісної гуми та літієво-іонний акумулятор, а також дозволу Міністерства охорони здоров’я України на випуск засобів лікування.

     10. Хто може бути зацікавлений у правомірному використанні Вашого об’єкту інтелектуальної власності?

     Підприємство (або підприємства), які виготовляють масажні тапочки.

     11. Яку винагороду Ви очікуєте отримати (або постійно отримувати)?

     Винагорода  в розмірі 450 грн. з кожних запропонованих домашніх масажних тапочок з підігрівом – є обґрунтованим та достатнім  їх розміром, оскільки у магазині домашні масажні тапочки(100 пар) коштують 75000 грн., тобто одні домашні масажні тапочки коштують 750 грн.. Практично технологія виготовлення таких домашніх масажних тапочок з підігріванням не ускладнюється. Враховуючи масовість випуску такого засобу лікування, сумарна винагорода складатиме достатньо велику суму.

     12.Які  дії інших осіб будуть вважатись  порушенням Вашого права інтелектуальної  власності на розроблену Вами  пропозицію?

     Відповідно  до статті 28вказаного Закону, порушенням прав власника патенту на корисну модель вважається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях без дозволу власника патенту.

     13.Яким чином Ви можете захистити Ваше право інтелектуальної власності на розроблену Вами пропозицію в разі його порушення іншими особами?

     Відповідно  до статті 351,2 вказаного Закону, захист прав на корисну модель здійснюється у судовому та іншому встановленому Законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв’язку з застосуванням зазначеного Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спори про авторства на корисну модель; встановлення факту використання корисної моделі; встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  використаної літератури

     1Прахов Б.Г. Интеллектуальная собственность: Словарь-справочник.-К.: Вища школа, 1999. - 256 с.

     2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.

     3.http://kinder.lg.ua/index.php?route=product/product&path=42&product_id=85

     4. http://topshoptv.com.ua/ustilki_termo_soulz-161928-p.html

     5.Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,1993. http//zakon.rada.gov.ua

     6.Закон  України «Про охорону прав на промислові зразки»,1993. http//zakon.rada.gov.ua

Информация о работе Пропозиція, яка потенційно може бути об'єктом інтелектуальної властності