Аналіз циклів газотурбінної установки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 02:16, курсовая работа

Краткое описание

Метою даної курсової роботи є дослідження впливу різних параметрів на термічний ККД теоретичного циклу газотурбінної установки за допомогою інженерного аналізу.
Задача даної роботи полягає у визначенні параметрів циклу в усіх крапках, а також кількості теплоти циклу, роботи циклу та термічного ККД циклу. Вихідними даними для дослідження є параметри робочого тіла в початковому стані: Р, V, Т; молекулярна маса газу μ, а також показники політропи і адіабати - n, k, ступінь підвищення тиску в компресорі b, ступінь попереднього розширення r, ступінь підвищення тиску в камері згоряння l .

Содержание работы

ВСТУП……………………………………………………………………………..5
1 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТОЧОК ЦИКЛУ……………………………..6
1.1 Постійні…………………………………………………………………….6
1.2 Точка 1……………………………………………………………………...8
1.3 Точка 2……………………………………………………………………...9
1.4 Точка 3…………………………………………………………………….12
1.5 Точка 4…………………………………………………………………….16
2 РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ЦИКЛУ…………………………...20
2.1 Розрахунок кількості підведеної теплоти………………………………20
2.2 Розрахунок кількості відведеної теплоти……………………………….21
2.3.1 Розрахунок кількості теплоти, відведеної від робочого тіла в компресорі……………………………………………………………….21
2.3.2 Розрахунок кількості теплоти, відведеної від робочого тіла в ізобарному процесі 4-1………………………………………………….23
2.3.3 Розрахунок кількості відведеної теплоти……………………………..24
2.4 Розрахунок кількості теплоти, витраченої на корисну роботу циклу...27
3 РОЗРАХУНОК РОБОТИ ЦИКЛУ…………………………………………....27
3.1 Розрахунок роботи стиску ………………………………………………27
3.2 Розрахунок роботи процесу підведення теплоти………………………29
3.3 Розрахунок роботи адіабатного розширення робочого тіла………......30
3.4 Розрахунок роботи ізобарного процесу відводу теплоти………….......31
3.5 Розрахунок роботи циклу………………………………………………..33
4 РОЗРАХУНОК ТЕРМІЧНИХ КОЕФІЦІЕНТІВ КОРИСНОЇ ДІЇ ГТУ…….34
5 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………39
6 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………..40

Содержимое работы - 1 файл

Курсач Георгий.doc

— 554.50 Кб (Скачать файл)

 

     Для перевірки правильності розрахунків  використаємо наступні формули:

     -  для циклу ГТУ з адіабатним  стиском робочого тіла в компресорі  й ізобарному підведенні теплоти  використовуємо формулу: 

     

     

       

     -для  циклу ГТУ з адіабатним стиском  робочого тіла в компресорі  і ізохорному підведенні теплоти  використовуємо формулу:

       

     

       

     -для  циклу ГТУ з ізотермичним  стиском робочого тіла в компресорі й ізобарному підведенні теплоти використовуємо формулу:

     

     

       

     для циклу ГТУ з ізотермичним  стиском  робочого тіла в компресорі і ізохорному підведенні теплоти використовуємо формулу: 

     

     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ВИСНОВКИ
 
 

     В курсовій роботі виконані розрахунки циклів ГТУ з підведенням теплоти при ізобарному й ізохорному процесах, з різними способами стиску робочого тіла в компресорі: ізотермічному, адіабатному і політропному, а також досліджено вплив ступеня розширення в камері спалювання на термічний ККД установки.

     І з розрахунків видно, що ККД установки при даних початкових умовах вище при ізохорному підведенні теплоти до робочого тіла і адіабатному стиску і дорівнює hts,v=0,4669. Робота  і теплота мають найбільші значення при ізобарному підведенні теплоти й адіабатному стиску і дорівнює Lц=Qц=16846463.1139Дж .

     За  результатами розрахунків побудовано Р-V і T-S діаграми (додаток А, додаток Б). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 
 

  1. Шелудченко  В.І., Кравцов В.В., Волкова О.Г. Технічна термодинаміка. – Севастополь-Донецьк: Вебер, 2003. – 330 с.
  2. Кириллин В.А. и др. Техническая термодинамика. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 425 с.
  3. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок. – М.: Высшая школа, 1977. – 280 с.
  4. Вукалович М.П., Новиков И.И. Термодинамика. – М.: Машиностроение, 1972. – 672 с.
  5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з теплотехніки / Волкова О.Г. – Донецьк, 2005. – 32 с.

Информация о работе Аналіз циклів газотурбінної установки