Формування розподілених баз даних та обчислювальних мереж

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2012 в 00:11, реферат

Краткое описание

Розподілена база даних — це сукупність логічно пов’язаних баз даних або частин однієї бази, які розпаралелені між кількома територіально розподіленими ПЕОМ і забезпечені відповідними можливостями для управління цими базами чи їхніми частинами. Тож розподілена база даних реалізується на різних просторово розосереджених обчислювальних засобах разом з організаційними, технічними і програмними засобами її створення та ведення.

Содержимое работы - 1 файл

3.doc

— 71.50 Кб (Скачать файл)

Вибір того чи того способу  об’єднання ПЕОМ у єдиний комплекс (систему) залежить від цілої низки факторів, пов’язаних з територіальним розміром об’єкта управління; видом виробництва; обсягами інформації, що циркулює цим об’єктом; величиною комплексу (кількістю ПЕОМ у системі); повноваженнями, якими наділені користувачі цих ПЕОМ (АРМ) тощо.

Тож об’єктивне інформаційне забезпечення менеджменту ґрунтується на розподілених базах даних і розподіленій обробці інформації, які всебічно характеризують об’єкт управління.

Таким чином, розподілена обробка інформації дає змогу:

  • прискорити збирання й обробку інформації за рахунок  
   максимального наближення засобів обчислювальної та інформаційної техніки до місць, де виникає ця інформація, обробляється й використовується менеджерами та фахівцями різних рівнів;
  • значно ефективніше задовольнити різноманітні й часто мінливі інформаційні потреби управлінського персоналу, забезпечити необхідною інформацією процеси прийняття рішень для оперативного управління;
  • знизити витрати на утримання всієї обчислювальної системи;
  • збільшити гнучкість і піднести живучість системи (вихід з ладу однієї ПЕОМ не призведе до відмови всієї системи);
  • менеджерам різних рівнів брати безпосередню участь у процесі управління (в діалоговому режимі) й підвищити їхню відповідальність за прийняті (або не прийняті) управлінські рішення;
  • поступово (модульно) створювати обчислювальну систему за рахунок зміни окремих периферійних технічних засобів і додавання нових, у тому числі й ПЕОМ.

 

Список використаної літератури

 

 1. Бєлоусов В.Є. Застосування СОМ-об'єктів для взаємодії додатків з базами даних. / / Озброєння, безпека, конверсія: Матеріали конференції 17-19 жовтня 2003 Ч. II. -Пенза, Изд-во ПГУ, 2004. с. 175-179.
 2. Бєлоусов В.Є. Застосування методів об'єктно-орієнтованого проектування при розробці прикладних сервісів реплікації даних. / / Системний аналіз, управління і обробка інформації: наук.-тех. збірник статей: 2004 рік. Пенза, ПГУ, 2005. - С. 16-22.
 3. Бєлоусов В.Є. Результати порівняльного аналізу продуктивності настільних систем зберігання даних. / / Системний аналіз, управління і обробка інформації: наук.-тех. збірник статей: 2004 рік. Пенза, ПГУ, 2005. - С. 7-16.
 4. Бєлоусов В.Є. Приватне рішення задачі реплікації даних в розподілених системах обробки інформації. / / Озброєння, безпека, конверсія: Матеріали конференції 17-19 жовтня 2003 Ч. II. Пенза, Изд-во ПГУ, 2004. - С. 180-187.
 5. Бєлоусов В.Є., Білоусова В.В. Система обробки метеорологічних даних. / / Університетська освіта. Матеріали III міжнародної науково-методичної конференції. Пенза, Изд-во ПГУ, 1999. - С.23-25.

Информация о работе Формування розподілених баз даних та обчислювальних мереж