Технологія обробки інформації в корпоративних інформаційних системах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2011 в 17:57, контрольная работа

Краткое описание

1. Поняття структура та архітектура КІС.

2.Особливості роботи з базою даних у

3.Технологія тиражування даних в КІС.

4.Технологія створення, підтримки та використання інформаційних сховищ

Содержимое работы - 1 файл

Тема 6.doc

— 96.50 Кб (Скачать файл)

     Тема 6.  Технологія обробки  інформації в корпоративних  інформаційних системах.

1. Поняття   структура та архітектура КІС. 

2.Особливості  роботи з базою даних у

3.Технологія тиражування даних в КІС.

4.Технологія створення, підтримки та використання інформаційних сховищ 
 
 

      КІС - це інформаційна система, що підтримує оперативний і управлінське облік на підприємстві (у корпорації) і постачає інформацію для прийняття управлінських рішень. Слово "корпоративна" підкреслює лише масштаби організації, для котрої така система потрібна (і відповідно складність і багаторівневість системи її керування). На Заході поняттю КІС відповідає термін MIS (Management Information System - інформаційна система керування, або, точніше - управлінська інформаційна система (УІС).

      Також можна ввести ще одне визначення:

      КІС - це управлінська ідеологія, що об'єднує бізнес-стратегію підприємства (із побудованою для її реалізації структурою) і передові інформаційні технології. Центр ваги при цьому лежить на відпрацьованій структурі керування, автоматизація виконує другорядну, інструментальну роль.

        Узагальнена структура керування бізнесом містить у собі чотири основних блоки: об'єкт керування, блок керування, ресурси  математична модель (яка розпадається на три, а іноді і більше, різновиди - модель поточного стана, перехідного стана і кінцевого стана). Все інше - це правила взаємодії між ними. І неодмінна вимога до головного архітектора КІС - мати не тільки глибокі знання про кожний блок, але і стратегічний підхід, щоб зуміти зрештою з'єднати воєдино усю функціональну повноту, усі фінансові, матеріальні й інформаційні потоки в інтегровану систему.

      У  структурі КІС  виділяють 3 основних блока й один додатковий, що характеризує КІС із погляду математико-алгоритмічної проробки прийняті рішення:

 • OLTP, що забезпечує операційний рівень функціонування підприємства (простіше говорячи, оперативне урахування)
 • OLAP, що забезпечує аналіз стана.
 • Workflow – керування бізнес процесами і документообігом
 • SMART (інтелект) – ті наукомісткі алгоритми, що дозволяють системі вирішувати дійсно складній,  непідвладні людині задачі.

     У світових лідерів, таких, як SAP або BAAN, що скуповують наукові розробки, саме цей SMART-блок забезпечує основна конкурентна перевага. Якщо OLTP і навіть OLAP-блок можна реалізувати самотужки, то для створення унікального SMART-блока потрібна унікальна наукова команда.

     Вимоги  до архітектури КІС ( із погляду забезпечення комплексності керування підприємством. )

 • інформаційна прозорість підприємства,
 • формування єдиного інформаційного простора, що об'єднує інформаційні потоки, що йдуть від виробництва і до нього, із даними фінансово-господарських служб
 • точність й актуальність зведення інформації для вищого менеджменту підприємства.

      Зауваження. Одним з основних стримуючих чинників успішного впровадження КІС на виробництві є те, що автоматизація на наших підприємствах традиційно зв'язувалася в першу чергу з технологічними процесами. Створення інформаційних систем розглядається через призму звичного і знайомого АСУ ТП, але ніяк не через поняття "бізнесів-процесів". Недарма процес створення ІС дотепер часто називають "комп'ютеризацією", тобто дивляться на цю справу знову ж через призму "заліза". Взагалі, про КІС як про "автоматизованій системі" можна говорити лише в тому випадку, якщо ІС інтегрована з АСУТП або якщо в ІС є присутнім якась експертна система, що видає готові управлінські рішення .

      Основні інформаційні платформи  корпоративних інформаційних  систем.

      В основі проектування автоматизації  бізнес процесів є розуміння взаємодії  бізнес стратегій та архітектури інформаційних технологій.

        Бізнес платформа - це набір стратегій, стратегій, ринків, розпорядженнь, технологій виробництва, продуктів та ресурсів, які є метою установи.

      Бізнес- архітектура -     це набір товарів та послуг, організаційних структур, процесів керування, розподілення ресурсів, цінностей та стимулів, що необхідні для впровадження бизнес платформи.

      Інформаційна  платформа - (Information Technologies - IT)  це ряд адекватних комп'ютерних технологій, що посильними для компанії, а також способи реалізації цих технологій.

      Інформаційна  архітектура  - це набір визначених та інформаційних продуктів, обрані для реалізації основної ІТ- платформи, а також інформаційної підтримки, механізми прийняття рішень та адміністративний механізм, що використовується для розгортання цих архітектур.

      Взаємозв'язок  бізнес та інформаційної платформи  характеризується взаємним впливом. Зміна  бізнес платформи  частіше за все  викликає зміни у інформаційній  архітектурі.

      У світовій практиці автоматизацій бізнес установ існує дві основні архітектури.

  1. Традиційна архітектура - базується на  використанні мейнфремів (комп'ютери загального призначення).
  2. Новітня -  це архітектура клієнт-сервер з використанням персональних ЕОМ.

З точки  зору архітектури найбільша відмінність є у наступному: у системах клієнт-сервер клієнт є "інтелектуальним", а термінали  великої ЕОМ -ні.

      Зауваження.

      Хоча, на теперішній час,  існує помітна  тенденція переходу від використання мейнфремів до технології клієнт сервер при  автоматизації бізнес процесів у  розвинених західних країнах, але такій перехід не приносить помітного економічного ефекту. 

      Аналіз  структури витрат показує, що  при  використанні архітектури  клієнт - сервер вартість витрат у порівняння з використанням мейнфремів

        Менша   на  апаратні засоби,

                           на розробку програмного забезпечення;

      Більша  на підтримку  та супроводження,

                         на підготовку спеціалістів.

      Архітектура клієнт сервер може існувати у двох варіантах:

      двохрівнева архітектура

      трьохрівнева  архітектура  

FS-модель (File - Server)  файл -серверна модель доступу до інформаційних ресурсів передбачає наявність у мережі одного або декількох комп"ютерів, які надають послуги по обьобці файлів іншим користувачам мережі.

      Одиницею  інформації у такій моделі є файл. Моделі цього типу набули розповсюдження при використанні таких СУБД, як FOXPRO, CLIPPER, CLARION, PARADOX, DBASE.

RDA модель ( RDA -Remote Date Access).

Ця модель суттево відрізняється від  FS моделі характером доступу до інформаційних ресурсів.

Коди  компоненту представлення (інтерфейсу)  та прикладного компонента сумісно  виконується компьютером -кліентом. Доступ до інформації забезпечується або за допомогою операторів спеціальної  мои ( наприклад SQL), або за допомогою виклику функцій виклику визначеної бібліотеки.

DBS- модель ( DBS Data Base Server). Модель сервера бази даних грунтується на використанні механізма зберігання процедур- засобів програмування SQL- сервера.

Як правило  ця модель реалізується у реляційних СУБД таких як InterBase, Oracle, Informics, Ingress, Sybase. Процедури зберігаються у словнику БДБ та можуть розділятися між декількома клієнтами та виконуватися на тому комп'ютері, на якому функціонує SQL-сервер.

AS-модель (AS Application Server). AS моделі набули популярності з середини 90 років.У моделі сервер прикладання процес, що виконується на комп'ютері клієнті відповідає за інтерфейс з користувачем і являє собою клієнське прикладання (Application Client).

Прикладний  процес реалізується на спеціальному сервері, який має назву сервер прикладання ( Application Server) Усі операції над інформаційними ресурсами можуть здійснюватися з використанням відповідного компонента. Цей компонент розташовується на іншому сервері по відношенню до якого AS відіграє роль клієнта. 

2. Особливості роботи  з базою даних  у КІС

     Особливості роботи з базою даних у корпоративній  мережі пов’язані з варіантами спільного  доступу до бази даних. Виділяють  так варіанти спільного доступу до бази даних:

  • спільне використання бази даних на мережному сервері ;
  • спільне використання бази даних без мережного серверу;
  • поділ бази даних на таблиці й інтерфейс.

     У першому варіанті база даних розміщується на файл-сервері І всі користуються одними й тими  даними, і застосовують однакові форми, звіти, запити, макроси і модулі.  Це зручно, коли всі користувачі  використовують базу даних однаково або коли немає можливості забезпечувати підтримку користувачам, що створюють свої власні об'єкти. 

     У другому варіанті на сервері розміщаються  тільки таблиці бази даних, а інші  об'єкти зберігаються  на комп'ютерах користувачів. Цей варіан забезпечує більш швидку роботу з  базою даних  завдяки тому, що через мережу передаються тільки дані.  Користувачі можуть змінювати форми, звіти й інші об'єкти у відповідності зі своїми конкретними вимогами, не впливаючи при цьому на роботу інших користувачів. 

     Для відділення таблиць від інших  об'єктів бази даних застосовується майстер по поділі баз даних.

     Спільний  доступ до бази даних можливий і  через Інтернет . Уцьому випадку  об'єкти СУБД перетворюються у Web - сторінки.

     це  один спосіб роботи із загальною базою  даних – це створення репліки  бази даних. При використанні кількох  комп'ютерів  виникає необхідність  створювати репліки бази даних і  підтримувати синхронізацію цих  реплік.  При цьому користувачі, що знаходяться в різних місцях, можуть одночасно працювати зі своїми копіями, а потім синхронізувати їх по мережі.

     Репліка – це копія бази даних, що включає її таблиці, запити, форми, звіти, макроси і модулі.  Окрема репліка є компонентом набору реплік і допускає синхронізацію з іншими репліками в наборі.  Зміни даних таблиці, зроблені в однієї з реплік, передаються в інші репліки й в основну репліку набору.

     Синхронізація - це процес відновлення двох реплік, при якому відбувається взаємна передача обновлених записів і об'єктів.  Обмін даними між двома репліками буває одностороннім і двостороннім і може управлятися спеціальним синхронизатором реплік. 

     Створення реплік ще називається тиражування  даних. У процесі тиражування  створюється багато копій даних на одному або кількох вузлах мережі.

     Застосування  технології тиражування даних надає  можливість корпоративним користувачам мати доступ до необхідної їм поточної інформації з будь-якого місця  та у будь-який час.

     Використання  тиражування даних надає користувачу такі  переваги: підвищення працездатності у випадку перевантаження центральних ресурсів; підвищення ступені "готовності" даних; зниження навантаження , а також допомога при організації сховищ даних, які призначенні для підтримки прийняття рішень. 

3.Технологія  тиражування даних  в КІС. 

      Існує два типи тиражування даних: синхронне  та асинхронне.

     При синхронному тиражування, дані  що тиражуються оновлюються одночасно  з змінами вихідних ( початкових) даних. Підчас синхронного тиражування синхронізованість даних захищається двухфазним протоколом фіксації.

     Після того, як сервер здійснить оновлення  даних, він відсилає підтвердження  до вихідної бази даних та очікує команди  до завершення трансакції.

     Хоча  синхронне тиражування є досить гарним методом для прикладань, які потребують синхронізації досягаються за рахунок втрати "готовності" (тобто користувач деякий час немає доступу до даних) та зниження продуктивності.

Информация о работе Технологія обробки інформації в корпоративних інформаційних системах