Особливостi викладання iнформатики в зарубiжнi загальноосвітній школі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2010 в 16:39, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність дослідження зарубіжного досвіду вивчення предмету «Інформатика» обумовлена пошуком сучасних підходів до організації процесу навчання, які б забезпечували високу якість освіти та освітніх послуг з урахуванням нових соціальних вимог, потреб та особливостей суспільства.

Усвідомлення історичного досвіду вивчення інформатики в зарубіжній загальноосвітній школі допоможе сформувати уявлення про перспективи вивчення даного предмету та ясніше усвідомити проблеми й помилки в її організації. Розв’язанню цих проблем сприятиме вивчення можливостей адаптації зарубіжного досвіду при організації вивчення інформатики в Україні.

В процесі розгляду педагогічного досвіду зарубіжних країн було проаналізовано такі види джерел:
•національні державні документи;
•документи і матеріали громадських, професійних та політичних організацій, їх форумів, присвячених програмним діям у справі розвитку освіти;
•міжнародних документів — матеріалів і документів ООН, ЮНЕСКО;
•документів, у яких безпосередньо фіксуються змістовний коипонент освіти (навчальні плани, програми, підручники, навчальні посібники, поурочні плани вчителів, програми або плани роботи конкретних шкіл).

Содержание работы

ВСТУП……………………………………………………………………..................3

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ РЕКОМЕНДОВАННОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

1.Рекомендації ЮНЕСКО з питань застосування комп’ютера в загальноосвітній школі ……..…...........................................................6
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

1.Особливості викладання інформатики у загальноосвітніх школах Німеччини.............................................................................................12
2.Особливості викладання інформатики у загальноосвітніх школах Швеції …..............................................................................................25
3.Особливості викладання інформатики у загальноосвітніх школах Японії....................................................................................................34
4.Особливості викладання інформатики у загальноосвітніх школах Франції..................................................................................................41
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………….......................51

Содержимое работы - 1 файл

Курсова робота.doc

— 652.00 Кб (Скачать файл)

      Професійна  освіта здійснюється в системі учнівства і професійному ліцеї. В останньому учні набувають загальноосвітніх знань і професії кваліфікованого робітника. У навчальних закладах шкільного типу Франції практикуються обов'язкові для всіх програми: французька мова, історія, географія, перша іноземна мова, математика, фізичні науки, фізичне виховання. Але поряд з цією програмою пропонуються програми модульного типу, за якими можна вивчати предмети програми бакалавріату філософія-література, економіка-соціологія, математика-фізика, математика- природознавство, математика-технологія, астрономія-техніка, індустрія, соціальні науки, музика, геологія, інформатика і т. ін. Такі програми постійно і    оновлюються і коректуються у змісті і обсязі вивчення.

      Особливості вивчення інформатики

      Ще в далекому 1986 році, однією з основних цілей навчання є використання мікро-ЕОМ у якості навчальної дисципліни з метою вдосконалення процесу вивчення та ознайомлення учнів з комп'ютерами. З 24 по 28 вересня 1979, протягом тижня «Комп'ютер та суспільство», в Палаці конгресів в Парижі, присвяченого новій політиці, відбулась справжня ревелюція - відбулась спроба введення предмету інформатики. В січні 1980р. з’вилось Агентство інформаційних технологій. Вчителі та прибічники інформатизації дуже важко переживали цю проблему. 22 і 23 жовтня 1980, FEN був проведений семінар на тему "Інформаційні технології та безперервна освіта", у якому розглядається вплив інформаційних технологій на саме навчання, відносини між вчителем і учнем, шкільний персонал, менеджмент установ та підготовку вчителів. Одна з шкіл 5 грудня 1980 опубліковала статтю з описом різних аспектів комп'ютерного навчання. У серії "досліджень і розробок", SNES публікує "Інформаційні технології в освіті".

      На 25 листопада 1980 на зміні століть міністр освіти представив план, за яким всі школи протягом п'яти років будуть оснащені 8-ма комп'ютерами кожна, для використання комп'ютера як засоба навчання та вивчення.

      Взагалі, шлях до визнання предмету інформатика був довгим та тернистим та  нажаль не досяг гідного рівня, оскільки викладання предмету перш за все направленне на вивчення ІКТ для застосування в міжпредметних зв’язках.

      В ХХ столітті, школа намагається відповідати європейським стандартам та  застосовує засоби масової інформації і технологічне обладнання в навчанні: радіо ( 1930 ) Телебачення(1950 ) ,комп'ютери ( 1970-х років ), відеомагнітофони ( 1980 ), мультимедіа (1990 ).

      Застосування  ІКТ в навчанні передбачає виховання  та навчання молоді з питань використання технологій та мережі Інтернет, а саме:

  • навчити їх пошуку і сортуванню інформації відповідно до їх потреб;
  • розвинути критичного ставлення до інформації, отриманої з мережі ;
  • захист учнів від шкідливих намірів ( порнографії , шахрайства та інших загроз);
  • пояснення небезпек пов’язаних з використанням Інтернету, з піратством , питань поваги до інтелектуальної власності .

      Цей список не є вичерпним.

        Мета навчання полягає в управлінні процесом навчання учнів при роботі з застосуванням інформаційних технологій, враховуючи те, що в сім'ях, дитина часто надана сама собі.

      Типологія ресурсів, що надають засоби ІКТ , має наступний вид:

  • бази даних та інформації (цифрові матеріали, включаючи текст, зображення, відео та т.і.), які можуть бути використані як навчальний матеріал , який моджна викласти в наочному вигляді
  • Електронні підручники, що з кожним днем збагачуються новими даними (відео, ілюстрації та т.і.)
  • Спеціалізовані програми, які можуть бути використанні в ролі тренажерів , при виконанні лабораторніх робіт та для звичайного викладу матеріалу
  • Тренажери, експертні системи для моделювання явищ, які вивчаються з варативними параметрам,
  • Пристрої ,необхідні для виводу інформації та т.і.

      Навчання  з використанням  ІКТ у Франції  передбачає такs види навчання, як :

 • інтерактивне, (електронне) . Етимологічно навчання за допомогою електронних засобів, може бути кваліфіковано відповідно до декількох точок зору: економічної, корпоративної, освітньої, технологічної. Згідно визначення цього поняття Європейським союзом інтерактивне навчання (електронне навчання) – це навчання є використання нових інформаційних технологій та Інтернету з метою підвищення якості навчання шляхом полегшення з одного боку, доступу до ресурсів і послуг а іншого обміну інформацією та віддаленого співробітництва. Електронне навчання включає в себе всі освітні технології, які ми вже знаємо: електронні підручники , CD / ROM, гіпермедіа, Інтелектуальні розробки та т.і.Електронне навчання може відбуватися не лише безпосередньо, а й віддалено (в мережі/ або через Інтернет) або в обох режимах одночасно. Цей метод навчання / освіти, що теоретично дозволяє подолати фізичну присутність вчителя поруч та дорзволяє вчителю виступати в ролі віддаленого координатора заходів та посередника.
 • Платформа для он-лайн навчання , яку іноді називають LMS (Learning Management System) представляє собою веб-сайт на якому розміщені підручники, що сприяє сприяє реалізації стратегії викладання.
 • Цифрові робочі місця або цифрові навчальні приміщення . Цифровий простір, робота безпечного онлайн порталу дозволяє всім членам шкільного співтовариства (учням, викладачам, не-викладацького складу, батькам) отримати доступ до освітньго порталу та ресурсів підтримки учнів. Цифрові робочі місця  зазвичай пропонуються місцевими організаціями, які реалізовуютьсяз допомогою Rectorats. Цифрові робоці місця розглядають багато питань в галузі ІКТ , спрямовані на :
   1. Управління   інформаційними системами ( керування, вивчення, тощо.)
   1. Модернізації державної служби, надання всім користувачам (учням, батькам, вчителям), інформації, послуг та підтримки з питань освіти ;
   2. Ознайомити студентів з використанням технологій, що дозволить їм навчатися краще;
   3. Використання можливості застосування  різних форм навчання .
 • інтерактивні дошки

      

      Мал.7

      Інтерактивна  дошка  являє собою пристрій, що поєднує переваги сенсорного екрану і відео-проекції(мал. 7). Білий сенсорний екран підключається до комп'ютера через кабель (зазвичай USB). Він може передавати інформацію різного характеру, в тому числі нове положення миші, реагує на  дотик. Відеопроектор забезпечує відображення екрану комп'ютера на дошці. Розміри екрану може сягати більше 2 метрів. Комп'ютер, підключений до BIT не повинні бути дуже потужними.

      Але все ж, не дивлячисьна постійне збільшеня ролі технічних засобів в навчанні багатьох європейський країн, французька школа значно відстає в цьому питанні.

      В дослідженні європейської комісії, опублікованому, в кінці вересня 2006 року, «Доступ та використання ІКТ в європейський країнах», 90% французьких шкіл мають доступ до інтернету і 75% з них отримують широкополосне з’єднання. І це аж 72% в порівняні з 45% в 25 країнах ЄС та в порівнянні  з 5% в 2001році. Тим не менш в цій області Франція займає 14 місце серед 27 країн, що прийняли участь в експерименті.

      І знову ж таки, звертаючись до статистики, виявилось, що франція займає далеко не останне місце з точки зору використання Інтернету та комп'ютерних класів, оскільки 66% французьких вчителів кажуть, що вини використовують Інтернет в навчанні на протязі останніх 12 місяців (74% в 25 країнах ЄС). З них, 8% в початковій школі , 28% в коледжах і 40% в средніх школах.

      22% французских вчителів не бачить цінності у використанні комп’ютерів та комп’ютерних класів у навчанні.

      Дослідженні показало,що 34% французьких вчителів ніколи не використовували комп’ютер в силу того,що їх просто немає , а 63% опитаних вчителів стверджували, що недостача навиків роботи з комп’ютером та обладнання є основною причиною їх низького використання.

 

       ВИСНОВКИ 

      Таким чином, проаналізувавши особливості  вивчення предмету інформатики в  зарубіжній загальноосвітній школі Швеції, Німнччини, Франції та Японії, можемо зробити висновок, що цей предмет не є загальнообов’язковим в Німеччині; в Швеціі його взагалі немає (вивчення інших предметів здійснюється з допомогою ІКТ); у Франції предмет , але насамперед він слугує для викладання інших предметів; і лише в Японії він вивчається з початкових класів. Що до досвіду викладання предмету в інших країнах, то :

 • інформатика введена як окремий предмет учбових програм в Фінляндії, Чехії, Венгрії, Польші;
 • інформаційні технології використовуються, як засіб вивчення інших предметів в Швеції, Норвегії, Ірландії;
 • інформатика є в учбовому плані як окремий предмет та використовується як засіб вивчення інших предметів в Великобританії, Франції;
 • практично не вивчають та не застосовують ІКТ в навчанні в Португалія, Італія, Кіпр.

      За  даними досліджень, ІКТ інтегрується в зміст загальних предметів в: Великій Британії, Швеції, Фінляндії, Нідерландах, Данії, де учні досягають значних результатів, а в інших країнах, де ІКТ викладається як окремий предмет – менших результатів. На сьогодні, обов'язковим є вивчення інформаційної грамотності в навчальних програмах таких країн, як Італія, Болгарія, Чехія, Латвія, Литва, Угорщина, Словаччина.

      Мету  курсової роботи досягнуто, ми ознайомились з особливостями викладання предмету інформатики в різних країнах і тепер можемо зробити висновок, що засоби викладання інформатики можуть бути  різноманітними: електронні підручники, платформи, електронні дошки,  спеціалізовані мультимедійні програми, віртуальні класи, цифрові робочі місця та ін. Також, система вивчення інформатики в більшості країн, представленна інформаційними технологіями, що займають багатогранну роль в системі шкільної освіти. Спеціальні навчальні програми або Інтернет являються інструментами для підтримки викладання інших предметів. Сьогодні комп'ютери стають неодмінним атрибутом нашого життя, інформаційні технології створюють нові можливості отримання людиною знань.  Актуальність використання ІТ у вивченні інших предметів обумовлена тим, що в комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні. Вони надають широкі можливості для розвитку особи учнів і реалізації їх здібностей. Використання анімації і звукового супроводу в повчальних програмах впливають на декілька каналів сприйняття навчаного (аудіальний, кинестетичний, візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати особливості кожного учня. Комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію вивчення різних предметів, підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтентифікують процес навчання і т.д.

      Цілком  зрозуміло, що розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору об’єктивно потребує від української школи відповідної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу. Але ми впевнені, що використання досвіду викладання інформатики інших країн буде доцільним і для нашої освітньої системи.

 

      СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

  1. Концепція профільного навчання в старшій  школі / Освіта України.– 2003. – № 42-43. – С. 8-9.
  2. Зязюн І.А. Реформа освіти в Японії// Рідна шк. – 1993. - №8.
  3. http://fio.ifmo.ru/archive/group11/c4wu12/normatives/inf.html
  4. http://www.mon.gov.ua/laws/list_1_9_83_08.doc
  5. http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/doc12.doc
  6. http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/sannorm.rar
  7. http://ciit.zp.ua/menu_r2/cab/pravila.rar
  8. http://www.giev.de/fileadmin/redaktion/empfehlungen/gesamtkonzept_26_9_2000.pdf
  9. http://www.la-lettre-ent.com
  10. http://www.la-lettre-ent.com
  11. http://www.eurosael.eu/fr/guide/presentation_rubrique 
  12. http://www.agence-usages-tice.education.fr/template.asp?page=12&id=5 
  13. http://www.sandringham.herts.sch.uk
  14. http://www.diu.se/
  15. http://www.gi-ev.de/service/publikationen/empfehlungen/
  16. http://ddi.in.tum.de/
  17. http://www2.ibv.liu.se/pius/personal/gunilla_jedeskog
  18. http://www.intered.ru/countries/sweden.asp
  19. http://progopedia.ru/implementation/squeak/
  20. http://oldwww.nvg.ntnu.no/linux/ldp/LDP/LGNET/issue65/steffler.html

 
  
 
 

Информация о работе Особливостi викладання iнформатики в зарубiжнi загальноосвітній школі