Uznemuma X komercdarbibas organizacija

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2012 в 13:23, курсовая работа

Краткое описание

Tirgus ekonomikas apstākļos, uzņēmuma darbības finanšu vadība iegūst ļoti svarīgu lomu. Ienākumu gūšana, kā saimnieciskās darbības gala rezultāts, kļūst par katra uzņēmēja galamērķi, neatkarīgi no tā nozares un reģionālās specializācijas. Veiksmīga uzņēmuma vadība ir saistīta ar detalizētu tirgus izpēti, kā arī ļoti rūpīgu sava uzņēmuma darbības rādītāju analīzi. Statistiskās metodes ļauj noteikt, kādā veidā darbojas procesi, kā tie mainās un ir atkarīgi viens no otra.

Содержание работы

Ievads 3
1. Uzņēmuma dibināšanas juridiskā forma, nosaukums, uzņēmējdarbības forma, darbības veidi, uzņēmuma struktūrvienību mijiedarbība 4
2. Uzņēmuma darbības analīze 9
3. Organizācijas kultūrvide 12
4. Organizācijas darbību nodrošinošie materiālie resursi 15
5. Grāmatvedības politika 18
6. Izmaksas, cenu veidošanas pamatprincipi, pašizmaksas pamatprincipi 23
7. Nodokļi 24
8. Vadības grāmatvedība 30
9. Finanšu analīze 34
Secinājumi 38
Priekšlikumi 39
Izmantotā literatūra un informācijas avoti 40
PIELIKUMS 41

Содержимое работы - 1 файл