Аналіз собівартості виробництва електроенергії на теплоелектростанціях

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 18:22, контрольная работа

Краткое описание

У основі методики аналізу собівартості випуску продукції на теплоелектростанціях лежить виявлення причинно-наслідкових зв'язків, що складаються в процесі формування даного показника і їх моделювання, що забезпечує кількісну оцінку дії кожної причини в їх сукупності на кінцевий результат. Відповідно до запропонованої раніше методики аналіз даного показника, як і по інших галузях промисловості, починається із загальної оцінки витрат на одиницю випущеної продукції або на однієї неї гривну.

Содержимое работы - 1 файл

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ.docx

— 103.82 Кб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА  ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

 

 

 

 

Робота

З економічного аналізу

«Аналіз собівартості виробництва електроенергії на теплоелектростанціях»

 

 

 

Виконала:                                                                              студентка гр. ОА-08 а

Іванова А.Є

 

 

Перевірила:                                                                                  ас. Мойсеєва  О.В                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецьк 2012

У основі методики аналізу собівартості випуску  продукції на теплоелектростанціях лежить виявлення причинно-наслідкових  зв'язків, що складаються в процесі  формування даного показника і їх моделювання, що забезпечує кількісну  оцінку дії кожної причини в їх сукупності на кінцевий результат. Відповідно до запропонованої раніше методики аналіз даного показника, як і по інших галузях  промисловості, починається із загальної  оцінки витрат на одиницю випущеної  продукції або на однієї неї гривну.

Подальший розгляд собівартості випуску продукції  на електростанції будується на максимальному  обліку її технічних і технологічних  особливостей. Для цього необхідно  знати, що поряд з виробництвом електроенергії, вона попутно виробляє тепло, яке, вимірюється  в гектокалоріях. Велику кількість електроенергії і тепла електростанція витрачає на власні потреби. Остання електроенергія подається в мережу для подальшої її реалізації споживачам і називається товарною. Частина тепла реалізується на сторону, або просто втрачається із-за непідготовленості необхідних для цього комунікацій. У останнє десятиліття на електростанціях високими темпами нарощуються об'єми ремонтних робіт.

Розрахуємо  рівень рентабельності підприємства енергетичної сфери:

Ур = (1- 0,984)*100% = 1,6% Як бачимо, підприємство енергетичної сфери є рентабельним .

Така  структура вжитку теплоенергії і витрат значною мірою і визначає частину загальних причин, які роблять       істотний       вплив       на       собівартість реалізованої продукції в цілому.

До таких  причин відносяться: зменшення обсягу виробництва електроенергії і тепла, збільшення їх витрати на власні потреби, втрати тепла, зміна (збільшення) тарифів  на таку продукцію, а також розширення ремонтних робіт. Зміна (збільшення) собівартості реалізованої продукції  під впливом перерахованих причин розраховується таким чином:

 

1. за рахунок зниження обсягу виробництва продукції

 де,   

- фактична величина умовно-постійних  витрат на вироблення всієї  продукції в даному періоді,  грн..;,

- загальний фактичний обсяг випуску продукції на електростанції відповідно в поточному і басном періодах (у цінах базисного періоду), грн..

=6339400*0,45(1/1939798,6-1/2268523,1)=0,219827838(д.ед)

З названої причини сталося збільшення витрат на суму:

=0,219827838*6339400=1393576,6(грн.)

 

2. із-за перевищення витрати електроенергії на власні потреби

 де,

- фактична витрата електроенергії  на власні потреби, відповідно  в поточному і базисному періодах, квт.час;

- фактичний об'єм випущеної  продукції в поточному періоді,  грн..;

  - фактична відпускна ціна  за 1 квт.час електроенергії, грн..

=(7385-7138,6)*0,154/6339400=0,000005803(д.ед)

З названої причини сталося збільшення витрат на суму:

=0,000005803*6339400=36,7875(грн.)

 

3. за рахунок втрат тепла

де,

 

   -фактична  кількість тепла відповідно,  вироблено,  витрачено і реалізовано на сторону, р. кал;

 - фактична ціна за 1 г.кал тепла в поточному періоді, грн.;

=(69207,6-20762-48444,2)*43,82/6339400=0,000009381(д.ед)

З названої причини сталося збільшення витрат на суму:

=0,000009381*6339400=59,4699(грн.)

 

4. за рахунок збільшення об'ємів ремонтних робіт

де,

    - фактичні витрати на поточні, середні і капітальні ремонти в звітному і базисному періодах, грн.;

На даному підприємстві, через відсутність  даних, названа причина не діє.

5.за рахунок зміни (збільшення) тарифів  на продукцію, що виробляється

де,

- фактичні  витрати на реалізовану продукцію  в даному періоді, грн..;,

  - фактичний об'єм реалізованої продукції в аналізованому періоді відповідно, в поточних і базисних цінах, грн..

=4687292,9*(1/2130785,4-1/1939798,643)= -0,216585352(д.ед)

Як бачимо  з отриманих розрахунків, на даному підприємстві не діє дана причина – зміна (збільшення) тарифів на продукцію, що виробляється. Також причиною є необґрунтований, тобто неправильний підбір паливних ресурсів.

де,

- збільшення  витрат на реалізовану продукцію  за рахунок необгрунтованого підбору паливних ресурсів, грн..;

- фактична  вартість 1 ккал. Теплотворній здатності  j-го вигляду палива, грн..;

- фактична  мінімальна вартість 1 ккал. Теплотворній  здатності якогось одного вигляду  палива, використовуваного на електростанції, грн..; 

- фактична  теплотворна здатність 1т j-го вигляду палива, ккал.;

  -фактично витрачена кількість палива j-го вигляду на електростанції за місяць, т..

=1320883,2/6339400=0,20198843(д.ед)

З названої причини сталося збільшення витрат на суму:

=0,20198843*6539400=1280485,4(грн.)

 

6. покупка палива за вищими цінами порівняно з планом і минулим періодом.

де,

- фактично придбана і витрачена кількість палива для виробництва електроенергії в даному місяці, відповідно, за базисними і фактичними цінами, грн.

 За  наданими даними шоста причина  не діє із-за браку у вихідній  умові.

 

7. фактичні ціни на паливо значно вище звичайних ринкових

де,

- фактично придбана і спожита  кількість палива в даному  місяці за звичайними ринковими  цінами, грн..

=291914,56/6539400=0,044639349(д.ед)

Як бачимо на даній електростанції викладена вище причина не діє, т.к фактичні ціни нижче звичайних.

 

8. завищення фактичної витрати палива над нормативом

де,

- перевищення  фактичної питомої витрати умовного  палива над нормативом з розрахунку  на вироблення 1 кВт.час електроенергії, кг;

  - фактичний об'єм виробленої електроенергії в даному періоді, кВт.час;

-фактична ціна 1 т умовного палива, використаного для виробництва електроенергії, в даному місяці, грн.

=(0,476-0,462)*59077,2*283,36/6539400=-0,035838397(д.ед)

З названої причини сталося збільшення витрат на суму:

=0,035838397*6539400=234361,61(грн.)

Як бачимо з отриманих розрахунків, завищення фактичної витрати палива над нормативом збільшує собівартість продукції і тим самим приносить витрати електростанції в сумі 234363,61грнівен.

Також на собівартість робить вплив амортизація. Збільшення витрат по амортизації під  впливом зниження обсягу випуску  продукції розраховується так:

де,

- фактично нарахована сума амортизації на основні засоби і нематеріальні активи за місяць по нормах, грн..

=310532,6*(1/6539400-1/6685728)=0,0010393169(д.ед)

З названої причини сталося збільшення витрат на суму:

=0,0010393169*6539400=6796,5(грн.)

Із-за браку  даних ми розрахуємо лише вплив причини  – вживання часткового способу відшкодування  техніки, а також вміст зайвого  і непотрібного устаткування.

де,

- непродуктивне  збільшення основних засобів  j-го вигляду, викликане вживанням часткового способу їх відшкодування або вмістом зайвого і непотрібного устаткування, грн..;

- місячна  норма амортизації на основні  засоби j-го вигляду %.

=310532,6*27362227,2/8658000000000*6539400=0,641769(д.ед)

З названої причини сталося збільшення витрат на суму:

=0, 641769*6539400=4196784,2(грн.)

Також на собівартість впливають і інші витрати. Головним аргументом, що викликає збільшення собівартості, є зниження об'єму  продукції, що випускається. Кількісний вплив вказаного аргументу на собівартість по названому елементу представлений вираженням:

де,

- збільшення собівартості по елементу «Інші витрати» за рахунок зниження обсягу випуску продукції, грн..;

  - фактична величина витрат по  інших витратах за мсяц, грн.

=184693,3(1/6539400-1/6685728)=0,00045935(д,ед)

З названої причини сталося збільшення витрат на суму:

=0,00045935*6539400=3003,77(грн.)

Після встановлення всіх причин по завищенню собівартості реалізованої продукції, можемо визначити  реальну собівартість як різницю  між загальними витратами на виробництво  і сумою всіх витрат, понесених  у зв'язку з викладеними причинами, ділену на вартість реалізованої продукції.

=(6210663,2-7115404,32)/6539400=0,6210662(д.ед)

По вироблених рассчетам складемо таблицю:

Назва причини

1. Зниження обсягу виробництва продукції

0,20960988

2. Перевищення витрати електроенергії на власні потреби

0,000005803

3. Втрата тепла

0,000009381

4. Збільшення об'ємів ремонтних робіт

-

5. Зміна (збільшення) тарифів на продукцію, що виробляється

-0,216585352

6. Необгрунтований, тобто неправильний підбір паливних ресурсів

-

7. Покупка палива за вищими цінами порівняно з планом і минулим періодом

0,044639349

8. Фактичні ціни на паливо значно вище звичайних  ринкових.

-0,035838397

9. Завищення фактичної витрати палива над нормативом

0,0010393169

10. Збільшення витрат по амортизації під впливом зниження обсягу випуску продукції

0,641769

11. Вживання часткового способоа відшкодування техніки, а також вміст зайвого і непотрібного устаткування

0,00045935

12. Зниження об'єму продукції, що випускається

0,6210662


 

По виявлених причинах, що роблять вплив на собівартість реалізованої продукції, розробимо заходи щодо їх усунення і занесемо їх в таблицю.

Заходи щодо усунення

1. Найняти маркетолога, знайти нові ринки збуту, тим самим підвищити обсяг виробництва електроенергії.

0,20960988

2. Разработать норми по підприємству на використання електроенергії на власні потреби і заохочення її економії.

0,000005803

3. Ввести нове устаткування з меншою втратою тепла або удосконалити старе. Уменеьшить транзитні дороги по яких можлива втрата тепла.

0,000009381

4.

-

5.

-0,216585352

6. Найняти фахівців, котриє мають відповідну кваліфікацію, для підбору палива, яке буде найбільш відповідним для виробництва електроенергії.

-

7.

0,044639349

8.

-0,035838397

9. Ввести великі штрафні санкції по наднормативному завищенню витрати палива. Удосконалити устаткування. Переглянути нормативи.

0,0010393169

10. Найти нові ринки збуту, тим самим підвищити об'єм продукції, що випускається.

0,641769

11. Переглянути процес виробництва електроенергії і вилучити устаткування, яке є непотрібні, тим самим понизити витрати на їх вміст і обслуговування.

0,00045935

12. Підвищити попит на продукцію, що випускається, шляхом підвищення якості і зниження ціни.

0,6210662


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Аналіз собівартості виробництва електроенергії на теплоелектростанціях