Аналізу фінансових результатів підприємства та визначення шляхів їх підвищення

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 15:38, дипломная работа

Краткое описание

Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дипломної роботи є теоретичне та методологічне обґрунтування методики складання балансу та проведення аналізу і аудиту фінансового стану підприємств.При вирішенні поставлених завдань застосовувалися такі методи, як метод експертних оцінок, кореляцiйно-регресiйного аналізу, економічного аналізу.
Структура дипломної роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, три розділи (дванадцять підрозділів), висновки і пропозиції та список використаних джерел.

Содержание работы

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи складання балансу, аудиту його статей та аналізу фінансового стану підприємства та його галузеві особливості 7
1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ПП „ККК” 7
1.2. Економічна сутність та нормативно-правова база складання балансу 17
1.3. Аналіз спеціальної літератури за темою дослідження 27
Розділ 2. Методика складання і представлення бухгалтерського балансу 32
2.1. Загальні вимоги до фінансової звітності 32
2.2. Оцінка та характеристика статей балансу 41
2.3. Особливості організації складання балансу в умовах застосування комп’ютерної техніки та інформаційних технологій 48
2.4. Міжнародна практика складання та подання балансу 50
Розділ 3. Економічний аналіз фінансового стану підприємства 57
3.1. Методичні прийоми економічного аналізу фінансового стану підприємства 57
3.2. Оцінка фінансового стану згідно показників балансу 60
3.3. Шляхи покращення фінансово-господарської діяльності підприємства 79
Розділ 4. Організація і методика аудиту балансу 83
4.1. Організація проведення аудиту 83
4.2. Методика проведення аудиту фінансової звітності форми №1 „Баланс” 89
4.3. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту 100
Висновки 103
Перелік використаної літератури 107
Додатки 112

Содержимое работы - 1 файл

diplomnaya.docx

— 374.05 Кб (Скачать файл)