Ауыл шаруашылығы, даму

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 17:44, реферат

Краткое описание

Даярланған талдау материалдарының ерекшелігі бәсекелестікке қабілетті тауар шығару үшін болашақтағы ең бір маңызды мәселелердің бірі - құрылымдық өзгерістер жасау болып табылады, яғни мал шаруашылығын қалпына келтіріп және оны одан әрі дамыту, ол азық-түлікпен қамтамасыз ету талаптарымен анықталады және ауыл шаруашылығын жүргізу жүйесіндегі мал шаруашылығының өз ролін қамтамасыз ету, сонымен қатар, етті мал шаруашылығы, қой шаруашылығы, жылқы шаруашылығын дамытуды қарастырады.

Содержимое работы - 1 файл

Ауыл шаруашылығы, даму.doc

— 431.50 Кб (Скачать файл)

   -  мемлекеттік  саясат  бағдарламалары  мен  ауылшаруашылығының өркендеу жоспарларын, нормативтік заң актілерін жасап дайындау;

  •   мемлекеттік азық-түлік қорын қалыптастыру;
  •   түбегейлі ғылыми-ізденіс жұмыстарын ұйымдастыру;
  •   ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізу;
  •   халықаралык, экономикалық байланыстарды" реттеу;
  •   инсиекциялық бақылау;
  •   жер қорын, өнімді стандарттау жүйесін басқару;
  •   ветеринарлық бақылау.

     Жалпы аграрлық қатынастарды басқару жуйесіндегі  міндет - олардың стихиялы түрде дамуына, тәртіпсіздік жайлаған, басқаруға келмейтін жағдайға жетуіне жол бермеу болып табылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – тарау  Батыс  Қазақстан  аумағындағы  ЖШС  қызметін  ұйымдастыру  және  жетілдіру 

2.1 «Батыр» ЖШС-нің   қызметін  ұйымдастыру   жолдары.

     

         Жауапкершілігі шектеулі серіктестік  «Батыр» Қазақстан Республикасының   заңдылығы бойынша заңды тұлға болып табылады. Серіктестік құрылтайшысы болып ЖШС «Мирас» табылады.

Серіктестік атауы: мемлекеттік тілде ЖШС  «Батыр»;                                                                                                                                                                                                                      

                            орыс  тілінде ТОО «Батыр»

  Серіктестіктің  орналасу мекен  жайы: Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Мұнайшы  көшесі. Серіктестіктің іс- әрекетінің мерзімі шектеусіз.  «Батыр» ЖШС-нің айналысатын іс- әрекетінің  негізгі түрлері болып: құрылыстық – монтаждық жұмыстар, материалдық – техникалық қамтамасыз ету, сауда және коммерциялық іс- әрекет, ізденіс – жобалау және эксперттік жұмыстар, құрылыстық материал, бұйым және құрастыру өндірісі, т.б. табылады. ЖШС «Батыр» лицензия негізінде жұмыс жасайды. Мемлекеттік лицензия № 001427, мемлекеттік тіркелуге тұру туралы куәлігі № 3507-1915-ЖШС.

     Серіктестіктің  жарғылық капиталы 7730 мың теңге . Серіктестіктің жарғылық капиталына салым болып ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқық т.б табылады. Серіктестіктің мүлкінде қатысушылардың үлесі жарғылық капиталдың 100 пайызын құрайды. Серіктестіктің жоғарғы органы болып ЖШС «Мирас» табылады. ЖШС «Мирас»- тың қатысушысы осы ЖШС «Батыр» іс- әрекетімен байланысты кез–келген сұрақтарды қабылдауға құқылы. Атқарушы органы болып – директор табылады. Серіктестік іс- әрекетінің нәтижесін, бухгалтерлік есебін, қаржылық және статистикалық есебін жүргізеді. Осы іс-әрекетінің нәтижесі бойынша алынған таза табысы серіктестік қатысушысының шешімімен бөлінеді. Серіктестіктің мүмкін болған зияндары резервтік қор есебінен жабылады.

       «Батыр» ЖШС-нің іс- әрекетінен  түскен табысы соңғы үшжылдық  мәлімет бойынша жылдан-жылға төмендеген. Бұл іс- әрекеттерден түскен табыстары 1- кестеде көрсетілген.

                                                                                                        1 –  кесте 

        Өнімді (жұмыс, қызмет) өндіруден  түскен табыс көлемі мен құрылымы. 

Іс-әрекет атауы       2005 жыл       2006 жыл      2007 жыл
  мың          

  теңге

үлес салмағы      %   мың  

  теңге 

үлес салмағы    %   мың  

  теңге

үлес салмағы     %
1 Құрылыстық-монтаждық  жұмыстан табыс  
 
 
150419,2
 
 
         

   30,4

 
 
 
146533,5
 
 
 
   32,2
 
 
 
143488,8
 
 
 
    33,6
2 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету  
 
 
111824,8
 
 
 
   22,6
 
 
 
106487,08
 
 
 
   23,4
 
 
 
104200,2
 
 
 
    24,4
3 Ізденіс- жобалау  жұмысы       

  49480

 
 
      10
 
 
  38681,2
 
 
     8,5
 
 
  32028,7
 
 
      7,5
4 Сауда және коммерциялық іс-әрекет  
 
102918,4
 
 
   20,8
 
 
87374,02
 
 
   19,2
 
 
  83274,7
 
 
    19,5
5 Құрылыстық  материал, бұйым және құрастыру өндірісі    
 
 

  73725,2

 
 
 
 
   14,9
 
 
 
 
   68260,9
 
 
 
 
      15
 
 
 
 
61922,25
 
 
 
 
    14,5
6 Басқалай қызметтен табыс  
 
    6432,4
  

     1,3

 
 
     7736,2
  

     1,7

  

  2135,25

 
 
      0,5
Барлығы    494800     100     455073     100   427050      100
 

     Ең  негізгі көрсеткіш болып - өндірілген өнім (орындалған жұмыс, көрсетілген  қызмет) бойынша табыс көлемі мен құрылымы табылады.          1-кестеден  көріп тұрғанымыздай, іс-әрекеттерден түскен табыс құны төмендеу тенденциясы көрсетіп тұр.  ЖШС «Батырдың» құрылыстық-монтаждық жұмыстан табыс басқа іс-әрекеттерге қарағанда 33,6 пайыз жоғарғы үлес салмақты көрсетіп тұр. Яғни, оның барлық құны 2005 жылы 494800 мың теңгені құраса, 2007 жылы 427050 мың теңгені құрап тұр. Сондай-ақ, жылдан-жылға, кейбір іс-әрекеттен табыс көп түссе, кейбіреумен аз түскен. Мысалы, құрылыстық- монтаждық жұмыстан табыс жылдан-жылға төмендеген. Бірақ, басқа қызметтерге қарағанда ең үлкен үлесті осы іс-әрекет алып отыр. Басқа қызметтерде жылдан-жылға түскен табыс төмен. Бұл, әрине, өндірісте басты рөлді алатын негізгі құралдарға тығыз байланысты. Кәсіпорынның іс-әрекеті негізгі құралдарсыз қалыптасуы мүмкін емес «Батыр» ЖШС-нің негізгі құралдарының көлемі мен құрылымын 2 – кестеден көруге болады.

 

                                     
 
 
 
 

2 – кесте

«Батыр» ЖШС-нің   негізгі құралдарының көлемі мен құрылымы. 

Негізгі құралдардың атауы       2005 жыл        2006 жыл       2007 жыл
 мың  

 теңге

үлес салмағы

    %

 мың 

 теңге

үлес  салмағы 

    %

 мың  

 теңге

үлес салмағы  

     %

1 Ғимараттар   

   33322

 
      29,6
 
49704
 
     37,9
    53055  

      36,7

2 Құрылыс    

     3218

     

        2,9

 
4314
 
       3,3
      4193  
         2,9
3 Беріліс құралдары  
     2441
 
        2,2
 
3007
 
      2,3
      3325  

        2,3

4 Машина құрал - жабдықтары   

   31136

 
 
      27,7
 
 
48933
 
 
     37,3
     

56525

  

      39,1

5 Көлік құралдары  
   12538
 
      11,1
 
18018
 
     13,7
    19661  
       13,6
6 Шаруашылық  инвентарь құралы  
 
       485
 
 
        0,4
 
 
525
 
 
       0,4
         

578

  

        0,4

7 Өндірістік  емес мақсаттағы нгізгі құрал   
 

  29339

 
 
 
      26,1
 
 
 
6683
  
 

      5,1

       
 

7228

 
 
 
           5
Барлық сомасы  
112479
 
       100
 
131184
 
      100
  144565  

       100

 

          2-кестені қорытындылай келе, мынадай  тұжырым жасауға болады: негізгі  құралдардың барлық құны 2005 жыл  – 112479 мың теңгені құраса, 2007 жылы  – 144565 мың теңгені құрады. Бұл,  әрине, жаңа линиялы өнім өндірісі  бойынша игеру және тұтынуға  байланысты жылдан-жылға өсіп тұрғанын көреміз. ЖШС «Батырдың» негізгі құралдардың ішінен машина құрал-жабдықтардан табыс 39,1 пайыз жоғарғы көрсеткішті көрсетіп тұр. Үш жылдық негізгі құралдар құны мен үлесіне талдау жасасақ , көп жағдайда, өндірістік мақсаттағы құралдар құны 2006 жылда алатын үлесі басқа жылдарға қарағанда жоғары болып келеді де, 2005 жылы өндірістік емес мақсаттағы негізгі құрал құнының алатын үлесі жоғары. Анықталған кезең бойынша өндірістік емес мақсаттағы негізгі құралдар құны жылдан-жылға тез төмендеуін көруге болады. Оның себебі: кәсіпорынның алатын табысы көбіне өндірістік мақсатқа байланысты болғандықтан. Жалпы, табысты алу мақсатында, міндетті түрде қатарласып шығындар жүреді. Сондықтан да, қаржылық нәтижені құрмастан бұрын өндіріске кеткен шығындар құрамы мен көлемі қажет. Оны 3-кестеден көруге болады.                             

                                                                                                                     3 – кесте 

ЖШС «Батырдың» өндіріске кеткен шығындар құрамы мен көлемі. 

Көрсеткіштер       2005 жыл       2006 жыл       2007 жыл
  мың      

  теңге  

үлес салмағы

    %

  мың       

  теңге 

үлес салмағы

    %

  мың        

  теңге

үлес салмағы

    %

1 Материалдық шығындар:    
396726
 
      83,3
 
342056
 
      82,4
 
335267
 
      82,1
а) шикізат, материал       
282983
 
 
 
267247
   
248137
 
б) отын            29400      13107      10200  
в) электр энергиясы     
   56698
     32674    
   40110
 
г) жұмыс және қызмет   

   11057

   
   13204
    

   12600

 
д) көлік  шығындары   

   16588

   
   15824
   
   14020
 
2 Еңбекақы шығындары:  
   65720
 
      13,8
 
   63725
 
      15,8
 
   64236
 
      15,7
а) еңбекақы       52325      50185      49603  
б)еңбекақыдан  аударым  
   13396
   
   13540
   
   14633
 
 
3 Негізгі құралдардың  тозуы  
 
     3395
 
 
        0,7
 
 
     1975
 
 
        0,5
 
 
     2012
 
 
        0,5
4 Басқалай шығындар  

   10272

 
        2,2
 
     7322
 
        1,8
 
     6808
 
        1,7
  Барлық сомасы                 476113  
       100 
 
415078
 

       100

 
408333
 
       100
 
 

     3 – кестеден көрініп тұрғандай,  өндіріске кеткен шығындар құрылымы мен көлемі жылдан-жылға төмендеген. Бұл өндірістің құлдырауына байланысты болып келеді. Егер, шығынның барлық сомасы 2005 жылы 476113 мың теңгені құраса, ал 2007 жылы ол 408333 мың теңгені құраған. Яғни, оның номенклатурасы бойынша шығын құрамы да өзгерген. Нәтижесі бойынша, материалдық шығын құны төмендесе, еңбекақыға шығындар 2006 жылдан 2007 жылға барғанда аздап жоғарылап, 2005 жылы қайтадан көлемі төмендеп кеткен. Еңбекақы шығынының былай өзгермелі болуы еңбекақы қоры мөлшеріне байланысты.    

                                                                                                                4 –  кесте

ЖШС «Батырдың» өндірісінің көлемі. (мың теңге) 

         Көрсеткіштер   2005 жыл    2006 жыл   2007 жыл
1 Іс-әрекеттен алынған табыс              494800           455073          427050
2 Негізгі құралдар құны                      92479           131184          144565
а) өндірістік                                         83140           124501          187200
б) өндірістік емес                29339               6683              7365
3 Жұмысшылар  саны (адам)                   1033               1005              1200
Соның ішінде:              өндірістік персонал саны  
                   523
                525  
 
 
4 Еңбекақы қоры                35668             42313            43401
5 Жылдың соңындағы  жарғылық капитал мөлшері                

                 7730

           

              7730

          

             7730

Информация о работе Ауыл шаруашылығы, даму