Iнформаційні технології

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 14:52, курсовая работа

Краткое описание

У процесі було поставлено за мету дослідити ефективнісь та переваги використання сучасних інформаційних технологій та перспективи їх застосування на підприємствах.
Завдання дослідження :
- Дослідити сучасний стан інформаційних технологій;
- Розглянути її складові елементи;
- Розглянути перспективи розвитку в Україні.

Содержание работы

ВСТУП………………………………………………………………………..……3
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
І.1 Що таке інформаційна технологія……………………………..…5
І.2 Етапи розвитку інформаційних технологій………………..…….5
І.3 Складові частини інформаційної технології………………….…9
РОЗДІЛ ІІ. ВИДИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІІ.1 Інформаційна технологія опрацювання даних ……….……….11
ІІ.2 Інформаційна технологія керування...........................................13
ІІ.3 Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень...........15
ІІ.4 Інформаційна технологія експертних систем ...........................17
РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИСИЧНОМУ БІЗНЕСІ
ІІІ.1 Роль інформаційних технологій в управліні підприємствами...................................................................................21
ІІІ.2 Новітні інформаційні технології у веденні туристичного бізнесу...................................................................................................23
ІІІ.3 Впровадження інформаційних технологій у сферу туризму в Криму………………………………………………………………....25
ІІІ.4 Конкуренція на кримському ринку туристичних послуг....................................................................................................28
ВИСНОВКИ...........................................................................................................31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ..............................33
ДОДАТКИ..............................................................................................................36

Содержимое работы - 1 файл

курсова робота.doc

— 246.50 Кб (Скачать файл)


ПЛАН

 

 

ВСТУП………………………………………………………………………..……3

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

І.1 Що таке інформаційна технологія……………………………..…5

І.2 Етапи розвитку інформаційних технологій………………..…….5

І.3 Складові частини інформаційної технології………………….…9

РОЗДІЛ ІІ. ВИДИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІІ.1 Інформаційна технологія опрацювання даних ……….……….11

ІІ.2 Інформаційна технологія керування...........................................13

ІІ.3 Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень...........15

ІІ.4 Інформаційна технологія експертних систем ...........................17

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИСИЧНОМУ БІЗНЕСІ

ІІІ.1 Роль інформаційних технологій в управліні підприємствами...................................................................................21

ІІІ.2 Новітні інформаційні технології у веденні туристичного бізнесу...................................................................................................23

ІІІ.3 Впровадження інформаційних технологій у сферу туризму в Криму………………………………………………………………....25

ІІІ.4 Конкуренція на кримському ринку туристичних послуг....................................................................................................28

ВИСНОВКИ...........................................................................................................31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ..............................33

ДОДАТКИ..............................................................................................................36

ВСТУП

 

 

Актуальність теми зумовлена тим , що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них. На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту.

Насправді, перспективи  розвитку інформаційних компю’ютерних  технологій безмежні. Саме тому мною була обрана така цікава та невичерпна тема курсової роботи, в якій було зроблено спробу дати відповіді на запитання  що являє собою інформаційна технологія, які існують види інформаційних технологій. Також розглядаються етапи розвитку інформаційних технологій, перспективи їх використання.

У процесі було поставлено за мету дослідити ефективнісь та переваги використання сучасних інформаційних технологій та перспективи їх застосування на підприємствах.

Завдання дослідження :

- Дослідити сучасний  стан інформаційних технологій;

- Розглянути її складові  елементи;

- Розглянути перспективи  розвитку в Україні.

Предметом дослідження стали інформаційні технології, етапи розвитку та використання.

Об’єктом дослідження були обрані особливості виникнення, становлення і використання інформаційних технологій.

Наукова новизна. На сучасному етапі не можна сказати що інформаційні технології розвинулися до кінця. Інформаційні технології нестоять на місці і з кожним роком зявляються нові досягненя в цій науці, які розширюють наші знання з цього питання.

Стан дослідження  проблеми. У сучасній українській і російській науці проблеми інформаційних технологій  досліджували Л. Вінарик, Ю. Хотунцев,

Ю. Миронов, І. Калашников, Дж. Ходжсон, М. Окороков, М. Робсон,

В. Пастухова та ін.

Структура роботи. Робота складається з плану, вступу, 3–х  розділів, висновків,списку використаних джерел та додатків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  І. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

І.1 Що таке інформаційна технологія.

Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах  матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія нерозривно пов'язана з машинізацією виробничого або невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології грунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки.

Відповідно  до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації  праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки спеціалістів.

1.2 Етапи  розвитку інформаційних технологій

Існує декілька точок зору щодо розвитку інформаційних  технологій із використанням комп'ютерів, що визначаються різноманітними ознаками поділу.

Загальним для  усіх викладених нижче підходів є  те, що з появою персонального комп'ютера  почався новий етап розвитку інформаційної технології. Основною ціллю стає задоволення персональних інформаційних потреб людини як для фахової сфери, так і для побутової.

Ознака поділу - вид задач і процесів опрацювання  інформації:

1-й етап (60 - 70-і  рр.) - опрацювання даних в обчислювальних центрах у режимі колективного користування. Основним напрямком розвитку інформаційної технології була автоматизація операційних рутинних дій людини.

2-й етап (з  початку 80-х рр.) - створення інформаційних  технологій, спрямованих на розв'язання стратегічних задач.

Ознака поділу - проблеми, які стоять на шляху інформатизації:

1- й етап (до  кінця 60-х рр.) характеризується  проблемою опрацювання великих  обсягів даних в умовах обмежених  можливостей апаратних засобів. 

2-й етап (до кінця 70-х рр.) пов’язаний з поширенням ЕОМ серії IВМ/360. Проблема цього етапу - відставання програмного забезпечення від рівня розвитку апаратних засобів.

3-й етап (з  початку 80-х рр.) - комп'ютер стає  інструментом непрофесійного користувача,  а інформаційні системи - засобом підтримки прийняття його рішень. Проблемами цього етапу є максимальне задоволення потреб користувача і створення відповідного інтерфейсу для роботи в комп'ютерному середовищі.

4-й етап (з  початку 90-х рр.) - створення сучасної технології міжустановних зв'язків і інформаційних систем. Проблеми цього етапу дуже багаточислені. Найбільше суттєвими з них є:

- укладання угод і встановлення стандартів, протоколів для комп'ютерного зв'язку;

- організація доступу до стратегічної інформації;

- організація захисту і безпеки інформації.

Ознака поділу - перевага, яку надає комп'ютерна технологія:

1-й етап (з  початку 60-х рр.) характеризується  досить ефективним опрацюванням  інформації при виконанні рутинних  операцій з орієнтацією на  централізоване коллективне використання ресурсів обчислювальних центрів. Основним критерієм оцінки ефективності інформаційних систем, які створювались, була різниця між витраченими на розробку і зекономленими в результаті впровадження коштами. Основною проблемою на цьому етапі була психологічна - погана взаємодія користувачів, для яких створювалися інформаційні системи, і розроблювачів через розходження їхніх поглядів і розуміння розв'язуваних проблем. Як наслідок цієї проблеми, створювалися системи, які користувачі погано сприймали і, незважаючи на їх достатньо великі можливості, не використовували повною мірою їх потенціал.

2-й етап (з  середини 70-х рр.) пов'язаний з  появою персональних комп'ютерів. Змінився підхід до створення  інформаційних систем -орієнтація зміщається убік індивідуального користувача для підтримки прийнятих ним рішень. Користувач зацікавлений у проведеній розробці, налагоджується контакт із розроблювачем, виникає порозуміння між обома групами спеціалістів. На цьому етапі використовується як централізоване опрацювання даних, характерне для першого етапу, так і децентралізоване, що базується на розв'язанні локальних задач і роботі з локальними базами даних на робочому місці користувача.

3-й етап (з  початку 90-х рр.) пов'язаний з  поняттям аналізу стратегічних переваг у бізнесі і заснований на досягненнях телекомунікаційної технології розподіленого опрацювання інформації. Інформаційні системи мають своєю метою не просто збільшення ефективності опрацювання даних і допомога керівнику. Відповідні інформаційні технології повинні допомогти організації вистояти в конкурентній боротьбі й одержати перевагу.

Ознака поділу - види інструментарію інформаційної  технології:

1-й етап (до  другої половини XIX ст.) - "ручна"  інформаційна технологія інструментарій якої складали: ручка, чорнильниця, книга. Комунікації здійснювалися ручним способом шляхом переправки через пошту листів, пакетів, депеш. Основною метою інформаційної технології цього періоду було представлення інформації в потрібній формі.

2-й етап (з кінця XIX ст.) - "механічна" технологія, інструментарій якої складали: друкарська машинка, телефон, диктофон, оснащена більш досконалими засобами доставки пошта. Основна мета технології - представлення інформації в потрібній формі більш зручними засобами.

3-й етап (40-60-і  рр. XX ст.) - "електрична" технологія, інструментарій якої складали: великі  ЕОМ і відповідне програмне  забезпечення, електричні друкарські  машинки, ксерокси, портативні диктофони.  На цьому етапі відбувається  зміна мети технології. Акцент в інформаційній технології починає зміщуватись з форми представлення інформації на формування її змісту.

4-й етап (з  початку 70-х рр.) - "електронна" технологія, основним інструментарієм  якої стають великі ЕОМ і  створені на їхній базі автоматизовані  системи керування (АСК) і інформаційно-пошукові системи (ІПС), оснащені широким спектром базових і спеціалізованих програмних комплексів. Центр ваги технології ще більш зміщується на формування змістовної сторони інформації для управлінського середовища різноманітних сфер громадського життя, особливо на організацію аналітичної роботи. Безліч об'єктивних і суб'єктивних факторів не дозволили вирішити поставлені перед новою концепцією інформаційної технології задачі. Проте був здобутий досвід формування змістовної сторони управлінської інформації і підготовлена фахова, психологічна і соціальна база для переходу на новий етап розвитку технології.

5-й етап (з  середини 80-х рр.) - "комп'ютерна" ("нова") технологія, основним інструментарієм  якої є персональний комп'ютер із широким спектром стандартних програмних продуктів різного призначення. На цьому етапі відбувається процес персоналізації АСК, що проявляється у створенні систем підтримки прийняття рішень певними спеціалістами. Подібні системи мають умонтовані елементи аналізу та інтелекту для різних рівнів керування, вони реалізуються на персональному комп'ютері і використовують телекомунікації. У зв'язку з переходом на мікропроцессорну базу суттєвим змінам піддаються і технічні засоби побутового, культурного та інших призначень. Починають широко використовуватися в різноманітних галузях глобальні і локальні комп'ютерні мережі.

1.3 Складові  частини інформаційної технології 

Такі технологічні поняття, що використовуються у виробничій сфері, як норма, норматив, технологічний процес, технологічна операція і т.п., можуть застосовуватися і в інформаційній технології. Перед тим, як розробляти ці поняття в будь-якій технології, у тому числі й в інформаційній, завжди варто починати з визначення мети. Потім варто спробувати провести структурування всіх дій, що призводять до наміченої мети, і вибрати необхідний програмний інструментарій.

Необхідно розуміти, що освоєння інформаційної технології і подальше її використання повинні  бути зведені до того, щоб було потрібно спочатку добре оволодіти набором елементарних операцій, кількість яких обмежена. З цієї обмеженої кількості елементарних операцій у різних комбінаціях складається дія, а з дій, також у різних комбінаціях, складаються операції, що визначають той або інший технологічний етап. Сукупність технологічних етапів утворить технологічний процес (технологію). Він може починатися з будь-якого рівня і не включати, наприклад, етапи або операції, а складатися тільки з дій. Для реалізації етапів технологічного процесу можуть використовуватися різні програмні середовища.

Інформаційна  технологія, як і будь-яка інша, повинна  відповідати таким вимогам:

- забезпечувати високий рівень розчленування всього процесу опрацювання інформації на етапи (фази), операції, дії;

- включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети;

- мати регулярний характер. Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати цілеспрямоване керування інформаційними процесами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  ІІ. ВИДИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Информация о работе Iнформаційні технології