Шпаргалка по "Информатике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2011 в 15:36, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит 513 ответов на вопросы по дисциплине "Информатика"

Содержимое работы - 1 файл

Nur.docx

— 102.41 Кб (Скачать файл)

1. Информацияның  өлшем бірлігі етіп алу...

 1. 1 бит

2. 1 байт неге тең

 1. 8 бит

3. 1 Мбайт неге тең

 1. 1024 Кбайт

4. 1 Кбайт неге тең

 1. 210 байт

5. 1 Гбайт неге  тең

 1. 210 Мбайт

6. Он алтылық  санның 1 разрядында қанша информация  бар

 1. 4 бит

7. Екілік жүйенің 1 разрядында қанша информация бар

 1. 1 бит

8. Екілік жүйесінде  256 символ қажет ететін информация  көлемі мынаған тең...

 1. 1 байт

9. Компьютердің  өнімділігі (операцияның орындалу  жылдамдығы) неге байланысты

 1. Процессор жиілігіне / Частоты процессора

10. Компьютердің  қай құрылғысы адам денсаулығына  зиян келтіреді

 1. монитор

11. Файл – бұл...

 1. дисктегі бағдарлама немесе деректер / программа или данные на диске

12. Алгоритм болып табылады...

 1. орындаушыға арналған командалар тізімі / предписание, определяющий вычислительный процесс

13. Растрлы графикалық  файл өлшемі 100х100 нүктелі қара-ақ  суреттен тұрады. Бұл файлдың  информациялық өлшемі қандай.

 1. 10000 байтт

14. Информацияны 28800 бит/с жылдамдықпен жеткізетін  модем екі парақ мәтінді (3600 байт) неше уақытта жеткізеді.

 1. 1 секундта / 1 секунды

15. Өлшемі 10х10 нүктеден  тұратын түрлі түсті суретті  (256 түс) екілік кодтауына қажетті  информация мөлшері

 1. 100 байт

16. Айнымалы мәні неге тең болады

X:=5

X:=X+1

 1. 6

17. Айнымалы мәні неге тең болады

А:= 5

B:= 10

X:= A+B

 1. 15

18. Компьютерді өшіргенде ...  ақпарат жойылады

 1. Жедел жадыдағы

19. Зиянды сәулелену мониторыдың қай бағытында барынша көп?

 1. Экраннан артқа  қарай

20. Сигналдардың физикалық табиғаты

 1. Сымдағы ток, толқын және жарық

21. Сигналдардың кең тараған түрі

 1. Аналогтық

22. “3” ондық саны екілік жүйеде қалай жазылады

 1. 11

23. “5” ондық саны екілік жүйеде қалай жазылады

 1. 101

24. “6” ондық саны екілік жүйеде қалай жазылады

 1. 110

25. “7” ондық саны екілік жүйеде қалай жазылады

 1. 111

26. Екілік 11100 санды ондыққа аударыныз

 1. 28

27. Берілген екілік санды 10010 ондыққа ауыстыру

 1. 18

28. Екілік санның  көбейтіндісін тап:1101*101?

 1. 1000001

29. 260 сөзден тұратын  хабарландыруға  Хемминг коды  қанша тексеру символын қажет  етеді?

 1. 4

30. Урнаның ішінде 8 шар бар, 0-ден 9-ға дейінгі  сандармен белгіленген. Қандай  сандар қолданылмағанын білу  үшін, қанша максималды сұрақ  қоюға жеткілікті? 

 1. 7

31. Урнаның ішінде 8 шар бар, 1-ден 4-ке дейінгі сандармен белгіленген. Неше шар қандай санмен белгіленгені мәлім. «4 санымен белгіленген шар алынды» деген оқиғаның минималды энтропиясы қандай болуы мүмкін? 

32. Топтастырымағандар  үшін мәлеметтердің орта арифметикалық  формула анықталады ... (n-таңдау көлемі, xj -таңдау элементі)

33. Дисперсия идентификациясы үшін қолданбалы дисперсия қолданады, мынау формула арқылы

34. 600 сөзден тұратын  хабарға Хемминг коды қанша  тексеру символын қажет етеді?

 1. 4

35. 1200 сөзден тұратын хабарға Хемминг коды қанша тексеру символын қажет етеді?

 1. 4

36. Урнаның ішінде 8 шар бар, 1-ден 4-ке дейінгі сандармен белгіленген. Неше шар қандай санмен белгіленгені мәлім. «4 санымен белгіленген шар алынды» деген оқиғаның максималды энтропиясы қандай болуы мүмкін?

37. 2100 сөзден  тұратын хабарға Хемминг коды  қанша тексеру символын қажет  етеді?

 1. 5

38. 2300 сөзден тұратын хабарға Хемминг коды қанша тексеру символын қажет етеді?

 1. 5

39. Информация өлшемінің Хартли шамасы: 

 1. H=log2N

40. Текшені үш рет лақтыру мысалында жүйенің энтропиясын тап.

 1. H= log263=3* log26

41. Егер код  ұзындығы 11-ге тең болса, Хемминг  кодымен кодталған хабар қанша  максималды сөзден тұруы мүмкін?

 1. 128

42. Берілген (110101), (110010), (111000), (111001) кодталған сөздер  жиынында, Хемминг минималды қашықтығы  неге тең.

 1. 2

43. Берілген (110101), (110010), (111001) кодталған сөздер жиынында, Хемминг минималды қашықтығы  неге тең.

 1. 3

44. Берілген (110101), (110010), (110000) кодталған сөздер жиынында, Хемминг минималды қашықтығы неге тең.

 1. 1

45. 1 Кбайт неге тең

 1. 210 байт
 

46. 1 Гбайт неге тең

 1. 210 Мбайт

47. Он алтылық санның 1 разрядында қанша информация бар

 1. 4 бит

48. Екілік жүйенің 1 разрядында қанша информация бар

 1. 1 бит

49. Екілік жүйесінде  256 символ қажет ететін информация  көлемі мынаған тең...

 1. 1 байт

50. Компьютердің  өнімділігі (операцияның орындалу  жылдамдығы) неге байланысты

 1. Процессор жиілігіне

51. Компьютердің  қай құрылғысы адам денсаулығына  зиян келтіреді

 1. монитор

52. Файл – бұл...

 1. дисктегі бағдарлама немесе деректер

53. Алгоритм болып табылады...

 1. орындаушыға арналған командалар тізімі / предписание, определяющий вычислительный процесс

54. Растрлы графикалық  файл өлшемі 100х100 нүктелі қара-ақ  суреттен тұрады. Бұл файлдың  информациялық өлшемі қандай.

 1. 10000 байтт

55. Информацияны 28800 бит/с жылдамдықпен жеткізетін  модем екі парақ мәтінді (3600 байт) неше уақытта жеткізеді.

 1. 1 секундта / 1 секунды

56. Өлшемі 10х10 нүктеден  тұратын түрлі түсті суретті  (256 түс) екілік кодтауына қажетті  информация мөлшері

 1. 100 байт

57. Айнымалы мәні неге тең болады

X:=5

X:=X+1

 1. 6

58. Айнымалы мәні неге тең болады

А:= 5

B:= 10

X:= A+B

 1. 15

59. Компьютерді өшіргенде ...  ақпарат жойылады

 1. Жедел жадыдағы / Из оперативной памяти

60. Сигнал үздіксіз болады егер:

 1. Көзі үздіксіз хабарламаны өңдеген кезде

61. Дискретті сигналдың мысалы болып табылады: 

 1. Текстік ақпарат

62. Бит – ол :

 1. Информацияның  ең аз мүмкіндік единицасы

63. «мама мыла раму» хабарламасында информация саны қандай?

 1. 1 байт

64. Есте қаларлықтай информация дегеніміз не?

 1. Макроскопиялық

65. Есептеу жүйесі – ол:

 1. Сандарды есептеудің ережесі

66. Есептеудің  позициялық емес жүйесі дегеніміз  – ол

 1. Латындық алфавиттің әріптері

67. Есептеудің  позициялық жүйесінің негізі  деп атайды:

 1. Сандарды жазу үшін қоданылатын бір-бірінен ерекшеленетін белгілердің санын

68. 729,854 санының  қандай жазбасы есептеудің ондық  жүйесінде шын болады:

 1. 7*10^2+2*10^1+9*10^0+8*10^-1+5*10^-2+4*10^-3

69. Есептеудің екілік жүйесінде екі санды қосыңыздар: 1101+01 болады:

 1. 1101

70. Есептеудің  екілік жүйесінде екі санды  қосыңыздар:10101+1011 болады:

 1. 100000

71. Есептеудің  екілік жүйесінде екі санды  көбейтіңіздер: 1101*01 болады:

 1. 011011

72. Есептеудің  екілік жүйесінде екі санды  көбейтіңіздер:01011*101 болады:

 1. 0110111

73. Есептеудің  ондық жүйесінен 15 санын екілікке  ауыстыру кезінде мынау шығады:

 1. 1111

74. Есептеудің  ондық жүйесінен 27 санын екілікке  ауыстыру кезінде мынау шығады:

 1. 11011

75. Есептеудің  ондық жүйесінен 35 санын екілікке  ауыстыру кезінде мынау шығады:

 1. 100011

76. Есептеудің  ондық жүйесінен 0,69 бөлшек санын  екілікке ауыстыру кезінде мынау  шығады:

 1. 0,101100

77. Есептеудің  ондық жүйесінен 0,15 бөлшек санын  екілікке ауыстыру кезінде мынау  шығады: 

 1. 0,00100110011...

78. Есептеудің  ондық жүйесінен 83,55  санын  сегіздікке ауыстыру кезінде  мынау шығады:

 1. 123,4314...

79. Есептеудің  ондық жүйесінен 14,25 бөлшек санын  екілікке ауыстыру кезінде мынау  шығады:

 1. 1110,01

80. Есептеудің  ондық жүйесінен 43,32 бөлшек санын  екілікке ауыстыру кезінде мынау  шығады:

 1. 101011,010100...

81. Есептеудің  ондық жүйесінен 63,42 санын сегіздікке  ауыстыру кезінде мынау шығады:

 1. 77,327

82. Алфавит деп:

 1. Өз реті анықталған белгілер көпшілігі;

83. Пайда болу  кезінде алфавиттің әрпінің бір  мағыналық сәйкестігімен сипатталатын  ережесін былай айтамыз:

 1. Код деп

84. Бір алфавиттен  екіншісінде хабарламаның пайда  болу процедурасын былай атаймыз:

 1. Қайта кодтау

85. Кодтаушы деп мынаны айтамыз:

 1. Хабарламаны кодтауды қамтамасыз ететін құрылғыны

86. Кодтауды алып тастаушы деп мынаны атаймыз:

 1. Хабарламаны кодтауды алып тастауды қамтамасыз ететін құрылғыны

87. Хабарламаны кодтау мына жағдайда болады:

 1. Байланыс каналына көзден хабарлама келіп түскен мезетте

Информация о работе Шпаргалка по "Информатике"