Логистика на автомобильном транспорте

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 02:37, курсовая работа

Краткое описание

В сучасних ринкових умовах вважливим проблемним питанням є організація збуту готової продукції, оскільки від того, як буде організовано збут продукції залежить її роздрібна ціна, а отже, і попит на товар і конкурентоспроможність виробництва, його успіх на ринку чистої конкуренції.
В дані курсовій роботі розглядається питання вибору оптимального каналу розподілу споживчих товарів. Підприємством-виробником є завод пивобезалкогольних напоїв, продукцією якого є безалкогольні напої, які упаковані в скляні пляшки місткістю 0,5 л.

Содержание работы

Вступ
1. Розрахунок оптимальної ціни і нормативу рівня рентабельності 4
2. Визначення параметрів складської системи 8
3. Вибір транспортних засобів для доставки продукції 15
4. Організація навантажувально-розвантажувальних робіт 21
5. Порівняння економічних показників схем доставки продукції 25
Висновки 31
Перелік посилань

Содержимое работы - 1 файл

Логистика Паша.doc

— 499.00 Кб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Логістика” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Виконав

                                                        

                                                       Перевірив: ас.  
 
 
 
 
 

ХАРКІВ  

ЗМІСТ 

Вступ

 1. Розрахунок оптимальної ціни і нормативу рівня рентабельності             4
 2. Визначення параметрів складської системи                                                8
 3. Вибір транспортних засобів для доставки продукції                                15
 4. Організація навантажувально-розвантажувальних робіт                         21
 5. Порівняння економічних показників схем доставки продукції               25

Висновки                                                                                                            31

Перелік посилань                                                                                               32

 

ВСТУП 

    В сучасних ринкових умовах вважливим  проблемним питанням є організація  збуту готової продукції, оскільки від того, як буде організовано збут продукції залежить її роздрібна  ціна, а отже, і попит на товар  і конкурентоспроможність виробництва, його успіх на ринку чистої конкуренції.

    В дані курсовій роботі розглядається  питання вибору оптимального каналу розподілу споживчих товарів. Підприємством-виробником є завод пивобезалкогольних напоїв, продукцією якого є безалкогольні напої, які упаковані в скляні пляшки місткістю 0,5 л.

    В роботі розглянуті три варіанти каналу розподілу: канал першого рівня, по якому продукція надходить  до споживача від підприємства-виробника  через роздрібного торгівця, і  два канали розподілу другого рівня – з одним та трьома оптовими торгівцями.

    Критерієм вибору варіанту схеми розподілу  продукції є мінімум витрат на доставку продукції. 

 

    

1.РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНОЇ ЦІНИ І НОРМАТИВУ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСЬТІ 

    Вважаємо, що підприємство функціонує на ринку чистої конкуренції. В цьому випадку ціна одиниці продукції ( Ц опт ) розраховується з умови максимізації прибутків всього каналу розподілу за формулою: 

                         ,     (2.1)

   де S З – собівартість одиниці продукції на виході виробничої лінії, грн/пл.;

   Q нач - максимальна ємність ринку, пл;

   kq – коефіцієнт зміни попиту при зміні ціни 

                   .

    Визначаємо  річний обсяг реалізації продукції (Q рік ): 

                         ,                                    (2.2)

       де  n пл – кількість пляшок у ящику.

                   ящ.

    Норматив  рівня рентабельності ( R загальн ) визначаємо за формулою:

                         ,                                   (2.3)

    де  z – кількість ланок каналу розподілення, враховуючи транспорт.

    Канал першого рівня:

    

    Канал другого рівня:

    

    Для побудови діаграми “Валовий прибуток-Питомий  прибуток-Граничний прибуток” визначаємо при ціні, що встановилася, оптимальний  річний обсяг реалізації продукції (Q ОПТ ):

                      ,                                              (2.4)

    де  Ц – ціна на продукцію, що встановилася, грн/пл. (Ціна змінюється в діапазоні від 0,55 до 1,15 грн/пл з інтервалом 0,05 грн)

    При Ц = 0,55 грн    пл,

    при Ц = 0,60 грн   пл.

    Визначаємо  валовий прибуток (П вал  ), за формулою:

                                                                                 (2.5)

    При Ц = 0,55 грн.   0 грн,

    при Ц = 0,60грн.   грн.

    Визначаємо  питомий прибуток ( ПП ) за формулою:

                                                                            (2.6)

                           грн/пл.

    Визначаємо  граничний прибуток (ПГР ) за формулою:

                   ,                                           (2.7)

    де  i – порядковий номер, що відповідає номеру i–ої ціни із ряду.

                   грн/пл.

    Аналогічно  виконуємо розрахунки при інших  значеннях ціни, результати заносимо до таблиці 2.1.  
 

Ціна Річний обсяг Річний обсяг Загальний прибуток Питомий прибуток Граничний прибуток
0,46 Q рік ,

ящ.462500

92 Q рік, бут.50000 -4 П заг, грн 62500 П пит,  грн/пл.-0,05 П гран,

грн.-1,25

0,55 406250 8125000 0 0,00 -0,60
0,60 375000 7500000 375000 0,05 -0,50
0,65 343750 6875000 687500 0,10 -0,40
0,70 312500 6250000 937500 0,15 -0,30
0,75 281250 5625000 1125000 0,20 -0,20
0,80 250000 5000000 1250000 0,25 -0,10
0,85 218750 4375000 1312500 0,30 -0,02
0,88 200000 4000000 1320000 0,33 0,03
0,90 187500 3750000 1312500 0,35 0,10
0,95 156250 3125000 1250000 0,40 0,20
1,00 125000 2500000 1125000 0,45 0,30
1,05 93750 1875000 937500 0,50 0,40
1,10 62500 1250000 687500 0,55 0,50
1,15 31250 625000 375000 0,60 0,60
 

    За  даними таблиці 2.1 будуємо графік залежності прибутків від обсягів реалізації продукції (малюнок 2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДСЬКОЇ СИСТЕМИ 

    До  основних параметрів складської системи  належать: вартість зберігання одиниці  продукції на складі, добова потреба одного роздрібного торгівця, розміри страхових запасів в усіх ланках системи фізичного розподілу, терміни зберігання продукції на складах і у роздрібних торгових крапках, а також собівартість виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

    Вартість  зберігання однієї одиниці продукції  на складі (Сзб, грн/пл·доб) розраховується з урахуванням ваги тари за формулою:

                          ,                                          (2.1)

    де  Рн- ємність одиниці тари, л;

    С’зб – вартість зберігання вантажу, грн/т*доб;

    kт – коефіцієнт тари.

                         грн/пл*доб

    Добова  потреба одного учасник каналу розподілу (Qдоб, ящ/доб) визначається з припущення про однакові потреби кінцевих споживачів в продукції за формулою:

                             ,                                          (2.2)

    де  Дк – кількість днів на рік;

   Np – загальна кількість учасників каналу розподілу одного рівня (оптових або роздрібних торгівців), од.

                      ящ/доб.

    Добова  потреба одного учасника каналу розподілу, розрахована у пляшках (QПЛдоб,  пл/доб) визначається за формулою:

                                                                             (2.3)

                       пл/доб.

    Добова  потреба одного учасника каналу розподілу, розрахована у тонах (QТдоб , т/доб) визначається за формулою:

                   ,                                        (2.4)

                  т/доб. 

    Середньодобова  потреба одного роздрібного торговця (Qдоб, ящ/доб) розраховується за формулою 3.2

                      ящ/доб

    Середньодобова  потреба одного роздрібного торговця ( , пл/доб) розраховується за формулою (3.3):

                       пл/доб.

    Середньоквадратичне відхилення попиту між двома черговими  поставками у роздрібного торгівця ( , пл/доб), при заданій періодичності поставок, що прирівнюють одній добі, розраховуємо за формулою:

                      ,                                                               (2.5) 

  де  - середньодобова потреба одного роздрібного торгівця, пл/доб;

       kV – коефіцієнт варіації попиту.

                      пл/доб.

    Середньоквадратичне відхилення попиту на заводі або у  оптового торгівця ( , пл/доб) при умові, що всі оптові торговці обслуговують однакову кількість роздрібних торговців, визначаємо за формулою:

                            ,                                                       (2.6)

   де NO – загальна кількість оптових торговців, які обслуговують роздрібних торговців.

   Для заводу при першому варіанті організації каналу розподілу, або для оптового торговця при другому варіанті каналу розподілу:

                      пл/доб.

     Для одного з трьох оптових торговців  при третьому варіанті організації  каналу розподілу:

                      пл/доб.

    Втрати учасника каналу розподілу, які пов’язані з дефіцитом продукції, приблизно визначаємо через собівартість продукції на заводі і норматив рівня рентабельності за формулою:

                     .                                                (2.7)

Информация о работе Логистика на автомобильном транспорте