Cутність державного регулювання економіки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2012 в 17:56, курсовая работа

Краткое описание

Мета роботи – розкрити сутність державного управління, ознайомитись з об’эктами, розкрити їх зміст, сутність та механізми.
Для досягнення поставленої мети необхідно:
1. Визначити основні цілі та тавдання держави в управлінні ринковою економікою;
2. Ознайомитись з об’эктами державного управління;
3. Проаналізувати механізм реалізацій державної політики в управлінні.

Содержание работы

ВСТУП 3
1. СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 6
1.1 Цілі і завдання ДРЕ 6
1.2 Межі втручання держави в економіку 7
1.3 Інструментарій державного регулювання 10
2. ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 12
3. ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 15
3.1 Принципи державного регулювання економічних процесів 15
3.2 Сучасні методи державного регулювання 18
4. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 21
4.1 Соціальна політика держави 21
4.2 Фінансова політика держави 23
5. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 24
5.1 Засоби ДРЕ 24
5.2 Механізм державного регулювання політики цін 29
5.3 Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки 30
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

Содержимое работы - 1 файл

Вступ.doc

— 233.00 Кб (Скачать файл)

–                    фінансові кошти держави, бюджетні інвестиції, субсидії, дотації;

–                    законодавчо встановлені обмеження матеріально-речових потоків: ліцензії, квоти, контрактні державні замовлення.

Оперуючи економічними регуляторами, держава прагне максимально наблизити розвиток економіки до показників «нормативного прогнозу», але так, щоб ні в якій мірі не блокувати механізм ринку.

4 етап – коректування «нормативного прогнозу» з урахуванням дії обраних економічних регуляторів.

Виділення таких етапів у процесі прогнозування є перша методологічна вимога до всієї роботи по складанню прогнозів державам. Друга методологічна вимога до такого роду роботи – це складання сценарію і варіантів самих прогнозів.

Сценарій прогнозу включає в себе комплекс вихідних умов: прогноз погодних умов, що визначє врожайність, прогноз суспільно-політичної, зовнішньоекономічної, міжнародної ситуацій, прогноз правових умов і т.д.

Варіантів прогнозу може бути дуже багато, потрібні прогнози будь-якого рівня, будь-якої сукупності, розвитку видів виробництв, територій, галузей і т.д., але потрібно розумно обмежувати їх кількість, інакше прийняти рішення буде складно.

Чому п'ятирічні плани в радянській господарській системі виявилися, по суті, нездійсненні? Тому, що прогноз відбивав не реальність, а принцип «треба». Він не враховував реальної соціально-економічної ситуації в країні, потреб населення, внутрішньої та зовнішньої економічної середовища, в умовах якої функціонувала економіка. В соціалістичній практиці було відсутнє прогнозування наслідків тих чи інших рішень, що приймаються урядом, що становить одну з найсильніших сторін сучасного прогнозування на Заході[4].

Найбільш продуктивним у практиці прогнозування ринкової економіки є зведення різних прогнозів у систему, в узагальнюючий прогноз.

Перспективним вважається наступний «набір» прогнозів:

–                    прогноз наслідків від різних ситуацій в країні і за кордоном;

–                    прогнози розвитку таких сфер економіки, як фінанси, грошовий обіг, трудові ресурси і т.д.;

–                    соціальні та політичні прогнози;

–                    прогнози розвитку конкретних видів виробництва і галузей;

–                    науково-технічні прогнози;

–                    зовнішньоекономічні прогнози;

–                    єкологічні прогнози;

–                    прогнози розвитку окремих виробничо-управлінських і територіальних структур.

У цивілізованій ринковій економіці постійно відбувається періодичне уточнення та доопрацювання складання прогнозів, існує система «ковзаючих» прогнозів, тобто регулярно переглядаємі відповідно до змін умов життя суспільства.

Економічне програмування.

Поряд з короткостроковими методами впливу на економіку (прогнозами) сучасна держава використовує і довготривалі методи її регулювання (програми). У багатьох європейських країнах, в США, Японії та інших регіонах світу отримав широкий розвиток метод економічного програмування в масштабах всієї країни. Вельми різноманітні за термінами виконання і по цілям програми спираються на реальні чинники економічного життя – урядові та приватні інвестиції, бюджетні субсидії і носять в основному індикативний (рекомендаційний) характер. Наприклад, у Франції відпрацьований механізм складання п'ятирічних планів як системи конкретних показників за обсягом виробництва, динаміку національного доходу, модернізації промисловості, торгівлі, розвитку інфраструктури, сфери наукових досліджень і дослідно – конструкторських розробок (НДДКР), підготовки робочої сили, житлового будівництва. Держава прагне підтримати виконання цих планів конкретним фінансуванням, активної структурної політикою.

Структурна політика держави переслідує головну мету – забезпечити найбільш високий рівень економічного зростання на даному етапі розвитку національної економіки. Сюди входить і стимулювання нової виробничої структури, адекватної НТП, і подолання соціально-економічної відсталості окремих регіонів, підвищення ефективності та конкурентоспроможності національного капіталу; активна підтримка дрібного і середнього бізнесу та підприємництва; нарешті, політика приватизації та роздержавлення, антимонопольне законодавство і т.д .

 

 

4. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 

4.1 Соціальна політика держави

 

Державна соціальна політика є ще однією найважливішою сферою діяльності державного регулювання. Вона переслідує наступні цілі:

1.                  Захист громадян від економічного та суспільного шкоди і деградації в результаті хвороби, старості, різкого скорочення доходів і т.п.;

2.                  Забезпечення необхідних умов розвитку кожної окремої особистості і суспільства в цілому;

3.                  Контроль морально-етичних засад суспільства.

Це передбачає перерозподіл доходу на користь менш забезпечених верств населення через систему державних і місцевих бюджетів, різних позабюджетних фондів, інших форм соціальної підтримки. Подібна політика дозволяє підтримувати не тільки соціальну стабільність, а й стимулює масовий платоспроможний попит. Як рівень соціальних гарантій, так і поняття соціальної справедливості обумовлені ступенем розвитку продуктивних сил того чи іншого суспільства, його культурними та політичними традиціями[6].

Проблеми, які можуть виникнути при проведенні соціальної політики:

–                    небезпека виникнення значних груп працездатного населення, що живуть виключно на державні допомоги;

–                    загальне ослаблення економічних стимулів ринкового механізму;

–                    перенапруження бюджету при великих обсягах соціальних виплат і, отже, загроза посилення інфляції;

–                    гіпертрофований розвиток бюрократичних структур, покликаних здійснювати і контролювати процес надання соціальної допомоги.

В основі системи соцзабезпечення лежить механізм соціального страхування, в якому беруть участь три економічних суб'єкти: працівник, підприємець і держава. Пропорції кожного з цих суб'єктів в сумі страхових внесків залежать від цільового призначення внесків і правових норм конкретних держав.

У цілому соціальна політика держави може бути представлена у вигляді двох основних моделей:

Заохочення індивідуальної активності одержувача соціальної допомоги в самостійному пошуку виходу з кризи, стимулювання розвитку частнопредпрінімательскіх структур у сфері надання соціальних послуг, з низькою питомою вагою соціальних витрат у ВНП (США).

Високий ступінь задоволення соціальних потреб громадян за допомогою громадських фондів споживання під контролем держави, висока питома вага соціальних витрат у ВНП (Швеція).

 

 

4.2 Фінансова політика держави

 

Сукупність заходів держави з мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу і використання на основі фінансового законодавства країни називається фінансовою політикою. Напрями фінансової політики залежать від економічного стану країни. Кризовий стан економіки передбачає фінансову політику, спрямовану, з одного боку на припинення спаду виробництва і на стимулювання виробництва, на мобілізацію фінансових ресурсів з метою їх ефективного вкладення в окремі галузі економіки, а з іншого – на стримування всіх соціальних програм, скорочення витрат на оборону та т.д. Відповідно, при переході економіки в інший стан змінюються також напрямки фінансової політики[6].

Доречність вибраної фінансової політики, безсумнівно, залежить від критичної оцінки економічної ситуації, що складається в країні. Необхідно також дотримуватися «золотого правила» економічної теорії, а саме, при розробці прогнозів та рекомендацій оцінювати економічну ситуацію в країні такою, яка вона є, а не такою, якою її хотілося б бачити.

Фінансова політика будь-якої розвиненої держави складається з двох взаємопов'язаних напрямів діяльності держави: в області оподаткування та регулювання структури державних витрат (фіскальна політика) і в галузі регулювання бюджету (бюджетна політика).

Лише одна форма впливу на економічних агентів є адекватною ринковим відносинам – це система економічного примусу у поєднанні з матеріальною зацікавленістю, можливістю заробити необмежену суму грошей.

 

 


5. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

5.1 Засоби ДРЕ

 

В умовах розвиненої ринкової економіки держава для реалізації зазначених вище та інших цілей використовує цілий набір засобів як економічного, так і неекономічного характеру. До них відносяться наступні інструменти (терміни «засіб» та «інструмент» в економічній теорії та практиці рівнозначні і далі використовують як синоніми).

Адміністративно-правові засоби

Ці кошти націлені на формування основ економічного ладу. Так, всі країни з розвиненою ринковою економікою володіють досить багатогранним і досконалим господарським правом, яке послідовно втілюється в життя.

Спроби обійти його, наприклад, у сфері майнових відносин або податків, суворо переслідуються за законом. Щоправда, і в розвинених країнах економічні злочини широко поширені, але з ними держава веде безкомпромісну боротьбу. Продукт тіньової економіки в цих країнах складає від 4 до 13% ВВП. Це, звичайно, чимало, але істотно менше, ніж в інших частинах світу.

Провідну роль в господарському праві країн з розвиненою ринковою економікою відіграють закони, які приймаються парламентами, в деталях регулюють навіть дрібні питання господарського життя. У цілому в законодавстві розвинених країн особливо чітко прописані питання майнових (володіння, користування, розпорядження, спадкування, оренда, застава, банкрутство та ін.), ринкових (права та обов'язки продавців і покупців, умови конкуренції, протидія олігополіям та монополіям) і податкових відносин.

Адміністративні кошти надзвичайно численні і різноманітні. Вони застосовуються на рівні не стільки центральних (федеральних) урядів, скільки штатів і земель (у федеративних державах), провінцій і регіонів (в унітарних державах), а також місцевих (муніципальних) органів[7].

До даної категорії відносяться, перш за все, різного роду дозволи (у тому числі у формі відповідних ліцензій) та заборони. Вельми типовий приклад – приємним у всіх країнах Заходу дозволу і заборони на нове промислове будівництво у певних агломераціях навколо великих міст та районах по містобудівних, екологічних та інших міркувань.
Нарешті, до адміністративних засобів належать різного роду стандарти і норми, які нерідко знаходяться на стику економіки, техніки і екології (наприклад, максимально допустимі норми вмісту тих чи інших шкідливих речовин у харчових продуктах або викидів шкідливих речовин в атмосферу і навколишнє середовище в цілому).

Поряд з адміністративно-правовими в держрегулюванні на Заході використовуються економічні засоби: фінансові і грошово-кредитні, а також державна власність і зовнішньоекономічний інструментарій. Останні на відміну від перших впливають не на рамкові умови господарювання (економічний лад), а на протікання процесу відтворення в народному господарстві, на темпи і пропорції (галузеві, регіональні та ін) цього процесу.

Державні фінанси

Найважливішим засобом держрегулювання у всіх країнах Заходу виступають державні фінанси, тобто кошти, пов'язані з формуванням і використанням держбюджету і централізованих («напівдержавних») фондів соціального страхування, через які перерозподіляється від 1 / 3 до 1 / 2 ВВП розвинених країн. Мова йде про пенсійне, медичне страхування та страхування на випадок втрати зайнятості.

Після Другої світової війни державні фінанси стали активно застосовуватися для цілеспрямованого впливу на темпи і пропорції економічного розвитку, для згладжування циклічних коливань.

Антициклічне податкове регулювання включає в себе застосування ряду засобів: маневрування ставками податків на доходи і прибуток (для зміни величини інвестицій і споживчого попиту); введення (скасування) податкових пільг і прискорених амортизаційних списань; зміна правил і строків виплати податків (наприклад, встановлення попередньої виплати податків у фазі циклічного підйому, щоб обмежити попит, або, навпаки, відкладання строків виплати податків у фазі кризи, щоб стимулювати попит).

Засоби видаткових статей державного бюджету використовуються для надання приватному бізнесу субсидій, пільгових позик і гарантій по приватних кредитами з метою стимулювання підприємницької діяльності і відповідно економічного зростання. Ці засоби служать також джерелом закупівель промислової і сільськогосподарської продукції. Крім того, вони використовуються для проведення галузевої і регіональної структурної політики, сприяння підготовці та перепідготовці робочої сили відповідної кваліфікації та стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).

Грошово-кредитний інструментарій

Другим за значенням засобом держрегулювання є грошово-кредитний інструментарій. Грошово-кредитна політика включає в себе наступні основні елементи:

а) маневрування обліковою ставкою центрального (державного) емісійного банку (ЦБ), тобто зміна відсотка, який справляється ЦП при придбанні комерційних векселів у приватних банків. Це впливає на загальний рівень позикового відсотка, бо приватні банки стягують відсоток, як правило, перевищуючи на 1 –1,5 процентних пункти облікової ставки ЦП;

Информация о работе Cутність державного регулювання економіки