Отчет по практике в ТОВ „Артік”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 20:47, отчет по практике

Краткое описание

Метою проходження практики на підприємстві ТОВ„Артік” є формування професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під часпрофесійної діяльності в реальних ринкових умовах ,на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення
теоретичних знань з таких предметів, як: економіка підприємства,
менеджмент, маркетинг, управління персоналом, з основ
зовнішньоекономічної діяльності та компютерної техніки;опанування сучасними прийомами , методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.
Слід зауважити і підкреслити, хто є суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності .Звернемось до статті №3 закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Содержание работы

Вступ
1. Ознайомлення з підприємством ТОВ "АРТІК" та його характеристикою
1.1 Характеристика підприємства та її основна діяльність.
1.2 Структура підприємства та управління. Джерела обліку,які використовують на підприємстві
1.3 Інформаційні потоки, їхня характеристика. Вхідна і вихідна інформація (схема).Інформаційне забезпечення на ТОВ „Артік”
2. Грошові потоки та фінансові операції ТОВ”Артік”
2.1 Фінансові взаємовідносини господарюючих субєктів та організація грошових розрахунків
2.2 Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства
2.3 Порядок оподаткування підприємства
2.4 Фінансовий стан підприємства
2.4.1 Порядок формування і розподілу прибутку підприємства
2.4.2 Управління оборотними коштами підприємства
2.4.3 Аналіз фінансового стану підприємства
3. Характеристика технічного та програмного забезпечення
3.1 Офісна техніка (апаратне забезпечення) підприємства
3.2 Програмне забезпечення, що використовує ТОВ „Артік”
3.3 Обчислення в ЕТ
3.4 Internen. Основні поняття
3.5 Електронна пошта. ЇЇ використання на підприємстві.
3.6 Основні проблеми. Висновки, пропозиції та перспективи на майбутнє
Висновки

Содержимое работы - 1 файл

отчет о практике.doc

— 326.50 Кб (Скачать файл)


Календарний графік проходження практики


№ п/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

1

2

3

4

1

Проходження техніки безпеки на підприємстві

       

2

Ознайомлення з підприємством  і його структурними підрозділами

       

3

Збір інформації щодо складу основних комплексів задач функціонального управління на підприємстві та їхні зв'язки

       

4

Аналіз необхідних форм документації для визначення економічних показників діяльності підприємства

       

5

Аналіз та характеристика систем інформаційного і програмного забезпечення, методології організації діючих автоматизованих робочих місць на підприємстві

       

6

Розробка та обґрунтування напрямків  вдосконалення економічної діяльності підприємства або існуючого інформаційного і програмного забезпечення

       

7

Виконання індивідуального завдання згідно з обраним напрямом дослідження

       

8

Оформлення звіту у відповідності  з методичними вказівками та здача  на кафедру

       

 

Зміст

Вступ

1. Ознайомлення з підприємством  ТОВ "АРТІК" та його характеристикою

    1.1  Характеристика підприємства та її основна діяльність.

    1.2  Структура підприємства та управління. Джерела обліку,які використовують на підприємстві

    1.3 Інформаційні потоки, їхня характеристика. Вхідна і вихідна інформація (схема).Інформаційне забезпечення на ТОВ „Артік”

2. Грошові потоки та фінансові  операції ТОВ”Артік”

    2.1   Фінансові взаємовідносини  господарюючих субєктів та організація                 грошових розрахунків

    2.2  Вхідні та вихідні  грошові потоки підприємства

    2.3  Порядок оподаткування  підприємства

    2.4  Фінансовий стан  підприємства

2.4.1  Порядок формування і  розподілу прибутку підприємства

2.4.2 Управління оборотними коштами  підприємства

2.4.3 Аналіз фінансового стану  підприємства

3. Характеристика технічного та програмного забезпечення

    3.1 Офісна техніка (апаратне забезпечення) підприємства

    3.2 Програмне забезпечення, що використовує ТОВ „Артік” 

    3.3 Обчислення в ЕТ

    3.4 Internen. Основні поняття

    3.5 Електронна пошта. ЇЇ використання на підприємстві.

   3.6 Основні проблеми.  Висновки,  пропозиції та перспективи  на  майбутнє

Висновки

 

Вступ

          Метою проходження практики на підприємстві ТОВ„Артік” є формування професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під часпрофесійної діяльності в реальних ринкових умовах ,на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення

теоретичних знань з таких  предметів, як: економіка підприємства,

менеджмент, маркетинг, управління персоналом, з основ

зовнішньоекономічної діяльності та компютерної техніки;опанування сучасними прийомами , методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

        Слід зауважити і підкреслити, хто є суб’єктами зовнішньоекономічної

діяльності .Звернемось до статті №3 закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

        Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

Фізичні особи  –громадяни України ,іноземні громадяни  та особи без

громадянства , які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно

із законами України і постійно проживають на території України(тобто

резеденти та нерезеденти);

Юридичні особи , зареєстровані як такі в Україні  і які мають постійне

місцезнаходження  на території України (підприємства, організації та

об’єднання  всіх видів , включаючи акціонерні та інші види господарських

товариств, асоціаціії, спілки, консорціуми, концерни, торговельні  доми,

посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові

установи, міжнародні об’єднання, організації та інші), у  тому числі

юридичні особи, майно та/або капітал яких є  повністю у власності

     Також метою  роботи є розгляд фінансової  діяльності на підприємстві, зокрема на підприємстві ТОВ „Артік”.  
1. Ознайомлення з підприємством  ТОВ "АРТІК" та його характеристикою

1.1  Характеристика підприємства та її основна діяльність.

             ТОВ "АРТІК" є юридичною особою, має самостійний баланс, друк, штампи, бланки з своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків. Метою діяльності підприємства є господарська діяльність, направлена на здобуття прибутку.

Основним видом діяльності ТОВ "Артік" є розбірні роботи будівель і споруд на матеріали, з метою  подальшого їх використання або продажу, а також діяльність, пов’язана з металопрокатом, на які є відповідні ліцензії.

Діяльність ТОВ "Артік" регулюється на підставі його Статуту і відповідно до виданих ліцензій на види діяльності. Розбірні роботи та подальший продаж сировини та матеріалів займають в загальному об'ємі  50,5 % від усієї діяльності підприємства, зокрема металопрокат – 45%. Підприємство будує свої взаємини із замовниками на договірних основах і налагодило стійкі позиції в своєму регіоні завдяки стабільній роботі, високою якістю робіт, тісними зв'язками з постійними замовниками та постачальниками. Такими є:

П-ць Дець Валентина Миколаївна, Вінницька  обл.;

ФО П-ць Козак Віктор Степанович , Вінницької обл.”;

ПП Оріон-М, Дніпропетр. обл.. і ін.

Основним постачальником матеріалів є – ТОВ «Севеко».

Діяльність підприємства зосереджується з процесом випуску конструктивно  і технологічно однорідної продукції, її окремих частин або технологічних  процесів на підприємствах, в об'єднаннях – замовниках, зацікавлених в металопрокаті.

Спеціалізацію можна визначити як концентрацію виробництва конструктивно і технологічно однорідній продукції, тобто зосередження на підприємстві однакової за способом виготовлення продукції, призначеної для кінцевого споживання, або окремих вузлів, агрегатів, деталей і інших елементів технологічно складного виробу, або як відособлення окремих стадій технологічного процесу. При цьому підприємство може спеціалізуватися на випуску продукції декількох видів (багатопредметна спеціалізація) або одного вигляду ( однопредметна спеціалізація).

ТОВ "Артік" властиво багатопредметна спеціалізація, оскільки підприємство виконує різні види робіт.

По відношенню до різних ділянок  на підприємстві ТОВ «Артік» орієнтується на металопрокатну спеціалізацію.

Звертаючи увагу на ту діяльність, яка спеціалізується на розбірці споруд і будівель, бачимо, що для нашого підприємства властиво внутрігалузева кооперація, оскільки певні роботи можуть проводитися спільно з іншими підрядчиками.

За відсутності фінансового  відділу, організацією фінансової роботи займається виключно директор фірми, в організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Фінансовою діяльністю на підприємстві, зокрема на підприємстві ТОВ «Артік»  є система використання різних форм і методів для фінансового  забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансову діяльність підприємства ТОВ  «Артік» спрямовано на вирішення  таких основних завдань:

— фінансове забезпечення поточної господарської діяльності;

— пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

— виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання;

— мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

— контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства ТОВ  «Артік» здійснюється за такими основними напрямками:

— фінансове прогнозування та планування;

— аналіз та контроль господарської діяльності;

  • оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

Кожен із учасників  товариства вносить  визначений пай у статутний фонд і згідно з ним одержує частку в доходах та майні товариства. Надалі відповідальність учасника товариства обмежується його паєм або внеском. Члени товариства за зобов’язаннями товариства не відповідають. Товариство відповідає за своїми боргами тільки тим майном, яке є в його активі. Майно формується за рахунок внесків учасників, доходів, одержаних від підприємницької діяльності та інших законних джерел. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, має свій статут. У статуті визначено порядок розподілу прибутку й ту його частку, яку розподіляють між членами відповідно до їхніх внесків.

Товариства з обмеженою відповідальністю, у даному випадку ТОВ «Артік», створене у формі колективного  підприємства. Характерним для нього  є те, що власність товариства —  це спільна власність усіх його учасників.

Організація товариств з обмеженою  відповідальністю є однією з найпоширеніших форм проведення приватизації, що дає  змогу створити значну кількість  невеликих підприємств з небагатьма учасниками, причому не вдаючися до акціонування.

Організація фінансів підприємств  відбиває галузеві особливості, специфіку  виробництва, рівень його технічного забезпечення та рівень технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив природно - кліматичних факторів на виробництво. Так дія природних та кліматичних факторів зумовлює особливості розподілу прибутку, необхідність формування фінансових ресурсів для протидії ризику, забезпечення страхового захисту засобів виробництва та результатів праці.

Для ТОВ «Артік» для здійснення даного виду діяльності зазначеного вище  - найбільш важливим чинником зовнішнього середовища є природний чинник - погодний-кліматичні умови, оскільки в зимових умовах істотно скорочуються можливості здійснення зовнішніх робіт і відповідно вони збільшуються при настанні весінньо-літнього періоду. Рухливість виробництва при погодному чиннику означає, що при настанні несприятливих погодних умов всі зовнішні роботи припиняються і поновлюються тільки при поліпшенні погоди, невизначеність виробництва полягає в неможливості достатньо точно скласти графік виконання зовнішніх робіт. Невизначеність в нашому випадку характеризується помірним рівнем складності. Загроза з боку зовнішнього середовища наступає при зливах, шквалистих вітрах, снігопадах, що робить виконання зовнішніх робіт неможливим.

Окрім природно - кліматичних умов на дане підприємство роблять істотний вплив конкуренти в даному виді діяльності, оскільки металопрокатом та розбіркою  споруд займається ще велика кількість  підприємств (державні і приватні), розташованих як і у Кривому Розі, так і за його межами.

 

 

1.2  Структура підприємства та управління. Джерела обліку,які використовують на підприємстві

Головною особою,займаючу керівну  посаду є директор ТОВ”Артік”.

  Директор вирішує всі питання  діяльності Товариства , крім тих, відносяться  до виключної компетенції загальних зборів учасників.Директор підзвітний загальним зборам учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. 

   До числа праціників належать: керівництво, відділ кадрів, , юридичний відділ та наймані працівники.

   Організація бухгалтерського  обліку на підприємстві ведеться  відповідно до Закону України  "Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в Україні"  від 16.07.1999р. № 996-ХІУ.

  •                 Бухгалтерією ТОВ „Артік” займається безпосередньо директор товариства.

      В обов'язки головного  бухгалтера,тобто і в обов'язки директора входить весь обсяг робіт по організації бухгалтерського обліку,облік заробітної плати, та ведення банківських операцій.

При організації і веденні бухгалтерського обліку Товариство в своїй роботі керується Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Основні П(С)БО якими керується Товариство це:

П(С)БО № 1 - Загальні вимоги до фінансової звітності

П(С)БО № 7 - Основні засоби

П(С)БО № 9 - Запаси

П(С)БО № 11 - Зобов'язання

П(С)БО№ 15-Дохід

П(С)БО № 16 - Витрати

Основним джерелом для формування первинної документації з реалізації товарів та послуг є товарні звіти  складів та підрозділів про:

 - доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

  •   кредити банків та інших кредиторів;

Джерелом для формування витрат служать акти виконаних робіт  та наданих послуг від сторонніх  організацій, видаткові накладні на товарно-матеріальні цінності, а  також первинні документи створенні на підприємстві.

Дуже багато інформації про діяльність підприємства я отримала вивчаючи угоди  підприємства на надання послуг, на купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, а також вивчаючи первинну документацію.

Джерелом для формування власного капіталу є Статут підприємства, в якому визначається розмір статутного капіталу та формування резервного капіталу.

Информация о работе Отчет по практике в ТОВ „Артік”