Формування моральних почуттів у молодших школярів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2012 в 23:03, курсовая работа

Краткое описание

Дане дослідження виходить з гіпотези, що ефективність морального виховання молодших школярів залежить від формування в них моральних почуттів.
Відповідно до мети і гіпотези дослідження необхідно було розв’язати такі завдання:
1. На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури з теми дослідження розкрити сутність поняття «моральне виховання» та «моральні почуття» .
2. Визначити критерії сформованості моральних почуттів учнів молодшого шкільного віку.
3. Практично проілюструвати шляхи використання форм та методів формування моральних почуттів у молодших школярів у сучасній школі.

Содержание работы

Вступ
Розділ І Теоретичні основи формування моральних почуттів у молодших школярів
1.1 Поняття моралі і моральності
1.2 Сутність морального виховання
1.3 Моральні почуття. Психолого-педагогічні особливості формування моральних почуттів у молодших школярів.
Розділ ІІ Практична робота із формування моральних почуттів у молодших школярів
2.1 Аналіз методів робити класного керівника,спрямованих на моральне виховання та формуванню моральних почуттів у молодших школярів.
2.2 Дослідження сформованості моральних почуттів у молодших школярів.
2.3 Аналіз результатів проведення етичної бесіди з молодшими школярами
Висновки
Список використаних джерел

Содержимое работы - 1 файл

Мiнiстерство освiти і науки - копия.docx

— 56.81 Кб (Скачать файл)

Педагогічний  зміст  роботи  з  морального  становлення  особистості  молодшого  школяра  полягає  в  тому,  щоб  допомагати  йому  просуватися  від  елементарних  навичок  поводження  до  більш  високого  рівня,  де  потрібно  самостійність  ухвалення  рішення  і  моральний  вибір. Успішність даного виду діяльності у формуванні моральних  якостей школяра залежить від  грамотності педагога, розмаїтості  застосовуваних їм методів і емоційному відгуку дітей.

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Архангельський Н.В. Моральне виховання. - М.: Просвещение, 1979.

2. Арістотель. Твори в 4-х томах-М: 1984, т.4.

3. Бабанский Ю. К., Побєдоносцев Г. П. Комплексний підхід до виховання школярів. - М., 1980.

4. Болдирєв Н.І. Моральне виховання школярів. - М.: Просвещение, 1979.

5. Волкова Н. П.  Педагогіка Навчальний посібник / Київ: Видавничий центр «Академія», 2003.

6. Григорович Л.А. Педагогіка і психологія. - М., 2001р.

7. Даль В.І. Тлумачний словник живої великоруської мови - М.: 1979, т.11.

8. Концепція національного виховання / / Початкова школа.-1995 .- № 2.П.1,2

9. Котирло В.К. Деякі підходи до експериментального дослідження вольових дій у дітей. - В кн.: Матеріали 2-й міжнародній науковій конференції з проблем психології волі. - Рязань, - 1967

10. Короткий  словарь по філософії  под ред. Блауберг, И.В.; Пантин, И.К.

М.: Политиздат; Видання 4-е 1982 г.

11. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006.

12. Макаренко А.С. Твори т.5. - М. - 1951.

13. Марьєнко І.С. Моральне становлення особистості. - М., 1985р.

14. Матвєєва Л. І Розвиток молодшого школяра як суб'єкта навчальної діяльності і моральної поведінки. - Л.: ЛДПІ ім. А.І. Герцена, 1989.

15. Ніцше. Твори в 2-х томах-М: 1990, т. 1 НІІОП АПНСССР, 1988.

16. Подласий І.П. Педагогіка. - М., 1996.

17. Рубінштейн С.Л. Психолого-педагогічні проблеми морального школярів. - М.: Просвещение, 1981.

18. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину // Вибр.твори: У

5-ти т. – Т.2. – К., 1976. 

19. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. // Вибр. твори: у 5-ти т.- т.3 - К., 1976.

20. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. –Київ: видавництво "Радянська школа",1977. 
21. Ушинский К.Д. Вибрані педагогічні твори-В 2 т М 1974. Т. 2.

 

 


Информация о работе Формування моральних почуттів у молодших школярів