Книжково-журнальне підприємство

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2012 в 12:17, контрольная работа

Краткое описание

Вихідними даними для проектування технологічних процесів є технічні показники - якісні й кількісні характеристики - технологічно однорідних груп видань, для виготовлення яких і повинна бути визначена найбільш раціональна технологія виробництва. Ці вихідні дані поєднуються назвою "промислове завдання на виготовлення продукції поліграфічного підприємства" що звичайно являє собою річну виробничу програму підприємства.

Содержимое работы - 1 файл

1.doc

— 852.50 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

Таблиця 1.5 - Розрахунок розгорнутого промислового завдання по друкуванню книжково-журнальної продукції (обкладинки).

№ позиції

Найменуван-ня і тип видання

Формат обкладин-ки в см;

Кількість назв (Кн)

середній наклад, тис. (Нс)

Фарбовість  обкладинки

Кількість обкладинок на одному фіз. аркуші (Оа)

Формат друку-вання, см

Одно-/двостороння  обкладинка (Ос)

Друкарських аркушів-відбитків, тис. арк. (Дав)

коефіцієнт  приведен-ня до 60х90 см, (Кпр)

Приведених  аркушів-відбитків, тис. арк. відб. (Пав)

Друкарська машина...                                                     (52х74 см; 2+0)

Формо-приладок, одиниць (ФП)

висота (Ов)

ширина (Ош)

лице (Фол)

зворот (Фоз)

довжина (Оад)

ширина (Оаш)

папе-рових арк. за 1 цикл (Ац)

одно-/дво-сто-ронній друк (Дс)

циклічна потужність, фізичних  друкар. аркушів (Цп)

фарбовість (Фм)

аркуше-прогонів, тис (АП)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Художні твори

45

64

20

40

0

0

2

92

66

0

0

1,12

0,0

1,0

1,0

1,0

2

0,0

0

2

Науково-популярні  твори

28

40

10

10

4

0

2

58

42

1

50

0,45

22,5

1,0

1,0

1,0

2

100,0

40

3

Дітяча література

0

0

12

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

Всього:

                   

50

 

22,5

       

100,0

40


 

 

 

Таблиця 1.6 - Розрахунок розгорнутого промислового завдання по друкуванню книжково-журнальної продукції (форзацу).

№ позиції

Формат в  см; доля аркушу

Формат форзацу  в см;

Фарбовість  форзацу (Фф)

Кількість назв (Кн)

Середній наклад, тис. (Нс)

Тип палітурки (Тп)

Всього форзаців, тис. прим. (Кф)

Кількість форзаців на аркуші

Формат друку-вання, см

Друкар-ських аркушів-відбитків, тис. арк. (Дав)

Коефіцієнт приведення до 60х90 см, (Кпр)

Приве-дених аркушів-відбитків, тис. арк. відб. (Пав)

Друкарська машина                        (52х74 см; 2+0)

Формо-приладок, одиниць (ФП)

висота (Фв)

ширина (Фш)

по довжині аркуша, прим. (Кфд)

по ширині аркуша, прим. (Кфш)

на одному фіз. аркуші, прим. (Кфа)

довжина

ширина

фарбовість  (Фм)

аркуше-прогонів, тис (АП)

1

3

4

5

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

84

х

108

/

32

42

54

4

20

40

7

1600

2

1

2

86

56

800

0,89

713,5

2

1600,0

80

2

70

х

100

/

16

0

0

0

10

10

4

0

2

2

4

0

0

0

0,00

0,0

2

0

0

3

70

х

100

/

32

25

35

0

12

50

7

1200

4

2

8

0

0

0

0,00

0,0

0

0

0

 

Всього

                       

800

 

713,5

 

1600,0

80


 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.7 - Розрахунок розгорнутого промислового завдання по книжково-журнальній продукції на палітурно-брошурувальні  процеси

№ позиції

Найменування і тип видання

Формат в см; доля аркушу

Кількість назв (Кн)

Середній обсяг (Ос)

Середній наклад, тис. (Нс)

Тип палітурки (Тп)

Друкарських аркуше-відбитків, тис. (Дав)

Продукції, тис. прим. (Пр)

Зошитів на прогонному аркуші

всього

у палітурці

№1

№3

№7

№5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Художні твори

84

х

108

/

32

20

20

40

7

16000

800

0

0

800

0

2

2

Науково-популярні  твори

70

х

100

/

16

10

25

10

4

2500

100

0

0

0

0

1

3

Дітяча література

70

х

100

/

32

12

10

50

7

6000

600

0

0

600

0

2

 

Всього

         

42

     

24500

1500

0

0

1400

0

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці  1.7 - Розрахунок розгорнутого промислового завдання по книжково-журнальній продукції на палітурно-брошурувальні процеси

Аркушів на розрізання, тис.

Фальцювання, тис. зошитів

Комплекту-вання , тис. блоків

Зошитів на шитво  нитками, тис.

Пакування

висота пачки, мм

книг у стопі(Кс)

стоп у пачці (Сп)

книг у пачці (Кп)

пачок готової  продукції, тис. (Пк)

1-сгинних (форзаців), (З1)

2-згинних (З2)

3-згинних зошитів,  (З3)

4-згинних зошитів, (З4)

обкладинки 

форзацу

блоку

підборкою

вкладкою

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

400

800

8000

1600

0

0

16000

800

0

16800

155

2

1

2

400

50

0

0

200

0

0

1250

0

0

0

130

5

2

10

10

0

150

3000

1200

0

0

6000

600

0

6600

120

6

2

12

50

450

950

11000

3000

0

0

23250

1400

0

23400

       

460


 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.8 - Виробниче завантаження на складальні процеси.

№ позиції

Найменування  і тип видання

Загальне завдання зі складання тексту, тисяч знаків (З)

Група склад-ності

Одиниця обліку на склада-линих процесах

Норма часу на одиницю  обліку, хв. (НЧ)

Всього нормо-годин  на складання тексту (НГ)

1

2

3

4

5

6

7

1

Художні твори

8951,04

2

1000 знаків

9,20

1372,49

2

Науково-популярні  твори

11537,04

2

"

9,20

1769,01

3

Дітяча література

6657,78

2

"

9,20

1020,86

 

Всього

       

4162,36


 

Таблиця 1.9 - Виробниче  завантаження на опрацювання ілюстрацій

№ позиції

Площа ілюстра-ційного  матеріалу,  см2 (Пв)

Режим сканування

Облікових аркушів  ілюстраційного матеріалу, одиниць (ОбПв)

Кількість ілюстрацій, одиниць

Одиниця обліку на сканування, см2

Норма часу на сканування та обробку одиниці ілюстраційного матеріалу, хв. (НЧ)

Всього нормо-годин  на обробку ілюстрацій (НГ)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

99792

RGB Color

33,26

998

100

4,3

71,52

2

192500

RGB Color

64,17

1925

100

4,3

137,96

3

115500

RGB Color

38,50

1155

100

4,3

82,78

 

Всього

 

135,93

     

292,25

Информация о работе Книжково-журнальне підприємство