Абрахам Маслоу

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2012 в 13:35, биография

Краткое описание

А. Маслоу – американський психолог, один з основоположників гуманістичної теорії особистості. Абрахам Маслоу закінчив Вісконсінський університет, отримавши ступінь доктора психологічних наук у 1934 році. Його власна теорія, яку вчений виробив до 50-х років ХХ століття, з'явилася на основі детального знайомства з основними психологічними концепціями, що існували в той період (як і сама ідея про необхідність формування іншого шляху, третього психологічного напрямку, альтернативного психоаналізу і біхевіоризму).

Содержимое работы - 1 файл

Абрахам Маслоу.doc

— 85.00 Кб (Скачать файл)


Абрахам Маслоу (1907-1970)                                                                     

        А. Маслоу – американський психолог, один з основоположників гуманістичної теорії особистості. Абрахам Маслоу закінчив Вісконсінський університет, отримавши ступінь доктора психологічних наук у 1934 році. Його власна теорія, яку вчений виробив до 50-х років ХХ століття, з'явилася на основі детального знайомства з основними психологічними концепціями, що існували в той період (як і сама ідея про необхідність формування іншого шляху, третього психологічного напрямку, альтернативного психоаналізу і біхевіоризму).
У 1951 році Маслоу запрошують в Бренденскій університет, де він займає посаду голови психологічного відділення майже до самої смерті. Останні роки життя він також був і президентом Американської психологічної асоціації.
Маслоу підкреслював, що він не відкидає старі підходи і старі школи, не є антібіхевіорістом або антіпсіхоаналітіком, але виступає проти абсолютизації їхнього досвіду.

Одним із найбільших недоліків психоаналізу, з його точки зору, є не стільки прагнення принизити роль свідомості, скільки тенденція розглядати психічний розвиток з точки зору адаптації організму до навколишнього середовища, прагнення до рівноваги із середовищем. Як і Г. Олпорт, він вважав, що така рівновага є смертю для особистості. Рівновага, укорінення в середовищі негативно впливають на прагнення до самоактуалізації, що і робить людину особистістю.
Не менш активно А. Маслоу виступав і проти зведення всієї психічного життя до поведінки, що було властиво біхевіоризму. Найцінніше у психіці - її самостійність, її прагнення до саморозвитку.
Одним з найбільш фундаментальних тез, що лежать в основі гуманістичної позиції Маслоу, є те, що кожну людину потрібно вивчати як єдине, унікальне, організоване ціле.

Головною характеристикою особистості вважав потяг до самоактуалізації, самовираження, розкриття потенцій до творчості та любові, в основі яких лежить гуманістична потреба приносити людям добро. Маслоу зробив дослідження самоактуализирующихся людей і виділив ряд властивих їм рис. "Складається враження, - пише Маслоу, - начебто в людства є єдина кінцева мета, віддалена мета, до якої прагнуть всі люди. Різні автори називають її по-різному: самоактуалізація, самореалізація, інтеграція, психічне здоров'я, індивідуалізація, автономія, креативність, продуктивність, - але всі вони згодні в тому, що все це синоніми реалізації потенцій індивіда, становлення людини в повному розумінні цього слова, становлення тим, чим він може стати " Він стверджував, що людині, як і тварині, не властиві природжені інстинкти жорстокості і агресії,як уважав З. Фрейд. Навпаки,в них закладений інстинкт збереження своєї популяції, що змушує їх допомагати одне одному. Потреба в самоактуалізації своїх можливостей і здібностей властива здоровій людині, а найбільшою мірою – видатним людям. Суспільство може процвітати, якщо воно знаходить шляхи розвитку здорових, сильних, розумово повноцінних особистостей.

        За А. Маслоу, ядро особистості утворюють гуманістичні потреби в добрі, моральності, доброзичливості, з якими народжується людина і які вона може реалізувати в пених умовах. Однак ці потреби в самоактуалізації задовольняються лише за умов задоволення інших потреб і передусім фізіологічних( до речі з легкої руки Абрахама Маслоу поняття мотиву і потреби, самоактуалізації і особистісного зростання є одними з ключових, навіть культових в сучасній психології.)

 

Згідно Маслоу, «людські потреби розташовуються у вигляді ієрархії. Іншими словами, появі однієї потреби звичайно передує задоволення інший, більш нагальною. Людина - це тварина, постійно відчуває ті чи інші бажання ».

. Маслоу виділяє п'ять груп потреб:
1) фізіологічні (голод, спрага, сексуальний потяг, сон тощо);
2) потреби в безпеці (впевненість, захищеність, порядок і ін);
3) потреби в контактах і любові;
4) потреби у визнанні, оцінці, повазі (в тому числі самоповагу)

5) потреба в самоактуалізації

Ці потреби зображують у вигляді піраміди, відомої як піраміда потреб Маслоу.
 

 

Усе, що необхідно для підтримки життя, — їжа, одяг, житло — об'єднується в категорію фізіологічних потреб. Перш ніж людина зможе переслідувати якісь інші цілі, їй необхідно задовольнити ці основні потреби. В даний час більшість людей, що працюють і одержують зарплату, цілком спроможні задовольнити свої фізіологічні потреби, тому запити вищих рівнів стають усе більш сильним мотиваційним чинником

Над потребою в безпеці розташовується бажання людей спілкуватися один з одним, кохати і бути коханими, відчувати почуття приналежності до колективу. Любов, згідно Маслоу, передбачає відносини між двома людьми, які включають взаємна довіру. Маслоу говорить: "Любов вимагає, щоб її і давали, і отримували ... Як показали дослідження Готорна, ці соціальні потреби можуть бути для робітників більш важливі, ніж фінансові потреби.

Люди також мають потребу у визнанні - їм необхідно відчуття цінності своєї особистості як невід'ємної частини єдиного цілого. Крім того, вони потребують поваги, заснованої на досягненнях у змаганні з іншими людьми. Всі ці потреби тісно пов'язані з поняттям статусу, що означає "вагу" або "важливість" людини в очах оточуючих. Можливість задоволення таких потреб може служити потужним мотивуючим чинником у роботі.

Маслоу визначив потребу в самовираженні як "бажання стати більшим, ніж ти є, стати усім, на що ти спроможний". Ця потреба — найвищого порядку, і задовольнити її складніше усього.

Самоактуалізацію досягає лише невелика кількість людей,  котрі являють собою особистості. Маслоу називає такі їхні особистості,як невимушеність у поведінці, ділову спрямованість, вибірковість, глибину та демократичність у стосунках, незалежність, творчі прояви та ін.

        А. Маслоу психологію розглядає як один із засобів, що сприяє соціальному і психічному благополуччю. Вчений вважав,що поняття самоактуалізації особистості – це повне використання людиною своїх талантів, здібностей, можливостей тощо.

        Особистісне зростання, за Маслоу, є задоволення чимраз вищих потреб, якими в його ієрархії є потреби в самоактуалізації. Рух до самоактуалізації не може початися, поки індивіт не звільниться від домінування нижчих потреб, як-от потреби у безпеці та визнанні. Прагнення до високої мети саме по собі є показником психічного здоров’я. Процес особистісного зростання здійснюється шляхом сомоактуалізації, що передбачає тривалість, безперервність процесу зростання і максимальний розвиток здібностей.

     Позитивні результати самоактуалізації матиме особистість із наступними характеристиками:

-        ефективне сприймання реальності та комфортні відносини з нею;

-        прийняття ( себе, інших, природи );

-        спонтанність, простота. природність;

-        сконцентрованість на завданні ( на відміну від сконцентрованості на  собі );

-        деяка відстороненість і потреба бути насамоті;

-        автономія, незалежність від культури та середовища;

-        постійна свіжість оцінки;

-        містичність та досвід переживання вищих станів;

-        почуття єдності з іншими;

-        глибокі міжособистісні стосунки;

-        демократична структура характеру;

-        розрізнення засобів і мети, добра і зла;

-        почуття гумору;

-        самоактуалізована творчість;

-        протистояння акультурації, насадженню будь-якої часткової культури;

  А. Маслоу зазначав,що самоактуалізовані люди не є досконалими,                 

вільними від помилок, їм можуть бути властиві й проблеми пересічних людей: почуття провини, тривожність, сум, внутрішні конфлікти тощо. Але разом з тим вони обирають складні творчі завдання, які потребують великих зусиль.

         Самоактуалізовані особистості постійно захоплені якоюсь справою, і захоплені на стільки, що відмінності між роботою і задоволенням для них зникають. Вони присвячують своє життя тому, що Маслоу називає найвищими цінностями ( істина, краса, добро, досконалість, цілісність тощо) або метапотребами.

          Він описує вісім шляхів самоактуалізації:

  1) повна віддача переживанням, коли людина цілком розкриває свою сутність;

   2) відмова від загальноприйнятої поведінки, вміння прислухатися до внутрішнього голосу, голосу „ самотності”;

   3) що миттєві прогресивні вибори, які сприяють особистісному зростанню;

   4) чесність, взяття відповідальності на себе;

   5) готовність  не подобатись іншим;

   6) прагнення робити свою справу настільки добре, настільки це можливо;

   7) граничні, вищі переживання, моменти екстазу;

   8) виявлення індивідом того, що йому подобається, а що ні, що для нього добре, а що погано, куди він рухається й у чому полягає його місія

Ієрархія Маслоу - дуже зручний засіб класифікації людських потреб, проте було б помилкою сприймати її як якусь жорстку схему. Зовсім не обов'язково, щоб потреби кожного рівня були цілком задоволені (а іноді це і неможливо), перед тим , як у людини з'являться більш "високі" спонукання. Насправді в кожний конкретний момент людиною рухає цілий комплекс потреб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок
Вплив теорії мотивацій А. Маслоу на різні сфери людської діяльності іноді називають непомітною революцією
Ієрархія потреб Маслоу - це єдина стисла, загальна теорія мотивації людини, придатна для розуміння не тільки людської особистості, але і поточного стану суспільства, і для його минулого й майбутнього. Її переваги в тому, що вона придатна для формування, розвитку і функціонування не тільки індивіда, але і великих соціальних груп і соціальних інститутів, аналізу і прогнозу ментальності і зміни ментальності різних спільнот і народів.
Оцінюючи теорію Маслоу, необхідно відзначити, що він був чи не першим психологом, який звернув увагу не тільки на відхилення, труднощі і негативні сторони особистості. Одним із перших він досліджував досягнення особистого досвіду, розкрив шляхи для саморозвитку та самовдосконалення будь-якої людини.
Самоактуалізація по Маслоу пов'язана і з умінням зрозуміти себе, свою внутрішню природу будувати свою поведінку виходячи з неї. При цьому самоактуалізація являєтся процесом, що не має кінця, це спосіб «проживання, роботи і відносини зі світом, а не одиничне досягнення», писав Маслоу.
Ідея Маслоу про те, що вчинки і характер діянь людини не можна зрозуміти без проникнення у його внутрішній світ, і сьогодні спрямовує дослідників в їх наукових пошуках.
Список літератури.

1. Ждан О.М. «Історія психології.» М., 1990
2. Марцинковская Т.Д., Ярошевський М.Г. 50 видатних психологів світу. М., 1995
3.Мироненко В.В. Хрестоматія з психології. М., 1977
4.Трофімов Ю.Л «Психологія» К., 2008Информация о работе Абрахам Маслоу