Международная экономика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 18:25, реферат

Краткое описание

Жодна з держав світу в сучасних умовах не може існувати відокремлено від інших країн та бути ізольованою від тих процесів, які відбуваються в регіоні або частині світу, де вона знаходиться. Країни, їх національні господарства взаємодіють між собою у виробничій, економічній, політичній, військовій, культурній, гуманітарній, екологічній та інших сферах.

Для реалізації цих відносин між країнами встановлюються дипломатичні стосунки, укладаються угоди, договори, що регулюють різні напрямки співробітництва. Країни прагнуть брати участь у міжнародних глобальних організаціях (Організації Об'єднаних Націй - ООН, Міжнародному валютному фонді - МВФ, Світовій організації торгівлі - СОТ та ін.), створюють міждержавні регіональні організації - економічні (наприклад, Європейський Союз - ЄС), військово-політичні (Організація Північноатлантичного договору - НАТО) тощо.

Содержание работы

Вступ………………………………………………………………………3

1. Міжнародний поділ праці як основа розвитку

світо господарських зв'язків.
Суть міжнародного поділу праці…………………………………..4
МПП в світо господарських зв’язках………………………………5


2. Україна в міжнародному поділі праці…………………………………6

Висновки…………………………………………………………………12

Список використаної літератури………………………………………..13

Содержимое работы - 1 файл

реферат (1).docx

— 33.76 Кб (Скачать файл)

  8. Україна має великі запаси корисних копалин і надзвичайно вигідне територіальне поєднання сировинних родовищ. Країна володіє значними покладами вугілля, залізної та марганцевої руд, сірки, ртуті, титану, урану, мінеральних солей.

  9. Функціонування народногосподарського комплексу України значною мірою залежить від поставок з інших країн різних видів мінеральних, паливно-енергетичних, лісових та інших видів сировини.

  10. Для становлення України як процвітаючої держави існують всі передумови.

  11. Україна має достатні трудові й природні ресурси, сировинну базу та виробничі потужності, необхідні для її розвитку як незалежної, суверенної держави, інтеграції у світову співдружність. 
 
 
 
 

  СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

  1. http://ebk.net.ua.

  2. http://library.if.ua.

  3. http://www.djerelo.com.ua.

  4. http://favorites.net.ua.

  5. http://ua.textreferat.com.ua.

Информация о работе Международная экономика