Формування підтем в екскурсіях та їх логічний взаємозв’язок

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2011 в 13:44, реферат

Краткое описание

Кожна екскурсія представляє особливий процес діяльності, суть якого обумовлена конкретними закономірностями (тематичність, цілеспрямованість, наочність, емоційність, активність і ін.) В ході екскурсійного процесу екскурсовод допомагає екскурсантам побачити об'єкти, на основі яких розкривається тема, почути про ці об'єкти необхідну інформацію, відчути велич подвигу, значення історичної події, опанувати практичні навики самостійного спостереження і аналізу екскурсійних об'єктів.

Содержание работы

Введення 3
1.Тема в екскурсії 4
2.Формування підтем в екскурсіях 6
Висновок 9
Література

Содержимое работы - 1 файл

Экскурсия.doc

— 69.50 Кб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 

Кафедра економіки та

управління  туризмом 
 
 
 
 

Реферат

з курсу: «Організація екскурсійного обслуговування»

   на  тему: «Формування  підтем в екскурсіях та їх логічний взаємозв’язок» 
    
    
    
    
    
    
    
    

Виконала  студентка

III-го курсу 38 групи

Факультета  міжнародної економіки

Кисельова Ксенія 

Науковий  керівник

Нездоймінов С. Г.  
 
 
 
 

ОДЕСА 2010 
 

План: 

Введення  3

1.Тема в екскурсії 4

2.Формування підтем в екскурсіях 6

Висновок 9

Література 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введення 

Кожна екскурсія представляє особливий  процес діяльності, суть якого обумовлена конкретними закономірностями (тематичність, цілеспрямованість, наочність, емоційність, активність і ін.) В ході екскурсійного процесу екскурсовод допомагає екскурсантам побачити об'єкти, на основі яких розкривається тема, почути про ці об'єкти необхідну інформацію, відчути велич подвигу, значення історичної події, опанувати практичні навики самостійного спостереження і аналізу екскурсійних об'єктів. 

Показ об'єктів відбувається під керівництвом кваліфікованого фахівця - екскурсовода. Процес сприйняття об'єктів екскурсантами  підпорядкований завданню розкриття  певної теми. Екскурсовод передає  аудиторії бачення об'єкту, оцінку пам'ятного місця, розуміння історичної події, пов'язаної з цим об'єктом. Йому небайдуже, що побачить екскурсант, як він зрозуміє і сприйме побачене і почуте. Він своїми поясненнями підводить екскурсантів до необхідних висновків і оцінок, добиваючись тим самим потрібної ефективності заходу. 

Звичайно, безпосередньому проведенню екскурсії  передує велика робота. Перш за все, визначається провідна підтема екскурсії - своєрідний композиційний центр, довкола  якого будується вся розповідь  екскурсії. Далі йде стадія підбору і формування матеріалу і змісту екскурсії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Тема  в екскурсії 

Однакових екскурсій не існує, вони розрізняються  перш за все по темі. Слово "тема" в перекладі з грецького означає "те, що покладене в основу". Тема є поняттям, що відноситься до вмісту чого-небудь. Це поняття містить вказівки:

- якому  саме кругу явищ присвячується  даний твір;

- до  чого прагне автор (привернути  увагу читачів, слухачів, глядачів);

- що  саме і з яких позицій хоче  автор осмислити в своєму творі. 

Мета  пов'язана з поняттями мета і ідея і передбачає виклад не лише певного матеріалу, але і чітких ідейних позицій. Ідея - задум екскурсії, її головна думка. Тема і ідея складають ідейно-тематичну основу твору (екскурсії). 

Кожна екскурсія повинна мати свою чітко  певну тему. Тема в екскурсії - предмет показу і розповіді. Формуванням теми є короткий і концентрований виклад основного вмісту екскурсії. 

Підготовка  нової теми змісту екскурсії - це багатомісячна  напружена праця колективу працівників. Особливістю кожної екскурсійної теми є те, що вона тісно пов'язана з об'єктами показу і з тим екскурсійним матеріалом, який насичує її зміст. Цей матеріал має бути поданий в такому об'ємі, який може бути засвоєний екскурсантами при показі об'єктів. 

Тема  грає вирішальну роль в об'єднанні зовні розрізнених частин екскурсії в єдине ціле. Вона регулює розповідь, не даючи можливості екскурсоводові розповісти про об'єкт все, що він про нього знає, особливо в тих випадках, коли об'єкт буває багатоплановим і містить обширну інформацію. Саме темою екскурсії визначається - як показати об'єкт, яку частину інформації дати екскурсантам в даному випадку. Деякі об'єкти показуються в декількох екскурсіях. 

Тема  є стрижнем, який об'єднує всі  об'єкти і підтеми екскурсії в  єдине ціле. Відбір об'єктів при створенні екскурсії учасники творчої групи ведуть, постійно звіряючи свої матеріали з темою. Проте мало відібрати об'єкт по темі, треба знайти конкретний матеріал, на якому ця тема буде розкрита з найбільшою повнотою і переконливістю. 

Велике  значення має витриманість тематики екскурсії. Вся розповідь і показ повинні "працювати" на її основну тему. По шляху дотримання групи в екскурсію можуть "вторгатися" об'єкти, розташовані на даному маршруті, але що не відносяться до вибраної теми. Відомості про такі об'єкти можуть бути дуже цікавими, але другорядними до конкретно даної теми. Тому екскурсовод може повідомити про них екскурсантам лише як відповіді на питання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Формування  підтем в екскурсіях 

Кожна тема є сукупністю цілого ряду підтем. В кожної підтеми має бути повнота і логічна завершеність. Правильно розроблена підтема повинна сприйматися екскурсантами не сама по собі, а разом з іншими підтемами, в композиції.

    Композицією екскурсії називають розташування, послідовність і співвідношення підтем, основних питань, вступу і завершальної частини екскурсії. Композиція є організація дії і відповідне розташування матеріалу.

    Провідна  підтема - композиційний центр екскурсії, довкола якого будується вся  розповідь екскурсії. Вона сприяє глибшому розкриттю вмісту екскурсії, робить її переконливою і такою, що запам'ятовується.

    Многотемье  оглядової екскурсії не дає можливості досить глибоко розкрити зміст кожної підтеми, дати глибше тлумачення подій. У такій екскурсії зазвичай буває  більше фактів без їх тлумачення. Проте оглядова екскурсія має велике значення для розвитку екскурсійної тематики, оскільки майже кожна її підтема може надалі стати темою для розробки самостійної екскурсії.

    Назва екскурсії - це мовне вираження, в  прямій і непрямій формі позначаючий зміст. Назва екскурсії повинна виражати сенс. Воно має бути точним, не допускаючим двоякого тлумачення.

    В однієї і тієї ж теми може бути декілька назв залежно від складу учасників  і поставленого завдання.

    У простому вигляді схема всіх екскурсій незалежно від теми, вигляду і форми проведення однакова: вступ, основна частина, висновок. 

Вступ, як правило, складається з двох частин:

- організаційною (знайомство з екскурсійною групою  і інструктаж екскурсантів про  правила безпеки в дорозі і поведінка на маршруті);

- інформаційною  (коротке повідомлення про тему, протяжність і тривалість маршруту, часу відправлення і прибуття  назад, санітарних зупинках і  місці закінчення екскурсії). За часом вступ розрахований на 5-7 хвилин. 

Основна частина екскурсії передбачає основну дію під час проведення екскурсії, тому вона повинна містити введення в тему, зав'язку, розвиток (наростання) дії, кульмінацію і розв'язку. Введення в тему-це введення в дію, коротку розповідь про епоху, попередні події. Введення в тему зазвичай переростає в зав'язку або безпосередній початок дії. Введення в тему і зав'язка мають бути гранично чіткими, лаконічними.  Основна частина будується на конкретних екскурсійних об'єктах, на поєднаннях показу і розповіді. Її вміст складається з декількох підтем, об'єднаних темою. Кількість підтем екскурсій в середньому складає від 5 до 12. Підтеми включають декілька питань і логічно ув'язуються між собою в певному дозуванні за часом, залежно від значущості тієї або іншої підтеми в даній екскурсії.

   При цьому важливим є підбір об'єктів  так, щоб об'єкти допомагали б розкриттю  змісту  визначеним дорогою. У основній частині підтеми мають бути підпорядковані строгій логічності, матеріал необхідно  підбирати з врахуванням розвитку теми. Кожен епізод має бути обумовлений, зв'язаний смисловими "містками" (логічними переходами) з попереднім і подальшим.

 Наростання  дії служить заразом введенням  в тему і зав'язкою і розвивається по висхідній до кульмінації і  розв'язки.  Не слід йти від емоційно сильної побудови підтем і показу значиміших об'єктів до менш значимим. У розвитку дії треба прагнути до співучасті з екскурсантами, оскільки соучастіє- це найвищий емоційний момент вимагає психологічної готовності. Закінченість кожної підтеми передбачає закінченість композиції кожного окремого питання, кожного епізоду. Розвиток дії необхідно довести до кульмінації, в якій найбільш концентрований виражається ідея задуму екскурсії. Кульмінация- це крапка, момент найвищої напруги фабульної дії. В центрі кульмінації лежить головна подія, головний екскурсійний об'єкт. Якщо висхідна подія в зав'язці і власний ряд в основному розвитку дії логічно між собою зв'язані, то кульмінація витікає природно і стає смисловим і емоційним центром всієї екскурсії.  Кульмінацією в екскурсії часто є фінал. Він несе в собі особливе смислове навантаження, оскільки є найбільш важливим моментом для максимально проявлення активності усіх учасників.

   Особливості технології, творчий характер роботи збільшує знання монтажу підтем при  створенні екскурсії. Для того, щоб екскурсія не розпалася на окремі епізоди, необхідно як стрижень знайти єдиний сюжетний хід, відповідний даній екскурсійній темі.

   Заданий хід не лише встановлює динаміку, напрям розвитку сюжету екскурсії, але і  є єднальним моментом при з'єднанні, тобто при монтажі окремих підтем. Вдало підібрані логічні переходи в даному випадку можуть виконувати не лише єднальну роль, що створює відчуття цілісності двох абсолютно різних підтем, але і в окремих випадках несуть смислове значення. 

Висновок, як і вступ, не пов'язаний з екскурсійними об'єктами. Воно повинне займати за часом 3-5 хвилин і складатися з двох частин. Перша - підсумок основного вмісту екскурсії, вивід по темі, що реалізовує мету екскурсії. Друга - інформація про інші екскурсії, які можуть розширити і поглибити дану тему. Висновок так само важливий, як і вступ, і основна частина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновок 

Головне завдання розвитку тематики екскурсій - якнайповніше задоволення попиту споживачів на екскурсійні послуги. Для виконання цього завдання слід розглядати тематику в трьох планах: як тематику екскурсійної установи, яка побудована на сумі спеціальностей екскурсоводів; як тематику конкретної методичної секції, побудовану на зусиллях працівників однієї спеціальності (історичною, літературною, мистецтвознавчою, природознавською і ін.) і як тематику конкретного екскурсовода, яка побудована на максимальному використанні його знань і досвіду, як фахівця певної галузі. 

Постійна  розробка нових інтересних тем, вдосконалення  тематики, що діє, є одним з головних резервів зростання об'єму екскурсійних послуг, що надаються споживачеві. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Література: 

 1. Б. Ємел’янов «Основи екскурсоведення»
 2. Г.І. Зоріна, Є.Н. Ільїна, Б.В. Мошнага та ін.;Сост. Є.Н.Ільїна.-М.:Радянський спорт, 2000
 3. http://www.admhmao.ru/tourism/inf_tur/ekskursii/exkurs_deit.htm

Информация о работе Формування підтем в екскурсіях та їх логічний взаємозв’язок