Система вентиляции и кондиционирования воздуха

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 19:25, курсовая работа

Краткое описание

Метою моєї роботи є вивчення загальних відомостей про устрій систем вентиляції та кондиціювання повітря, а також матеріалів, що використовуються при їх виготовленні та монтажеві. Завданням роботи стало вивчення призначення систем вентиляції та кондиціювання, способів їх монтажу, їх вплив на якість товарів та навколишнє середовище і на підвищення працездатності та здоров’я людей. Головним об’єктом дослідження у роботі стало підприємство ТОВ «Ватіс» та усі його клієнти, на базі яких було здійснено монтаж систем вентиляції та кондиціювання, які в свою чергу стали предметом дослідження даної курсової роботи. Під час виконання роботи було виявлено, що за допомогою систем вентиляції та кондиціювання повітря в будівлях і спорудах підтримуються потрібні параметри повітря, що сприятливо впливають на людей, якість продукції та ін. Завдання цих систем –очищення повітря, що викидається промисловими підприємствами в атмосферу, до такого ступеню, щоб воно не забруднювало навколишнє середовище.

Содержание работы

ВСТУП
I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ МОНТАЖУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ МОНТАЖУ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ
III. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ПРОЕКТ ВИКОНАННЯ РОБІТ
IV. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ
V. МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ І МОНТАЖЕВІ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ І ОБЛАДНАННЯ
ПРОКАТНА СТАЛЬ
КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ
НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ
КОНДИЦІОНЕРИ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДИЦІОНЕРІВ
VI. ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВІТРОВОДІВ
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЯМИХ УЧАСТКІВ І ФАСОННИХ ЧАСТИН МЕТАЛЕВИХ ПОВІТРОВОДІВ НА ФАЛЬЦЕВИХ З’ЄДНАННЯХ
ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВІТРОВОДІВ З НЕРЖАВІЮЧИХ СТАЛЕЙ І КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
ВИГОТОВЛЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ПОВІТРОВОДІВ
VII. МОНТАЖ ПОВІТРОВОДІВ І ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРІВ
МОНТАЖ КОНДИЦІОНЕРІВ І ПРИТІЧНИХ КАМЕР
VIII. ВИПРОБУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ І ЗДАЧА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
IX. МОНТАЖНІ РОБОТИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ТОВ «ВАТІС» ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ТОВАРУ І СЕРЕДОВИЩЕ
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Содержимое работы - 1 файл

Курсова робота з МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА.docx

— 358.58 Кб (Скачать файл)

 

ВСТУП

   Основне призначення вентиляції –створювати повітряне середовище, сприятливе для здоров’я людини, а також таку, що відповідає вимогам технологічного процесу, збереження обладнання і будівельних конструкцій, матеріалів, продуктів і т.д.

   З допомогою систем вентиляції і кондиціювання повітря в спорудах і будівлях підтримуються встановлені санітарними і технологічними нормами метеорологічні умови і чистота повітря, що забезпечує підвищення продуктивності праці і творчій активності робітників. На багатьох сільськогосподарських об’єктах вирощування тварин і птиці неможливе без добре організованої вентиляції, а в ряду випадків і кондиціювання повітря.

   Темпи зростання об’ємів робіт по вентиляції в нашій країні за останні десятиріччя випереджають приріст капіталовкладень в будівництво.

   Питання розвитку  вентиляції і особливо кондиціювання  повітря мають більше ніж піввікову  історію. Вже в двадцятих роках  органи охорони праці розгортають  науково-дослідну діяльність в  області вентиляції промислових  підприємств. В нашій країні  розроблені основи проектування  і будівництва вентиляційних  систем мартенівських, литійних, термічних і механозбірних цехів, текстильних фабрик, підприємств харчової, поліграфічної та інших галузей промисловості. Заводське виготовлення кондиціонерів і обладнання для систем вентиляції і кондиціювання повітря було організоване на початку 50-х років.

   Подальший розвиток вентиляційної техніки неможливий без вдосконалення і розвитку науково-обґрунтованих методів виробництва монтажних робіт, широкої уніфікації конструкцій повітроводів, застосування блочного монтажу, підвищення культури виробництва, що багато в чому залежить від кваліфікації робітників і їх вміння правильно і якісно виконувати різноманітні види робіт.

   Метою моєї роботи  є вивчення загальних відомостей про устрій систем вентиляції та кондиціювання повітря, а також матеріалів, що використовуються при їх виготовленні та монтажеві. Завданням роботи стало вивчення призначення систем вентиляції та кондиціювання, способів їх монтажу, їх вплив на якість товарів та навколишнє середовище і на підвищення працездатності та здоров’я людей. Головним об’єктом дослідження у роботі стало підприємство ТОВ «Ватіс» та усі його клієнти, на базі яких було здійснено монтаж систем вентиляції та кондиціювання, які в свою чергу стали предметом дослідження даної курсової роботи. Під час виконання роботи було виявлено, що за допомогою систем вентиляції та кондиціювання повітря в будівлях і спорудах підтримуються потрібні параметри повітря, що сприятливо впливають на людей, якість продукції та ін. Завдання цих систем –очищення повітря, що викидається промисловими підприємствами в атмосферу, до такого ступеню, щоб воно не забруднювало навколишнє середовище.

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ МОНТАЖУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

   Вентиляція –природньо або штучно регульований повітрообмін в приміщеннях, що забезпечує створення повітряного середовища у відповідності із санітарно-гігієнічними і технологічними вимогами.

   В житлових і  суспільних будівлях, а також  побутових приміщеннях промислових будівлях (санвузли, кухні, склади) застосовують систему природної вентиляції. Така система складається із прийомної гратки, розміщеної в стіні і внутрішньо-стінних або приставних коробів, які виходять на горище будівлі, де з’єднуються в збірний короб. Із збірного коробу повітря надходить у вертикальну шахту, яка виводиться на дах і закінчується дефлектором, або зонтом.

   


   При влаштуванні  аерації промислових будівель (рис.2) в стінах і вентиляційних фонарях  роблять спеціальні пройми, в  які встановлюють ствірні переплетення. Вказані пройми розташовують в два яруси: перший –на висоті 1…2 м від підлоги, другий –не нижче 4 м від підлоги. В літній час відкривають притічні пройми першого ярусу, а в зимовий і осінній час, щоб працюючі не захворіли, –пройми другого ярусу. Холодне повітря в цьому випадку буде надходити в робочу зону вже підігрітим. Будь-яка система вентиляції з механічним приводом складається з вентилятора з електродвигуном і мережі повітроводів. В залежності від призначення вентиляційна система обладнується різноманітними спеціальними пристроями.

   Витяжна система  штучної вентиляції (рис.3а) крім вентилятора 4 і повітроводів 2 обладнана приймальним пристроєм –зонтом 1 або граткою і витяжною шахтою 5 для викиду забрудненого повітря з приміщення, що розташовуються над покрівлею споруди. В деяких випадках в таких системах встановлюють фільтр або теплоутилізатор.

   В притічну систему  штучної вентиляції(рис.3,б) входять  повітроприймальні пристрої 6 для  забору зовнішнього повітря, розташований  в найменш забрудненій зоні, і повітророзприділювачі 8 для подачі його в робочу зону, а також обладнання для очистки і підігріву повітря.


Рис.4.Повітроприймальні пристрої для забору зовнішнього повітря: а-отвір в стіні, б-приставна шахта, в-шахта, що виведена над дахом споруди 


   Повітроприймальні  пристрої виконують у вигляді  отворів в стіні зі встановленням  в них жалюзійних граток (рис.4, а). Низ отворів для цих пристроїв повинен бути розташований на висоті більше 1 м від рівня стійкого снігового покриву, але не нижче 2 м від рівня землі. В деяких випадках встановлюють приставні повітрозабірні шахти (рис.4, б); при виконанні умов, що забезпечують неможливість потрапляння в них забрудненого повітря, їх розміщують над покрівлею споруди (рис.4, в).

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ МОНТАЖУ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ

   Кондиціювання –автоматичне  підтримання в закритих приміщеннях  всіх або окремих параметрів  повітря (температури, відносної  вологості, чистоти, швидкості  руху повітря), що забезпечує метеорологічні  умови, найбільш сприятливі для  самопочуття людей, ведення технологічних  процесів, забезпечення збережності  цінностей культури.

   Система кондиціювання  повітря складається з повітроприймального пристрою, повітронагрівачів і повітроохолоджувачів для нагріву або охолодження, фільтрів для очистки, камери зрошення, яка слугує для тепло-вологісної обробки повітря водою, що розпилюється форсунками, вентиляційного агрегату, переміщуючого повітря під час його обробки і подаючого його в приміщення, а також секцій кондиціонера, призначених для приєднання і обслуговування робочих частин кондиціонера і регулювання повітряними клапанами. Крім того, системи кондиціювання повітря обладнують контрольно-вимірювальними пристроями і засобами автоматики для управління закривно-регулюючими пристроями.

   В систему кондиціювання  повітря входять також насосна  і холодильна станції, що подають  воду і холодагент відповідно  для зволоження і охолодження  повітря. Для охолодження повітря  можна застосовувати воду, що  має низьку температуру (артезіанську  воду гірських річок і т.п.).

   До деталей і  пристроїв систем вентиляції  і кондиціювання повітря відносяться повітроводи, різноманітні повітророзпридільчі і регулюючі пристрої, гратки, засоби кріплення і ін.

 

III. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ПРОЕКТ ВИКОНАННЯ РОБІТ

   Інженерна підготовка  здійснення монтажних робіт повинна виконуватись в строгій відповідності з вимогами БНіП 3.01.01-85 «Організація будівельного виробництва», а також з урахуванням діючих нормативних та інших документів.

   Основними завданнями інженерної підготовки являються:

  • забезпечення монтажних робіт якісною проектно-кошторисною і нормативною документацією;
  • розробка технології монтажних робіт на рівні сучасних досягнень науки, техніки і передового досвіду;
  • узгодження технічних умов на постачання обладнання заводського виготовлення в комплектно-блоковому виконанні, термінів постачання і способів доставки обладнання, що підлягає монтажу;
  • забезпечення якісного прийому будівельної готовності під монтаж з урахуванням вимог БНіПу і технічних умов на монтаж обладнання, споруд і комунікацій.

   Інженерну підготовку  виробництва в монтажному управлінні  здійснює дільниця підготовки  виробництва (ДПВ), що підпорядковується  головному інженерові монтажного  управління.

   Проектна документація, що передається будівельно-монтажній  організації, повинна вміщувати  робочі креслення систем вентиляції  і кондиціювання повітря (марки  «ЗВ») і кошторис.

   В комплект робочих  креслень повинні входити: загальні дані; креслення (плани, розрізи, схеми) систем; креслення (плани і розрізи) установок системи; креслення загальних видів нестандартних (нетипових) конструкцій систем вентиляції і кондиціювання повітря; креслення нетипових кріплень.

   Лист «Загальні  дані» повинен вміщувати: план-схему  розміщення вентиляційних установок;  характеристику і специфікацію  систем; матеріал для виготовлення  повітроводів по системах; антикорозійне  покриття повітроводів; умовні позначення; заходи із захисту повітроводів від статичної електрики.

   На планах і  розрізах повинні бути вказані:  координаційні вісі будівлі (споруди) і відстань між ними; будівельні конструкції і технологічне обладнання, що має місцеві відсоси, а також впливаючі на прокладку повітроводів; відмітки чистих підлог поверхів і основних маршів; розмірні прив’язки установок систем і повітроводів до координаційних вісей або елементів конструкції; діаметри (насічки) всіх дільниць повітроводів; місця встановлення закладних деталей для кріплення повітроводів і обладнання, контрольно-вимірювальних приладів і місця для замірів параметрів повітря.

   Проект виконання  робіт (ПВР) з монтажу систем промислової вентиляції і кондиціювання повітря повинен враховувати найбільш прогресивні рішення методів, способів монтажу і розробляється у відповідності з вимогами, встановленими діючими нормативними документами.

   Проект виконання  робіт –це керівництво по організації  і виконанню монтажних робіт,  які сприяють зниженню вартості  будівництва, скороченню тривалості і підвищенню їх якості.

   Важливий розділ  ПВР –вказівки щодо виконання робіт, які містять конкретні рекомендації про способи виконання робіт з використанням механізмів і пристосувань, послідовності їх виконання, використання внутрішньо-будівельного транспорту, раціональних напрямках перевезення повітроводів і обладнання, а також схеми установки кріплень і методів підйому вентиляційного обладнання.

   Монтаж систем  вентиляції і кондиціювання повітря слід проводити у відповідній технологічній послідовності. Приблизна схема виконання монтажних робіт наведена нижче.

Технологічна послідовність  монтажу вентиляційних систем.

Приймання і складування повітроводів і обладнання


  


  
 


 

   Монтаж систем вентиляції і кондиціювання повітря виконують у відповідності з проектом і вимогами діючих Будівельних норм і правил, а також «Типових технологічних карт» ТТК 7.05.02.01…7.05.02.14.

   Монтаж систем  вентиляції на великих об’єктах виконують одночасно з загальнобудівельними роботами починаючи, як правило, з монтажу повітроводів, іноді паралельно з монтажем вентиляційного обладнання, так як при сучасних швидкісних моделях зведення будівель і споруд терміни для монтажу вентиляції і кондиціювання повітря дуже обмежені. На невеликих об’єктах при монтажу систем вентиляції спочатку вигідніше встановлювати вентиляційне обладнання. На великих промислових, суспільних і унікальних об’єктах монтаж вентиляційних систем потрібно виконувати зональним методом паралельно з будівельними роботами по мірі представлення фронту робіт.

 

IV. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ

   Монтаж вентиляторів проводять у відповідності з «Типовими технологічними картами» ТТК 7.05.02.01…7.05.02.04. Способи монтажу і порядок виконання певних операцій обирають в залежності від типу (радіальний, осьовий, даховий), розмірів вентиляторів і місця їх встановлення.

   Монтаж вентиляторів  виконують в такій послідовності:  доставляють вентилятор або його  деталі до місця монтажу; готують вентилятор або окремі його деталі; піднімають і горизонтально переміщують вентилятор до місця встановлення; встановлюють вентилятор або збирають його з деталей на опорних конструкціях (фундаменті, площадці, кронштейнах, опорних стаканах); перевіряють правильність встановлення і зібрання вентилятора; закріплюють вентилятор до опорних конструкцій; перевіряють роботу вентилятора.

   Для початку монтажу  кондиціонерів виконують наступні  підготовчі роботи: перевіряють  будівельну готовність приміщень  вентиляційних камер для монтажу  кондиціонерів; підготовлюють вантажопідйомні  засоби і пристосування; оглядають  і приймають секції і деталі  кондиціонерів або кондиціонери  в зібраному вигляді. 

   При прийманні  приміщень вентиляційних камер  для монтажу кондиціонерів перевіряють  відповідність розмірів фундаментів  і розташування отворів під анкерні гвинти, правильність виконання цементних основ під секції і деталі кондиціонерів, відповідність відміток основ і фундаментів.

Информация о работе Система вентиляции и кондиционирования воздуха