Євроінтеграційна стратегія України і проблеми її реалізації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2011 в 16:41, реферат

Краткое описание

Посилення процесів економічної інтеграції в світі є важливим фактором міжнародних економічних відносин. Після здобуття Україною незалежності інтеграція до світогосподарської системи і налагодження багатосторонньої міжнародної кооперації стали головними пріоритетами зовнішньоекономічної політики держави.
Функціонування міжнародних інституцій є умовою і невід’ємною складовою розвитку світової економіки. Серед основних внутрішніх обмежень держав щодо включення до світогосподарських процесів є недосконалість інституціонального забезпечення міжнародної економічної взаємодії.

Содержание работы

Вступ
Еволюція ЄС.
2. Аналіз розвитку відносин України з ЄС.
2.1. Критерії вступу до Європейського союзу.
2.2. Аналіз економічних відносин України та ЄС.
2.3. Інноваційний розвиток як фактор інтеграції України до Європейського Союзу.
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку відносин України та Європейського Союзу.
3.1.Сучасні проблеми співробітництва між Україною та ЄС та шляхи їх вирішення.
3.2.Перспективи взаємодії України та Європейського Союзу.
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Содержимое работы - 1 файл

Євроінтеграційнав стратегія України.doc

— 232.00 Кб (Скачать файл)

       У згаданій сфері існує необхідність запровадження такого порядку, який унеможливлював би прийняття нормативно-правових актів без урахування законодавства ЄС.

       Водночас  наближення вітчизняного законодавства  до нормативних стандартів ЄС не повинно  розглядатися як просте механічне перенесення  європейських норм. Ідеться про творче впровадження принципів європейського регулювання з урахуванням досягнутого в Україні ступеня зрілості суспільно-економічних відносин та специфіки національного менталітету Українського народу.

       Виходячи  з цього, ефективним інструментом наближення законодавства України до норм ЄС має стати міжпарламентський діалог з Євросоюзом та країнами – його членами, запозичення українськими парламентаріями законотворчого досвіду європейських колег. Євроінтеграційний курс є невід’ємною складовою демократичних та економічних реформ, які відбуваються в нашій державі. Результативність цих перетворень безпосередньо пов’язана з реалізацією європейського вибору України.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВИСНОВКИ  

Результати  проведеного дослідження дозволяють зробити наступні, найбільш важливі висновки та рекомендації.

     У процесі написання роботи було досліджено сучасний стан та розвиток зовнішньоекономічних відносин України із  країнами ЄС у контексті подальшої інтеграції, проаналізовано стан і динаміку розвитку цих країн, розкрито проблеми, перешкоджаючі розвитку співробітництва.

     Європейська інтеграція і членство в Європейському  Союзі є стратегічною метою України  тому, що це є найкращим способом реалізації національних інтересів,  побудови економічно розвинутої і демократичної  держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин.

       Основними політичними вигодами послідовної європейської інтеграції є зміцнення стабільності демократичної політичної системи та ЇЇ інститутів, модернізація правового поля і забезпечення прозорості національного законодавства, поглиблення культури демократії і повага до прав людини тощо.

     Як молода незалежна держава, Україна прагне створити стабільну системи міжнародного регіонального, політично і економічно співробітництва. Майбутнє зовнішньої політики України, як і її внутрішньої політики, залежить насамперед від змін у домашніх умовах. У центрі уваги повинні бути просування реформ, а не консолідація геополітичних напрямків. Якщо Україна успішно пройде період трансформації, вона стане кращим партнером для Заходу, незалежно від того, є вона членом  ЄС або НАТО. Тому важливо, щоб Україна якомога швидше змінити свій імідж, як однієї з країн  колишнього Радянського Союзу і завоювати авторитет незалежної європейської держави. Досягнення цієї мети можливе лише у відродженні та відновлення національної економіки та затвердження громадянської ідентичності.

     Протягом наступних п'яти років, Україна повинна сконцентруватися на покращенні свого міжнародного імідж. Україна терміново потребує поліпшення своїх відносин з найбільш важливими партнерами: Росією та Європейським союзом. Нарешті, Україна має бути більш активною і конструктивною в своїх відносинах зі своїми сусідами. Це дозволить не тільки більш ефективно переслідувати свої  інтереси, але й довести своїм партнера що вона здатна на багатовекторну зовнішню політику.

     Формування  зовнішньоекономічних зв'язків і  інтеграційних процесів несе в собі виникнення, пов'язаних з цим процесом, чисельних проблем, подолання яких потрібно для подальшого успішного  функціонування  зв'язків Україна – ЄС і конструктивному діалогу між ними.

     В цьому контексті можна виділити такі важливі проблеми розвитку відносин України з ЄС, які потребують першочергового рішення: подолання негативного впливу зовнішніх факторів (політичної та соціальної нестабільності); поліпшення якісних характеристик вітчизняних товарів; підвищення ролі держави, а саме формування узгодженої системи державного регулювання та створення необхідної інфраструктури та правової бази; підвищення якості продукції; пошук нових ринків збуту для українських товарів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток С

Рівень  науково-технічного та інноваційного  розвитку деяких країн  за значенням інноваційного  індексу, 2009 [61]

Країна Значення  індексу
Країни-лідери
Швеція 0,68
Фінляндія 0,64
Швейцарія 0,61
Японія 0,61
США 0,59
Данія 0,57
Німеччина 0,54
Люксембург 0, 51
Країни-„послідовники”
Великобританія 0,48
Ізраїль 0,48
Франція 0,45
Нідерланди 0,44
Бельгія 0,44
Австрія 0,43
Країни  – „помірні інноватори”
Норвегія 0,35
Словенія 0,34
Естонія 0,32
Чехія 0,32
Італія 0,30
Португалія 0,28
Іспанія 0,27
Литва 0,26
Країни, що йдуть навздогін
Угорщина 0,24
Росія 0,23
Україна 0,23
Латвія 0,22
Польща 0,21
Хорватія 0,20
Греція 0,20
Болгарія 0,19
Румунія 0,16
Туреччина 0,08

Информация о работе Євроінтеграційна стратегія України і проблеми її реалізації