Контрольная работа по «Финансам»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2014 в 16:00, контрольная работа

Краткое описание

Визначити окремо суму поточних видатків та видатків роз¬витку міського бюджету (в тис. грн) за такими напрямами вико¬ристання коштів бюджету: - Соціальний захист і соціальне забезпечення - 2844; - Соціально-культурна сфера - 493; - Інвестиційна діяльність - 43; - Сплата основної частини боргу органів місцевого самоврядування 12;
- Охорона здоров'я - 6170; - Державне управління - 628; - Придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки - 252; - Реалізація програми соціально-економічного розвитку міста-351; Фізична культура і спорт - 146.

Содержание работы

1. Роль і значення трансфертів у формуванні дохідної частини
місцевих бюджетів: економічні та політичні аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Місцеві позики та їх розвиток в України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Практичне завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4. Перелік використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Содержимое работы - 1 файл

Контрольная.docx

— 49.91 Кб (Скачать файл)

Таким чином, ринок місцевих позик є органічною складовою  сучасної економічної системи. Питання  його розвитку комплексне і багатогранне. Вирішення вищезазначених труднощів  сприятиме подальшому розвитку цього  сегменту фондового ринку, збільшенню його ліквідності та зацікавленості в ньому з боку інвесторів. Це потребуватиме органічного поєднання  заходів монетарної, валютно-курсової та бюджетно-податкової політик, загального розвитку фондового ринку як складової  фінансової системи держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне завдання

 

Визначити окремо суму поточних видатків та видатків розвитку міського бюджету (в тис. грн) за такими напрямами використання коштів бюджету:

  • Соціальний захист і соціальне забезпечення - 2844;
  • Соціально-культурна сфера - 493;
  • Інвестиційна діяльність - 43;

      -   Сплата основної частини боргу органів місцевого самоврядування 12;

  • Охорона здоров'я - 6170;
  • Державне управління - 628;
  • Придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки - 252;
  • Реалізація програми соціально-економічного розвитку міста-351;

Фізична культура і спорт - 146.

 

Рішення

 

Поточні видатки – витрати  бюджету на цільове фінансування мережі підприємств, установ, організацій, які існують протягом поточного  бюджетного року, а також фінансування соціального захисту населення, утримання апарату управління та служб органів місцевого самоврядування, соціального обслуговування та інше.

Видатки розвитку – витрати  на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, кошти на реалізацію програм  соціально-економічного розвитку міст, капітальне будівництво, придбання  обладнання, транспортних засобів та іншої техніки, а також інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням.

Таким чином поточні видатки  міського бюджету включають: оціальний захист і соціальне забезпечення, соціально-культурну сферу, охорону здров’я, державне управління та фізичну культуру і спорт.

Вп = 2844 + 493 + 6170 + 628 + 146 = 10281 тис.грн.

Видатки розвитку включають: інвестиційну діяльність, сплату основної частини боргу органів місцевого самоврядування, придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки та реалізацію програми соціально-економічного розвитку міста.

Вр = 43 + 12 + 252 + 351 = 658 тис.грн.

 

Відповідь: сума поточних видатків міського бюджету дорівнює – 10281 тис.грн. а сума видатків розвитку дорівнює – 658 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Бечко, П. К. Місцеві  фінанси [Текст] : навчальний посібник / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. – К. : ЦНЛ, 2007. – ISBN: 978-966-364-518-6.

2. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : кодекс України. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

3. Владимиров, К. М. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. – Херсон : Олді-плюс; 2006. – 352с. – ISBN: 966-8447-32-8.

4. Гапонюк, М. А. Місцеві фінанси [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2002. – 184 с. – ISBN : 966-574-361-9.

5. Кириленко, О. П. Місцеві фінанси [Teкст] : підручник / ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с. – ISBN 966-346-211-6.

6. Луніна І., Вахненко Т. Підвищення ефективності місцевих запозичень в Україні [Текст] : монографія / І. Луніна, Т. Вахненко. – Економіст. – 2009. –     № 12. – с. 38-41

7. Петленко, Ю. В. Місцеві фінанси [Текст] : опорний конспект лекцій / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. – К.: Кондор, 2004. – 282 c. – ISBN 966-7982-17-3.

8. Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик [Електронний ресурс] : рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 жовтня 2003 р. № 414 (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

9. Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 110 (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

10. Про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : Закон України від 21.05.97 № 280/970-ВР.

11. Рева Т. М. , Ковальчук К. Ф., Кучкова Н. В. Місцеві фінанси [Текст] : навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-364-444-8.

12. Румянцев С. Розвиток ринку муніципальних облігацій [Текст] : монографія / С. Румянцев. – Ринок цінних паперів України. – 2009.– № 10. –     с. 24.

13. Савенко О. Ринок внутрішніх державних облігацій [Текст] : монографія / О. Савенко. – Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 2. –       с. 11-17.


Информация о работе Контрольная работа по «Финансам»