Беларусь у падзеях расійскіх рэвалюцый 1917 г.

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2011 в 19:46, реферат

Краткое описание

Пры напісанні рэферата, галоўнай крыніцай інфармацыі былі “ Нарысы гісторыі Беларусі” ў 2-х частках ( аўтар М. П. Касцюк і інш.). З I часткі былі ўзяты звесткі аб падзеях Лютаўскай рэвалюцыі, а з II- звесткі аб перыядзе паміж рэвалюцыямі і падзеях Кастрычніцкай рэвалюцыі. Таксама шмат інфармацыі аб Кастрычніцкай рэвалюцыі ўзята з артыкулу І. Ігнаценка “Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі” ў “Беларускім гістарычным часопісе” (1997 г., № 4). Выкарыстоўваліся некотарыя іншыя крыніцы, якія напісаны ў змесце.

Содержимое работы - 1 файл

ГОТОВЫЙ РЕФЕРАТ!!!!!!!.doc

— 104.50 Кб (Скачать файл)

      Рэвалюцыя зламала стары парадак, які існаваў  у краіне, але яе кіраўнікі не ведалі, якім будзе новы парадак і як яго будаваць. Перадумоў, пра якія пісаў К.Маркс, для гэтага ў краіне не было. Як адзначаў англійскі гісторык Э.Карр, у Расіі быў вельмі малалікі, амаль неадукаваны пралетарыят, які істотна адрозніваўся ад пралетарыяту, якому Маркс адводзіў ролю сцяганосца рэвалюцыі. Гэта ў поўнай меры адносіцца і да Беларусі таго часу [ 8, с. 24]. 
 
 

 

                                             Заключэнне 

      Падзеі  лютага 1917 г., якія сталі другім этапам буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі.

     Лютаўская рэвалюцыя карэнным чынам змяніла  палітычнае становішча ў краіне. Усталявалася двоеўладдзе. Была звергнута самадзяр’жаўе, народ атрымаў палітычныя свабоды. З турам і ссылак вярталіся  тысячы рэвалюцыянераў. У краіне хуткімі  тэмпамі ствараліся Саветы рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. Лютаўская рэвалюцыя выклікала пад’ём працоўных.

      Але Лютаўская рэвалюцыя не вырашыла тых супярэчнасцяў, што былі ў аснове крызісу грамадства. Ва ўмовах працягу імперыялістычнай вайны, беспрацоўя, голаду адзіным сродкам выхаду з палітычнага і сацыяльна-эканамічнага крызісу быў пераход ад буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі да сацыялістычнай, які і адбыўся ў кастрычніку 1917г.

      Кастрычніцкая рэвалюцыя карэнным чынам адрозніваецца  ад усіх папярэдніх. Яна звергла ўладу капіталістаў і памешчыкаў, устанавіла дыктатуру пралетарыята, ліквідавала капіталізм, знішчыла эксплуатацыю чалавека чалавекам, сацыяльны і нацыянальны гнёт, адкрыла шлях будаўніцтва сацыялізму і камунізму.

      Кастрычніцкая рэвалюцыя паклала пачатак глыбокім сацыяльным зменам ва ўсім свеце. Бясплатна была перадана памешчыцкая зямля сялянам, а фабрыкі, заводы, шахты, чыгунка- рабочым.

      У выніку перавогі Кастрычніцкай рэвалюцыі  Камуністычная партыя стала пануючай, а пралетарыят з прыніжанага і эксплуатуемага класа стаў пануючым. Была створана новая дзяржава- дзяржава дыктатуры пралетарыята. 
 

Информация о работе Беларусь у падзеях расійскіх рэвалюцый 1917 г.