Інформаційно-аналітична система ведення реєстру ревізій органів ДКРС

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 02:36, контрольная работа

Краткое описание

Складовою частиною діючої інформаційно-аналітичної системи органів ДКРС є підсистема ведення реєстру ревізій та перевірок, яка забезпечує реалізацію функцій обліку та звітності за результатами контрольно-ревізійної роботи. Одиницею обліку в підсистемі є ревізія (перевірка), результати якої заносяться до інформаційної карти. Інформаційна база складається з сукупності карток з відомостями про проведені ревізії та перевірки.

Содержимое работы - 1 файл

компют+робота.doc

— 65.50 Кб (Скачать файл)

     Національна академія державного управління при 

     Президентові  України

     Одеський  регіональний інститут державного управління 
 
 
 
 
 
 
 

     Інформаційно-аналітична система ведення реєстру ревізій органів ДКРС 
 
 
 
 
 
 
 

        Виконав слухач 3 групи 2 курсу

        Круковський Д.В. 
         
         
         
         
         
         
         
         

     Одеса

     2007

Перелік скорочень

  ДКРС – державна контрольно-ревізійна служба

  ІАС – інформаційно-аналітична система

  КРВ – контрольно-ревізійне відділення

  КРУ – контрольно-ревізійне управління

 

    

    Для оптимізації роботи органів ДКРС, спрощення процедури накопичення, обробки та використання інформації, отриманої в ході ревізій та перевірок, в контрголно-ревізійних управліннях та відділах застосовується інформаційно-аналітична система.

    Складовою частиною діючої інформаційно-аналітичної системи органів ДКРС є підсистема ведення реєстру ревізій та перевірок, яка забезпечує реалізацію функцій обліку та звітності за результатами контрольно-ревізійної роботи. Одиницею обліку в підсистемі є ревізія (перевірка), результати якої заносяться до інформаційної карти. Інформаційна база складається з сукупності карток з відомостями про проведені ревізії та перевірки.

    Функція обліку результатів ревізій та перевірок  підтримується інформаційним потоком  від підвідомчих ГоловКРУ організацій (в даному конкретному випадку  це обласні контрольно-ревізійні управління). Інформаційні картки про контрольно-ревізійну роботу ревізорів ГоловКРУ заносяться безпосередньо до бази даних державного рівня. На основі виконання облікової функції реалізується функція звітності, зокрема готується звіт про контрольно-ревізійну роботу органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

    Таким чином, діюча система утворює  вертикальний канал відомчої звітності  від обласного до державного рівня: облік обласного рівня – звітність  – облік державного рівня – звітність.

    Основними ознаками системи є:

 • Багатоцільовий підхід.
 • Оперативність.
 • Аналітичність.
 • Асоціативно-реляційний формат даних.

    Багатоцільовий  підхід означає, що система орієнтована на будь-які задачі опрацювання даних від первинного обліку до задач аналізу ситуацій планування і підготовки рішень. Тобто незалежно від галузі, у якій Ви будете використовувати систему AsBase, вона буде однаково ефективно працювати і максимально зручно настроюватися на Ваші потреби.

    Оперативність означає можливість для кінцевого користувача керувати функціональністю свого АРМ (автоматизованого робочого місця) у будь-який момент часу. Йому не обов'язково потрібно запрошувати програміста, тому що всі дії з керування функціональністю реалізовані у вигляді добре знайомих будь-якому користувачу дій:

 • заповнення бланків;
 • запису формул обчислення реквізитів документа при зміні інших реквізитів;
 • візуального переміщення деталей документа на екрані.

    Всі дії, що звичайно потребують участі програміста або адміністратора бази даних, виконуються системою автоматично. Тобто є можливість вирішувати будь-які задачі, і навіть ті, що не були замовлені при проектуванні системи.

    Аналітичність означає, що система дозволяє ефективно виконувати непередбачені запити до бази даних без додаткових робіт по її реструктуризації. Більш того, ці запити при необхідності може складати або видозмінювати безпосередньо кінцевий користувач. Отже, зможна формувати необхідну логіку обробки даних, якщо це буде потрібно.

    Асоціативно-реляційний формат представлення даних дозволяє:

 • використовувати об'єктно-орієнтований репозиторій (каталог) структур документів, щоб одержати можливість будувати документи користувача не на голому місці, а із заздалегідь підготовлених великих будівельних блоків;
 • система підтримує бланки довільної складності з численними додатками з тим наміром, щоб було можливо реалізувати всі архітектури документів, характерні для ”паперового” документообігу;
 • усі раніше побудовані структури можна вбудовувати в нові структури;
 • керувати структурою даних у будь-який момент експлуатації системи.

    Система дозволяє здійснювати:

    - роботу з документами

    - роботу з довідниками 

    Введення  в дію реєстру ревізій та перевірок  дозволило в першу чергу створити єдиний реєстр проведених контрольно-ревізійною службою ревізій, їх результати, вжиті заходи тощо.

    Враховуючи  обмеження у проведенні ревізій  не частіше одного разу на рік кожний користувач системи може пересвідчитися в тому, що об’єкт контролю не перевірявся в поточному році.

    Система також є універсальним накопичувачем  статистичної інформації.

    Користувач  системи має змогу зробити  виборку окремих показників роботи.

    Наприклад за кожною проведеною ревізією формується інформаційна картка, яка містить  вичерпну інформацію про проведену ревізію та об’єкт контролю. Зокрема дані про встановлені порушення, кількість днів витрачених на проведення ревізій, обсяг перевірених коштів, вжиті заходи по усуненню порушень тощо.

    Система серед введених карток дозволяє зробити  висновки щодо фінансової дисципліни в окремому регіоні, результатів контрольно-ревізійної роботи, як обласного управління в цілому так і окремих структурних підрозділів.

Информация о работе Інформаційно-аналітична система ведення реєстру ревізій органів ДКРС