Страхування залізничного транспорту

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2013 в 20:27, реферат

Краткое описание

Залізниці є найбільш рентабельним видом транспорту для перевезень вагонних партій вантажів навалом кам'яного вугілля, руди, піску, сільськогосподарської та лісової продукції - на далекі відстані. Нещодавно залізні дороги почали збільшувати число послуг з урахуванням специфікації клієнтів. Було створено нове обладнання для більш ефективної вантажеобробки окремих категорій товарів, платформи для перевезення автомобільних причепів (рейсовий контрейлерів), стали надаватися послуги в дорозі, такі як переадресування вже відвантажених товарів в інший пункт призначення прямо на маршруті і обробка товарів у ході перевезення.

Содержимое работы - 1 файл

РефератСтрахування.doc

— 70.00 Кб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО  КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІНСТИТУТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

 

 

Реферат

З дисципліни: «Страхування»

На тему:

«Страхування  залізничного транспорту»

 

 

 

Виконала:

Студентка ІІІ  курсу,

Групи М-30,

Головльова  Олена вадимівна

 

 

 

Київ 2012

Вступ

  Залізниці є найбільш рентабельним видом транспорту для перевезень вагонних партій вантажів навалом кам'яного вугілля, руди, піску, сільськогосподарської та лісової продукції - на далекі відстані. Нещодавно залізні дороги почали збільшувати число послуг з урахуванням специфікації клієнтів. Було створено нове обладнання для більш ефективної вантажеобробки окремих категорій товарів, платформи для перевезення автомобільних причепів (рейсовий контрейлерів), стали надаватися послуги в дорозі, такі як переадресування вже відвантажених товарів в інший пункт призначення прямо на маршруті і обробка товарів у ході перевезення.

1.Страхування залізничного транспорту

 Засоби залізничного  транспорту приймаються на страхування  в цілому, включаючи корпус, внутрішні  приміщення, механізми, дизельгенератори, ін Відшкодовуються збитки понесені  у разі пошкодження або загибелі  засоби транспорту в результаті  пожежі, крадіжки зі зломом, стихійного лиха, катастрофи, аварії, зіткнення або сходження з залізничного полотна.

  Об'єктивна потреба в страхуванні обумовлюється тим, що збитки часом виникають внаслідок факторів не підконтрольних людині (стихійних сил природи), у всякому разі не тягнуть чий-небудь цивільно-правової відповідальності. У подібній ситуації буває неможливо стягувати збитки з кого б то не було, і вони "осідають" у майновій сфері самого потерпілого. Заранее створений страховий фонд може бути джерелом відшкодування збитку. Страхування доцільно тільки тоді, коли передбачені правовідносинами страхувальника і страховика страхові події (ризики) викликають значну потребу в грошах. Так, наприклад, фізіческоеліцо, у якого ця потреба виникає, як правило, не може покрити її з власних засобів без чутливого обмеження свого життєвого рівня.

Об'єкт страхування

  Об'єктом страхування є залізничний транспорт (рухомий склад) експлуатований на території України та інших держав, зазначених у договорі страхування.

До страхових  випадків відносяться:

 Аварії, аварії, пошкодження рухомого складу, що  призвели до непланового ремонту  або виключення з інвентарю  внаслідок: 

- зіткнення;                                                             - сходження з рейок;

- падіння пілотованих літаючих об'єктів;              - пожежі;

- виверження вулкана;                                           - землетрусу;

- урагану;                                                                - смерчу;

- зсуву;                                                                     - повені (паводка);

- гірського обвалу;                                                 - удару блискавки;

- осідання грунту;                                                    - обвалу тунелів;

- вибуху;                                                                   - втрата рухомого складу 

- руйнування  мостів;

- порушення  технології вантажих робіт;            - протиправних дій третіх осіб.

Виключення

 До страхових  НЕ належать випадки, що сталися  з рухомим складом в результаті:

-навмисних дій Страхувальника, спрямованих на виникнення страхового випадку, або сприяли його настання;

-порушення правил  пожежної безпеки, перевезення  отруйних, вогненебезпечних і вибухових  речовин; 

-коротких замикань  електромереж в електрообладнанні на залізничному рухомому складі, не викликали поширення пожежі, за межі апарату, агрегату, механізму;

-дій працівників  Страхувальника у стані алкогольного, наркотичного або токсичного  сп'яніння;

-використання технічно  несправного рухомого складу;

-управління локомотивами, електровозами і тепловозами  особами, які не мають на  це право; 

-несвоєчасних технічних  оглядів і планових видів ремонту; 

-вилучення, конфіскації,  реквізиції, арешту або знищення  застрахованого майна за розпорядженням  державних органів.

2. Страхова виплата.

 Розмір страхової  виплати визначається Страховиком  на підставі документів, що підтверджують  страховий випадок і розмір  збитку.  Страхова виплата здійснюється:

-прі пошкодження  рухомого складу - в розмірі відновної  вартості, яка включає в себе витрати на ремонт і доставку пошкодженого рухомого складу до місця ремонту, але не більше страхової суми.

-прі знищення (виключення  з інвентарю) рухомого складу - у розмірі страхової суми  за вирахуванням залишкової вартості  рухомого складу.

  Страхування ж/д транспорту є майновим страхуванням і підрозділяється на страхування транспорту як майна (сукупності пристроїв і механізмів) і страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу як джерела підвищеної небезпеки. Страхування автотранспорту як майна-забезпечує страхове покриття по автотранспортного засобу та додаткового обладнання при їх повної фактичної загибелі, тобто повну втрату головної функції вироби, або пошкодженні, тобто часткової втрати головної функції та (або) основних, другорядних і побічних функцій вироби.  Об'єктом страхування за договором є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням транспортним засобом, внаслідок пошкодження, знищення або викрадення транспортного засобу. Як правило, страхування включає цілий набір страхових ризиків, передбачуваних подій, на випадок настання яких проводиться страхування автотранспортного засобу, додаткового обладнання.

 • Страхування по ризику "збиток» - загибель або пошкодження транспортного засобу, що сталося в результаті: аварії, пожежі, вибуху, провалу під лід, удару блискавки, бурі, шторму, урагану, зливи, граду, рясного снігопаду, землетрусу, селю, обвалу, зсуву, паводка, повені, інших стихійних лих, а так само протиправних дій інших осіб. Протиправні дії інших осіб необхідно відрізняти від обставин, визнаних форс-мажорними (масових заворушень, військових конфліктів. Аварією вважається знищення або пошкодження транспортного засобу в результаті дорожньо-транспортної події: зіткнення з іншим т.с., наїзду (удару) на нерухомі і рухомі предмети (споруди, перешкоди, тварини), перекидання, затоплення, короткого замикання струму, бій скла, падіння транспортного кошти, а також будь-якого предмета на нього .

 • Страхування за ризиком «втрати товарного вигляду» - зменшення дійсної вартості майна транспортного засобу, що сталося в результаті виконання ремонтних робіт з метою усунення пошкоджень, отриманих в результаті подій відповідних ризику «збиток».

 • Страхування за  ризиком «допомога на дорогах» - на випадок відмов у роботі окремих агрегатів, систем, вузлів та пристроїв (крім радіо, аудіо, відео та тілі апаратури додатково встановленої на т.с.) які перешкоджають руху т.с. і для усунення яких необхідна допомога фахівців.

 • Страхування за ризиком «викрадення» - втрати транспортного засобу внаслідок викрадення чи розкрадання обов'язкове підтвердження факту звернення в правоохоронні органи.

3. Договір страхування

 Договір  страхування транспортного засобу  є двостороннім і укладається в письмовій формі. Сторонами за договором є страховик і страхувальник, можуть бути також треті особи та вигодонабувачі. На страхування може бути прийняте додаткове обладнання та приладдя автотранспортного засобу: автомобільна теле-і радіоапаратура, обладнання салонів, світлові, сигнальні та інші додаткові пристрої, встановлені на автотранспортному засобі, що відповідають вимогам відповідних стандартів, правил технічної експлуатації, інструкцією підприємств-виробників, реєстраційних документів та іншої нормативно-технічної документації, але не що входять до заводської комплектації. У відповідності до правил «РОСНО» обладнання встановлене на т.с. визнається його складовою частиною, якщо страхувальник вказав марку, найменування, кількість і вартість цього обладнання. Конкретний договір страхування може передбачати відповідальність страховика як по всіх страхових ризиків, так і з будь-якої їх комбінації. Також додатково може включатися страхування цивільної відповідальності або особисте страхування водія і пасажирів, на випадок д.т.п. Щоб убезпечити себе від компенсації шкоди заподіяної в результаті кримінальної діяльності страхувальника. Страхові компанії ввели низку обмежень і винятків на виплату страхового відшкодування. Так збитки не відшкодовуються якщо буде доведено, що: події їх породили носили умисний характер, або особа керує транспортним засобом перебувало в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, транспортний засіб використовувалося як знаряддя чи засіб злочину, т.с. використовувалося при наявності несправностей, ігнорувалися вимоги компетентних органів з ліквідації несправностей або вимоги органів ГИБДД, і ряд інших обмежень. Страхова сума встановлюється за згодою сторін і вказується в договорі (полісі). Вона не може бути вищою, ніж страхова вартість т.с.      Страхова вартість транспортного засобу може визначатися на підставі відпускної ціни аналогічної моделі, довідки-рахунки, оцінки експерта страховика. Якщо страхувальник вказав додаткове обладнання, то страхова вартість збільшується на вартість додаткового обладнання.

  Сума страхової премії - плати за страхування розраховується з величин страхової суми, строку страхування, базового коефіцієнта і поправочних коефіцієнтів, що враховують конкретні умови страхування та порядок сплати страхової премії. У договорі страхування сторони можуть встановлювати франшизу - розмір не відшкодовує частини збитку. Вона може бути як умовною, так і безумовною. Умовна франшиза - та за якої страховик не відшкодовує збиток який не перевищує суму франшизи, але відшкодовує його повністю, якщо він її перевищує.  При безумовній франшизі - страховик відшкодовує збиток за вирахуванням суми франшизи. Договір страхування зазвичай укладається строком на один рік, але може бути укладений і на інший термін за згодою сторін.

 Договір  страхування вступає в силу, якщо  в ньому не вказано інше  в момент сплати страхової  премії або першого її внеску. Страхові компанії намагаючись  убезпечити себе встановлюють  власні правила. Так компанія  «РОСНО» встановлює, що договір набирає чинності після оплати всієї суми страхової премії, або в відповідно до дати зазначеної в договорі.

 Дострокове  припинення дії договору страхування  можливе при таких обставин.

• Якщо відпала  можливість страхового випадку та існування ризику припинилося з обставинами іншим, ніж страховий випадок. Страховик

повертає частину  страхової премії за не минулий термін.

 • Страховик  виконав всі свої зобов'язання  за договором страхування в  повному обсязі.

 • Страхувальник  відмовився від договору достроково.

 У такому  випадку він припиняється з  дати зазначеної в письмовому повідомленні. У договорах страхування автотранспорту, які страхові компанії розробляють для своїх клієнтів, нерідко закріплюється обов'язок останніх повідомляти страховику про зміну в обставинах, повідомлених при укладанні договору страхування. А страховик у право наполягати на зміні умов договору, а, при відмові змінити умови, на його розірвання.  Страхувальник може укладати договір на користь третіх осіб - вигодонабувачів, але це не звільняє його від зобов'язань за договором, якщо його обов'язки не виконані вигодонабувачем. Страхові компанії вправі вимагати від вигодонабувачів виконання обов'язків за договорами страхування, якщо вони не виконуються страхувальниками. Вигодонабувач може бути замінений іншим, за умови, що той ще не виконав жодних зобов'язань за договором, в противному випадку страхувальник втрачає таке право.

 Не існує  загальноприйнятих нормативно - правових  актів, що закріплюють права  та обов'язки сторін за договором страхування автотранспорту. Але є правила і звичаї ділового обороту, що регламентують поведінку суб'єктів. З закріплення можна знайти в інструкціях, правилах і текстах договорів страхових компаній.  Так знаходить закріплення обов'язок страховика після того, як йому стало відомо про настанні страхового випадку негайно, будь-яким доступним способом, повідомити страховика, вказавши при цьому всю відому інформацію, з обов'язковим письмовим підтвердженням повідомлення.  Первісне повідомлення має містити можливо повну інформацію про обставини настання страхового випадку, відому страхувальнику на момент повідомлення: дату, час, місце настання страхового випадку, передбачувані причини і характер пошкоджень, а також номер страхового полісу (договору страхування). Потім страхувальнику необхідно в самі стислі терміни представити письмове заяву страховику.  Факт прийняття заяви належним чином оформляється страховиком і є доказом надалі, на випадок виникнення спорів.

Информация о работе Страхування залізничного транспорту