Стильові ознаки гармонічної мови Ж.Бізе на основі аналізу авторської сюїти з музики до драми А.Доде «Арлезіанка»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2012 в 19:11, контрольная работа

Краткое описание

Музика Жоржа Бізе захоплює яскравою виразністю, щирою емоційністю та реалістичною переконливістю. Багато в чому вона виглядає новаторською, навіть для свого часу – останньої третини ХІХ століття. Цей період в історії музики Європи – напрочуд багатий на сміливі пошуки та безмежне розширення можливостей музичної мови (варто згадати хоча б майстрів Нововеймарської школи). Про новаторство стилю Бізе свідчить не лише використання нової акордики, сміливе тонально-гармонічне мислення, а й застосування колористичних можливостей інструментальних тембрів та оркестрових ефектів.

Содержание работы

Вступ.
Основні риси гармонії європейських композиторів другої половини ХІХ ст.
Характеристика стильових ознак гармонічної мови Ж.Бізе на основі аналізу авторської сюїти з музики до драми А.Доде «Арлезіанка».
Висновки.

Содержимое работы - 1 файл

КУРСОВА РОБОТА З ГАРМОНІ1 (2).doc

— 93.00 Кб (Скачать файл)

 

 

План

 

  1. Вступ.
  2. Основні риси гармонії європейських композиторів другої половини ХІХ ст.
  3. Характеристика стильових ознак гармонічної мови Ж.Бізе на основі аналізу авторської сюїти з музики до драми А.Доде «Арлезіанка».
  4. Висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«И вот является француз (которого смело назову гениальным), у которого все эти пикантности и пряности – не результат выдуманности, а льются свободным потоком, льстят слуху, но в то же время трогают и волнуют».

                                (П.И.Чайковский)*

 

Музика Жоржа Бізе захоплює яскравою виразністю, щирою емоційністю та реалістичною переконливістю. Багато в чому вона виглядає новаторською, навіть для свого часу – останньої третини ХІХ століття. Цей період в історії музики Європи – напрочуд багатий на сміливі пошуки та безмежне розширення можливостей музичної мови (варто згадати хоча б майстрів Нововеймарської школи). Про новаторство стилю Бізе свідчить не лише використання нової акордики, сміливе тонально-гармонічне мислення,  а й застосування колористичних можливостей інструментальних тембрів та оркестрових ефектів.

Основну роль в створенні  цього своєрідного стилю виконують  нові якості гармонічної мови, які  значною мірою забезпечують створення  виразного музичного образу в контексті художнього змісту.

Проблеми гармонічних  стилів цього історичного періоду  розглядаються в багатьох наукових працях вітчизняних та зарубіжних дослідників – таких, як Л.Мазель, Т.Бершадська, Ю.Холопов, С.Григор’єв та інші. Але основні питання, яким вони приділяють увагу – це еволюція гармонічної мови в творчості майже виключно австрійських та німецьких композиторів – від ХУІІ до __________________________________________________________________

* Чайковский П.И. Музыкально-критические работы. М.,1987, с.72.

 ХХ століття. Таким чином, поза увагою теоретичної науки іноді залишаються цілі національні школи, з їх самобутнім музичним і, зокрема, ладово-гармонічним колоритом. Разом з тим, твори композиторів – представників цих шкіл - складають значну частину світової музичної скарбниці: варто згадати хоча б норвезьку культуру на чолі з Е.Грігом, чеську з її засновниками Б.Сметаною та А.Дворжаком. Нарешті, мова може йти і про французів, які вийшли на європейську музичну арену також в другій половині ХІХ століття: Ш.Гуно, Л.Деліб, К.Сен-Санс, Ж.Массне та ін. Разом з тим,  виразні засоби їх музики, зокрема, гармонічні, заслуговують на детальне вивчення. Їх гармонічний та оркестровий стиль, з одного боку, відображає загальноєвропейські процеси еволюції тонально-гармонічного мислення, а з другого, відрізняється самобутністю, суто французьким шармом, водночас витонченістю та яскравою декоративністю.

Цим пояснюється бажання  в даній роботі звернутися до «Арлезіанки» Бізе як яскравого зразка зрілого  стилю композитора, метою якого  насамперед було відтворення французького національного колориту (зокрема, провансальського) – в поєднанні зі стильовими ознаками французької ліричної опери 50-х – 70-х років ХІХ століття. На жаль, в роботі майже не довелося спиратися на наукові дослідження: коло літератури обмежувалось загальними працями, які розглядають риси творчості Бізе та французької школи в цілому. Це нариси Л.Рицліна* та М.Друскіна** в підручниках та Є.Бронфін*** в Енциклопедичному словнику. Існуючі монографії, присвячені творчості Бізе, сьогодні майже недоступні .****

Відомо, що сюїта «Арлезіанка» виникла з окремих номерів, відібраних із

__________________________________________________________________

*Рыцлин Л. Жорж Бизе // Музыкальная литература зарубежных стран, в.5., М.,1975.

** Друскин. История зарубежной музыки, в.4. М., 1982.

*** Бронфин Е. Бизе Ж.  // Музыкально-энциклопедический  словарь. М.,1991.

****Брук М. Бизе. М.,1938.

        Хохловкина  А. Бизе. М., 1954.

музики до драми Альфонса Доде. Драма не мала успіху, а геніальна музика залишилася непоміченою. Ернест Гіро, друг композитора, згадував пізніше: «У вечір прем’єри цю чарівну і поетичну партитуру ледве слухали» (цит. по: Хохловкина А. Жорж Бизе, с.205). Згодом твір Бізе набув популярності завдяки двом концертним сюїтам, складеним з найкращих номерів. Але тільки перша скомпонована самим композитором: до неї увійшли Прелюдія, Менует, Адажіетто та Передзвін. Після смерті Бізе Ернест Гіро зібрав ще чотири п’єси для другої сюїти, але туди були включені не тільки окремі фрагменти з музики до драми, а й ранні твори: Менует з «Пертської красуні» та Інтермецо – на матеріалі хору «Ангелюс», написаного в консерваторські роки. Ця обставина зумовила звернення в даній роботі саме до першої сюїти: тільки на її матеріалі можна спостерігати риси зрілого стилю композитора.

 

 

 

Як вже згадувалося,  гармонічний та оркестровий стиль французьких композиторів другої половини ХІХ століття відображає загальноєвропейські процеси еволюції тонально-гармонічного мислення, і, водночас, відрізняється національною самобутністю. Як зазначає в своїх дослідженнях Т. Бершадська, саме в цей період збільшується індивідуалізація характерних образів (почуттів, емоцій). А це, в свою чергу, вимагає більшої індивідуалізації художніх засобів. Гармонія ж виступає одним з таких. Детальніше - увага композиторів поступово починає переключатися з функціонального руху на окремі співзвуччя, на їх фонізм як такий. На перші місця постають фонічні властивості, застосування яких створює ефект «різнобарв`я»  окремих функціональних зворотів. Або ж нерідко можна спостерігати, як гармонія виконує тематичні функції - акорд стає носієм тематичної репрезентативності – характеристика діючої особи в опері, емоційного стану, смислової ідеї. У певних зв`язках з іншими акордами і навіть як певно визначена структура акорду може сповіщати про індивідуальний композиторський стиль («шубертовий» VI мінорний ступінь у мінорі, «шопенівська» домінанта з секстою, «бородінські секунди».) Щодо оновлення ладофункціональних співвідношень, то це виражено в мелодизації (тон як виразник ладової функціональності) та в посиленні тяжінь, в збільшенні гармонічної напруги за рахунок хроматизації, альтерації нестійких акордів, безперервному модулюванні, униканні тоніки. А акцентування нестійких звучностей, навіть на початку твору, іноді роблять тональність «блукаючою».

Усі вищезгадані риси в певній мірі можна спостерігати у зрілому стилі Бізе – як в цілому, так і в окремих творах.

«Арлезіанка» - як твір за природою сценічний, будується на переплетінні образно-драматургічних ліній. Безперечно, домінуючою в сюїті є тема багатобарвного народного життя Провансу: це і побут землеробця з його важкою працею, і народні свята, і пейзажі. Для втілення цієї теми композитор відбирає музичні засоби – міцні, пряні, «чорноземні». Варто згадати хоча б початок «Пасторалі» - першої п`єси другої сюїти.

Контраст до основної складають ще дві образні лінії: пасторально-ідилічна, пов`язана з образами Жанно та стареньких Рено і Балтазара. Для цих «портретів» Бізе відбирає зовсім інші барви: камерну звучність, тонке нюансування, «акварельні» звучності.

Драматичним центром  твору є образ головного героя – відчайдушного, метушливого, загалом трагічного. Втілення цієї теми вимагало від композитора найсміливіших пошуків і рішень – не в останню чергу в гармонічній мові.

 

Експозиція всіх драматичних  ліній відбувається вже в першому  номері сюїти - Прелюдії. Слухач, нібито, одразу переноситься до світу Провансу з яскравим, сильним темпераментом його жителів, а також співпереживає героям.

Отже, прелюдія складається з трьох розділів, Які утворюють контрастно-зіставну форму. Перший (c-moll) – представляє собою обробку провансальської народної теми «Марш трьох королів» з чотирма варіаціями. Образ народного життя Провансу тут показується з багатьох сторін.

Початковий темп доволі суворий, лапідарний. Основна тема проводиться в унісон струнних і дерев`яних духових інструментів. Стійка та автентична гармонічна основа, підкреслення тоніки в мелодичній лінії, акцентування в затакті ямбічної кварти та чеканний ритм створюють рішучий, вольовий характер, навіть драматичний . Чотири наступні варіації розвивають тему в фактурному та тембровому відношеннях.

Так, наприклад, перша варіація створює спокійний, світлий настрій. Чотириголосний хорал дерев`яних духових, відзначений плавністю ведення мелодичної лінії, до того ж, кожен з її голосів гранично мелодизований. Гармонічний розвиток варіації відзначений відхиленнями в споріднені тональності третього, четвертого, шостого, сьомого ступенів, які починаються вже з третього такту. У подальших варіаціях гармонічне забарвлення дещо змінюється, збагачується – наприклад, співставленням з однойменним мажором (ІІІ варіація), домінантовим органним пунктом (ІУ варіація), елементами гармонізації низхідної хроматичної гами (ІІІ,ІУ варіації).

Другий розділ Прелюдії (Аs-dur) експонує образ Жанно. Серед новаторських засобів тут привертає до себе увагу прийом ostinato, який супроводжується багаторазовою перегармонізацією мотиву (перше проведення – в As-dur, з гармонією альтерованої S; друге та четверте - в с-moll, а з п’ятого  автор використовує співзвуччя складних допоміжних неакордових звуків до не менш нестійкої гармонії; див. 100-101, а також еліптичні поєднання в 102 – 105 тт.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взагалі композиторові властиве широке і різноманітне трактування цього прийому, що не раз доведеться спостерігати в сюїті. В даному випадку мотив саксофона і кларнета щоразу з’являється в різних гармонічних «кольорах», що допомагає зображенню мінливої, хворобливо-тендітної натури героя.  

 Третій розділ полярно протиставлений попереднім своєю концентрованою пристрасністю,  емоційним розпалом. Тут гармонія взагалі стає основним засобом виразності: її характеризує тональна невизначеність, уникання розв’язань, еліптичні звороти та накопичення напруження у дисонуючих звучностях – зменшеного, альтерованих акордів та різноманітних затримань. До речі, затримання в цій темі не тільки являються інтонаційно змістовними (створюючи образ внутрішньої роздвоєності, пригніченості), а й сприяють утворенню багатьох акордів із замінними тонами, які набувають значення самостійних вертикалей. Не менш значущим у створенні теми-образу є секвенційний принцип її побудови: тут автор використовує транспонуючий різновид, що сприяє «розмиванню» тонального відчуття (див. т.т.115-118), де відбувається рух по тональностях c-moll, h-moll, b-moll):

 

 

 

 

 

 Але окремі тональні  «островки»   дозволяють іноді відчути слухом опору – на розв’язаннях в а-moll (т.121), c-moll (т.127), B-dur (т.134), Es-dur (т.136) і нарешті -  G-dur. Саме ця тональність виглядає у завершенні п’єси як основна: все закінчується тризвуком. І все ж таки залишається подвійне відчуття і враження інтонації питання в

останньому акорді тризвуку G-dur, який до того ж звучить після субдомінантового септакорду c-moll.

 

Другий номер сюїти – Менует (c-moll)– нова картина побуту Провансу, і в цьому сенсі вона є розвитком образної сфери народного життя, експонованої в першому розділі Прелюдії. Музика Менуету блискуча та енергійна,  багата на витончені деталі в дзвінкій оркестровці та щільній фактурі високого регістру, терпких барвах акордів та вишуканому голосоведінні. В основній темі (менует написано в традиційній для жанрових частин складній три частинній формі) акцентуються яскраві вертикальні «зрізи» на виключно діатонічній основі: t35 – ІІІ43 - VІ7 (т.1-4)

 

 

 

 

 

та своєрідна гра  фактурними прийомами (спочатку – акордове викладення, а потім – перехід до гомофонного з характерним вальсовим супроводом (з п’ятого т.). Дещо по-народному щирий характер підкреслений модуляцією теми у паралельний Es-dur та зворотами у натуральному мінорі в середньому розділі (т.17-24: між домінантовими тризвуками – ІУ7). Але наприкінці цього розділу фактурно-гармонічні засоби створюють яскравий контраст  - щось таємниче, загадкове відчувається у поступовому розшаруванні гармонії зменшеного септакорду і раптовому його розв’язанні у «неаполітанський» (слід додати, що композитор тут ніби мимохідь використовує енгармонізм Зм7: для c-moll це ввідний в субдомінанту, а для Des-dur – ввідний у домінанту):

 

 

 

 

 

Найяскравіше образ  провансальського народного життя розкривається у Тріо менуету (Аs-dur). Вже з перших тактів про це сповіщають «волинкові» квінти (характерний для подібних тем квінтовий ТОП). Пряні темброві барви саксофону та кларнету, які проводять тему в унісон, збагачуються пентатонічним контрапунктом у скрипок. Суцільній діатоніці основного розділу Тріо протиставлений перехід до репризи, побудований на грі барв мажоро-мінору (т. 116-123: Аs-dur, H-dur – як ІІІ низький, E-dur – як VІ низький ступінь):

 

 

 

 

 

Реприза Менуету скорочена, поступово завмирає «іграшковими»  кадансами з використанням зворотів з DD-D та довгим униканням розв’язання, що повертає відчуття загадковості, недосказаності.

 

Адажіето - уособлення ідилічно-пасторальної образної сфери в сюїті. Відповідно до сюжету – це характеристика таких персонажів драми, як стареньких Рено та Балтазара, що перебувають в спогадах про високі почуття своєї юності.

Мелодійний хорал квартету струнних полонить і вабить у світ мрій та світла. Автентичний прохідний зворот на початку п`єси створює враження певної невагомості та невизначеності, цьому допомагає і подвоєна терція тоніки. Самостійність партій відзначена яскраво вираженою мелодичною лінією. Таким чином створюється враження, що кожен інструмент солюючий. Ритмічний зворот з квінтолями, який зустрічається досить часто і виключно у верхньому голосі, додає до цієї палітри відчуттів ніжної витонченості. Музика номеру – віртуозне еклектичне поєднання рис бароко та класицизму на основі  власного стилю. Це де в чому передбачує прийоми полістилістики, притаманні композиторам   XX ст.  Про це свідчить і ритмічне остінато            , що з перших тактів імітується, переходить з голосу в голос, і тяжіння до поліфонізації, яка призводить до утворення форми, що нагадує періоди типу розгортання доби бароко, і ознаки суто класичного хоралу.

Середня частина - це кульмінація п`єси, яка досягається мелодичним розширенням діапазону звучання, вираженого суцільною поступеневою висхідною лінією верхніх голосів та низхідною нижніх. Водночас поступово ускладнюється гармонічний розвиток: ланцюжок домінант (19 – 23тт.)                                                                          сприяє нестійкості та вислизанню тоніки:

 

 

  Але загалом тут відчувається не стільки зростання напруги, а скоріше емоційне піднесення, захоплення – пов’язане в даному випадку з поетизацією минулого. Враження підсилюють кадансові звороти (тт.5-6, 11-14) та хроматизовані мелодичні лінії басу та верхнього голосу.

Информация о работе Стильові ознаки гармонічної мови Ж.Бізе на основі аналізу авторської сюїти з музики до драми А.Доде «Арлезіанка»