Алгоритмізація та програмування задачі обробки економічної інформації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Апреля 2012 в 15:07, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань з використання сучасних засобів програмування, набуття практичних навичок проектування та розробки програмних засобів за допомогою C++.

Під час виконання курсової роботи було набуто практичних навичок використання сучасних засобів та методів розробки програм; використані знання, які набуті у процесі вивчення дисципліни, для алгоритмізації типових процедур обробки соціально-економічної інформації; отримано навички налагодження та тестування програмних виробів в інтегрованих середовищах мови C++, розроблено проектну документацію, оформлено програмні та експлуатаційні документи.

Содержание работы

Технічне завдання…………….4.
Пояснювальна записка……….11
Текст програми……………….14
Опис програми……………….16
Опис застосування……………19
Література…………………….22
Додатки………………………..23

Содержимое работы - 1 файл

kursovayam.docx

— 61.16 Кб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет інформаційних систем і технологій

Кафедра інформаційного менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Прикладне  програмування"

на тему: Алгоритмізація та програмування задачі обробки  економічної інформації

Студента групи  1,

2 курсу, факультету ІСіТ

                                                       Святовця А.Ю. __________

прізвище, ініціали, підпис


 

Керівник роботи

Потапенко С.Д. __________

прізвище, ініціали, підпис


КИЇВ  – 2011

 

АНОТАЦІЯ

 

          Метою курсової роботи є закріплення  теоретичних знань з використання  сучасних засобів програмування,  набуття практичних навичок проектування  та розробки програмних засобів  за допомогою C++.

Під час виконання курсової роботи було набуто практичних навичок  використання сучасних засобів та методів розробки програм; використані знання, які набуті у процесі вивчення дисципліни, для алгоритмізації типових процедур обробки соціально-економічної інформації; отримано навички налагодження та тестування програмних виробів в інтегрованих середовищах мови C++, розроблено проектну документацію, оформлено програмні та експлуатаційні документи.

У роботі присутні такі основні  пункти – технічне завдання, пояснювальна записка, опис програми та опис застосування програми. Кожен з них у свою чергу містить декілька розділів, у підпунктах яких викладено зміст, опис та застосування програми. Програма є втіленням запиту на основі попередньо створеної бази даних, виконання якого дає нам відомості про кількість працівників на підприємстві з урахуванням іхньої статі. У роботі викладено процес написання програмного виробу, він проілюстрований в додатках і виконаний на основі зазначеної літератури. Також представлені сфери майбутнього застосування програмного виробу, мету його створення і зручність застосування.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

  1. Технічне завдання…………….4.
  2. Пояснювальна записка……….11
  3. Текст програми……………….14
  4. Опис програми……………….16
  5. Опис застосування……………19
  6. Література…………………….22
  7. Додатки………………………..23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет інформаційних систем і технологій

Кафедра інформаційного менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Прикладне  програмування"

на тему: Алгоритмізація та програмування задачі обробки  економічної інформації

Студента групи  1,

2 курсу, факультету ІСіТ

                                                       Святовця А.Ю. __________

прізвище, ініціали, підпис


 

Керівник роботи

Потапенко С.Д. __________

прізвище, ініціали, підпис


КИЇВ  – 2011

 

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.1  Найменування  та область застосування

Програмний вибір –  база даних підприємств за якою розраховується кількість робітників за розрядами робіт з огляду на стать. Задається мовою С++, у середовищі Microsoft Visual Studio для використання у економічних напрямах, може бути застосоване у бух. обліку, вирахуванні різних показників ефективності праці. Подібні бази даних використовуються на виробництві для покращення загальних показників ефективності.

1.2 Призначення  розробки

У розділі міститься опис експлуатаційного та функціонального  призначення програмного виробу.

Експлуатаційне призначення  даного виробу полягає у швидкості  і зручності проведення розрахунків  численності персоналу, надійності і достовірності їх проведення, у  зв’язку з великим об’ємом  даних і точністю системи. Також  програмний вибір є простим у  використанні і не потребує від користувача  володіння спеціальними навичками.

Оперативність виробу полягає  у спеціальній організації баз  даних і швидкому співставленню  інформації. Достовірність результатів  досягається через точність проміжних  розрахунків, автоматичне визначення кількості працівників згідно з  категорією розрядів та статі, надійність виконання – через ведення проміжної таблиці бази даних, можливість перегляду результатів розрахунків перед зберіганням в оперативній таблиці,зручність операцій – через занесення результатів до оперативної таблиці бази даних.

 

 

 

1.3 Вимоги до програмного забезпечення

1) Вимоги до функціональних характеристик

1 Опис функцій та обмежень

Як основа для використання програми створюється база даних  з набором інформації про працівників  підприємств. Програма буде розсортовувати працівників за розрядом  та статтю. Використовуються вхідні дані – таблиці з характеристикою працівників та їх спеціальністю. Використовуючи набір початкових даних, функція буде виводити таблицю з розрахунком кількості робітників. Спочатку вони будуть розсортовані, потім обчислені за розрядами та статтю. Обмеження для цих даних задані у підпункті Вхідні дані. Сама кількость робітників повинна бути виражена цілим, невід’ємним числом.

2. Вхідні дані

Вхідні дані беруться з  особистої справи кожного працівника і подаються у погляді таблиць (Додаток А) з відділу кадрів з  періодичністю раз у квартал. Дані на кожного працівника визначається за декількома параметрами: код підприємства задається п’ятизначним числом; код цеху задається двозначним числом форматі; табельний номер працівника подається у вигляді чотирьохзначного числа; прізвище працівника має максимальний обсяг у 30 буквених символів та задається латиницею; статус сімейного стану визначається +(одружений) чи – (неодружений); рік народження задається чотирьохзначним числом; стать ч(чоловіча) та ж(жіноча),оклад задаеться чотиризначним числом.

 

3. Вихідна інформація

Вихідна інформація представлена у вигляді таблички (рис. 1)

Рис.1

Інформація про кількість  працівників по розрядам, за статтю

4. Часові характеристики

Враховуючи те, що програма буде використовуватися не частіше  ніж 1-2- рази в квартал, згідно з новим  надходженням інформації, часові обмеження  не є жорсткими.

2) Вимоги  до надійності

З врахування надійного функціонування програми передбачені ієрархічна структура комплексу; блоки, які контролюють усунення збійних ситуацій в роботі системи; контроль вводу даних, який забезпечує стійкість програми до помилок користувача, за допомогою деяких програмних засобів; можливості, які забезпечують збереження та використання даних під час оновлення роботи після аварійного переривання; обробка виняткових ситуацій; захист від несанкціонованого доступу до інформаційної бази; видача чітких та корисних повідомлень про місцезнаходження помилки та її характер; індикація ходу виконання програми.

3) Умови  експлуатації

У програмному виробі передбачено  можливість користувача відмовитися  від проведення операції, діалоговий режим взаємодії, можливість видання  інформації як на екран так і у  друкованому вигляді. База даних  вводиться один раз, але може бути прогляне на та змінена за бажанням. Задача розв’язуються поетапно зі збереженням проміжних результатів. Існують обмеження на формат даних.

Програма може застосовуватися  на підприємствах, для ведення обліку персоналу та виявлення потрібних  даних.

 

4) Вимоги  до складу та параметрів технічних  засобів

При виконанні даної програми будуть враховуватися такі вимоги до ефективності роботи програми: мінімальний час обробки інформації та виведення вихідних даних, мінімальний обсяг оперативної та зовнішньої пам’яті.

 

5) Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Вимоги до інформаційних  структур на виході та вході описані  в роботі раніше (Підрозділ 1.3, Пункт 1). Для забезпечення програмної сумісності користувач повинен працювати в таких операційних системах: Windows XP, Windows 7, Windows 95-85, Windows 2000, Windows Vista застосовуючи компілятор Visual Studio чи у середовищі Linux використовуючи Geanny.

 

6) Вимоги  до програмної документації

Вимоги до програмної документації представлені у Додатка Б та В.

Представлений у роботі склад  документів розрахований на рівень складності даного програмного виробу, його призначення  для широкого використання та можливого  обслуговуючого персоналу.

Всі коментарі до блоку  програм представлені у розділі  Опис програми. Там також описані  переліки підпрограм, склад даних, описи  параметрів точності та обмежень. Дата введення в дію залежить від користувача.

Імена змінних є легкими  для запам’ятання програмою і  використання у всіх її операціях  для зручності розрахунків.

  

7) Техніко–економічні  показники

 Обсяги ресурсів виділених  на роботу – трудові: 1 люд/міс., машинні – 8 год. Повинні враховуватися  обмеженість трудових ресурсів  згідно з часом і можливість  перенавантаження машини. 

 

8) Стадії  та етапи розробки

Під час розробки програмний виріб підлягає таким етапам: Під час розробки програмний виріб проходить такі стадії: 1.Технічне завдання , що в свою чергу передбачає такі етапи робот: обґрунтування необхідності розробки програми ( це постановка завдання, збір вихідних матеріалів,вибір і обґрунтування критеріїв ефективності та якості розроблюваної програми, обґрунтування необхідності проведення науково-дослідних робіт),науково-дослідні роботи (визначення структури вхідних та вихідних даних, попередній вибір методів рішення завдань, обґрунтування доцільності застосування раніше розроблених програм, визначення вимог до технічних засобів, обґрунтування принципової можливості вирішення поставленого завдання), розробка та затвердження технічного завдання (визначення вимог до програми, розробка техніко-економічного обґрунтування розробки програми, визначення стадій, етапів і термінів розробки програми та документації на неї, вибір мов програмування, визначення необхідності проведення науково-дослідних робіт на подальших стадіях, узгодження та затвердження технічного завдання;2. Ескізний проект що включає: розробку ескізного проекту (попередня розробка структури вхідних та вихідних даних, уточнення методів розв'язання задачі, розробка загального опису алгоритму розв'язання задачі, розробка техніко-економічного обґрунтування), затвердження ескізного проекту (розробка пояснювальної записки, узгодження та затвердження ескізного проекту; 3. Технічний проект до якого входять: розробка технічного проекту (уточнення структури вхідних та вихідних даних, розробка алгоритму рішення задачі, визначення форми представлення вхідних і вихідних даних, визначення семантики та синтаксису мови, розробка структури програми, остаточне визначення конфігурації технічних засобів), затвердження технічного проекту (розробка плану заходів щодо розробки та впровадження програм, розробка пояснювальної записки), узгодження та затвердження технічного проекту;

4. Робочий проект який обумовлює розробку програми (програмування та налагодження програми), розробка програмної документації за стандартами ГОСТ 19.101-77, випробування програми (розробка, узгодження та затвердження порядку та методики випробувань, проведення попередніх державних, міжвідомчих, приймально-здавальних та інших видів випробувань, коригування програми і програмної документації за результатами випробувань); 5. Впровадження яке включає підготовку та передачу програми (підготовка і передача програми і програмної документації для супроводу і (або) виготовлення, оформлення і затвердження акту про передачу програми на супровід і (або) виготовлення, передача програми до фонду алгоритмів і програм).

 

9)  Порядок  контролю та прийому

 Програмний виріб буде перевірятися на працездатність за обсягом контрольного прикладу та набором тестів.

Використовуються основні  тести, призначені для перевірки  основних функцій виробу без урахування хибних ситуацій, тести межових значень задня перевірки даних та аварійні тести для перевірки хибних ситуацій. Для перевірки зовнішніх функцій будуть використані вироджені тести.       

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет інформаційних систем і технологій

Кафедра інформаційного менеджменту

 

 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

 

 

 

Студента групи  2,

2 курсу, факультету ІСіТ

                                                       Сенюков Б. К. __________

прізвище, ініціали, підпис


 

Керівник роботи

Потапенко С.Д. __________

прізвище, ініціали, підпис


КИЇВ  – 2010

2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2.1. Постановка задачі на розробку програмного забезпечення

 

Задача полягає  у відсортуванні  окремих даних  у базі, та виведенні  потрібних даних з їх подальшім  сумуванням задля знаходження кінцевих висновків стосовно кількості робочих  за деякою ознакою. Реалізація задачі виконується за допомогою мови С++. Ця задача відноситься до класу детермінованих, бо всі змінні в ній задаються  користувачем і не бувають випадковими. Вона є динамічною, тому що виконується у декілька кроків – створення бази, відсортування характеристик, сумування. Задачу також можна віднести до дискретних, бо розв’язками не можуть бути інтервали. Специфіка втілення задачі за допомогою обчислювальної техніки полягає в обов’язкових обмеженнях чисел, поетапному виконанню алгоритму задачі.

Информация о работе Алгоритмізація та програмування задачі обробки економічної інформації