Автоматизована система лінійно-технічного обліку (АСТЛУ)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 16:17, курсовая работа

Краткое описание

Автоматизована система лінійно-технічного обліку АСТЛУ призначена для комплексної автоматизації діяльності телекомунікаційної компанії в частині інвентаризації мережі, картографування, роботи із заявами абонента та пошкодженнями, рішеннями спеціальних технологічних завдань (визначення технічної можливості, бронювання і т.д.).

Содержание работы

1.Вступ. АСТЛУ
2.Парадигма
3.Модель
4.Функціональність
5.Підсистеми
6.Інтеграція
7.Метрологія
8.Література

Содержимое работы - 1 файл

АСТЛУ.docx

— 209.85 Кб (Скачать файл)

АНОТАЦІЯ 

Цей документ включає в себе призначення системи, опис поточного стану розвитку системи та її частин, взаємозв'язків з іншими системами, а так найближчі перспективи її розвитку.

1. Призначення системи 

Система призначена для комплексної автоматизації  повсякденної виробничої діяльності технічних служб підприємства - оператора зв'язку.

Комплекс є  складовою частиною OSS підприємства, реалізуючи такі функції управління процесами в цій системі:

 • Управління інвентаризацією мережі (Inventory Management)
 • Управління усуненням пошкоджень (Trouble Ticket)
 • Управління нарядами на активацію послуг (Order Management)
 • Управління розвитком мережі (Network Planning Management)
 • Управління рівнем сервісу (SLA Management)

2. Перелік об'єктів автоматизації

Об'єктами автоматизації для комплексу є технічні служби центрів електрозв'язку.

Комплекс дозволяє організувати такі типи автоматизованих  робочих місць (АРМ):

 • АРМ оператора технічного відділу (цифровий або паспортна група) - призначений для вирішення базових питань інвентаризації навантаження мережі доступу: введення інформації про навантаження об'єктів мережі доступу, а так само для виконання операцій перегляду, тестування та довідкових запитів.
 • АРМ оператора технічного відділу (графічна група) - призначений для вирішення базових питань фізичної інвентаризації мережі доступу: обробка різної графічної інформації при описі капітальних споруд мережі доступу, включає в себе векторне конструювання ескізів і схем, роботу з векторними графічними документами і картографічною інформацією.
 • АРМ оператора технічного відділу або відділу розвитку мереж - призначений для відпрацювання заяв абонентів. Дозволяє визначити технічну можливість, провести бронювання лінійних даних, видати наряд для проведення робіт.
 • АРМ оператора графічної групи - призначений для картографічної прив'язки лінійних об'єктів.
 • АРМ оператора УДК - призначений для попереднього відпрацьовування заяв абонентів на надання послуг і ведення черги (незадоволений або відкладений попит).
 • АРМ оператора бюро ремонту - призначений для автоматизації всього комплексу робіт по роботі з ушкодженнями на мережі доступу. Вирішує завдання прийому, відпрацювання заявок абонентів, обліку роботи монтерів, формування та видачі нарядів на усунення пошкоджень, а так само всієї необхідної звітної документації.
 • АРМ керівного працівника з управління персоналом - призначений для аналізу роботи підрозділів.
 • АРМ керівного працівника з технічного маркетингу - призначений для аналізу перспектив розвитку, на основі історії роботи з заявами, чергою, пошкодженнями. Оперує з накопиченою інформацією про відкладений і незадоволений попит, накладене на топологію існуючої мережі доступу.
 • АРМ керівного працівника з проектування мереж - призначений для аналізу, оптимальної побудови та розвитку мережі.
 • АРМ керівного працівника з інвестицій - призначений для аналізу та оцінки оптимального вкладення інвестицій у розвиток і ремонт мережі.

Автоматизовані  робочі місця комплексу встановлюються у таких підрозділах:

 • Керівний склад підприємства електрозв'язку (верхній рівень, рівень обласної філії)
 • Центри (цеху) технічної експлуатації місцевого (міського і сільського) телефонного зв'язку (підрозділу лінійно-технічного обліку, кроси станцій, підрозділи ремонтних служб, технічне керівництво).
 • Відділи експлуатації та розвитку місцевих мереж.
 • Відділи якості.
 • Служби маркетингу.
 • Центри обслуговування споживачів та продажу послуг (ЦОПП).
 • Відділи планування та будівництва.
 • Служби / відділи по роботі з споживачем та продажу послуг в підрозділах підприємства.

3. Перелік функцій,  реалізованих комплексом 

Комплекс забезпечує автоматизоване вирішення наступних  технологічних завдань служб  технічної експлуатації підрозділів електрозв'язку:

 • Підтримка роботи ієрархічної сукупності підрозділів підприємства зв'язку в єдиній базі даних. Під підрозділом мається на увазі як територіально (головне підприємство, філії, субфіліали, відділи), так і функціонально (різні служби, виконавці та керівні працівники) розділені безлічі користувачів.
 • Розмежування прав доступу до даних за функціональним, територіальним ознаками і групам відповідальності.
 • Формулярної опис (паспортизація) всіх конструктивних і комутаційно-розподільних об'єктів мережі оператора зв'язку. Інформаційне наповнення паспортів відповідає типовим переліком інформаційних полів для кожного зазначеного об'єкта, визначеному чинною нормативною документацією, а також допускає довільне розширення цього переліку користувачами комплексу.
 • Визначення власника для будь-якого об'єкта мережі і будь-якого навантаження. Можливість встановити особливі правила обробки цих ознак при виконанні різних технологічних і бізнес-операціях.
 • Атрибутування будь-яких зазначених об'єктів типовим набором стандартних графічних та інших документів з можливістю довільного розширення цього набору користувачами. Для значної кількості видів документів - автоматична генерація формулярних схем на основі інформації про заповнення суміжних об'єктів (наприклад, автоматична генерація паспортів колодязів на основі схем кабелів та опис заповнення ділянок кабельної каналізації).
 • Можливість використання векторної картографічної основи при описі топології мережі. Для підтримки картографічних підзадач комплекс використовує стандартний механізм роботи з просторовими даними Oracle Spatial.
 • Можливість доступу до шарів базової топооснови і тематичним верствам АСТЛУ допомогою стандартних ГІС (наприклад, MapInfo), крім наявних штатних засобів комплексу.
 • Опис навантаження всіх комутаційно-розподільних об'єктів мережі з можливістю динамічної генерації всіх необхідних вихідних облікових і звітних форм. Перелік вихідних форм допускає довільне розширення. Точність опису навантаження - контактна група будь кратності контактів в ній.
 • Опис портів систем комутації з можливістю динамічної візуалізації їх стану.
 • Оперування усіма можливими типами навантаження мережі доступу - всі види традиційної телефонії (телефони: особистість, паралельні, вечірні, багатоканальні, односторонньої дії, колективного користування, оперативних служб, таксофони всіх типів і ін.), Сигнали апаратури цифрового і аналогового Абоненське та магістрального ущільнення ( СУС, АВУ, АЦУ, АМУ та ін.), всілякі цифрові потоки (xDSL, ISDN, ATM та ін.), з'єднувальні лінії спеціального призначення з контактними групами різної кратності (НС, СЛ, МСС та ін.).
 • Оперування поняттям "Вкладена навантаження", що дозволяє ієрархічно описувати вкладені групові транспортні потоки і атомарні навантаження в довільних поєднаннях.
 • Оперування поняттям "Технологія", що дозволяє співвідносити з конкретним технологічним обладнанням безліч підтримуваних їм технологій (ADSL, ISDN, традиційна телефонія та ін.).
 • Унікальна ідентифікація будь-якого елемента навантаження мережі по його номеру, типу, способу підключення, зонового коду, ідентифікатору підрозділи, власнику (оператору, що надає послугу) і по іншим додатковим внутрішнім ознаками.
 • Опис несправностей будь-якого типу в будь-яких кабелях з точністю до однієї окремої контактної групи довільної кратності.
 • Можливість оперативної зміни типів несправностей, їх повного зняття (виправлення) або списання.
 • Здійснення оперативного коректування бази даних для відображення поточних змін у конфігурації лінійних мереж і внутрішньостанційних комутаціях, викликаних діяльністю ремонтних служб та служб розвитку.
 • Автоматизоване визначення технічної можливості надання послуг новим та існуючим абонентам. Різноманітне побудова ланцюжка сигнальних зв'язків з можливістю ручного або автоматичного вибору варіантів підключень будь-яких комутаційних об'єктів на будь-яку глибину міжшафовий і міжстанційних зв'язків на основі перебудовується оператором набору критеріїв.
 • Облік технологічного резерву кабельної ємності в залежності від типу кабелю.
 • Робота з бронью як по одній окремо взятій сигнальної лінії (ланцюжку), так і з бронью по ємності магістральних, розподільних, міжшафовий і міжстанційних кабелів.
 • Підтримка довідників бронюють організацій та договорів (документальних підстав) на бронювання.
 • Накопичувальний аналіз відкладеного (черга на обслуговування) та незадоволеного (відмова в обслуговуванні) попиту на послуги. Пошук і візуалізація "вузьких місць" у мережі. Під "вузькими місцями" розуміється фрагмент чи елемент мережі, що є причиною кількості пошкоджень, що перевищують встановлений критичний рівень, відхилення від нормативних параметрів або перешкоджають збільшенню кількості абонентів або наданих ним послуг.
 • Автоматичне тестування наповнення бази даних для пошуку нестандартних лінійних ситуацій.
 • Робота з автоматизованого розрахунку варіантів розвитку та оптимізації лінійної мережі на основі настроюваного безлічі критеріїв оптимізації.
 • Автоматизоване формування списків масових перемикань.
 • Перевірка узгодженості бази даних АСТЛУ із зовнішніми БД білінгової системи.
 • Автоматизація служби служби ремонту. Автоматичне формування нарядів з лінійними даними і всієї необхідної обліково-звітної документації. Експорт інформації про наднормативних простоях абонентських установок в білінгову систему як підстава для перерахунку абонентської плати.
 • Робота з масовими кабельними ушкодженнями, тобто сукупностями кабелів, находящімхся на плановому або позаплановому ремонті. Динамічне формування та експорт в зовнішні системи інформації про наднормативних простоях як підстава для подальшого перерахунку.
 • Робота з масовими станційними ушкодженнями, груповими ушкодженнями пасивних / активних контакторів і перетворюють приладів будь-якого типу. Динамічне формування та експорт в зовнішні системи інформації про наднормативних простоях, як підстава для подальшого перерахунку.
 • Можливість гнучкого налаштування системи на довільну структуру Бюро Ремонту від централізованої до повністю розподіленою.
 • Можливість гнучкого налаштування системи на довільний набір підрозділів і служб, учавстующіх в технологічному ланцюжку усунення пошкоджень будь-якого типу.
 • Забезпечення табличного і графічного представлення результатів роботи ремонтних служб з метою спрощення контролю над роботою персоналу.
 • Формування та агрегування багатофакторної аналітичної інформації про поточний стан мережі доступу, призначеної для підтримки прийняття управлінських рішень.
 • Повна підтримка російської та української мов з можливістю перемикання між ними на будь-якому робочому місці. Є можливість локалізації комплексу для використання інших мов
 • Реалізація взаємодії із зовнішніми інформаційними системами за допомогою механізму WEB-сервісів.

Разом з тим  комплекс, підтримуючи сформовану систему документообігу (автоматичне формування всіх традиційних форм передачі інформації від керівника до виконавця і назад), передбачає планомірний поетапний перехід до повністю безпаперової технології в міру вдосконалення нормативної бази.

Короткий  опис взаємодії підсистем 

 

1. Підсистема "Інвентаризація навантаження" - Перший інформаційний шар.

Підсистема дозволяє ввести інформацію про лінійних об'єктах мережі та їх навантаження. Вирішує завдання:

 • опис сигнальної топології мережі;
 • обліку завантаження лінійних споруд (зайняті, вільні і пошкоджені контактні групи, зокрема - пари);
 • видачі динамічно оновлюваних лінійних даних для служб, які здійснюють ремонтні роботи на мережі;
 • оперативного коректування баз даних навантаження за результатами виконання нарядів і проведених ремонтних робіт.
 • отримання для перегляду та друку всіх основних документів, передбачених чинними нормативними документами. І при цьому дані, що містяться в них, будуть завжди відповідати поточному стану лінійних споруд.

Підсистема дозволяє занести в базу даних і потім оперувати з такими елементами мережі:

 1. Системи комутації та їх порти (включаючи телефонні станції усіх типів).
 2. Обладнання, яке встановлюється всередині всієї сукупності станційних приміщень (гребінки, кроси, промщіти, станційні комплекти апаратури магістрального та абонентського ущільнення, DSLAM, СЦВ, охоронна сигналізація, оптика, тощо), а так само з'єднують їх внутрішньостанційні кабелі та внутрішньостанційні кросування.
 3. Сукупності захисних смуг різних типів, ємності, кратності контактних груп та призначення, включаючи спільно використовуються декількома системами комутації їх групи (спільні кроси).
 4. Розподільні шафи найрізноманітніших стандартних і нестандартних типів, довільної конфігурації (будь-яке допустиме положення боксів і плинтов всередині шафи).
 5. Розподільні коробки шафового і прямого живлення самих різних стандартних, нестандартних і збірних типів, кабельні ящики, що окремо стоять бокси, паралельно і послідовно включені об'єкти.
 6. Кінцеві абонентські ущільнювачі різних типів і ємності.
 7. Кабельні та кроссировочні з'єднання всіх описуваних об'єктів

Всі перераховані об'єкти мають прив'язку до місцевості у вигляді адрес установки (населений  пункт, вулиця, будинок, корпус, для  коробок і ущільнювачів - поверх, під'їзд, зона обслуговування) та орієнтирів. Всі об'єкти мають прив'язку до підрозділу (регіону), в якому вони встановлені і до власника. Довільні сукупності об'єктів можливе наділяти особливими властивостями, що визначають їх видимість та доступність для модифікації певним групам користувачів.

Комплекс забезпечує можливість формулярного (паспортного) опису будь-яких об'єктів мережі з необхідним керівними документами інформаційним наповненням і гарантованою можливістю його необмеженого розширення користувачем.

Комплекс оперує з будь-якими навантаженнями мережі, унікально ідентифікуючи їх за номером (імені), типу, способу підключення, зонового коду, ідентифікатору підрозділи, власнику (оператору, що надає послугу) і по іншим додатковим внутрішнім ознаками комплексу, визначальним особливі правила обробки.

Програма дозволяє описати різні недокументовані, але часто зустрічаються в реальному житті ситуації.

Програма дає  можливість при необхідності переглянути  повний ланцюжок лінійних даних наявної  навантаження. В якості точки входу  може бути використаний контакт в  будь-якому елементі мережі, через  який проходить навантаження.

Ведеться облік пошкоджених пар (як для статистики по видах ушкоджень, так і для автоматичного пошуку вільних непошкоджених пар при організації лінії для нової установки телефону). Підсистема перевіряє всі дані, що вводяться на допустимість. В "прозорих випадках" вона сама приймає рішення, в складних - працівник технічної служби повинен вирішити, що саме робити в конкретній ситуації. Всі помилки та інші невідповідності, які можуть потрапити в базу даних при первинному заповненні, витягуються на світ системою спеціальних вбудованих "Тестів" - це дозволяє оперативно виявити і виправити неминучі похибки введення і старого паперового обліку.

Підсистема використовує універсальну схему інтеграції комплексу з довільною системою абонентського обліку абонентів, що дозволяє в режимі реального часу отримувати необхідні абонентські дані, причому обсяг поставляються звідти даних може бути найрізноманітнішим - все залежить від можливостей абонсістеми і взаємною домовленістю сервісних центрів і центрів технічної експлуатації.

При відсутності  автоматизованої системи абонучета  програма працює в сепаратний режимі, що ніяк не позначається на якості лінійного  обліку. Перевагою програми є можливість візуального контролю всієї інформації, що вводиться. Крім цього, постійно проводиться перевірка даних на несуперечність. Розвинена система контекстної підказки дозволяє отримати довідку з будь-якого з режимів роботи, не виходячи з нього.

2. Підсистеми "Робота з несправностями" і "Робота з новими установками" - Другий інформаційний шар.

Сформована в  процесі наповнення першого інформаційного шару БД інвентаризації навантаження лінійних споруд дозволяє перейти до формування другого шару інформації, приступивши до використання підсистем "Робота з несправностями" і "Робота з новими установками", тобто перейти до вирішення конкретних технологічних завдань служб технічної експлуатації оператора зв'язку .

2.1. Технологічні завдання розвитку мережі

Підсистема "Робота з новими установками призначена для автоматизації вирішення задач по організації нових ліній зв'язку та бронювання кабельної ємності і ресурсів систем комутації.

Підсистема автоматично здійснює аналіз технічної можливості організації лінії при заданих обмеженнях, бронює вибрані лінії й інші ресурси мережі. Результат роботи може бути роздрукований або автоматично переданий в зовнішні інформаційні системи за допомогою підсистеми інтеграції для виконання.

Можливе рішення наступних типових технологічних завдань:

 • Нова установка;
 • Заміна абонентської установки (наприклад, номери телефону у абонента). При цьому місце дислокації (адреса) абонентської установки не змінюється, але може змінитися місце породження наданої послуги (наприклад, зміна системи комутації - АТС);
 • Перенесення абонентської установки (наприклад - телефону). При цьому змінюється місце дислокації абонентської установки, а місце породження наданої послуги залишається тим самим;
 • Організація прямого зв'язку між двома довільними точками мережі, обумовленими потребами абонента;
 • Нарощування пакета наданих послуг (наприклад - подача за існуючою абонентської лінії ADSL-сигналу);
 • Різного роду змін способу підключення Абоненське технічного засобу (наприклад, перемикання телефону зі спареного станційного абонентського комплексу на індивідуальний з бронюванням нової окремої абонентської лінії).

Підсистема передбачає можливість ручного введення інформації про заброньовані мережевих ресурсах.

Є можливість візуалізувати  схему пошуку та здійснювати інтерактивне втручання в процес пошуку технічної можливості, наприклад, змінювати значення технічного резерву, за рішенням оператора дозволяти використання заборонених до автоматичної обробки ресурсів, або забороняти використання дозволених.

Информация о работе Автоматизована система лінійно-технічного обліку (АСТЛУ)