Автоматизована система лінійно-технічного обліку (АСТЛУ)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 16:17, курсовая работа

Краткое описание

Автоматизована система лінійно-технічного обліку АСТЛУ призначена для комплексної автоматизації діяльності телекомунікаційної компанії в частині інвентаризації мережі, картографування, роботи із заявами абонента та пошкодженнями, рішеннями спеціальних технологічних завдань (визначення технічної можливості, бронювання і т.д.).

Содержание работы

1.Вступ. АСТЛУ
2.Парадигма
3.Модель
4.Функціональність
5.Підсистеми
6.Інтеграція
7.Метрологія
8.Література

Содержимое работы - 1 файл

АСТЛУ.docx

— 209.85 Кб (Скачать файл)

5. WSDL-опис  інтерфейсів 

5.1. Інтерфейс MeasuringService

<? Xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>  
<Wsdl: definitions xmlns: soap = "
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ "xmlns: tm =" http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/ "xmlns: soapenc =" http : / / schemas.xmlsoap.org / soap / encoding / "xmlns: mime =" http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/ "xmlns: tns =" http://www.ukrtelecom.ua/webservices / Measuring / MeasuringService "xmlns: s =" http://www.w3.org/2001/XMLSchema "xmlns: soap12 =" http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ "xmlns: http =" http : / / schemas.xmlsoap.org / wsdl / http / "targetNamespace =" http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringService "xmlns: wsdl =" http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/ ">  
<wsdl:types>  
<S: schema elementFormDefault = "qualified" targetNamespace = "
http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringService ">  
<s:element name="GetSupportedParamList">  
<s:complexType />  
</ S: element>  
<s:element name="GetSupportedParamListResponse">  
<s:complexType>  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetSupportedParamListResult" type="tns:ArrayOfInt" />  
</ S: sequence>  
</ S: complexType>  
</ S: element>  
<s:complexType name="ArrayOfInt">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="int" type="s:int" />  
</ S: sequence>  
</ S: complexType>  
<s:element name="GetSupportedEquipmentList">  
<s:complexType />  
</ S: element>  
<s:element name="GetSupportedEquipmentListResponse">  
<s:complexType>  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetSupportedEquipmentListResult" type="tns:ArrayOfEquipmentRange" />  
</ S: sequence>  
</ S: complexType>  
</ S: element>  
<s:complexType name="ArrayOfEquipmentRange">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="EquipmentRange" nillable="true" type="tns:EquipmentRange" />  
</ S: sequence>  
</ S: complexType>  
<s:complexType name="EquipmentRange">  
<s:complexContent mixed="false">  
<s:extension base="tns:Equipment">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Count" type="s:int" />  
</ S: sequence>  
</ S: extension>  
</ S: complexContent>  
</ S: complexType>  
<s:complexType name="Equipment">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EquipmentNo" type="s:string" />  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DepartmentId" type="s:int" />  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ZoneId" type="s:int" />  
</ S: sequence>  
</ S: complexType>  
<s:element name="InitiateMeasuring">  
<s:complexType>  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EquipmentList" type="tns:ArrayOfEquipment" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParameterList" type="tns:ArrayOfInt" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Data" type="tns:SessionData" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
</s:element>  
<s:complexType name="ArrayOfEquipment">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Equipment" nillable="true" type="tns:Equipment" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
<s:complexType name="SessionData">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Timeout" type="s:int" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CallbackUrl" type="s:string" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SessionId" type="s:base64Binary" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
<s:element name="InitiateMeasuringResponse">  
<s:complexType>  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="InitiateMeasuringResult" type="tns:SessionStateInfo" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MeasuredEquipmentList" type="tns:ArrayOfMeasuredEquipment" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
</s:element>  
<s:complexType name="SessionStateInfo">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="State" type="tns:SessionState" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Description" type="s:string" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
<s:simpleType name="SessionState">  
<s:restriction base="s:string">  
<s:enumeration value="Unknown" />  
<s:enumeration value="Started" />  
<s:enumeration value="Failed" />  
<s:enumeration value="Completed" />  
</s:restriction>  
</s:simpleType>  
<s:complexType name="ArrayOfMeasuredEquipment">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="MeasuredEquipment" nillable="true" type="tns:MeasuredEquipment" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
<s:complexType name="MeasuredEquipment">  
<s:complexContent mixed="false">  
<s:extension base="tns:Equipment">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MeasuredParameterList" type="tns:ArrayOfMeasuredParameter" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PreConclusion" type="s:string" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SessionId" type="s:base64Binary" />  
</s:sequence>  
</s:extension>  
</s:complexContent>  
</s:complexType>  
<s:complexType name="ArrayOfMeasuredParameter">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="MeasuredParameter" nillable="true" type="tns:MeasuredParameter" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
<s:complexType name="MeasuredParameter">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ParameterId" type="s:int" />  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ParameterValue" type="s:double" />  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TimeOfMeasuring" type="s:dateTime" />  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="StatusOfMeasuring" type="s:boolean" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="StatusDescription" type="s:string" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
<s:element name="GetMeasuringState">  
<s:complexType>  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SessionId" type="s:base64Binary" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
</s:element>  
<s:element name="GetMeasuringStateResponse">  
<s:complexType>  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetMeasuringStateResult" type="tns:SessionStateInfo" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MeasuredEquipmentList" type="tns:ArrayOfMeasuredEquipment" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
</s:element>  
</s:schema>  
</wsdl:types>  
<wsdl:message name="GetSupportedParamListSoapIn">  
<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSupportedParamList" />  
</wsdl:message>  
<wsdl:message name="GetSupportedParamListSoapOut">  
<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSupportedParamListResponse" />  
</wsdl:message>  
<wsdl:message name="GetSupportedEquipmentListSoapIn">  
<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSupportedEquipmentList" />  
</wsdl:message>  
<wsdl:message name="GetSupportedEquipmentListSoapOut">  
<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSupportedEquipmentListResponse" />  
</wsdl:message>  
<wsdl:message name="InitiateMeasuringSoapIn">  
<wsdl:part name="parameters" element="tns:InitiateMeasuring" />  
</wsdl:message>  
<wsdl:message name="InitiateMeasuringSoapOut">  
<wsdl:part name="parameters" element="tns:InitiateMeasuringResponse" />  
</wsdl:message>  
<wsdl:message name="GetMeasuringStateSoapIn">  
<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMeasuringState" />  
</wsdl:message>  
<wsdl:message name="GetMeasuringStateSoapOut">  
<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMeasuringStateResponse" />  
</wsdl:message>  
<wsdl:portType name="MeasuringService">  
<wsdl:operation name="GetSupportedParamList">  
<wsdl:input message="tns:GetSupportedParamListSoapIn" />  
<wsdl:output message="tns:GetSupportedParamListSoapOut" />  
</wsdl:operation>  
<wsdl:operation name="GetSupportedEquipmentList">  
<wsdl:input message="tns:GetSupportedEquipmentListSoapIn" />  
<wsdl:output message="tns:GetSupportedEquipmentListSoapOut" />  
</wsdl:operation>  
<wsdl:operation name="InitiateMeasuring">  
<wsdl:input message="tns:InitiateMeasuringSoapIn" />  
<wsdl:output message="tns:InitiateMeasuringSoapOut" />  
</wsdl:operation>  
<wsdl:operation name="GetMeasuringState">  
<wsdl:input message="tns:GetMeasuringStateSoapIn" />  
<wsdl:output message="tns:GetMeasuringStateSoapOut" />  
</wsdl:operation>  
</wsdl:portType>  
<wsdl:binding name="MeasuringService" type="tns:MeasuringService">  
<soap:binding transport="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/http " />  
<wsdl:operation name="GetSupportedParamList">  
<soap:operation soapAction="
http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringService/GetSupportedParamList " style="document" />  
<wsdl:input>  
<soap:body use="literal" />  
</wsdl:input>  
<wsdl:output>  
<soap:body use="literal" />  
</wsdl:output>  
</wsdl:operation>  
<wsdl:operation name="GetSupportedEquipmentList">  
<soap:operation style="document" />  
<wsdl:input>  
<soap:body use="literal" />  
</wsdl:input>  
<wsdl:output>  
<soap:body use="literal" />  
</wsdl:output>  
</wsdl:operation>  
<wsdl:operation name="InitiateMeasuring">  
<soap:operation soapAction="
http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringService/InitiateMeasuring " style="document" />  
<wsdl:input>  
<soap:body use="literal" />  
</wsdl:input>  
<wsdl:output>  
<soap:body use="literal" />  
</wsdl:output>  
</wsdl:operation>  
<wsdl:operation name="GetMeasuringState">  
<soap:operation soapAction="
http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringService/GetMeasuringState " style="document" />  
<wsdl:input>  
<soap:body use="literal" />  
</wsdl:input>  
<wsdl:output>  
<soap:body use="literal" />  
</wsdl:output>  
</wsdl:operation>  
</wsdl:binding>  
<wsdl:binding name="MeasuringService1" type="tns:MeasuringService">  
<soap12:binding transport="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/http " />  
<wsdl:operation name="GetSupportedParamList">  
<soap12:operation soapAction="
http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringService/GetSupportedParamList " style="document" />  
<wsdl:input>  
<soap12:body use="literal" />  
</wsdl:input>  
<wsdl:output>  
<soap12:body use="literal" />  
</wsdl:output>  
</wsdl:operation>  
<wsdl:operation name="GetSupportedEquipmentList">  
<soap12:operation style="document" />  
<wsdl:input>  
<soap12:body use="literal" />  
</wsdl:input>  
<wsdl:output>  
<soap12:body use="literal" />  
</wsdl:output>  
</wsdl:operation>  
<wsdl:operation name="InitiateMeasuring">  
<soap12:operation soapAction="
http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringService/InitiateMeasuring " style="document" />  
<wsdl:input>  
<soap12:body use="literal" />  
</wsdl:input>  
<wsdl:output>  
<soap12:body use="literal" />  
</wsdl:output>  
</wsdl:operation>  
<wsdl:operation name="GetMeasuringState">  
<soap12:operation soapAction="
http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringService/GetMeasuringState " style="document" />  
<wsdl:input>  
<soap12:body use="literal" />  
</wsdl:input>  
<wsdl:output>  
<soap12:body use="literal" />  
</wsdl:output>  
</wsdl:operation>  
</wsdl:binding>  
<wsdl:service name="MeasuringWebService">  
<wsdl:port name="MeasuringService" binding="tns:MeasuringService">  
<soap:address location="
http://localhost:2586/Service/MeasuringWebService.asmx " />  
</wsdl:port>  
<wsdl:port name="MeasuringService1" binding="tns:MeasuringService1">  
<soap12:address location="
http://localhost:2586/Service/MeasuringWebService.asmx " />  
</wsdl:port>  
</wsdl:service>  
</wsdl:definitions>

5.2. Інтерфейс MeasuringConsumerService

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<wsdl:definitions xmlns:soap="
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ " xmlns:tm=" http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/ " xmlns:soapenc=" http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ " xmlns:mime=" http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/ " xmlns:tns=" http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringConsumerService " xmlns:s=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema " xmlns:soap12=" http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ " xmlns:http=" http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ " targetNamespace=" http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringConsumerService " xmlns:wsdl=" http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/ ">  
<wsdl:types>  
<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="
http://www.ukrtelecom.ua/webservices/Measuring/MeasuringConsumerService ">  
<s:element name="AcceptMeasuredResults">  
<s:complexType>  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MeasuredEquipmentList" type="tns:ArrayOfMeasuredEquipment" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
</s:element>  
<s:complexType name="ArrayOfMeasuredEquipment">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="MeasuredEquipment" nillable="true" type="tns:MeasuredEquipment" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
<s:complexType name="MeasuredEquipment">  
<s:complexContent mixed="false">  
<s:extension base="tns:Equipment">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MeasuredParameterList" type="tns:ArrayOfMeasuredParameter" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PreConclusion" type="s:string" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SessionId" type="s:base64Binary" />  
</s:sequence>  
</s:extension>  
</s:complexContent>  
</s:complexType>  
<s:complexType name="Equipment">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EquipmentNo" type="s:string" />  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DepartmentId" type="s:int" />  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ZoneId" type="s:int" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
<s:complexType name="ArrayOfMeasuredParameter">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="MeasuredParameter" nillable="true" type="tns:MeasuredParameter" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
<s:complexType name="MeasuredParameter">  
<s:sequence>  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ParameterId" type="s:int" />  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ParameterValue" type="s:double" />  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TimeOfMeasuring" type="s:dateTime" />  
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="StatusOfMeasuring" type="s:boolean" />  
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="StatusDescription" type="s:string" />  
</s:sequence>  
</s:complexType>  
<s:element name="AcceptMeasuredResultsResponse">  
<s:complexType />  
</s:element>  
</s:schema>  
</wsdl:types>  
<wsdl:message name="AcceptMeasuredResultsSoapIn">  
<wsdl:part name="parameters" element="tns:AcceptMeasuredResults" />  
</wsdl:message>  
<wsdl:message name="AcceptMeasuredResultsSoapOut">  
<wsdl:part name="parameters" element="tns:AcceptMeasuredResultsResponse" />  
</wsdl:message>  
<wsdl:portType name="MeasuringConsumerService">  
<wsdl:operation name="AcceptMeasuredResults">  
<wsdl:input message="tns:AcceptMeasuredResultsSoapIn" />  
<wsdl:output message="tns:AcceptMeasuredResultsSoapOut" />  
</wsdl:operation>  
</wsdl:portType>  
<wsdl:binding name="MeasuringConsumerService" type="tns:MeasuringConsumerService">  
<soap:binding transport="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/http " />  
<wsdl:operation name="AcceptMeasuredResults">  
<soap:operation style="document" />  
<wsdl:input>  
<soap:body use="literal" />  
</wsdl:input>  
<wsdl:output>  
<soap:body use="literal" />  
</wsdl:output>  
</wsdl:operation>  
</wsdl:binding>  
<wsdl:binding name="MeasuringConsumerService1" type="tns:MeasuringConsumerService">  
<soap12:binding transport="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/http " />  
<wsdl:operation name="AcceptMeasuredResults">  
<soap12:operation style="document" />  
<wsdl:input>  
<soap12:body use="literal" />  
</wsdl:input>  
<wsdl:output>  
<soap12:body use="literal" />  
</wsdl:output>  
</wsdl:operation>  
</wsdl:binding>  
<wsdl:service name="MeasuringConsumerWebService">  
<wsdl:port name="MeasuringConsumerService" binding="tns:MeasuringConsumerService">  
<soap:address location="
http://localhost:2586/Service/MeasuringConsumerWebService.asmx " />  
</wsdl:port>  
<wsdl:port name="MeasuringConsumerService1" binding="tns:MeasuringConsumerService1">  
<soap12:address location="
http://localhost:2586/Service/MeasuringConsumerWebService.asmx " />  
</wsdl:port>  
</wsdl:service>  
</wsdl:definitions>
 
 
 
 
 
 
 

Література

Статті  та наукові праці

1.Комплекс заходів з інтеграції систем УДК і АСКР. Робочий документ фірми Ріко. Третяк В.О.

2.Опис структури проміжних файлів для конвертації БД в Астлі «ФВ-32». Робочий документ фірми Ріко. К.т.н. Хабаров А.Ю.

4.Про картографії. Робочий документ фірми Ріко. К.т.н. Кула А.Г.

5.Документація, яка формується підсистемою фізичної інвентаризації та картографії Астлі. Робочий документ фірми Ріко. Рябцун М.А.

6.Телекомунікаційні технології в Астлі. Робочий документ фірми Ріко. К.т.н. Хабаров А.Ю.

7.Додаткові поля формулярів об'єктів. Робочий документ фірми Ріко. К.т.н. Хабаров А.Ю.

8.Комп'ютерні технології в галузі зв'язку. Актуальні проблеми автоматизації технічного обліку (Зв'язок, 1998 р. N 3)

9.Автоматизація технічного обліку лінійних об'єктів телефонних мереж: математична модель (Зв'язок, 2000 р. N 1)

10.Статистичний регресійний аналіз БД АСУ лінійного обліку як основа для прийняття управлінських рішень (Зв'язок, 2002 р. N 1)

11.Поняття "Приміщення" в Астлі. Робочий документ фірми Ріко. к.т.н. Хабаров А.Ю.

Информация о работе Автоматизована система лінійно-технічного обліку (АСТЛУ)