Торгівельні марки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 22:26, реферат

Краткое описание

Торговельна марка - найважливіша складова будь-якого бізнесу, що робить компанію відомою і популярною. Найчастіше тільки один, грамотно розроблений фірмовий знак здатний збільшити продажі або допомогти придбати нових ділових партнерів.

Торговельна марка служить для персоніфікації товарів або послуг виробника щодо аналогічних товарів (послуг) іншого виробника. Відповідно вона також є об'єктом інтелектуальної та нематеріальної власності. Пізнавана і добре розкручена торговельна марка здатна без додаткових слів заявити щодо популярності та якості тієї чи іншої продукції. Відома торгівельна марка - це навіть своєрідна форма самореклами, що вже саме по собі збільшує її значимість. Це один з безпрограшних способів залучення споживача.

Содержание работы

1. Загальна характеристика товарних знаків та його джерела...............
2. Поняття “торговельна марка”, її об’єкти.............................................
3. Функції торговельних марок та їх характеристика.............................
4. Види торговельних марок та їх правове значення..............................
5. Процедура реєстрації торговельних марок..........................................
6. Питання - відповіді.................................................................................

Содержимое работы - 1 файл

реферат.docx

— 68.87 Кб (Скачать файл)

     МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

     НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

     «КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Реферат з дисципліни «Патентознавство та авторське право»

     на  тему «Торгівельні марки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Виконала:    студентка 6 курсу ІЕЕ

              групи ОН-62

              Іщенко К.В.

        Перевірила: доц. Ромашко А.С. 
         
         
         
         

Київ 2011

Зміст:

1. Загальна характеристика товарних знаків та його джерела............... 3
2. Поняття “торговельна марка”, її об’єкти............................................. 4
3. Функції торговельних марок та їх характеристика............................. 4
4. Види торговельних марок та їх правове значення.............................. 5
5. Процедура реєстрації торговельних марок.......................................... 9
6. Питання - відповіді................................................................................. 10
  Список використаних джерел............................................................... 11
     

 

1. Загальна характеристика товарних знаків та його джерела

    Торговельна марка - найважливіша складова будь-якого бізнесу, що робить компанію відомою і популярною. Найчастіше тільки один, грамотно розроблений фірмовий знак здатний збільшити продажі або допомогти придбати нових ділових партнерів.

    Торговельна марка служить для персоніфікації товарів або послуг виробника  щодо аналогічних товарів (послуг) іншого виробника. Відповідно вона також є об'єктом інтелектуальної та нематеріальної власності. Пізнавана і добре розкручена торговельна марка здатна без додаткових слів заявити щодо популярності та якості тієї чи іншої продукції. Відома торгівельна марка - це навіть своєрідна форма самореклами, що вже саме по собі збільшує її значимість. Це один з безпрограшних способів залучення споживача.

    У сучасному світі компанія може володіти необмеженою кількістю торгівельних марок, які часто називають "брендом". Отже, торговельну марку можна назвати соціокультурним явищем, і виділення цього поняття, розвиток торговельної марки відбувалися поступово, разом з розвитком самого суспільства. Вона займає певне місце в сучасному житті. На упаковці ж торговельна марка виступає як носій інформації, гарант якості продукції.

    З розвитком ринку товарів і  послуг з'являється все більше число  підприємств. Споживачеві пропонується все більш широкий вибір товарів і послуг, що неминуче призводить до загострення конкурентної боротьби, яка не завжди ведеться чесними методами.

    Як  виділити свій товар, послугу серед  величезної маси товарів  і послуг конкурентів? Виділити свій товар або послуги можна лише одним способом - додавши риси індивідуальності своєї продукції. І тут величезну роль у боротьбі за споживача і його гроші грає торговельна марка.

    Товарний  знак є засобом індивідуалізації підприємства, а також вироблених ним товарів або послуг, що надаються. Виразний, простий і легко запам'ятовує товарний знак покликаний асоціюватися у споживача з конкретною фірмою, якістю пропонованих нею товарів або послуг, що надаються. Будучи одним з головних елементів іміджу фірми, товарний знак допомагає споживачеві у виборі товарів і послуг.

    До товарного знаку споживач звертається в першу чергу як до гарантії якості.

    Товарний  знак незамінний, як засіб реклами. Відображаючи інформацію про якість товару і його виробника, товарний знак може розміщуватися на товарі, на упаковці і в рекламі та дозволяє споживачеві відразу відрізняти його від аналогічних товарів інших виробників.

    До  товарних знаків і знаків обслуговування відносяться зареєстровані в  установленому порядку позначення, здатні відрізняти відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних або фізичних осіб.

    Крім  цього, товарний знак являє собою власність фірми, тому що він має свою вартість у грошовому вираженні (часом дуже високу), він може входити в нематеріальні активи підприємства, може бути проданий або наданий в користування [1]. 

    2. Поняття “торговельна марка”, її об’єкти

    Зараз в Україні одночасно використовується досить велика кількість понять, пов'язаних з одним й тим самим об'єктом. Тому дуже важливо розуміти точне  визначення кожного з них.

    Торговельна марка – найбільш точний переклад англійського “trademark” – загальноприйнятий світовий термін, в українське законодавство вперше уведений в 2003 році із прийняттям Цивільного кодексу України. Кодекс дає наступне визначення: «торговельна марка -- будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами».

    Товарний  знак – термін російського законодавства, що вживається поряд з терміном «знак обслуговування». Їхні визначення містяться в Законі РФ «Про товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів»: «товарний знак і знак обслуговування - позначення, що служать для індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або надаваних послуг юридичних або фізичних осіб». В Україні термін товарний знак не має нормативно-правового визначення, але перебуває в широкому вжитку аналогічно російському.

    Знак  для товарів і  послуг – визначення українського законодавства, введене в 1993 році Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що діє до сьогодні із численними змінами. Даний закон визначає, що «знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари й послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб».

    Таким чином, всі перераховані вище терміни  визначають той самий об'єкт правової охорони і є дуже близькими  синонімами [2].

    У наш час торгові марки надійно  увійшли в повсякденне життя  майже кожної людини.

    Немарковані товари зазвичай вважаються менш якісними і викликають у споживача певну  підозру щодо товару, який знаходиться в обігу "анонімно''. Тому, як правило, немарковані товари реалізуються за цінами на 15-25% нижче маркованих. Даючи можливість споживачам зробити свій вибір серед різних товарів, що є на ринку, торгові марки спонукають своїх власників до збереження та поліпшення якості товарів, щоб виправдати надії споживачів. 

3.Функції торговельних марок та їх характеристика

    Важливо відзначити, що ідентифікуючи товар  певного виробника, торговельна  марка виконує для виробників і споживачів різні функції. Одночасно для споживача торговельна марка вирізняє тільки одне з потоку нових слів і зображень, які надають можливість йому знайти або назвати товар, який він хоче придбати.

    У науковій літературі, присвяченій дослідженню  функцій торговельної марки, наводиться розмаїття функцій, притаманних маркам. Але в будь-якому випадку є необхідним, при аналізі функцій торговельної марки, відмежувати функції, як правову категорію, і функції економічної дійсності.

    Торговельній  марці як правовому феномену не властиві особливі функції, які відрізнялися б від функцій цивільного права в цілому (охоронна, регулятивна тощо). Ці правові функції є основою для виконання торговою маркою її економічних функцій, які обумовлюють її своєрідність серед інших об'єктів виняткових прав.

    Торговельна марка виконує ряд важливих функцій:

    1) Створює відмінності між товарами.

    2) Надає товару ім'я.

    3) Полегшує впізнавання товару.

    4) Стимулює запам'ятовування товару.

    5) Вказує на походження товару.

    6) Надає інформацію про товар.

    7) Викликає бажання придбати.

    8) Символізує гарантію.

    Традиційно  в якості визначальної функції торговельної марки, як соціальної реальності виділяється відмінна або індивідуалізуюча. Так, К. Вєркоманія вважає, що якої б форми торговельна марка не набувала, її загальна функція полягає в тому, щоб дати можливість відрізнити конкретну компанію, послугу або продукцію від конкуруючих компаній, послуг або продукції, тобто зробити їх легко впізнаваною. Для виконання відмінної функції необхідно, щоб позначенням були притаманні високі розпізнавальні властивості.

    Однак наявність у торговельної марки  здатності відрізняти одні товари від  інших, однорідних, зовсім не передбачає однозначного визнання того, що торговельна марка виконує тільки відмінну функцію. Торговельна марка перш за все відрізняє певний товар, виділяє його з маси однорідних, служить засобом ідентифікації товару, тобто відрізняє товар одного виробника від товару іншого - в цьому функціональне призначення торговельної марки. З цього випливає, що торговельна марка - марка, що відрізняє товари одних осіб від однорідних товарів інших осіб лише на наступному етапі, виконуючи функції гарантію якості та рекламну, може призвести до індивідуалізації джерела походження товару [1]. 

4. Види торговельних марок та їх правове значення

    Загальне  визначення поняття торговельної марки  не може бути сформульовано без встановлення і дослідження різних видів торговельних марок і значення видової класифікації торгових марок для застосування правової і нормотворчої практики. Торгові марки можуть бути класифіковані за видами залежно від їхнього зовнішнього оформлення, а також залежно від суб'єктів права на торговельну марку. І це знаходить відповідне відображення в чинному законодавстві України. Так, ст. 492 ЦК України та ч.2 ст. 5 Закону передбачають, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або комбінація позначень, а саме: слова, букви, цифри, зображувальні елементи, кольори, комбінації кольорів.

    Торговельна марка може бути представлена будь-яким позначенням, яке виконано графічним способом, "особливо слова, включаючи імена, малюнки, літери, цифри, форму товарів або їх упаковку". Умовою охорони таких позначень в якості марок є їх здатність відрізняти товари або послуги одного виробника від однорідних товарів і / або послуг іншого виробника. Головним є те, що позначення, яке представлене на реєстрацію в якості торговельної марки, повинно бути представлене графічно і сприйматися споживачами візуально. Зовнішня форма вираження ідеї, закладеної в марці, може бути різною. Але при всій різноманітності видів торговельних марок можна стверджувати про чотири групи торгових марок, що допускаються законами практично всіх держав, у тому числі й України, а саме:

     1) словесні -  це загальновживані слова, вигадані слова або словосполучення слів, різноманітні абревіатури, лозунги та ін.,

    2)зображувальні – це позначення відтворене у формі малюнків, логотипів, символів, графічних комбінаціях будь-яких форм, поєднанні кольорів та ін.

    3) комбіновані – це позначення яке включає в себе як словесні так і зображувальні елементи в будь-якому їх поєднанні. 

    4) об’ємні (тривимірні) – це об’ємне (тривимірне) позначення будь-якого об’єкту, зокрема особливої форми пляшки, упаковки прального порошку та ін. [3].

    Жоден закон не містить вичерпного переліку, який би вказував на конкретні способи зовнішнього оформлення. Наприклад, законодавство США крім вживання понять "слово" і "ім'я" оперує тільки родовими поняттями - символ, емблема і їх з'єднання, але саме вони охоплюються п'ятьма останніми видами (ст. 45 Закону Ленхема). У Великобританії в якості торгових марок можуть розглядатися всі позначення, які можуть бути представлені графічно і мають можливість відрізнити товари або послуги одного підприємства від аналогічних інших підприємств (пункт 1 частини першої Закону 1994 про марки).

Информация о работе Торгівельні марки