Кривошипно-шатунний механізм

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2012 в 21:59, реферат

Краткое описание

"Цінні папери" - грошові документи, що засвідчують май¬нові права або відносини позики, визначають відносини між особою, що їх випустила та їх власником і припускають, як правило, виплату прибутків у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість пе-редачі грошових й інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Содержание работы

1. Основні поняття
2. Сутність окремих видів цінних паперів
3. Система рейтингів цінних паперів
4. Рейтинг торговців цінними паперами
5. Основи організації біржі й біржових операцій
6. Показники статистики цінних паперів

Содержимое работы - 1 файл

Цинни папери та фондова биржа.doc

— 94.50 Кб (Скачать файл)

      ТЕМА 10. ЦІННІ  ПАПЕРИ

      1. Основні поняття

      2. Сутність окремих  видів цінних паперів

      3. Система рейтингів  цінних паперів

      4. Рейтинг торговців  цінними паперами

      5. Основи організації  біржі й біржових  операцій

      6. Показники статистики  цінних паперів

      1. Основні поняття

 

      "Цінні  папери" - грошові документи, що засвідчують майнові права або відносини позики, визначають відносини між особою, що їх випустила та їх власником і припускають, як правило, виплату прибутків у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових й інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

      "Акція" - цінний папір, що засвідчує право власника на частку власності акціонерного товариства. Власники акцій мають право на одержання частини прибутку у формі дивідендів і на участь в управлінні акціонерним товариством. Акції мають номінальну вартість, позначену на самій акції і курсову вартість, за якою вони фактично купуються і продаються на фондовій біржі. Акції бувають: іменні, на пред'явника, прості, привілейовані.

      "Привілейовані  акції" - дають їх власникам переважне право на одержання дивідендів, а також право на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у випадку його ліквідації. По цих акціях дивіденди виплачуються в розмірі не менше заздалегідь установленого твердого відсотка до їх номінальної вартості, незалежно від суми прибутку, отриманого акціонерним товариством. У випадку недостатності прибутку виплата відсотків за даними акціям робиться за рахунок резервного фонду. Ці акції не дають права їх власникам брати участь в управлінні акціонерним товариством.

      "Прості  акції" - дивіденди по них можуть бути як більше, так і менше, ніж по привілейованих акціях, однак вони надають право їх власникам брати участь в управлінні акціонерним товариством.

      "Курсова  вартість акції" - це поточна ціна акції, що складається на фондовому ринку.

      "Дивіденд" - частина загальної суми чистого прибутку акціонерного товариства, що розподіляється між акціонерами відповідно до наявних в їх розпорядженні акцій.

      "Рендит" - рівень дивіденду на одну акцію.

      "Вексель" - письмове боргове зобов'язання суворо встановленої форми, що дає його власнику (векселетримачу) безперечне право при настанні терміна зажадати від боржника сплати позначеної в ньому грошової суми. Види векселів: простий і переказний. Простий вексель виписується позичальником (векселедавцем) і містить зобов'язання платежу кредитору (векселетримачу). Переказний вексель (тратта) виписується кредитором (трасантом) і містить наказ боржнику (трасату) про сплату зазначеної суми третій особі (ремітенту) або пред'явнику.

      "Тратта" - фінансовий документ (вексель), оплачуваний по пред'явленні або на визначену дату. Він виникає на основі платежів за кордон або з-за кордону в дану країну. Відповідно до тратти банк зобов'язаний сплатити гроші пред'явнику.

      "Індосамент" - спеціальний напис на переказному векселі, за яким векселедержатель передає всі або тільки певні права придбавачу векселя. Індосамент має бути безумовним. Частковий індосамент недійсний. Індосамент буває передаточним, передорученим і заставним,  кожний з яких, у свою чергу, може бути іменним, бланковим і на пред'явника.

      "Доміцилірування  векселя" - сплата векселя за дорученням клієнта, який по попередній домовленості з банком указує місце, де буде робитися платіж.

      "Форфетирування  векселя" - купівля оформленого векселем боргу, при якому тримач індосує на покупця вексель з обумовленням "без обороту на мене".

      "Інкасування  векселя" - виконання доручення векселедержателя по одержанню в термін платежів за векселем; при непоступленні платежу вексель повертається кредитору з протестом, а у випадку недогляду протесту банк відповідає за наслідки.

      "Цесія" - загальногромадський договір про переуступлення вимог за векселем.

      "Облігація" - цінний папір, що підтверджує зобов'язання емітента повернути власнику цінного паперу її номінальну вартість у встановлений термін із сплатою винагороди фіксованого відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску.

      "Номінальна  вартість облігацій" - це ціна, позначена на цінному папері, яка засвідчує, що вона представляє визначений капітал, використовуваний емітентом даного цінного паперу.

      "Казначейські  облігації держави" - вид розташовуваних на добровільній основі серед населення державних цінних паперів, які засвідчують внесення їхніми держателями коштів у бюджет і дають право на одержання фіксованого прибутку протягом усього терміну володіння цими цінними паперами.

      "Облігації  типу "Бреді" - є державними облігаціями, емітованими в обмін на реструктуризований борг перед комерційними банками. Названі по імені Ніколаса Бреді, американського міністра фінансів в адміністрації Президента США Джорджа Буша. Н. Бреді запропонував на початку 1980-х років випустити подібні облігації в якості компенсації американським комерційним банкам неповернутих боргів, що склалися на межі дефолту Мексики після її боргової кризи. Як правило, ці зобов'язання в частині номіналу гарантовані облігаціями Казначейства США. До теперішнього часу в облігаціях типу "Бреді" оформлено більше третини всіх зовнішніх державних зобов'язань країн Латинської Америки.

      "Варант" - вид цінних паперів, що надає право покупцю облігацій або привілейованих акцій купувати прості акції за визначену раніше ціну.

      "Дериватив" - стандартний документ, що свідчить права і/або обов'язки придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також гроші, на визначених у даному документі умовах у майбутньому.

      "Кастодіан" (custodian) - банк або іншій фінансовий інститут, що здійснює безпечне збереження сертифікатів, акцій та інших активів приватних і корпоративних клієнтів, взаємного фонду (mutual fund), a також управляє чужим майном (банк-депозитарій). Вимоги до нього -повинен бути резидентом держави, у якому розташовані емітенти акцій, надійним, мати досвід роботи і достатній обіговий капітал.

      "Банк-кастоді" (custody) - банк-зберігач акцій для випуску депозитарних розписок, працює під управлінням депозитарного банку і суворо виконує його розпорядження щодо закладених акцій

      "Ажіо" - відхилення убік перевищення ринкового курсу векселів та інших цінних паперів від їх номінальної вартості.

      "Емісійна  премія" - різниця від продажу акцій по ринковій ціні та їх номінальній вартості.

      "Перегрів" фондового ринку - відносна завищеність курсів акцій, викликана очікуваним зростанням прибутків суб'єктів господарської діяльності (в умовах порівняно низької інфляції зі стабільними темпами росту економіки і досить високим рівнем зайнятості).

      "Спред" - різниця в прибутковості цінних паперів однакової якості, але різних термінів і навпаки: однакових термінів, але різної якості.

      "Хеджування  ризиків" - форма страхування ціни і прибутку при здійсненні ф'ючерсних угод, при цьому продавець (покупець) одночасно з реалізацією (покупкою) товару проводить закупівлю (продаж) відповідної кількості ф'ючерсних контрактів.

      "Ф'ючерсний  договір" - вид договору про покупку акцій або товару з їх оплатою через визначений період часу за ціною, зафіксованою в даному договорі.

      "Форвардний  договір" - попередня реалізація продавцем продукції, що ще не зроблена.

      "Опціон" - угода, об'єктом якої служить зобов'язання (право) купити або продати визначене число ф'ючерсних контрактів або наявних контрактів по заданій ціні протягом визначеного терміна.

      "Американські  депозитарні розписки (ADR)" - похідний цінний папір, що випускається під заставу акцій неамериканських емітентів.

      "Фондова  біржа" - організована форма постійно діючого оптового ринку цінних паперів, на якому здійснюються біржові угоди по їх купівлі-продажу, а також формуються середні ціни на цінні папери.

      "Брокер" - біржовий посередник, що сприяє здійсненню операцій між зацікавленими сторонами - клієнтами біржі.

      "Трейдер" - представник брокера в торговельній зоні біржі. Приймає замовлення від імені фірми на продаж і покупку, збирає інформацію про товари.

      "Маклер" - професійний посередник при складанні угод на фондових, товарних і валютних біржах.

      "Ділер" - фізична або юридична особа, що здійснює біржове або торговельне представництво.

      "Маркетмейкер" - фізична особа, що є посередником між продавцем і покупцем; одночасно може самостійно вести купівлю-продаж цінних паперів на свої кошти.

      "Реєстратор" - юридична особа, що веде облік кількості випущених цінних паперів, їх розміщення, вартості і т.п.: оформляє процес передачі прав на володіння цінними паперами від одного власника іншому.

      "Депозитарій" - організація, що займається збереженням цінних паперів.

      "Реінвестування" - використання частини прибутку від капітальних вкладень або від дивідендів для повторного інвестування, поповнення капіталу.

      "Дисконт" - 1) дисконт векселя; 2) обліковий відсоток при обліку цінних паперів.

      "Андеррайтер" - банк (може бути і фізична особа), що гарантує емітенту розміщення його цінних паперів за визначену винагороду.

      "Андеррайтинг" - попередній викуп цінних паперів емітента якою-небудь юридичною або фізичною особою за власний рахунок.

      "Індекс Доу-Джонса" - середній показник курсів акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі. Являє собою арифметичну середню (не зважену) щоденних котувань групи 300 головних компаній США на момент закриття біржі.

      "Індекс Ніккей" - середній показник курсів акцій на Токійській фондовій біржі. Являє собою арифметичну середню (не зважену) щоденних котувань групи 225 головних компаній Японії на момент закриття біржі.

      2. Сутність окремих  видів цінних паперів

 

      Облігації. Можуть випускатися державою, акціонерними підприємствами, приватними фірмами. Прибуток по облігаціях, випущених державою, виплачується у вигляді виграшів. По облігаціях, що випускаються акціонерними компаніями, прибуток виплачується у вигляді фіксованого відсотка від номінальної вартості облігації. Власник облігації не є членом акціонерного товариства і не має права голосу. Облігації продаються і купуються на фондовій біржі за курсом, що залежить від попиту і пропозиції на них, від принесеного ними прибутку і рівня позикового відсотка. Власнику облігації процентна ставка може виплачуватися щокварталу, кожне півріччя або щорічно, процентна ставка зветься "купонною".

      Облігації бувають:

      • внутрішньої державної позики і  місцевих позик;

      • підприємств;

      • іменні;

      • на пред'явника;

      • процентні;

      • безпроцентні (цільові);

      • такі, що обертаються вільно;

      • з обмеженим колом обігу;

      • конвертовані (надають право власнику обміняти їх на визначену кількість простих акцій).

Информация о работе Кривошипно-шатунний механізм