Аналіз конкурентоспроможності туристичної фірми "Наталі"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2012 в 08:11, реферат

Краткое описание

Метою даної роботи є проаналізувати ефективність діяльності туристичного оператора «Наталі». Аналіз основних факторів формування туристичних потоків.
Для досягнення мети даної роботи були поставлені та вирішені завдання:
- ознайомлення з організацією роботи туристичного оператора «Наталі»;
- аналіз маркетингового середовища підприємства та ступеня готовності компанії до реалізації маркетингової стратегії;
- проаналізувати реалізацію туристичного продукту оператора на туристичному ринку.

Содержание работы

ВСТУП
1. Загальна характеристика туристичної фірми «Наталі»
2. Напрямки туристичної діяльності
3. Просування туристичного продукту на туристичному ринку. Життевий цикл туристичного продукту.
4. Дослідження конкурентного середовища
5. Дослідження споживачів і послуг
6. Цінова стратегія туристичного підприємства
7. Канали збуту туристичного продукту
8. Засоби маркетингових комунікацій
9. Стимулювання продажу
10. Реклама. Туристичні виставки та ярмарки.
11. SWOT – аналіз
12. Документація
ВИСНОВОК
Список використаної літератури

Содержимое работы - 1 файл

ЗМІСТ.docx

— 1.11 Мб (Скачать файл)

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. Загальна характеристика туристичної фірми «Наталі»
 2. Напрямки туристичної діяльності
 3. Просування туристичного продукту на туристичному ринку. Життевий цикл туристичного продукту.
 4. Дослідження конкурентного середовища
 5. Дослідження споживачів і послуг
 6. Цінова стратегія туристичного підприємства
 7. Канали збуту туристичного продукту
 8. Засоби маркетингових комунікацій
 9. Стимулювання продажу
 10. Реклама. Туристичні виставки та ярмарки.
 11. SWOT – аналіз
 12. Документація

ВИСНОВОК

Список використаної літератури

ВСТУП

 

Туристичний оператор діє в постійно мінливих умовах, обумовлених різноманіттям відносин, що складаються всередині нього, а також з іншими економічними суб'єктами. Сукупність  цих відносин і складає поняття середовища маркетингу. Вона багато в чому визначає характер діяльності оператора і повинна в обов'язковому порядку детально розглядатися в процесі проведення маркетингових досліджень.

Для здійснення успішної діяльності на ринку необхідна детально розроблена і добре продумана маркетингова програма. Стратегічні рішення по продукту є складовими в рамках загальної  маркетингової стратегії туристичного оператора. Це зв'язано з тим, що туристичний продукт служить ефективним засобом впливу на ринок, головною турботою оператора і джерелом одержання прибутку. Крім того, він являє собою центральний елемент комплексу маркетингу. Ціна, збут, комунікації ґрунтуються на особливостях продукту.

Метою даної роботи є проаналізувати ефективність діяльності туристичного оператора «Наталі». Аналіз  основних факторів формування туристичних потоків.

Для досягнення мети даної роботи були поставлені та вирішені завдання:

 • ознайомлення з організацією роботи туристичного оператора «Наталі»;
 • аналіз маркетингового середовища підприємства та ступеня готовності компанії до реалізації маркетингової стратегії;
 • проаналізувати  реалізацію туристичного продукту оператора на туристичному ринку.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі виступає туристичний оператор «Наталі», що здійснює туристичну діяльність і надає туристичні послуги. А також фактори , які можуть впливати на зростання або збільшення туристичних потоків.

Методи дослідження які були використані у роботі:

 • літературний метод, (збір і вивчення літературних джерел);
 • статистичний метод (аналіз статистичної інформації);
 • аналіз і синтез (розгляд явища по складових і в цілому);
 • методи прогнозування та узагальнення.

Структурно робота складається  зі вступу , основної частини та висновків.

 1. Загальна характеристика туристичної фірми «Наталі»

Приватний туристичний оператор „Наталі” знаходиться в м.Кіровограді по вул. Преображенська (в приміщенні Ради Федерації Профспілок).

 Туристичний оператор „Наталі”  утворився  в 1993р. Директором  Пономарчук Валентиною Тайлерівною  і має приватну форму власності.

У туристичного оператора  „Наталі” по штатному розкладу 23 людини.

Директор – здійснює загальне керівництво  посадовими особами, займається організацією договірних відносин і взагалі всією організаційною діяльністю обліку.

Бухгалтер – займається бухгалтерським обліком, складає квартальні, піврічні та річні звіти.

Методист – займається методичною роботою, розробкою екскурсійних та транспортних маршрутів, розробкою прайс-листів, реклами.

В договорах (контрактах), укладених  між туристичним оператором  „Наталі” і готелями, передбачені такі питання, як:

 • термін подання повідомлення про заїзд туристів;
 • клас обслуговування туристів;
 • категорія комплексного обслуговування туристів з переліком обов’язкових послуг, що ввійшли до придбання туру.

Туристичний оператор „Наталі” посилає  готелям повідомлення про заїзд туристів у терміни, передбачені договорами (контрактами), але не пізніше, ніж за 7 днів до прибуття груп туристів і за дві доби до заїзду туристів, які подорожують індивідуально.

Договір (контракт) на надання туристичних  послуг укладається між суб’єктом  туристичної діяльності, а також  між споживачами туристичної  продукції (туристами). Договір повинен визначати обсяг, умови та якість надання послуг і порядок оплати та розрахунків, термін дії, права та обов’язки сторін, їх відповідальність за виконання або неналежне виконання умов договору. Договір (контракт) укладається у письмовій формі. Скріплюється печаткою та підписами сторін. Договір між суб’єктом туристичної діяльності і туристом або групою туристів вважається укладеним з моменту оплати вартості туру та видачі туристу чи керівнику групи туристичного ваучера.

Туристичні оператори повинні  мати угоду зі страховою кампанією  про обов’язкове страхування туристів та супроводжуючих їх осіб при організації внутрішнього та зарубіжного туризму, згідно вимог чинного законодавства. Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і здійснюється суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховими компаніями, які мають право на здійснення такої діяльності.

Компенсація шкоди, заподіяної життю  чи здоровлю туриста або його майну, провадиться у порядку, передбаченому  чинним законодавством України.

Туристичний опретор „Наталі” заключив договір зі страховою компанією “Оранта”.

Страхова компанія „Оранта” створена з метою надання клієнтам комплексних страхових послуг та максимального їх вдосконалення за рахунок розвиненої інфраструктури по регулюванню страхових випадків і наданню послуг по аси станції, спеціалізації страхових послуг. Компанія працює відповідно до ліцензій наданих Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю. Послуги компанії включають медичне страхування, страхування майна, страхування від нещасних випадків, страхування на випадок хвороби, особисте страхування.

Туристичний опратор „Наталі” при  наданні послуг туристам співпрацює з готелями та з підприємствами харчування. При цьому фірма керується  відповідними законами України та складає  необхідний договір.

 Харчування туристів організовується  підприємствах харчування, які повинна бути  сертифіковані в установленому порядку в рамках системи Укр . СЕПРО та згідно діючих в Україні нормативних документів.

Персонал підприємств, де здійснюється харчування туристів  повинен виконувати вимоги цих документів та договорів (контрактів), укладених з туристичними підприємствами.

Туристичні підприємства забезпечують своєчасне замовлення та надання  туристам харчування, згідно з умовами  туру та класу обслуговування.

Підприємства харчування, які задіяні  для обслуговування туристів, повинні  мати необхідні виробничі, торгівельні  та  побутові приміщення, відповідне обладнання для приготування та реалізації їжі, які повинні відповідати екологічним та санітарно-гігієнічним умовам, правилам техніки безпеки та протипожежним вимогам.

Харчування туристів, згідно укладених  договорів може бути:

 • повний пансіон;
 • напівпансіон;
 • сніданок;
 • “шведський стіл”.

 

 1. Напрямки туристичної діяльності

До основних напрямків діяльності можна віднести:

 • внутрішній туризм – це такий вид туризму, який направлений на туристичну діяльність в межах однієї країни;
 • зовнішній туризм – це такий вид туризму, який направлений на туристичну діяльність поза межами даної країни;
 • туристичні подорожі за формою організації поділяються на індивідуальний та груповий, які відрізняються за видами, класом та комплексом туристичного обслуговування.

За метою подорожі туризм в Україні  поділяється на такі види: пізнавальний, культурно-розважальний, навчальний, промисловий, екологічний, етнічний, релігійний, спортивний, рекреаційний, пригодницький, тощо.

Туристичний оператор „Наталі” займається такими видами туризму як:

 • індивідуальним туризмом;
 • груповим туризмом;
 • маршрутами вихідного дня;
 • екскурсійним обслуговуванням.

При організації подорожей з  учнівською та студентською молоддю  туристичний оператор  „Наталі” керується також нормативними документами  міністерства освіти України; сурово дотримуватись вимог нормативних актів щодо атестації та сертифікації готельних послуг.

Прийом туристів можуть здійснювати  готелі, мотелі, кемпінги, туристичні комплекси та бази, які сертифіковані в установленому порядку в рамках системи УкрСЕПРО та згідно діючих в Україні стандартів на туристично-екскурсійне обслуговування.

Відповідно до З.У. « про туризм»  ст. 12 підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, фізичні особи здійснюють діяльність, пов’язану з наданням туристичних послуг лише за наявності ліцензії.

Ст.14 Суб’єктами ліцензування можуть бути туристичні фірми, бюро подорожей, бюро екскурсій, бюро по прийому туристів, туристичні оператори, готелі, туристичні комплекси і бази, інші юридичні особи незалежно від форм власності та фізичні особи, що здійснюють туристичну діяльність передбачену їх статутами або положенням.

Туристичний оператор  „Наталі” при  наданні послуг клієнтам керується такими документами – договори, накладні квитанції, прибуткові ордери. Якщо туристи їдуть за кордон, то агентство надає ваучер.

«Наталі» організовує такі послуги - екскурсії до столиці України - місто Київ, у стародавній Львів, казкового міста Умань, по козацьким  степам Холодного Яру, екскурсії  вулицям міст України.

Транспортні послуги відносяться  до головних послуг, які надаються  туристам.  Туристичний оператор  «Наталі» надає транспортні послуги  автобусами ЛАЗ, Ікарус, Volvo. Автобуси - використовуються для перевезення груп туристів та здійснення трансферу.

Здійснюються транспортні подорожі згідно маршруту та графіку, які встановлює директор туристичної фірми.

 1. Просування туристичного продукту на туристичному ринку. Життевий цикл туристичного продукту.

Для здійснення успішної діяльності на ринку необхідна детально розроблена і добре продумана маркетингова програма. Стратегічні рішення по продукту є складовими в рамках загальної маркетингової стратегії туристичного підприємства. Це зв'язано з тим, що туристичний продукт служить ефективним засобом впливу на ринок, головною турботою підприємства і джерелом одержання прибутку. Крім того, він являє собою центральний елемент комплексу маркетингу. Ціна, збут, комунікації ґрунтуються на особливостях продукту. У зв'язку з цим американський маркетолог С.Маджаро зовсім справедливо відзначив: "Якщо товар не в змозі задовольнити покупця і його потреби, те ніякі додаткові витрати і зусилля, зв'язані з використанням інших елементів маркетингу, не зможуть поліпшити позиції підприємства на ринку".

Значення роботи з продуктом  для економічного росту і безпеки  туристичного підприємства особливо зростає в ринкових умовах. Нові або поліпшені продукти, позитивно сприйняті споживачами, забезпечують туристичному підприємству на якийсь час суттєву перевагу перед конкурентами. Це дозволяє зменшити інтенсивність цінової конкуренції, з яким пов'язаний збут традиційних продуктів.

Продуктова стратегія являє собою розробку напрямків оптимізації продуктового ряду і визначення асортименту продуктів, найбільш сприятливого для успішної роботи на ринку і який би забезпечував ефективність діяльності туристичного підприємства в цілому.

Відсутність продуктової стратегії  веде до нестійкості структури пропозиції через вплив випадкових поточних факторів, утраті контролю над конкурентноздатністю і комерційною ефективністю продуктів. Прийняті в таких випадках поточні маркетингові рішення нерідко ґрунтуються винятково на інтуїції, а не на тверезому розрахунку, що враховує довгострокові інтереси туристичного підприємства.

Навпроти, добре продумана продуктова стратегія не тільки дозволяє оптимізувати процес відновлення туристичної пропозиції, але і служить для керівництва фірми свого роду покажчиком спрямованості дій, здатних скорегувати поточні рішення.

Информация о работе Аналіз конкурентоспроможності туристичної фірми "Наталі"