Аналіз конкурентоспроможності туристичної фірми "Наталі"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2012 в 08:11, реферат

Краткое описание

Метою даної роботи є проаналізувати ефективність діяльності туристичного оператора «Наталі». Аналіз основних факторів формування туристичних потоків.
Для досягнення мети даної роботи були поставлені та вирішені завдання:
- ознайомлення з організацією роботи туристичного оператора «Наталі»;
- аналіз маркетингового середовища підприємства та ступеня готовності компанії до реалізації маркетингової стратегії;
- проаналізувати реалізацію туристичного продукту оператора на туристичному ринку.

Содержание работы

ВСТУП
1. Загальна характеристика туристичної фірми «Наталі»
2. Напрямки туристичної діяльності
3. Просування туристичного продукту на туристичному ринку. Життевий цикл туристичного продукту.
4. Дослідження конкурентного середовища
5. Дослідження споживачів і послуг
6. Цінова стратегія туристичного підприємства
7. Канали збуту туристичного продукту
8. Засоби маркетингових комунікацій
9. Стимулювання продажу
10. Реклама. Туристичні виставки та ярмарки.
11. SWOT – аналіз
12. Документація
ВИСНОВОК
Список використаної літератури

Содержимое работы - 1 файл

ЗМІСТ.docx

— 1.11 Мб (Скачать файл)

 

1.2 Слабкі сторони діяльності: 
• Брак інформації з приводу стратегічних напрямків розвитку турфірми 
• Залежність завантаження від сезонів року 
• Громіздка форма типового туристського договору (думка вибагливих клієнтів) 
• Не працює принцип єдиноначальності (багато керівників) 
• Система прийняття рішень - централізована, що ускладнює оперативність виконання виробничих завдань своєчасно. Недолік повноважень у керівників служб, від яких потрібно швидка ступінь реагування 
• Повноваження Дирекції маркетингу, як основного структурного підрозділу, що розробляє стратегію і тактику, обмежені 
• Ціни вище середнього рівня 
• Більший відсоток припадає на індивідуального клієнта 
• Відсутність e-marketing плану і штатної одиниці - Інтернет-маркетолога 

1.3 Можливості: 
• Реконструкція 
• Розширити асортимент надаваних послуг 
• Вихід на ринки СНД 
• Перспектива виходу на ринок розважального туризму 
• Перспектива виходу на ринок бізнес-туризму (семінари, конференції) 
• Після проведеної реконструкції має бути сприятливе поєднання позитивного іміджу, високої категорійності при низькому рівні цін 
• Підвищення рівня кваліфікації всього персоналу 
• Заохочення постійних клієнтів гнучкою ціновою політикою, наданням додаткових послуг, націлене на налагодження і розвиток взаємини з клієнтом ("word of mouth" - реклама) 
 
1.4 Загрози: 
• Невідповідність статусу і рівня сервісу, що надається, що може спричинити за собою негативну реакцію з боку клієнта. 
• Можливість приходу на ринок конкурентоспроможних компаній, активізація існуючих конкурентів 
• Макроекономічні показники діяльності держави, здатні несприятливим чином вплинути на діяльність туристичного підприємства. 
• Політичні фактори (митні та прикордонні формальності).

 

 1. Документація

Ліцензії


 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

Важливими факторами, що впливатимуть у подальшому на розвиток туристичних  потоків та стабільного прибутку туристичного оператора «Наталі» , є демографічні зміни, матеріальний та соціальний стан населення, рівень освіти, тривалість відпустки, професійна зайнятість та багато інших чинників.

Важливим чинником вважається  вплив держави на туристичну індустрію, особливо в період ринкової трансформації  економіки, постає фінансова політика.

Стан ринку туристичних послуг відповідає стану економіки і  визначається соціально-економічними та політичними процесами, що відбуваються в країні, відтворюючи перебіг  реформування суспільного життя.

У результатах фінансової діяльності туристичний оператор «Наталі» прагне до  стабільності відповідних показників і не допускає фінансового ризику.

Аналіз звертання активів свідчить про ріст ефективності використання грошових потоків за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції  підвищеного попиту.

Інвестиції туристичний оператор «Наталі» не використовує, активно  залучаються кредитні ресурси.

Для здійснення успішної діяльності туристичного оператора  «Наталі» на туристичному ринку - необхідна детально розроблена і добре продумана  маркетингова програма, над якою в  даний момент і працює підприємство, тому керівництво підприємства прагне до швидкого розвитку і затвердження на регіональному ринку в категорії  лідерів

Отже, проведені дослідження дають  підстави зробити висновки про те, що туристичний оператор «Наталі» на туристичному ринку України є  прогресивним і прагне займати своєю  діяльністю перші позиції у туристичній  сфері.

Туристичний оператор  „Наталі” при  наданні послуг клієнтам керується  такими документами – договори, накладні квитанції, прибуткові ордери. Якщо туристи їдуть за кордон, то агентство надає ваучер.

З огляду на різноманіття видів туристичної  діяльності, велику номенклатуру продукції  туристичного оператора  „Наталі”  в даній  роботі наведено тільки основні зовнішні  показники діяльності туристичного оператора  в укрупненій сегментації.

Туристичне підприємство діє в  постійно мінливих умовах, обумовлених  різноманіттям відносин, що складаються  всередині нього, а також з  іншими економічними суб'єктами. Сукупність  цих відносин і складає поняття  середовища маркетингу. Вона багато в  чому визначає характер діяльності фірми  і повинна в обов'язковому порядку  детально розглядатися в процесі  проведення маркетингових досліджень.

Пограмне забезпечення туру є його якісною ознакою. Програма є щоденним розпорядком, призначеним для реалізації мети подорожі. Відповідно до мети програми поділяються за тематикою на програми, що забезпечують відпочинок.

Список  використаної літератури

 

 1. Чудновский А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве. М:Кнорус. 2007
 2. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с
 3. В. Г. Гуляєв. Організація туристської діяльності. - М.: Нолидж-199б.
 4. Аксьонова К.А. Реклама і рекламна діяльність. М., Пріор, 2005
 5. Бухгалтерський тижневик: Дебет-Кредит – Школа бухгалтера, Урок 32, лютий 2003р.
 6. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги-ХХІ,2003. -300ст.
 7. Дурович А.П. Реклама в туризмі. Навчальний посібник. М., Нове зна-ние, 2006
 8. Сухов Р.І. Організація роботи туристичного агентства: Навчальний посібник. - М.: ІКЦ "Март", 2005.
 9. http://referatwork.ru/refs/source/ref-110188.html
 10. http://www.oblrada.ck.ua/region/history-region.html

Информация о работе Аналіз конкурентоспроможності туристичної фірми "Наталі"