Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Эффективность управления затратами на предприятии

21 Ноября 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является разработка мероприятий, повышающих эффективность управления затратами на предприятии.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
- определить затраты как управляемую экономическую категорию;
- рассмотреть концептуальные основы управления затратами;
- изучить основные приемы и методы управления затратами предприятия;
- применить изученные методы и приемы в усовершенствовании управления затратами предприятия ОАО «Электроагрегат».

Эффективность управления оборотными активами предприятия с помощью краткосрочной финансовой политики

04 Декабря 2011, курсовая работа

Учитывая важность изложенных выше проблем, тема исследования представляется весьма актуальной. Цель данной работы: на основании комплексного экономического анализа обосновать и предложить к реализации мероприятия по повышению эффективности управления оборотными активами предприятия с помощью краткосрочной финансовой политики. Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
Рассмотреть теоретические аспекты управления оборотных активов;
Рассмотреть политику управления оборотными активами, как в целом, так и по отдельным видам оборотных активов;
Рассмотреть механизм управления оборотными активами в СПК «Колхоз Заря».

Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы

17 Января 2011, доклад

Осы Заң Қазақстан Республикасында азаматтарды зейнетақымен қамсыздандырудың құқықтық және әлеуметтiк негiздерiн белгiлейдi, мемлекеттiк органдардың, меншiк нысандарына қарамастан, жеке және заңды тұлғалардың азаматтардың зейнетақымен қамсыздандырылуға конституциялық құқығын iске асыруға қатысуын реттейдi.

Қазақстан Республикасында нарықтық экономиканы реттеу әдістері мен дамуының мәселелері

26 Февраля 2012, курсовая работа

Жалпы нарық, қоғамдық тұтынушылар мен өндірушілерді байланыстырудың тиімді механизмі ретінде әлемдік өркениеттің ірі жетістіктерінің бірі деп есептеледі, оны математикамен, ген инженериясымен, электроникамен және адамзаттың басқа ұжымдық даналығының шыңымен теңеуге болады. Нарықтық қатынастардың құрылымында да, мемлекет тарапынан нарықтық экономиканы реттеу зор роль атқарады.Осы нарықтық экономика туралы Адам Смит былай деген: нарықтық экономика – белгілі бір ұйымдастырылған жоспардың нәтижесі емес, көптеген адамдар өздерінің жеке мүддесін қамтамасыз ету үшін мақсатты әрекеттерінің нәтижесі болып табылады.

Қаржылық есеп

01 Мая 2012, курсовая работа

Жылдам шешім қабылдаудың негізі – толық және маңызды ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. Бұған есепке алу мен есеп беру арқылы қол жеткізіледі. Есеп беру дегеніміз – меншіктің барлық түріндегі кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметін және ұйымдық-құқықтық мәртебесін кешенді түрде сипаттайтын жиынтық көрсеткіштер жүйесі.

Қаржылық есеп беру

08 Января 2012, отчет по практике

Кең мағынасындағы бухгалтерлік есеп және қаржы бойынша менеджерлер бизнестің жағдайы туралы акционерлерді/инвесторларды хабардар ету үшін мекеменің қаржылық іс-әрекетіне жауап береді, дәлірек айтсақ: ақша тасқынын басқару (қазіргі), есептілікті құрастыру (тарихы) және қаржылық стратегия (болашақтағы). Аталмыш курс инвесторлардың дұрыс қаржылық шешімдер қабылдауына көмектесетін бухгалтерлік және қаржылық есептілікті құрастыру үшін қажетті білім мен дағдыларды береді.

Басқару есебі. Жұмсалған қаражатты талдау.

Аталмыш курс жоспарлау, үйлестіру және бақылау үшін жұмсалған қаражатты түсіндіруді, пайдалануды және талдауды қарастырады. Ол нақты бизнестен іс жүзіндегі мысалдарды талдау үшін негізіне басқару есебі мен бюджеттеу жататын теориялар мен идеяларды пайдалануды қарастырады. Сонымен қатар тақырыптарға кәсіпорындардың барлық шығындарын, стандарттық және капиталдық шығындарды оңтайландыру кіреді.

Қаржылық есеп берудің құрамы

11 Января 2013, курсовая работа

Қаржылық есеп беру заңдар мен принциптер негізінде жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік және қаржылық есептілік заңының 3-тарауының 13-19 бап аралығы Қаржылық есептілік туралы заңдар қамтылған.
Және де бұл тақырыпқа сай мынадай бөлімдер қарастырылады:
І. Қаржылық есеп берудің сипаттамасы мен маңызы
ІІ. Қаржылық есеп беруді жасау бойынша түгендеу және басқа да дайындық жұмыстары
ІІІ. Қаржылық есеп беруді жасау
ІV. Консолидалынған қаржылық есеп беруді жасау.

Қаржылық жағдай

11 Января 2012, дипломная работа

Еліміздің экономикасындағы өзекті мәселелердің бірі – бухгалтерлік есеп және есеп беру жүйесінің халықаралық стандарттар мен нормалар талаптарына сәйкестендіру. Ол әрине, халық жағдайын жақсартуға және мемлекетіміздің экономикасы тұрақты өсуіне әсер етеді.

ҚАРЖЫЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЕСЕБІ

15 Марта 2012, курсовая работа

Инвестиция-бұл шығын жиынтығы, өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылық кәсіпорындардағы және т.б. экономика саласындағы күрделі салым үлесін өткізу. Инвестиция қызметінің басты мақсаты кәсіпорын кірісі мен проценті.

Қаржының мәні, функциялар мен рөлі

18 Февраля 2012, курсовая работа

Экономикалық қаржы секторының жоғары қарқынмен дамуы әрбір елдің алдына қойған басты мақсаттарының бірі. Біздің елімізде де қаржы секторын дамыту және қаржы институттарына деген халық сенімін арттыру, қаржы жүйесінің тұрақтылығын нығайтуға бағытталған жұмыстар жоспары айқындалып, іс-жүзінде әрекет етуде. Қазақстан Республикасы қазіргі таңда әлемдік экономикалық бірлестікке кіруіне толық сенім де және қаржы секторының дамуы ТМД елдерінің алында екенін және Шығыс Еуропа елдерінің даму деңгейіне жетуге жақын қалғанын айта кетпеу керек.

ҚР-дағы шағын және орта бизнестің даму тенденциялары

05 Января 2012, курсовая работа

Курстық жұмысытың маңыздылығы. Бұл ғылыми жұмыстың теориялық маңыздылығы қазіргі жағдайда өте жоғары. Сондай-ақ бұл курстық жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы да бар. Оның тәжірибелік маңыздылығы қазіргі таңдағы шағын және орта бизнестің қамтуындағы проблемалармен қиындықтарды шешу жолдарының шынайы өмірге, жүзеге асырулары бойынша рекомендацияларды ұсынумен анықталады.

Өнімнің бәсекеге қабілеттіліпн қамтамасыз ету

28 Февраля 2012, курсовая работа

ЖӘНе сапа туралы түсінік
Нарықтық экономика жағдайында бэсекелестік өнді-рушілерді тек кажеттілігі бар тауарларды ғана өндіруге жетелейтін, негізгі реттеуші тетік болып табылады. Латынның сопсиге (мақсатка жүгіру) сөзінен шыққан термин өндірушілер мен сатушылар арасында сатып алушылар үшін талас-тартысты анық сипаттайды. Нарықта бэсекелестердің мақсаты тауарды сатып алушыға сату негізгі күрал ретінде кэсіпорындағы сапалы маркетинг саналады.
Бэсеке адал ниетті жэне адал ниетті

Өнімнің өзіндік құнын талдау

12 Декабря 2011, курсовая работа

Зерттеу объектісі – «АБУ-СЕР» ЖШС-ның мысалында тиімділігін жоғарлату болып табылады. Яғни, оның келешекте экономикалық нәтижелігін дамытып, арттыруға негізделген әдістер, шаралар анықталады. Бұл жобаның міндеті – өнімнің өзіндік құнына талдауын жасап, кеткен қателерді анықтап оның тиімділігін арттыру жолдарын анықтау, жөндеу шаруашылығының тиімділігін есептеу.

Өндірілген өнімнің өндірістік және толық өзіндік құнын есептеу

10 Февраля 2012, дипломная работа

Курстық жұмыс барсында қарастырылатын тақырыптар: өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құныны түсініктіеріне жалпы сипаттама; өзіндік құнынын талдау; өнімнің өзіндік құнын калькуляция баптары бойынша топтау; өнімнің өзіндік құныны негізінде өнімге баға белгілеу; өнімнің өзіндік құнын азайту жолдары.

Өндіріс шығындарының есебі

25 Марта 2012, курсовая работа

Бұл курстық жұмыстың тақырыбы: өндіріс шығындарының есебі. Бұл курстық жұмыста шығын ұғымы мен басқару есебінде және өнімнің өзіндік құнын анықтау үшін шығындардың жіктелуі, сонымен қатар өндіріс шығындар есебі туралы жазылған. 1 - бөлімінде жалпы шығын ұғымы мен оның жіктелуі жайында түсінік, шығын мен шығыс түсініктерінің бір-бірінен айырмашылығы сипатталып берілген. Ал 2-бөлімінде өндіріс шығындар есебі, калькуляция баптары бойынша есебі және құрылымдары, аяқталмаған және көмекші өндірістердің есебі туралы.

өндірістік шығындар құрамы мен жіктелуі

20 Октября 2011, курсовая работа

Шығындарды жіктеудің осы немесе басқа жүйелерін таңдауда, алдымен "шығын" деген ұғымның өзін жете түсіну қажет, яғни оның терминологиялық мұнын, шығындарды топтастырудың қағидаларын және есебін түсіндіру керек.

өндірістен алынған дайын өнім шығымы

20 Октября 2011, курсовая работа

Жоспар
I. Кіріспе................................................................................................................3
1.1 Шығындардың жіктелуі және тәртібі......................................................4
1.2 Дайын өнімнің өзіндік құнын бағалаудың және пайданы анықтаудың өндірістік шығын есебі.......................................................10
1.3 Өндірістік шығын есебінің әдістері және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау.........................................................................................11

II. Негізгі бөлім
2.1 Дайын өнімнің есебі.................................................................................21
2.2 Дайын өнім аудиті....................................................................................22
2.3 Ақау, ысырап және тауарлы-материалдық қор қалдықтарының есебі............................................................................................................23
2.4 Басқарушылық шешімді және бақылау негіздеу шығындары туралы ақпарат.......................................................................................................27
2.5 Шығынды бюджеттеу және бақылау......................................................28
III. «Сұлтан Маркетинг» компаниясы
3.1 Компания туралы ақпарат.......................................................................31
3.2 Компания өнімдері...................................................................................31
3.3 Компанияның эксорт саясаты.................................................................32
IV. Қорытынды...................................................................................................33
Пайдаланылған әдебиеттер..............................................................................34

Өндірістен алынған дайын өнім шығымы

07 Декабря 2011, реферат

Бұл шығармашылық жұмыста бухгалтерлік есептің негізгі құрауыштардың бірі –дайын өнімнің мәні, есептелуі, ұйымдастылуы және аудиті қарастырылған. Жұмыстың негізгі мақсаты – дайын өнім мен оны есептеу, түгендеу тәсілдері туралы мәлімет беру.

“Кассадағы ақша қаражаттарының есебі”

19 Октября 2011, курсовая работа

бухгалтерлік есеп жайлы