Правове регулювання функціонування ринку цукру

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2011 в 22:23, реферат

Краткое описание

Закон України „Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” від 17 червня 1999 року визначає, що бурякоцукровий комплекс - сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм власності, які вирощують цукрові буряки, займаються їх переробкою на цукор і здійснюють його реалізацію.

Содержимое работы - 1 файл

Сем_цукор.doc

— 62.00 Кб (Скачать файл)

Модуль  № 2 „Аграрний ринок  та правове регулювання  здійснення окремих  видів сільськогосподарської  діяльності” 

      Тема: Правове регулювання функціонування ринку цукру 

     Закон України „Про державне регулювання  виробництва і реалізації цукру” від 17 червня 1999 року визначає, що бурякоцукровий комплекс - сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм власності, які вирощують цукрові буряки, займаються їх переробкою на цукор і здійснюють його реалізацію.

     Обсяги  виробництва цукру, що поставляється  на внутрішній ринок України, обмежуються квотою "А", тобто максимальною кількість цукру для поставки на внутрішній ринок з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року для задоволення внутрішніх потреб, яка визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України.

     В той же час, обсяги вирощування цукрових буряків (ЦБ) для забезпечення виробництва цукру в межах квоти "А" визначаються на кожен маркетинговий період і доводяться до виконавців не пізніше 1 серпня, що передує новому маркетинговому періоду.

     Наказом Міністерства аграрної політики від 28.08.2007 № 624 „Про затвердження порядків розподілу обсягів виробництва цукру та вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти "А" на конкурсних засадах між цукровими заводами та між бурякосіючими господарствами” передбачєно, що МАП (Міністерство аграрної політики) України щороку визначає загальний обсяг вирощування ЦБ для виробництва цукру в межах квоти "А", які розподіляються обласними та районними управліннями агропромислового розвитку на конкурсних засадах.

     Головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій протягом 3-х робочих днів після надходження від МАП України відповідної інформації про обсяг вирощування ЦБ для виробництва цукру в межах квоти "А" розміщують у ЗМІ із зазначенням переліку документів, строків та умов їх подання.

     Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, на території яких знаходяться цукрові заводи, утворюють конкурсні комісії, до складу, яких входять:

     - начальник управління як голова комісії, 

     - 5 представників від виробників цукру та 5 представників виробників ЦБ, інтереси яких можуть представляти обласні формування цукрової промисловості (за згодою), ради сільськогосподарських підприємств (за згодою), асоціації фермерів (члени комісії - за згодою).

     Склад такої комісії затверджується наказом відповідного управління агропромислового розвитку райдержадміністрації за місцем розташування цукрових заводів.

     Конкурс проводиться відкрито шляхом засідання комісії, рішення якої:

     - приймається на відкритому засіданні простою більшістю голосів і оформляється протоколом

     - в 10-денний строк доводиться претенденту до відома та виконання.

     Претенденти подають  до комісій для одержання квоти  виробництва ЦБ на наступний маркетинговий період до 1 липня поточного року такі документи:

     - заявку 

     - засвідчені копії  установчих документів;

     - викопіровка місцевості, де будуть вирощуватися ЦБ;

     - відомості про  обсяги вирощування ЦБ за останні 5 років;

     Комісія:

     - веде журнал реєстрації прийнятих документів від претендентів - бурякосіючих господарств різних форм власності, які мають необхідні матеріально-технічні ресурси і фахівців з вирощування ЦБ.

     - щороку розглядає подані документи претендентами і визначає виробників ЦБ на наступний рік, яким видає Довідку про виділення обсягів вирощування ЦБ для виробництва цукру в межах квоти "А".

     Визначені обсяги вирощування ЦБ окремими виробниками  є підставою для укладання  господарського договору на поставку та переробку ЦБ, згідно з Типовими умовами господарських договорів  між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А".

     У разі прийняття негативного рішення  щодо виділення обсягів вирощування ЦБ комісія письмово повідомляє про це претендента із зазначенням підстав відмови, зокрема, подання не в повному обсязі вище вказаних документів.

     Оскарження:

     - подається претендентами до комісії разом з обґрунтуванням відмови та копіями документів, які підтверджують підстави оскарження.

     - розглядається комісією в тижневий термін у присутності претендента.

     За  наслідками розгляду даного питання комісія може прийняти позитивне рішення або залишити його без змін. Повторне рішення про відмову у виділенні квоти "А" на вирощування та поставку ЦБ є остаточним, але може бути оскаржене до суду.

     Поставлені виробником ЦБ мають відповідати вимогам ДСТУ 4327:2004 "Коренеплоди цукрових буряків для промислового переробляння. Технічні умови".

     Обсяги буряків  за договором визначаються з урахуванням в них базисної цукристості - 16%.

     Якщо  виробник ЦБ:

     - виростив урожай понад квоту "А", він може її реалізувати (продати) іншому виробнику, який має квоту "А", або переробити їх на цукровому заводі за окремим договором.

     - недопоставив певний обсяг ЦБ, комісія розглядає причини та приймає рішення про визначення розміру квоти "А" на наступний рік.

     Що  ж до обсягів виробництва цукру в межах квоти "А", то вони розподіляються між цукровими заводами на конкурсних умовах. Розподіл обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" здійснюється не пізніше 1 січня поточного року.

     Обсяги  виробництва цукру квоти "А" визначаються на конкурсних засадах  між цукровими заводами (претендентами), які входять до системи МАП України. Для організації і проведення конкурсу МАП України створюється Конкурсна комісія, склад якої затверджується його наказом:

     - фахівці МАП України

     - представники Національної асоціації  цукровиків України "Укрцукор"

     - представники  інших підприємств,  установ та організацій, експерти  беруть участь у засіданні комісії за їх згодою.

     Рішення комісії приймаються на відкритих  засіданнях у присутності більше ніж 50 % її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформляються протоколом.

     У конкурсі беруть участь цукрові заводи, які пройшли технічне обстеження, котре проводиться щороку Технічною комісією, яка утворюється МАП України.

     Претендент подає  Конкурсній комісії заявку на участь у конкурсі, а також:

     - завірені в установленому порядку копії установчих документів претендента та свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

     - копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

     - довідку про обсяги виробництва цукру за останні 5 років;

     - довідку про техніко-економічні показники роботи підприємства за минулий рік, в тому числі ступінь вилучення цукру;

     - аналіз виробничого процесу;

     - розрахунок фінансового забезпечення виробництва та реалізації цукру квоти "А";

     - копію технічного паспорта підприємства;

     - програму розвитку роботи цукрового заводу і сировинної зони за минулий рік та її виконання;

     - довідку про план забезпечення претендента цукросировиною (в т.ч. власного виробництва);

     - розміри витрат на переробку ЦБ та виробництво цукру (калькуляції собівартості) за минулий виробничий сезон;

     - висновки щодо кадрового забезпечення спеціалістами та їх атестацію;

     - пропозиції з охорони праці.

     Комісія протягом 10 днів після закінчення терміну подання заявок розглядає на засіданні заявки претендентів.

     Підставами для  відмови у виділенні квоти "А" є:

     - неподання документів, передбачених вище;

     - тривалість переробки ЦБ за останній рік менше 45 діб;

     - коефіцієнт використання потужності за минулий рік складає менше 85 %, коефіцієнт виробництва менше 72 %;

     - відхилення від плану помісячної і поквартальної реалізації цукру квоти "А" за попередній маркетинговий період (з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року) більше 10%;

     - подання недостовірної інформації.

     Якщо частина чи вся інформація, що міститься в зазначених документах, має конфіденційний характер або становить комерційну таємницю, претендент повинен письмово повідомити про це комісію.

     Рішення комісії  про визначення переможців конкурсу та обсяги виробництва ними цукру квоти "А" у встановленому порядку затверджується наказом МАП в 10-денний строк і доводиться претенденту до відома та виконання. Також комісія надає виробнику цукру довідку на виробництво та поставку цукру на внутрішній ринок квоти "А",  організує публікацію переліку переможців конкурсу в ЗМІ та в мережі Інтернет.

     Виходячи із остаточних обсягів заготівлі ЦБ та виробництва цукру, комісія вносить пропозиції про зміни перерозподілу обсягів виробництва цукру квоти "А" між цукровими заводами. .

     Відповідно до ч. 2 ст.3 Закону України від 17.06.1999 р. “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” оптова торгівля цукром на внутрішньому  инку України здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії). Кількість ліцензій та здійснення оптової торгівлі цукром не обмежується. Однак Закон України від 01.06.2000 р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” не передбачає ліцензування оптової торгівлі цукром, таким чином з 1999 року в Україні мало би існувати ліцензування оптової торгівлі цукром, однак його немає.

     Роздрібна торгівля цукром може здійснюватися  виключно особами, які зареєстровані  як суб'єкти підприємницької діяльності.

     Для стабільного забезпечення потреб внутрішнього ринку цукром протягом року та недопущення значних сезонних коливань ціни на нього визначаються квартальні та місячні обсяги реалізації цукру. Обсяги закупівлі цукру для задоволення внутрішніх державних потреб визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України органами (підприємствами), уповноваженими Кабінетом Міністрів України. Закупівля цукру для задоволення державних потреб здійснюється за умови попереднього фінансування витрат виробників цукру та цукрових буряків у межах мінімальних цін на відповідну продукцію. У межах попереднього фінансування зазначених витрат може застосовуватися державне матеріально-технічне забезпечення виробників цукру та вирощування ЦБ. Обсяги і порядок попереднього фінансування та державного матеріально-технічного забезпечення виробників цукру та ЦБ передбачаються Державним бюджетом України. При цьому попереднє фінансування витрат виробників цукрових буряків здійснюється в такому порядку:

     40 % - до початку весняних польових робіт;

     60 %- до початку сезону збирання цукрових буряків.

     Грошові розрахунки між органами (підприємствами), що закуповують цукор для задоволення державних потреб, і виробниками цукру та ЦБ здійснюються через Державне казначейство України.

     Мінімальні ціни на ЦБ, які поставляються для виробництва цукру квоти "А", і на цукор квоти "А":

     - визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України за пропозиціями МАП України з урахуванням базисної цукристості

Информация о работе Правове регулювання функціонування ринку цукру