Аналіз майнового стану ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 17:36, курсовая работа

Краткое описание

Найкрупніше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, унікальне по своїх масштабах і можливостях з повним металургійним циклом, яке включає виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління по підземному видобутку руди і металургійне, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів. Підприємство спеціалізується на виробництві арматурної сталі і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталей, а також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменний шлак. Виготовлений на підприємстві металопрокат використовують у всіх кліматичних зонах планети, і це сприяє створенню підприємству іміджу надійного партнера, який враховує і задовольняє запити кожного конкретного споживача.

Содержание работы

Коротка характеристика ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 3
Аналіз майнового стану ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 4
Аналіз ліквідності та платоспроможності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 6
Аналіз фінансової сталості ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 10
Прогноз банкрутства ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 12
Аналіз рентабельності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 14
Аналіз ділової активності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 16
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 18
Аналіз якості та конкурентоспроможності експортної продукції ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 25
Аналіз базисних умов постачання ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

Содержимое работы - 1 файл

Индивидуальная работа.docx

— 290.29 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

з дисципліни: 

«БЮДЖЕТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЗЕД» 

за напрямком: 

«АНАЛІЗ ЗЕД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Оглавление

 1. Коротка характеристика ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 3
 2. Аналіз майнового стану ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 4
 3. Аналіз ліквідності та платоспроможності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 6
 4. Аналіз фінансової сталості ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 10
 5. Прогноз банкрутства ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 12
 6. Аналіз рентабельності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 14
 7. Аналіз ділової активності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 16
 8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 18
 9. Аналіз якості та конкурентоспроможності експортної продукції ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 25
 10. Аналіз базисних умов постачання ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 26
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Коротка характеристика ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

     ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було засновано у 1931 році.

     Найкрупніше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, унікальне по своїх масштабах і можливостях з повним металургійним циклом, яке включає виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління по підземному видобутку руди і металургійне, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів. Підприємство спеціалізується на виробництві арматурної сталі і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталей, а також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменний шлак. Виготовлений на підприємстві металопрокат використовують у всіх кліматичних зонах планети, і це сприяє створенню підприємству іміджу надійного партнера, який враховує і задовольняє запити кожного конкретного споживача.

     ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним  з небагатьох в Україні металургійнихпідприємств повного циклу, що випускають одночасно  чавун, сталь і прокат. Середнаших сильних сторін - власний видобуток  залізної руди, що знижує залежність від  коливань цін на сировину, географічна  близькість до джерел енергоресурсів - вугілля і газу, а також низькі витрати металургійного виробництва.

     Підприємство з повним металургійним циклом включає коксохімічне, гірничо-збагачувальне виробництва, шахтоуправління з підземного видобутку руди і металургійне виробництво, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного іпрокатного переділу. 
Ми виробляємо арматурну сталь і катанку зі звичайних і низьколегованих марок сталі,агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменнийшлак. Металопрокат, вироблений в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», використовуютьу всіх кліматичних зонах планети.

     ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» поставляло свою продукцію в 60 країн світу. Основними ринками збуту металопродукції підприємства традиційно були регіони Африки, Близького Сходу, Перської Затоки, СНД, Туреччини, Ірану. На частку цих регіонів припало 78% усього експорту підприємства.

 

Аналіз майнового  стану ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

     Загальну  оцінку фінансового стану розпочинають з аналізу майна підприємства та джерел його придбання. Майно –  це ресурси, контрольовані підприємством  в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження  економічних вигод у майбутньому. Аналіз майна підприємства має важливе значення, так як від його величини та структури залежать обсяги діяльності, соціально-економічний розвиток господарюючого суб'єкту, рівень платоспроможності, ліквідності та фінансова сталість.

     Результати  розрахунку системи взаємопов’язаних показників цього етапу аналізу, що базуються на даних бухгалтерської – звітності додаток А, додаток Б - та характеризують виробничий потенціал підприємства представлено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка  показників майнового стану ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Назва показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тенденція
Сума  господарчих коштів, що знаходяться  на балансі підприємства, тис. грн 10 582 840 14 932 317 14 575 896  
Частка  основних засобів в активах, % 23,13 22,22 28,08  
Частка  активної частини основних засобів, % 56,10 51,20 45,94  
Частка  пасивної частини основних засобів, % 43,90 48,80 54,06  
Коефіцієнт  зносу основних засобів, г.о. 0,88 0,84 0,81  
Коефіцієнт  оновлення основних засобів, г.о. 0,050 0,071 0,066  
Коефіцієнт  вибуття г.о 0,036 0,014 0,008  
 

    Сума  господарських коштів протягом 2008 - 2009 роки збільшилася з 10582840 до 14932317 грн, зростання цього показника свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства, але у 2010 році цей показник впав на 356 421 грн. внаслідок скорочення оборотних коштів на 1 767 124 грн. 

    Доля  основних засобів протягом 2008 - 2010 року, зросла з 23,13% до 28,08% що свідчить про  капіталізацію активів в основні  засоби.

    Частка  активної частини основних засобів  протягом 2008 – 2010 років йде на спад, що в динаміці зазвичай розцінюється як несприятлива тенденція.

 

     Таблиця 2.2

Структура основних засобів ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Група основних засобів 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Вартість  на кінець року, тис. грн Частка % Вартість  на кінець року, тис. грн Частка % Вартість  на кінець року, тис. грн Частка %
Будинки та споруди 9 835 409 49,07 10 186 657 48,39 10 647 558 48,26
Машини  та обладнання 8 525 165 42,53 9 101 988 43,24 9 495 857 43,04
Транспортні засоби 1 453 149 7,25 1 476 981 7,02 1 510 293 6,85
Інструменти та інвентар 168 801 0,84 212 446 1,01 259 394 1,18
Інші  основні засоби 62 784 0,31 71 109 0,34 150 976 0,68
Всього 20 045 308 100 21 049 181 100 22 064 078 100
 

     Рис.2.1 – Динаміка структури основних засобів ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2008-2010 рр.

 

     

     Рис. 2.2 – Динаміка руху основних засобів  ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.

Таблица 2.3

Динаміка  змін основних засобів ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Група основних засобів 2008 рік 2009 рік 2010 рік
Надійшло  за рік, тис. грн Вибуло  за рік, тис. грн Надійшло  за рік, тис. грн Вибуло  за рік, тис. грн Надійшло  за рік, тис. грн Вибуло  за рік, тис. грн
Будинки та споруди 249 018 296 024 434 489 97 442 508 519 48 271
Машини  та обладнання 142 498 25 548 628 227 51 404 474 223 73 218
Транспортні засоби 409 471 349 390 126 047 102 215 69 927 36 615
Інструменти та інвентар 63 489 36 697 49 752 6 107 65 016 2 032
Інші  основні засоби 5 564 823 12 555 4 230 59 180 2 484
Всього 870 040 708 482 1 251 070 261 398 1 176 865 162 620

Аналіз  ліквідності та платоспроможності  ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Информация о работе Аналіз майнового стану ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»