Злиття і поглинання в міжнародному бізнесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2012 в 16:13, курсовая работа

Краткое описание

Основні принципи розвитку великих компаній у 80-90 -ті роки - економія, гнучкість, маневреність і компактність - у другій половині 90-х років та на початку ХХІ століття змінилися орієнтацією на експансію і зростання. Великі компанії прагнуть вишукувати додаткові джерела розширення своєї діяльності, серед яких одним з найбільш популярних є злиття і поглинання компаній. Злиття - один з найпоширеніших прийомів розвитку, до якого вдаються в даний час навіть дуже успішні компанії.

Содержание работы

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні аспекти процесів злиття та поглинання у міжнародному бізнесі …………………………………………………………….5
Поняття та класифікація злиття та поглинання …………………………..5
Мотиви злиття та поглинання ……………………………………….........11
Розділ 2. Основні тенденції , динаміка і масштаби міжнародних процесів злиття та поглинання……………………………………………………………..18
2.1. Тенденція та оцінка сучасного стану процесів M&A ……………………….18
2.2. Аналіз процесу злиття та поглинання на міжнародному рівні на прикладі світових компаній ……………………………………………….…………………24
Розділ 3. Злиття і поглинання в Україні……………………………………..29
3.1. Аналіз процесу злиття та поглинання в Україні на прикладі телекомунікаційного ринку ……………………………………………………….29
3.2. Проблеми і перспективи процесу M&A в Україні…………………………..35
ВИсновки………………………………………………………………………41
анотація……………………………………………………………………..…45
Список ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………46

Содержимое работы - 1 файл

Курсова робота студентки 3 курсу.doc

— 467.00 Кб (Скачать файл)

Економія, обумовлена ​​масштабами, досягається тоді, коли середня величина витрат на одиницю продукції знижується у міру збільшення обсягу виробництва продукції. Одне з джерел такої економії полягає у розподілі постійних витрат на більше число одиниць продукції, що випускається.  Основна ідея економії за рахунок масштабу полягає в тому, щоб виконувати більший обсяг роботи на тих же потужностях, при тій же чисельності працівників, при тій же системі розподілу і т.д. Іншими словами, збільшення обсягу дозволяє більш ефективно використовувати наявні ресурси. Однак треба пам'ятати, що існують певні межі збільшення обсягу виробництва, при перевищенні яких витрати на виробництво можуть істотно зрости, що приведе до падіння рентабельності виробництва. Отримання економії, обумовленої масштабами діяльності, особливо характерно для горизонтальних злиттів. Але і при утворенні конгломератів часом можливе її досягнення. У цьому випадку домагаються економії, обумовленої масштабами, за рахунок усунення дублювання функцій різних працівників, централізації ряду послуг, таких як бухгалтерський облік, фінансовий контроль, діловодство, підвищення кваліфікації персоналу та загальне стратегічне управління компанією. 
Але при цьому необхідно відзначити, що інтегрувати поглинаючу компанію в діючу структуру зазвичай надзвичайно складно. Тому деякі компанії після злиття продовжують функціонувати як сукупність окремих і іноді навіть конкуруючих підрозділів, що мають різну виробничу інфраструктуру, науково-дослідні і маркетингові служби. Навіть економія за рахунок централізації окремих функцій управління може виявитися недосяжною.  Складна структура корпорації, перш за все, конгломератного типу, навпаки, здатна привести до збільшення чисельності адміністративно-управлінського персоналу.

Злиття і поглинання компаній можуть часом забезпечувати економію, отриману за рахунок централізації маркетингу, наприклад, через об'єднання зусиль і надання гнучкості збуту, можливості пропонувати дистриб'юторам більш широкий асортимент продуктів, використовувати загальні рекламні матеріали. 
Злиття може виявитися доцільним, якщо дві або декілька компаній мають взаємодоповнюючі  ресурси. Кожна з них має те, що необхідно для іншої, і тому їх злиття може виявитися ефективним. Ці компанії після об'єднання будуть коштувати дорожче порівняно із сумою їх вартостей до злиття, так як кожна набуває те, що їй не вистачало, причому отримує ці ресурси дешевше, ніж вони обійшлися б їй, якби довелося їх створювати самостійно. 
Злиття з метою отримати взаємодоповнюючі ресурси характерні як для великих фірм, так і для малих підприємств. Найчастіше об'єктом поглинання з боку великих компаній стають малі підприємства, так як вони здатні забезпечувати відсутні компоненти для їх успішного функціонування.   
Мотив монополії. Часом при злитті, насамперед, горизонтального типу, вирішальну роль грає (гласно або негласно) прагнення досягти або посилити своє монопольне становище. Злиття в даному випадку дає можливість компаніям приборкати цінову конкуренцію: ціни через конкуренцію можуть бути знижені настільки, що кожен з виробників отримує мінімальний прибуток. Однак антимонопольне законодавство обмежує злиття з явними намірами підвищити ціни. Іноді конкуренти можуть бути придбані і потім закриті, тому що вигідніше викупити їх і усунути цінову конкуренцію, ніж опустити ціни нижче середніх змінних витрат, змушуючи всіх виробників нести істотні втрати. 
Вигоди від злиття можуть бути отримані у зв'язку з економією на дорогих роботах з розробки нових технологій і створенню нових видів продукції, а також на інвестиціях у нові технології й нові продукти. Одна фірма може мати видатних дослідників, інженерів, програмістів і т.д., але не володіти відповідними виробничими потужностями, мережею реалізації, необхідними для отримання вигоди від нових продуктів, які ними розроблялися. Інша компанія може мати чудові канали збуту, але її працівники позбавлені необхідного творчого потенціалу. Разом ж обидві компанії здатні плідно функціонувати. Через злиття можуть бути також з'єднані передові наукові ідеї та грошові кошти, необхідні для їх реалізації. 
Підвищення якості управління. Усунення неефективності. Злиття і поглинання компаній можуть ставити собі за мету досягнення диференційованої ефективності, яка означає, що управління активами однієї з фірм було неефективним, а після злиття активи корпорації стануть більш ефективно керованими. 
При бажанні завжди можна знайти компанії, в яких можливості зниження витрат і підвищення обсягів продажів і прибутку залишаються не до кінця використаними, компанії, які страждають від нестачі таланту чи мотивації керівників, тобто компанії, що мають неефективний апарат управління. Такі компанії стають природними кандидатами на поглинання з боку фірм, що мають більш ефективні системи управління. У деяких випадках "більш ефективне управління" може означати просто необхідність хворобливого скорочення персоналу або реорганізації діяльності компанії. 
Практика підтверджує, що об'єктами поглинання, як правило, виявляються компанії з невисокими економічними показниками. Дослідження показують, що в поглинених компаніях фактичні норми прибутковості були відносно низькими протягом декількох років до їхнього приєднання до інших фірмам. 
Безумовно, злиття і поглинання не слід вважати єдино можливим засобом вдосконалення методів управління. Звичайно, якщо реструктуризація дозволить підвищити якість управління, то це саме по собі досить вагомий аргумент на її користь. 

 1. Податкові мотиви. Чинне податкове законодавство стимулює часом злиття та поглинання, результатами яких є зниження податків або отримання податкових пільг. Наприклад, високоприбутковий фірма, що несе високу податкове навантаження, може придбати компанію з великими податковими пільгами, які будуть використані для створеної корпорації в цілому. 
  У компанії може бути потенційна можливість заощаджувати на податкових платежах до бюджету завдяки податковим пільгам, але рівень її прибутків недостатній, щоб реально скористатися цією перевагою. Іноді після банкрутства і відповідної реорганізації компанія може скористатися правом перенесення понесених нею збитків на оподатковуваний податком прибуток майбутніх періодів.  
  Диверсифікація виробництва. Можливість використання надлишкових ресурсів. Дуже часто причиною злиття і поглинань є диверсифікація в інші види бізнесу. Диверсифікація допомагає стабілізувати потік доходів, що вигідно і працівникам даної компанії, і постачальникам, і споживачам (через розширення асортименту товарів і послуг). Мотивом для злиття може стати поява в компанії тимчасово вільних ресурсів. Припустимо, вона діє в галузі, що перебуває в стадії зрілості. Компанія створює великі потоки грошових коштів, але має в своєму розпорядженні незначним вибором привабливих інвестиційних можливостей. Тому часто подібні компанії використовують утворилися надлишки коштів для проведення злиття. В іншому випадку вони самі можуть стати об'єктом поглинання іншими фірмами, які знайдуть застосування надлишковою грошовою засобів. 
  Цей мотив пов'язаний з надіями на зміну структури ринків чи галузей, з орієнтацією на доступ до нових важливих ресурсів і технологій. 
  Різниця в ринковій ціні компанії й вартості її заміщення. Найчастіше простіше купити діюче підприємство, ніж будувати нове. Це доцільно тоді, коли ринкова оцінка майнового комплексу цільової компанії (компанії-мішені) значно менше вартості заміни її активів. 
  Різниця в ринковій ціні компанії й вартості її заміщення виникає через розбіжність ринкової та балансової вартості придбаної фірми. Ринкова вартість фірми базується на її здатності давати прибуток, чим і визначається економічна цінність її активів. Якщо говорити про справедливу оцінку, то саме ринкова, а не балансова вартість буде відображати економічну цінність її активів, а, як показує практика, ринкова вартість дуже часто виявляється менше балансової (інфляція, моральний і фізичний знос і т.п.). 
  Різниця між ліквідаційною та поточною ринковою вартістю (продаж "врозкид"). Інакше цей мотив можна сформулювати наступним чином: можливість "дешево купити і дорого продати". Нерідко ліквідаційна вартість компанії вище її поточної ринкової вартості. У цьому випадку фірма, навіть за умови придбання її за ціною трохи вище поточної ринкової вартості, в подальшому може бути продана "врозкид", по частинах, з отриманням продавцем значного доходу (якщо активи фірми можуть бути використані більш ефективно при їх продажу частинами іншим компаніям, має місце подобу синергії та синергетичного ефекту). В цілому якщо дотримуватися точки зору доцільності, то ліквідація повинна мати місце тоді, коли економічні придбання переважують економічні втрати. 
  Особисті мотиви менеджерів. Прагнення збільшити політичну вагу керівництва компанії. Безумовно, що ділові рішення щодо злиття та поглинання компаній ґрунтуються на економічній доцільності. Однак є приклади, коли подібні рішення базуються швидше на особистих мотивах керуючих, ніж на економічному аналізі. Це пов'язано з тим, що керівники компаній люблять владу і претендують на велику оплату праці, а кордону влади і заробітна плата знаходяться в певному зв'язку з розмірами корпорації. Так, прагненню до збільшення масштабів компаній сприяло застосування опціонів як засобу довгострокового заохочення. Ці опціони становили значну частину оплати менеджерів і були прив'язані до вартості капіталу керованої ними компанії. У зв'язку з цим існують прямі стимули використовувати прибуток на придбання все нових активів у будь-яких сферахбізнесу. 
  Іноді причиною злиття компаній є самовпевненість керівників, які вважають, що передбачувана угода досконала. Вони переймаються азартом полювання, на якому видобуток повинен бути наздогнаний  будь-якою ціною. У результаті такі покупці дуже дорого платять за свої придбання. [17, c.139,215-217]
 

Розділ 2

     Основні тенденції , динаміка і масштаби міжнародних  процесів злиття та поглинання 

    
 1. Тенденція та оцінка сучасного  стану процесів M&A
 

      Більшість угод M&A укладаються в індустріально розвинених країнах, збільшується їхня роль і для країн, які розвиваються (найчастіше у формі придбань). Найактивніше ці процеси розгортаються в країнах Західної Європи й США, меншою мірою — в Азії й Латинській Америці. Дослідженням тенденцій на світовому ринку M&A займаються провідні міжнародні агентства і консалтингові групи, зокрема група корпоративних фінансів КПМГ, компанія Dealogic, аудиторсько-консалтингові фірми Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young та ін.

      У 90-ті роки ХХ ст. у світовій практиці почався так званий період мегазлиттів. Посилення процесів злиття і поглинання спостерігалося в усіх галузях, але  найбільший розвиток був у сфері  комунікацій, інформаційних технологій, банківських і фінансових послуг, медичної індустрії і транспорту.

      В 2001-2003 роках спостерігається  різке падіння обсягів угод M&A .

Так у 2003 року було укладено понад 15 тис. угод зі злиття, що на 25% менше ніж 2002 року (майже 21 тис. угод); у грошовому еквіваленті загальна вартість завершених угод знизилася на 16% — з 1,2 трлн дол. до 1,0 трлн. доларів. Початок 2004 року був позначений сплеском світової активності в галузі злиття і поглинання. Так тільки за два перших місяці 2004 р. було оголошено про угоди на суму понад 300 млрд. дол. До 2008 року у всьому світі спостерігалося підвищення активності інтеграційних процесів.

      У 2005 році обсяг глобального ринку  злиття і поглинань досяг 2,9 трлн. доларів. Об’єктами поглинання сталі, зокрема такі відомі компанії, як виробник спортивного одягу Reebok International, телекомунікаційний гігант AT&T . У 2006 році обсяг ринку M&A зріс до 3,9 трлн. доларів. Учасниками цих процесів стали відомі компанії, такі як «Mittal Steel Group» та «Arcelor»,  італійський банк UniCredito Italiano.

      Світовий ринок M&A в 2007 році виріс на 21%, з 3,91 до 4,74 трлн. дол. Число оголошених угод також збільшилося - з 33,4 до 35,6 тис. При цьому активність M&A досягла рекордних рівнів по всіх регіонах. Обсяг злиттів і поглинань найбільше виріс у Європі - на 34%, до 1,96 трлн. дол. По цьому показнику регіон уперше обійшов США, де ринок M&A через фінансову кризу виріс усього на 2% і досяг оцінки 1,56 трлн. дол. В Азії в 2007 р. було оголошено про злиття на суму в 718 млрд. дол. США, однак, зберігають лідируючі позиції в рейтингу лідерів M&A по країнах (див. табл. 2).

      Однак із другого півріччя 2007 р. почалося різке вповільнення активності в  області злиттів і поглинань  через кризу ліквідності. З рекордних  рівнів першого півріччя (2,7 трлн. дол.) обсяг угод упав на 26%, до приблизно 2 трлн. дол.

      Активність в області M&A по країнам в 2006-2007 рр. Табл. 2

Країна 2007 2006 Ріст  в

грошовому

виразі,

%

 
Вартість

угод, млрд. дол.

Кількість угод Вартість

угод, млрд. дол.

Кількість угод
 
США
1 564,1 7 103 1 531,2 7 405 2%
Великобританія 566,0 2 936 359,0 2 837 58%
Канада 258,7 1 761 155,0 1 245 67%
Голландія 219,6 364 69,8 505 215%
Росія 185,0 812 100,8 1 257 84%
Іспанія 180,1 878 118,9 708 51%
Японія 180,0 3 035 182,5 2 892 -1%
Германія 176,3 1 144 152,9 1 131 15%
Франція 149,8 933 185,9 910 -19%
Італія 142,5 534 129,5 629 10%
Разом 4 743,8 35 635 3 913,3 33 377 21%

Джерело: Dealogic

      Найбільшою  угодою 2007 року є придбання Королівським банком Шотландії датського "ABN Amro" за $99 млрд. доларів. Але, у принципі, у цьому ж році вуглевидобувний гігант "BHP Billiton" оголосив про намір придбати "Rio Tinto" за $193 млрд. Особливу активність на світовому ринку M&A в 2007 році виявили азіатські компанії, у першу чергу індійські й китайські. У червні China Investment Corp. придбала майже 10% акцій американського хедж-фонду Blackstone Group LP, у серпні глава індійської Tata Motors заявив про намір купити підрозділи Jaguar і Land Rover, що належали Ford Motor Co., у жовтні китайська інвестиційна компанія CITIC Securities оголосила про обмін активами з американським Bear Stearns, а провідний банк КНР ICBC - про придбання 20% акцій південноафриканського Standard Bank Group Ltd. [ 12 . c – 405- 423 ]

      За  перше півріччя 2008 р. обсяг угод M&A на 31% нижче аналогічного показника 2007 року. Це відбулося через кредитну кризу, що продовжує обмежувати присутність на ринку компаній по управлінню приватним капіталом. За даними Dealogic, за перше півріччя цього року обсяг угод M&A склав 1,87 трлн. дол., що на 31% нижче аналогічного показника рік назад. За цей рік ріст активності показали тільки два сектори промисловості. Обсяг угод гірничорудних компаній становить 149,6 млрд. доларів, у порівнянні з 63,1 млрд. в 2007 р. Обсяг угод на ринку споживчих продуктів виріс із 61,9 млрд. доларів до 178,9 млрд. доларів слідом за утворенням нової дочірньої компанії Philip Morris International з капіталом 111,3 млрд. доларів.

      Число самих злиттів і поглинань  збільшилося з 17,9 тис. до 18,5 тис., що свідчить про зниження апетитів і можливостей самих «поглиначів». Кількість угод на суму понад 1 млрд. дол. зменшилася на 39%, а нижче 100 млн. дол. – збільшилася на 1%. Максимальне зниження обсягу злиттів і поглинань відбулося в Європі - на 39% (до 645 млрд. дол.). У США цей показник знизився на 30% (до 694 млрд. дол.), а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні виріс на 5% (майже до 391 млрд. дол.). На загальному тлі виділяються ринки, що розвиваються, де обсяг угод M&A виріс. Dealogic вказує на залежність: у розвинених країнах Європи й США обсяг злиттів і поглинань падає, а в країнах, що розвиваються, він збільшився на 13% (до 450 млрд. дол.). Так, наприклад, у Бразилії приріст склав 134% (до 47,2 млрд. дол.), у Китаї - 94% (до 115,4 млрд.), у Росії - 18% (до 64,3 млрд. дол.).

У 2009 році світовий ринок злиття і поглинання скоротився до найменшого   його значення за останні 15 років. За останній місяць літа в усьому світі було оголошено про злиття і поглинання (M & A) на загальну суму в 72 мільярди доларів - це найменша місячна активність з лютого 2003 року і найменший показник для серпня з 1994 року. Ринок M & A в США в серпні склав 13 мільярда доларів, що є рекордно низьким показником. Зокрема, через кризу в 2008 році було скасовано рекордне число угод злиття і поглинання - 1309. При цьому загальний обсяг таких операцій за рік впав на 29 відсотків у порівнянні з 2007 роком до 3,28 трильйона доларів.

Информация о работе Злиття і поглинання в міжнародному бізнесі