Туроперейтинг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Мая 2012 в 15:38, курсовая работа

Краткое описание

В останні часи туризм отримав значний розвиток і став масовим соціально-економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку сприяло розширення політичних, економічних, наукових та культурних зв’язків між державами ї народами світу. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширювати знання про історію своєї Батьківщини й інших країн, познайомитись з визначними пам’ятками, культурою, традиціями, тієї чи іншої країни.

Содержание работы

Вступ
Розділ 1. Туристський продукт у діяльності туроператора
1.1 Поняття туристичного продукту
1.2 Особливості туристичного продукту
1.3 Етапи розробки туристичного продукту
Розділ 2. Формування туру
2.1 Створення туру
2.2 Технологія розробки туру
2.3 Розрахунок вартості туру
2.4 Якість туристичного продукту
Розділ 3. Організація культурно-пізнавального туру до Чехії
Висновки
Література
Термінологічний словник

Содержимое работы - 1 файл

Туроперейтинг курсовая.doc

— 244.50 Кб (Скачать файл)

Зміст 

Вступ

Розділ 1. Туристський продукт у діяльності туроператора

1.1 Поняття туристичного продукту

1.2 Особливості туристичного продукту

1.3 Етапи розробки туристичного продукту

Розділ 2. Формування туру

2.1 Створення туру

2.2 Технологія розробки туру

2.3 Розрахунок вартості туру

2.4 Якість туристичного продукту

Розділ 3. Організація культурно-пізнавального туру до Чехії

Висновки

Література

Термінологічний словник

Вступ

 

     В останні часи туризм отримав значний  розвиток і став масовим соціально-економічним  явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку сприяло розширення політичних, економічних, наукових та культурних зв’язків між державами ї народами світу. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширювати знання про історію своєї Батьківщини й інших країн, познайомитись з визначними пам’ятками, культурою, традиціями, тієї чи іншої країни.

     Найважливішим етапом у діяльності будь-якої турфірми є реалізація нового туристичного продукту. Але настає момент, коли пропонований товар застаріває і втрачає попит. На його зміну повинен прийти новий, який би підтримав лідерство фірми на туристичному ринку.

     Розробка  туристичного продукту і формування турів, надання основних і додаткових послуг складають технологію туристичного обслуговування, тобто виробництво  конкретного туристського продукту, призначеного для задоволення потреби в туристській послузі.

     Розробка  туристичного продукту і формування турів здійснюється туроператором. Під туроператором слід розуміти особу, яка від свого імені, здійснює підприємницьку діяльність по формуванню, просуванню і реалізації туристичного продукту, а також з надання інших послуг, не пов'язаних з перевезенням і розміщенням.

     Тема  даної курсової роботи "Туроперейтинг  культурно-пізнавального туру до Чехії". Я вважаю що обрана мною тема є досить актуальною, так як на сьогоднішній день Чехія є дуже популярною і туристично привабливою країною Східної Європи. Вона входить у десятку найбільш відвідуваних країн світу, а її столиця вважається одним з трьох найкрасивіших міст Європи. Ландшафт країни дивовижний по своїй красі і різноманітності. Широкі долини з густою мережею річок і озер змінюються густими лісами, пагорбами і гірськими хребтами, що зберігають вікову свіжість і прохолоду сталактитових печер. Сьогодні в Чехії відпочиваючих приймають близько 130 історичних комплексів, кожний з яких по-своєму унікальний. Деякі об'єкти, такі як Чеській Крумлов, Телчь, Кромнержіж, Літомишль та інші, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чеські курорти - Карлови-Вари, Маріанські Лазні, Подебради, відомі цілющими водами і грязями, сприятливим кліматом і сучасним обладнанням. Але головною коштовністю Чехії все ж таки залишається Прага, місто, яке століттями збирало архітектурні шедеври і середньовічні легенди.

     Тому  метою даної роботи є вивчення діяльності туроператора при розробці туристського продукту і формування турів, а також розробка культурно-пізнавального туру до Чехії.

     Відповідно  до поставленої мети в даній роботі вирішені такі завдання:

  • вивчення особливостей туристичного продукту;
  • ознайомлення з правилами розробки туристичного продукту;
  • вивчення основних аспектів формування турів туроператором;
  • розробка культурно-пізнавального туру до Чехії.

     Об'єктом  курсової роботи є вивчення діяльності туроператора при розробці туристського продукту і формування турів.

     Предметом курсової роботи є розробка культурно-пізнавального туру до Чехії.

     Інформація, яка подана у курсовій роботі має  практичне значення, так як може бути використана в підготовці та проведенні навчальних лекцій, написанні  навчальних посібників, а також при  розробці культурно-пізнавальних турів.

     Структура курсової роботи складається  з:

     1) вступу, в якому викладено тему, мету, актуальність, предмет та об’єкт  дослідження роботи;

     2) основної частини, яка складається  з трьох розділів: 1-й та 2-й - теоретичні, в яких викладено відомості про діяльності туроператора при розробці туристського продукту; 3-й розділ - це практична частина, яка присвячена розробці культурно-пізнавального туру до Чехії;

     3) висновків, у яких підведено  підсумок всієї роботи;

     4) списку використаної літератури;

     5) іменного покажчика;

     6) предметного покажчика;

     7) термінологічного словника.

     Робота  проводилася протягом 2011 року, на кафедрі  менеджменту

Розділ 1. Туристський продукт  у діяльності туроператора

1.1 Поняття туристичного  продукту

 

     Туристський продукт - це комплекс послуг, що надаються туристсько-екскурсійними підприємствами громадянам (туристам).

     Туристський продукт - це реалізована за єдиною ціною, заздалегідь підготовлена (попередньо розроблена) комплексна туристська послуга, до складу якої входять як мінімум дві з таких послуг:

     а) перевезення;

     б) розміщення.

     Туристська  послуга, не складає істотну частину  туристського продукту, за умови, якщо обслуговування охоплюється періодом від 24 годин до 6 місяців підряд або  розміщенням більше однієї ночівлі. Окрема оплата послуг, що входять у туристський продукт, а також формування туристичного продукту за конкретним замовленням туриста, не звільняє туроператора або турагента від надання всіх послуг, що входять у туристський продукт, незалежно від того, ким ці послуги надаються. [2]

     Успіх будь-якої фірми на ринку залежить в першу чергу від привабливості  вироблюваного продукту. Він утворює  основну частину маркетингового комплексу, на якій зав'язані всі  інші елементи: ціна, просування на ринку  і розповсюдження. Розбіжність в сприйнятті туристичного продукту між споживачами і виробниками ускладнюють економічні дослідження у сфері туризму. Проблема полягає в тому що, продукти виходять на ринок не завжди співпадають з тими що запрошують покупці. Купуючи тури, покупець насправді шукають зовсім інше, ніж набір послуг. Одні відправляючись на відпочинок, купують путівку на курорт, щоб розслабитися, відпочити, засмагнути, поправити здоров'я. Інші ж виїжджають у відрядження для проведення ділових переговорів та укладення контрактів. Вивчивши особливості сприйняття туристського продукту споживачами, постачальники перебудовують свою роботу відповідно до них, вони пропонують набір послуг і рекламують не стільки продукти, скільки їх споживчі якості і властивості.

     Оскільки туристський продукт у момент його придбання існує в уяві споживача, дізнатись що чекає туриста від поїздки можна тільки за допомогою досліджень. Проводячи маркетингові дослідження, працівники маркетингових служб проводять аналіз наявних і потенційних потреб і бажань покупця, виявляючи однорідні групи клієнтів. Вони прагнуть одержати відповідь на головні питання: що являє собою шуканий споживачем туристський продукт і в якій мірі ринкова пропозиція задовольняє його запити? Що насправді купуватиме споживач? Люди купують на ринку не товари, а їх здатність задовольнити певну людську потребу. Так, турист оплачує не готельне розміщення, а нові відчуття і знайомство з невідомим. Як тільки клієнт усвідомлює, що товар здатний задовольнити його, він стає покупцем. Результати маркетингових досліджень служать основою комплексу стимулювання і вдосконалення туристичного продукту.

     Успіх комерційної діяльності на ринку  туризму визначається, в першу  чергу, привабливим туристським  продуктом. Туристський продукт  одночасно представляє собою сукупність дуже складних різнорідних елементів:

     Природні  ресурси (повітря, вода, сонце, ландшафти  ін) історичні, культурні, архітектурні пам'ятки, які можуть привабити туриста  і спонукати його зробити подорож.

     Обладнання (засоби розміщення туристів, ресторани, обладнання для відпочинку, занять спортом і т.д.), яка сама по собі не є чинником, що впливає на мотивацію подорожі, але при його відсутності виникають численні перешкоди можливого подорожі.

     Можливості  пересування, які в певній мірі залежать від моди на різні види транспорту, використовувані туристами. Такі можливості оцінюються, швидше за все, з точки зору їх економічної доступності, ніж з точки зору швидкості пересування. [4]

     У більшості випадків туристичний  продукт - це результат зусиль багатьох підприємств. Як відомо, туристичний продукт - це будь-яка послуга, що задовольняє потреби туристів під час подорожей і підлягаючий оплаті з їх сторони. На практиці діє поняття основних і додаткових послуг. Однак з точки зору споживчих властивостей, яких-небудь істотних відмінностей між ними немає. Так, включені до комплексне обслуговування екскурсії вважаються основними послугами, але якщо їх турист набуває самостійно на місці перебування, то вони вже стають додатковими.

     Таким чином, різниця між основними і додатковими послугами полягає в їх відношенні до спочатку придбаного туристом пакету чи комплексу туристських послуг.

     Основним  туристським продуктом в практичної діяльності є комплексне обслуговування - стандартний набір послуг, який продається туристам в одному турі (пекідж-тури).

     За  аналогією з товарами, що мають  матеріально-речову форму, в туристському продукті також виділяють три  рівні:

  • продукт за задумом;
  • продукт в реальному виконанні;
  • продукт з підкріпленням.

     В основі будь-якого туристського продукту лежить необхідність задоволення якої-небудь потреби. Тому серцевину продукту, його сутнісну сторону представляє так званий задум, тобто його спрямованість на вирішення певної проблеми, задоволення конкретної потреби. Що ж насправді набуває турист? У дійсності, як уже зазначалося, він одержує не продукт, як такий, що має певний набір властивостей, а його здатність задовольнити деяку свою потребу. Отже, для туристського підприємства величезне значення має уявлення і розповсюдження не властивостей свого продукту, а реальної користі і вигоди від нього для свого клієнта.

     Якщо  задум туристського продукту виступає як його змістовна сторона, то за формою туристський продукт у реальному  виконанні представляє собою  саме певний набір властивостей, що дозволяють реалізувати цей задум, тобто задовольнити якусь потребу клієнта. Тому на другому рівні туристичного продукту розглядаються його властивості і характеристики: рівень якості, комфорт, престиж, економічність, безпека, враження і т.д.

     Третій  рівень - це туристський продукт з підкріпленням. Діяльність туристського підприємства має бути спрямована на формування дружніх відносин з клієнтом, надання йому всебічної допомоги, додаткових і символічних вигод. Це може бути досягнуто шляхом високого рівня якості і швидкості обслуговування, консультаціями та інформацією, неформальним спілкуванням і т.д. [9]

     Підкріплення  туристського продукту значною мірою  сприяє пошуку і закріпленню клієнтів. Так, якість обслуговування визначається:

     Оперативністю роботи по підбору і організації турів по запитах клієнтів;

     Ввічливістю обслуговування, яке виражається  в привітності співробітників туристичної  фірми, їх увазі до запитів кожного  клієнта, терпінні при обговоренні  маршруту;

     Відповідністю пропонованого туру реальному змісту, - Наявністю узгодження всіх складових частин комплексного обслуговування.

     Швидкість обслуговування в комплексі визначає ступінь задоволення кожного  клієнта:

     Термінами підбору маршруту;

     Термінами оформлення необхідних документів (закордонного паспорта, віз, квитків та ін.);

     Термінами отримання довідкової інформації.

     Незважаючи  на те, що інформаційні послуги надаються  безкоштовно, саме завдяки їм туристські фірми значною мірою забезпечують реалізацію свого туристського продукту.

     Для інформування споживачів звичайно використовуються каталоги, проспекти, брошури, інформаційні листи, в яких містяться докладні відомості про зміст та якість пакету послуг, цінах і т.д. Ці матеріали повинні бути надані кожному клієнту, котрий заявив про своє бажання придбати той чи інший тур. Крім того, споживач повинен одержати додаткову інформацію і консультації про порядок бронювання, оплати, зміни і ануляції туру, а також про всі інші питання (паспортно-візовому, митному і валютному регулюванні, природно-кліматичних визначні пам'ятки, медичної допомоги, страхуванні і т.д.), пов'язаних з туристської поїздкою.

Информация о работе Туроперейтинг