Туроперейтинг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Мая 2012 в 15:38, курсовая работа

Краткое описание

В останні часи туризм отримав значний розвиток і став масовим соціально-економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку сприяло розширення політичних, економічних, наукових та культурних зв’язків між державами ї народами світу. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширювати знання про історію своєї Батьківщини й інших країн, познайомитись з визначними пам’ятками, культурою, традиціями, тієї чи іншої країни.

Содержание работы

Вступ
Розділ 1. Туристський продукт у діяльності туроператора
1.1 Поняття туристичного продукту
1.2 Особливості туристичного продукту
1.3 Етапи розробки туристичного продукту
Розділ 2. Формування туру
2.1 Створення туру
2.2 Технологія розробки туру
2.3 Розрахунок вартості туру
2.4 Якість туристичного продукту
Розділ 3. Організація культурно-пізнавального туру до Чехії
Висновки
Література
Термінологічний словник

Содержимое работы - 1 файл

Туроперейтинг курсовая.doc

— 244.50 Кб (Скачать файл)

     Ціна  туру повинна покривати видатки  на його організацію і реалізацію та приносити суб'єкту ринкової діяльності певний прибуток, який би давав можливість для розвитку. В той же час ціна повинна бути гнучкою, щоб забезпечувати діяльність в умовах ринкової конкуренції (як цінової так і якісної) і відповідати попиту.

     В ціну турпакета обов'язково закладається прибуток туроператора, який встановлюється в процентах до собівартості і  залежить від рентабельності туру, що планується.

     Тобто відповідно до маркетингу даного турпродукту, туроператор встановлює норму рентабельності (%) і чим вона вища, тим більша сума прибутку. Норма рентабельності коливається в широких межах (від 5% до 100 і більше) і залежить від кон'юнктури попиту та конкурентного середовища на ринку даного цільового сегменту. Ціна, таким чином, визначається в обрахунку на одного туриста як добуток витрат по туру і норми прибутку.

     Вартість  туристичної путівки (ваучера) можна  обрахувати за формулою: 
 
 

     де W - вартість турпакета для одного туриста (в національній валюті або  в $$ залежно від напрямку тура: внутрішній тур - виключно в національній валюті; іноземний тур - в $$; зарубіжний тур - комбінований, коли обрахунки за послуги в межах держави провадяться в національній валюті, поза її межами - в $$; за умов співробітництва на безвалютній основі обрахунки провадяться в $$);

     С - вартість основних послуг за умовами  тура;

     Д - вартість додаткових послуг, включених  до ваучера за бажанням туриста;

     П - податки та інші види обов'язкових  сплат;

     Н - прибуток туроператора

     3 - знижки, що надаються туроператором  туристу з окремих видів послуг турпакета; К (+/-) - комісійна винагорода турагента, де (+) є націнкою до ціни турпакета, визначеною туроператором, а (-) означає знижку, що надається туроператором турагенту;

     4 - чисельність туристів в групі;

     Р - кількість осіб, що супроводжують групу за даним маршрутом.

     Визначення  вартості туру є основою проведення певної цінової політики на ринку  туристичних послуг. Цінова політика - інструмент маркетингу, залежний від  обраної стратегії, що грунтується  на певній концепції управління маркетингом. Розглянутий метод ціноутворення на основі визначення собівартості за схемою "собівартість + надбавка" придатний при всіх практично концепціях маркетингу. За концепції соціально-етичного маркетингу все більшого значення набувають методи ціноутворення на основі визначення цінності товару та урахування поведінки конкурентів. Схема ціноутворення на основі визначення цінності турпродукту обернена до схеми ціноутворення на основі визначення собівартості: якщо ціноутворення на основі визначення собівартості турпродукта грунтується на визначенні видатків виробника, то ціноутворення на основі визначення цінності турпродукта спирається на оцінки споживачем цінності пропонованого товару, отримані в результаті аналізу споживацьких потреб і кінцева ринкова ціна відбиває саме уявлення споживачів про цінність даного турпродукту. Ціноутворення, основане на ціновій поведінці конкурентів, також не відбиває реальних видатків турфірми на певний турпродукт, оскільки при формуванні власних цін орієнтується на ціни конкурентів на аналогічну продукцію в більшій мірі, ніж на реальний попит. [15]

     Таким чином, залежно від обраної маркетингової  стратегії, ціноутворення може грунтуватися на різних ціноутворюючих факторах. 
 
 

     Ціноутворення є результатом цінової політики, що спирається на маркетингові дослідження і певну обрану підприємством стратегію маркетингу по просуванню турпродукта на ринок турпослуг.

2.4 Якість туристичного  продукту

 

     Якість  туристичного продукту - сукупність властивостей туристських послуг і процесів обслуговування по задоволенню зумовлених або передбачуваних потреб туристів.

     Якість  турпродукту характеризується якістю послуг і культурою обслуговування. [23]

     Специфіка сфери туризму полягає в тому, що вироблений продукт повністю або  частково невловимий, а ефект сервісу оцінюється споживачем в умовах певного емоційного стану, який залежить від великої кількості факторів, в числі яких такі суб'єктивні характеристики туриста, як:

     а) особливості виховання;

     б) вік;

     в) культурні традиції народу, представником якого є турист;

     г) поняття про комфорт;

     д) звички;

     е) самопочуття чи психологічний стан на момент отримання послуги;

     ж) фізіологічні особливості організму  та ін

     Все це робить сприйняття якості туристського продукту багато в чому суб'єктивним, залежним від індивідуальних характеристик кожного туриста.

     Крім  того, є специфічні фактори, які значною  мірою впливають на створення  якісного туристичного продукту:

     1. Дискретність (переривчастість) виробництва  туристських послуг і цілісність  їх споживання. Гостинність - мистецтво дрібниць. Робота кожного співробітника в готелі, ресторані, турфірмі однаково важлива. У забезпеченні якості туристського продукту неможливо виділити більш головну або менш головну службу - всі вони повинні працювати однаково чітко і якісно.

     2. Можливість повторного виробництва  туристських послуг на однаково  високому рівні, або тривалість  якості. Рішення даної проблеми  для багатьох виробників туристського  продукту стає непосильним завданням.  Причини цього: погана якість  засобів праці персоналу, недолік ергономічності робочих місць, недолік своєчасної мотивації працівників або налагодженості всієї системи взаємодії між працівниками підприємства. [4]

     3. У персоналу турпідприємства  немає шансу на виправлення  браку та, як наслідок, немає шансу  на повернення гостя. При цьому гість, вибираючи інше місце відпочинку, радить іншим робити так само. Адже негативна інформація поширюється швидше позитивною.4 з 100 клієнтів, які висловили невдоволення системою обслуговування, можуть повести за собою майже в 3 рази більше потенційних клієнтів, ніж ті, кому обслуговування сподобалося, привести.

     Обов'язкові вимоги до якості туристського продукту:

     Безпека життя і здоров'я;

     Гарантія  надання послуг, згідно путівці;

     Збереження  майна туристів;

     Охорона навколишнього середовища.

     Критерій  якості виражається через систему  показників, що відображають різні  види діяльності з обслуговування туристів.

     На  якість туробслуговування впливають  такі фактори:

     Природно-кліматичні;

     Культурно-історичні  цінності;

     Психологічні;

     Специфічні потреби туристів;

     Культура  праці та поведінки співробітників;

     Імідж підприємства.

     Умови створення якісного сервісу на туристському підприємстві:

     1. Дотримання основних і найбільш  важливих для сфери туризму  принципів сучасного сервісу:

     Максимальна відповідність послуг, що надаються вимогам споживачів і характеру споживання;

     Нерозривний зв'язок з маркетингом;

     Гнучкість сервісу.

     2. Створення необхідних умов для  персоналу:

     Ергономічність  робочих місць;

     Чітке формулювання правил;

     Чітка система оцінки якості роботи кожного співробітника;

     Мотивація персоналу;

     Система підвищення кваліфікації персоналу.

     3. Оптимізація організаційної структури  управління підприємства, яке надає  турпослуги.

     Чим довше ланцюжок проходження замовлення, тим більша ймовірність здійснення помилки. Оптимальною є така організаційна структура управління, де число елементів гранично мало.

     4. Всебічний, повний, об'єктивний і  безперервний контроль за якістю  сервісу, що передбачає:

     а) участь гостя в оцінці якості та контролі за ним;

     б) створення методик і критеріїв, що дозволяють співвіднести вимоги стандартів з фактичним становищем справ;

     в) створення систем самоконтролю персоналу;

     г) постійна робота з групами якості;

     д) застосування чітко сформульованих кількісних критеріїв якості послуг;

     е) участь персоналу в створенні систем і критеріїв якості;

     ж) застосування технічних засобів  контролю за якістю;

     з) створення служб контролю, куди б  входили представники дирекції, фінансового  відділу, кадрової служби, відділу безпеки  та ін

     Якість  обслуговування багато в чому визначають:

     1) політика в галузі туризму;

     2) рівень капітальних вкладень  у розвиток інфраструктури;

     3) компетенція персоналу тур підприємства;

     4) гнучкість системи управління.

     Також важливими показниками якості туристського продукту є гарантія безпеки та надання  заздалегідь оплачених послуг.

Розділ 3. Організація культурно-пізнавального туру до Чехії

 

     Чехія входить у десятку найбільш відвідуваних країн світу. Ландшафт країни дивовижний по своїй красі і різноманітності. Широкі долини з густою мережею річок  і озер змінюються густими лісами, пагорбами і гірськими хребтами, що зберігають вікову свіжість і прохолоду сталактитових печер. Сьогодні в Чехії відпочиваючих приймають близько 130 історичних комплексів, кожний з яких по-своєму унікальний. Деякі об'єкти, такі як Чеські Крумлов, Телчь, Кромнержіж, Літомишль та ін, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чеські курорти - Карлови-Вари, Маріанські Лазні-, Подебради та ін., відомі цілющими водами і грязями, сприятливим кліматом і сучасним обладнанням.

     Назва туру “Чехія: шість прекрасних миттєвостей”

     Чехія - країна із візовим режимом для  громадян України. Необхідні документи  для отримання візи:

     1) Закордонний паспорт.

     2) Анкета Туриста (Додаток 1)

     3) Розписка Туриста (Додаток 2)

     4) Анкета для підпису.

     5) 2 (дві) кольорові фотографії, які  строго відповідають вимогам Шенгенських Консульств до фотографії на візу: (Додаток 3)

     1. Розмір - 3,5 x 4,5 см, кольорові, без  овалів і кутів, без печаток,  чисті і не м'яті, чисто білий  фон, зображення голови у межах,  зображених на малюнку, глянцеві.

     2. Зображення заявника повинно відповідати його сучасному зовнішньому вигляду, без ретуші або іншого способу коригування.

     3. Чітко показувати обличчя (очі,  брови, вуха, ніс, підборіддя з  обох сторін), верхівку голови, верхню  частину плечей, при фотографуванні  необхідно дивитися прямо в об'єктив, вираз обличчя повинен бути нейтральним, рот закритий, волосся не повинні закривати частини обличчя.

     4. Відстань від маківки до підборіддя  повинна бути (строго!) від 3 до 3,5 см (оптимально: 3,2-3,3 см), від голови (верхівки) до верхнього краю фотографії - мінімально 2 мм. так, щоб обличчя займало 70-80% знімка.

     5. Зображення чітке, не занадто  темне або світле, контраст середній. Фотографія повинна бути надрукована  на фотопапері, якість друку висока.

     6. При носінні окулярів - додаткові вимоги: скла незатемнені і без відблисків, оправа не повинна закривати жодної частини ока.

     7. При носінні релігійних головних  уборів - додаткові вимоги: підборіддя, чоло і обидві щоки повинні  бути добре видно, на обличчі  не має бути тіней від головного убору.

     8. Неприпустимий знімок:

     у чорних окулярах, в головному уборі  і т.п.

     з різнобарвним фоном із зображенням  на задньому плані предметів, людей, пейзажу і т.п.

     Фотографії  дітей, яким виповнилося 5 років, повинні  бути вклеєні в закордонний паспорт  батьків або ж діти повинні мати власний проїзний документ.

     6. Копія всіх сторінок внутрішнього  паспорта.

     7. Копія ідентифікаційного коду.

     8. Копія свідоцтва про народження (до моменту отримання українського  паспорта).

     9. Копія свідоцтва про шлюб.

     10. Документи про фінансування поїздки

Информация о работе Туроперейтинг