Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2012 в 21:55, практическая работа

Краткое описание

Методика встановлює порядок розрахунку збитків, нанесених державі в результаті порушень законодавства України про охорону та раціональне використання водних ресурсів, які призвели до:
- забруднення чи засмічення водних об'єктів (поверхневих, підземних), у тому числі пов’язаного із аварійним скидом у водний об'єкт забруднюючих речовин у чистому вигляді або у складі зворотних вод, крім випадків забруднення територіальних і внутрішніх морських вод та виключної морської економічної зони України із суден, кораблів та інших плавучих засобів;
- забруднення поверхневих та підземних вод під впливом полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів;

Содержимое работы - 1 файл

Документ Microsoft Word (4).doc

— 668.50 Кб (Скачать файл)

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків,

 заподіяних  державі внаслідок порушення законодавства про охорону

та раціональне  використання водних ресурсів

 

І ПРИЗНАЧЕННЯ  ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Методика розрахунку  збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (надалі – Методика), розроблена відповідно до статей 41, 68 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (№ 1268-XII) та статей 29, 111 Водного кодексу України (№ 214/95-ВР).

1.2 Методика встановлює  порядок розрахунку збитків, нанесених  державі в результаті порушень законодавства України про охорону та раціональне використання водних ресурсів, які призвели до:

- забруднення чи засмічення  водних об'єктів (поверхневих, підземних), у тому числі пов’язаного із аварійним скидом у водний об'єкт забруднюючих речовин у чистому вигляді або у складі зворотних вод, крім випадків забруднення територіальних і внутрішніх морських вод та виключної морської економічної зони України із суден, кораблів та інших плавучих засобів;

- забруднення поверхневих  та підземних вод під впливом  полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів;

а також збитків, що обумовлені:

- самовільним використанням поверхневих, підземних (глибиною більше 20м.);

- забором та скидом води з порушенням планів (дозволів на спецводокористування);

- порушенням вимог ведення первинного обліку кількості води, що забирається з водних об’єктів або скидається у водні об’єкти,

- самовільний скид у підземні водоносні горизонти за допомогою скидових свердловин.

1.3 Методика встановлює  єдині правила визначення збитків,  заподіяних державі внаслідок порушення законодавства України про охорону та раціональне використання водних ресурсів, для підприємств, установ, організацій, громадян України, а також інших юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних.

Методика застосовується:

- до юридичних і фізичних  осіб за самовільне водокористування  з природних або штучних водних об’єктів;

- до юридичних та фізичних осіб при перевищенні лімітів на скиди, встановлених державними органами охорони навколишнього природного середовища, у тому числі у випадках аварійних скидів зворотних вод;

- до юридичних і фізичних  осіб при засміченні водних  об’єктів (поверхневих чи підземних);

- до юридичних і фізичних  осіб при забрудненні поверхневих  та підземних вод під впливом  полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів;

- до юридичних і фізичних  осіб, які здійснюють забір та скид води з порушенням планів (дозволів на спецводокористування);

- до юридичних і фізичних  осіб за порушення вимог ведення  первинного обліку кількості  води, що забирається з водних  об’єктів або скидається у  водні об’єкти;

- до юридичних і фізичних осіб, які здійснюють самовільний скид у підземні водоносні горизонти за допомогою скидових свердловин.

1.4 Методика використовується  при здійсненні державного контролю  у галузі охорони та раціонального  використання водних ресурсів. Вона  є обов’язковою для інспекційних  підрозділів спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів України.

1.5 Ця Методика не застосовується  у випадках оцінки шкоди, заподіяної:

- здоров'ю й майну  громадян, майну юридичних осіб, а також водним біоресурсам у результаті погіршення екологічного стану водних об'єктів;

- водним об'єктам у  результаті стихійного лиха;

- затопленням і підтопленням  сільськогосподарських угідь, будинків, споруд і комунікацій при руйнуванні гідротехнічних споруд на водних об'єктах.

1.6 Розрахунки збитків,  заподіяних внаслідок: 

- порушення правил експлуатації та режимів роботи водогосподарських споруд та пристроїв, а також пошкодження цих споруд,

- порушення режимів  роботи водогосподарських споруд і пристроїв та пошкодженні цих споруд,

- самовільного проведення  гідротехнічних робіт (будівництво  ставків, дамб, каналів, свердловин);

- руйнування природного стану русел річок, струмків і водотоків,

- самовільний каптаж  джерел,

здійснюються відповідно до “Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації”, затвердженої наказом Держводгоспу України від 29.12.01 № 290 та зареєстрованої в Мінюсті України від 18.01.02 № 44/6332.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Методика  розроблена на підставі та з урахуванням  наступних законодавчих та нормативних актів:

Закон України “Про охорону  навколишнього природного середовища” – введений в дію Постановою ВР України від 05.03.98 р. № 187/98-ВР (із змінами на 19.12.2006 р.);

Водний  кодекс  України  -  введений  в  дію  Постановою  ВР  України  від  06.06.95 р.  № 214/95-ВР (із змінами на 30.11.2006);

Закон України "Про  відходи" – введений в дію Постановою ВР України від 26.07.91 р. №1268-ХІІ (із змінами  на 23.12.2004 р.);

 Кодекс України  про надра - введений в дію  Постановою ВР України від  27.07.94 р. № 214/95-ВР (із змінами  на 19.12.2006);

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами - затверджені постановою КМ України від 25.03.99 р. № 465;

Санітарні правила і  норми. Охорона поверхневих вод  від забруднення (СанПіН № 4630-88) -  затверджені Міністерством охорони  здоров’я СРСР від 04.07.88 р. № 4630-88;

Узагальнений перелік  гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин для води рибогосподарських  водойм - затверджені Головрибводом  Мінрибгоспу СРСР, 09.08.90 р. № 12-04-11;

Порядок розроблення  і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин - затверджений постановою КМ України від 01.09.96 р. № 1100;

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального  моря України від забруднення та засмічення – затверджено постановою КМ України від 19.02.96 р. № 269 (у редакції постанови КМ України від 29.03.2002 р. N 431);

Інструкція про порядок  розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами (затверджена наказом Мінекобезпеки України від 15.12.94 р. №116; зареєстрована в Мін’юсті України 22.12.84 р. №313/523);

 

 

 

 

 

 

 

3 ВИЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ

 

3.1 Визначення

У даній Методиці прийняті наступні терміни і визначення.

 

Термін

Визначення

Джерело посилання


 

1

2

3

4

1

Використання води

Процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб

Водний кодекс України  зі зміннами та доповненнями на 30.11.2006 р. (надалі  Водний кодекс України)

2

Відходи

Будь-які речовини, матеріали  і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення

Закон України "Про  відходи" – затв. Постановою ВР України від 05.03.1998р.

№ 187/98-ВР

3

Відходи небезпечні

Відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними

Закон України "Про  відходи"

4

Відходів зберігання 

Тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення);

Закон України "Про  відходи"

5

Вода дренажна 

Вода, яка профільтрувалася з певної території та відводиться  за допомогою дренажної системи  з метою пониження  рівня  грунтових  вод

Водний кодекс України

6

Вода зворотна

Вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар’єрної чи дренажної води

Водний кодекс України

7

Вода стічна

Вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів

Водний кодекс України

8

Водокористування

Використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів)

Водний кодекс України

9

Водосховище

Штучна водойма місткістю  більше 1 млн. кубічних метрів, збудована  для створення запасу води та регулювання її стоку

Водний кодекс України

10

Гранично допустима концентрація (ГДК) речовини у воді

Встановлений рівень концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретних цілей водокористування

Водний кодекс України

11

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини

Маса речовини у зворотній  воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту водного об’єкта за одиницю часу

Водний кодекс України

12

Забруднення екстремально високе

Перевищення ГДК шкідливих  речовин у контрольному створі водного об’єкта в 50 і більше разів внаслідок скиду зворотних вод або забруднюючих речовин

(у будь-який час  після скиду) 

Словник нормативних  термінів і визначень у галузі охорони і використання вод - УкрНЦОВ, Харків 1992 р.

13

Захоронення відходів 

Остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів

Закон України "Про  відходи"

14

Збитки

Втрати в народному  господарстві трудових, матеріальних, фінансових і природних ресурсів, пов’язані з необхідністю ліквідації негативних наслідків, викликаних порушенням водного законодавства

 

16

Концентрація фонова 

Концентрація речовини у воді водного об'єкта, що сформувалася під впливом усіх джерел домішок, за винятком впливу джерела, відносно якого визначається фонова концентрація

Словник нормативних  термінів і визначень у галузі охорони і використання вод - УкрНЦОВ, Харків, 1992 р.

18

Об’єкт водний

Природний або створений  штучно елемент довкілля, в якому  зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт)

Водний кодекс України 

19

Речовина забруднююча

Речовина, яка привноситься у водний об’єкт в результаті господарської діяльності людини

Водний кодекс України

20

Скид залповий

Скид зворотних вод  або забруднюючих речовин, що призвів у будь-який час після скиду до екстремально високого забруднення водного об'єкта, тобто перевищення ГДК шкідливих речовин у контрольному створі водного  об'єкта  в  50 і більше разів

Словник нормативних термінів і визначень у галузі охорони і використання вод - УкрНЦОВ, Харків, 1992 р.

21

Сміття 

Гетерогенні суміші, які  утворюються в процесі життєдіяльності людини і потребують знешкодження, утилізації, ліквідації

 

22

Спеціальне водокористування

Забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів

Водний кодекс України

23

Самовільне водокористування

 

Водний кодекс України

24

Ставок 

Штучно створена водойма  місткістю не більше 1 млн.

кубічних метрів

Водний кодекс України


 

 

3.2 Скорочення 

БСК – біохімічне споживання кисню;

ГДК – гранично допустима концентрація;

ГДС – гранично допустимий скид;

НКР – необхідна кратність розбавлення; 

ОБРВ – орієнтовно безпечний  рівень впливу;

СанПіН – санітарні правила  і норми;

ТПВ – тверді побутові відходи;

ХСК – хімічне споживання кисню.

ЗР – забруднююча речовина.

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1. Факти порушення законодавства  про охорону та раціональне  використання водних ресурсів  встановлюються посадовими особами  державних органів охорони навколишнього природного середовища, шляхом натурних обстежень, документальних перевірок діяльності водокористувачів та за результатами спеціальних досліджень, відомчого, державного лабораторного контролю з оформленням відповідних актів, протоколів та інших документів.

4.2. Притягнення винних у порушенні  водного законодавства до адміністративної  чи кримінальної відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування збитків, завданих ними внаслідок порушення водного законодавства у повному обсязі (ст.111 Водного кодексу України).

4.3. Відповідальність  юридичних і фізичних осіб  настає внаслідок порушення ними встановлених умов водокористування, а саме:

- перевищення затверджених  нормативів (ГДС і лімітів) скидів  забруднюючих речовин;

- перевищення затверджених  нормативів забору води з водного  об’єкту;  

- порушення вимог ведення  первинного обліку кількості води, що забирається з водних об’єктів або скидається у водні об’єкти;

- скидів забруднюючих  речовин, не зазначених у дозволах  на спецводокористування чи нормах  ГДС, якщо їх концентрація перевищує  ГДК (для відповідної категорії  водокористування);

- надходження зворотних вод або забруднюючих речовин в поверхневі, підземні та морські води внаслідок аварії на насосних станціях, колекторах і інших спорудах, витоку таких вод чи речовин внаслідок порушення технологій, техніки безпеки, скиду сировини внаслідок аварій на нафтопродуктопроводах, нафтотерміналах і т.п.; 

- скидів забруднюючих речовин,  що призвели до забруднення  підземних вод як безпосередньо, так і внаслідок забруднення поверхні землі та зони аерації грунтів,

- засмічення водних об’єктів,

а також:

- самовільного забору  чи використання води, води з  поверхневих чи підземних водних об’єктів;

- самовільних скидів зворотних вод у водні об’єкти.

- забруднення поверхневих та підземних вод під впливом полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів.

 

4.4. Відповідальність  за порушення водного законодавства  не настає, якщо таке порушення виникло внаслідок стихійного лиха або з інших незалежних від водокористування обставин (землетрус, військові дії тощо).

4.5. Періодом  порушення водного законодавства, за який стягуються збитки, вважається період з моменту початку скиду (виявленого або встановленого під час перевірки), підтвердженого протоколом, актом, лабораторними дослідженнями або поясненнями свідків, до його припинення; також час самовільного водокористування вважається періодом порушення водоохоронного законодавства, за який стягуються збитки.

4.6. Посадові  особи вповноваженого органу, з  дати встановлення факту завдання збитків водним ресурсам, проводять збір і аналіз необхідних матеріалів і розраховують, на підставі цієї методики, розмір збитку, обумовленого порушенням законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

4.7. Збитки, заподіяні внаслідок  порушення водоохоронного законодавства,  підлягають компенсації у повному обсязі.

4.8. Відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушенням водного законодавства, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

5. РОЗРАХУНОК РОЗМІРІВ  ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ДЕРЖАВІ

ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ  ПОВЕРХНЕВИХ ТА МОРСЬКИХ ВОД

 

5.1. Розрахунок маси  забруднюючих  речовин у скиді  зворотних  вод 

Маса  скинутої  забруднюючої речовини, що враховується при розрахунку збитку, визначається за формулою (1):

 

                                                           (1)

       де:   Мi -   маса скинутої i-ої забруднюючої речовини (т);

V– фактичні витрати зворотних вод (м3/год);

t – тривалість неузгодженого скиду (год.);

– середня фактична концентрація  i-ої забруднюючої речовини у

 зворотних водах  (г/м3 або мг/дм3);

Сді – дозволена для скиду концентрація i-ої забруднюючої речовини, 

при затвердженні ГДС  (г/м3 або мг/дм3);

   10-6 -  коефіцієнт  перерахування маси  забруднюючих речовин в т.

У випадку скиду речовини, що відсутня в узгодженому переліку для скиду, а її фактична концентрація перевищує гранично допустиму концентрацію (ГДК) для відповідної категорії водокористування, Сді приймається рівним ГДКi  (Додаток 2 табл. 1). Якщо при цьому природний вміст речовини (фонова концентрація) в поверхневих чи підземних водах перевищує її ГДК, величина Сді  у формулі (1) прирівнюється фоновій концентрації речовини (Сіфон) у даному водному об’єкті.

Для підземних вод, незалежно  від їх призначення, при розрахунку збитків використовується ГДК для вод питного та господарсько-побутового водоспоживання, за включенням випадків, коли природний фон підземних вод перевищує відповідні величини ГДК (див. пояснення до формули (1) вище) .

Информация о работе Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне