Экономика и организация инновационной деятельности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 06:03, контрольная работа

Краткое описание

Представниками класичної теорії інновацій є видатний австрійський вчений Йозеф Алоіс Шумпетер (1883 - 1950 рр.), який вважається головною постаттю серед фундаторів інноваційних теорій економічного розвитку, і його німецькі колеги В.Зомбарт та В.Мічерліх. У творах цих західноєвропейських дослідників проблема інновацій набуває нового відтінку. Їх теорія ґрунтується на твердженні, що основним носієм науково-технічного прогресу є підприємець. Вони вбачали головну функцію капіталістичного підприємця в одержанні доходу внаслідок реалізації науково-технічних нововведень у матеріальному вигляді.

Содержимое работы - 1 файл

Экономика и организация инновационной деятельности.docx

— 203.70 Кб (Скачать файл)

Міністерство зовнішньої торгівлі і промисловості (МЗТП), яке  здійснює організаційні, правові та фінансові функції у сфері  прикладної науки, вирішує питання  стимулювання та впровадження новітніх науково-технічних розробок у промислове виробництво.

З цією метою організуються великомасштабні роботи з науково-технічного прогнозування, яке останнім часом грунтується на використанні дельфійського методу.

У японському прогнозі особлива увага приділяється екологічній  тематиці, питанням ресурсозбереження, альтернативним джерелом енергії (відповідно створені програми «Сонячне сяйво» і  «Місячне світло»); дослідженням Світового  океану, сейсмології, морському промислу, розробці й упровадженню промислових  роботів, операційних комп'ютерів, комп'ютерних  систем зв'язку і банківських операцій, відеоінформаційних систем і багато іншого.

Така форма діяльності МЗТП дає змогу приватному сектору  уникнути дублювання зусиль і заощадити  значні кошти, мати доступ до патентної  та ліцензійної бази; одержати вченим недержавних компаній можливість неформального  спілкування та ін. Японія — експортер високих технологій, країна інтелектуалізованого господарства, лідер науково-технічного прогресу. Творчість японці вибирають виробничим гаслом та ідеєю, що надихає.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Список використаної літератури:

    1. Бажал Ю.П. «Економічна теорія технологічних змін». – К.: Заповіт, 1996.
    2. Водачек Л., Водачкова О. «Стратегия управления инновациями на предприятиях». – М.: Економика, 1989.
    3. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П., Пашутинська Н.О. «Інноваційний розвиток промисловості України» / За ред. О.І.Волкова, М.П.Денисенка. – К.: КНТ, 2006. - 645 с.
    4.   Пригожин А.И. «Нововведения: стимул и припятствия» (социальные проблемы инновации). – М.: Политиздат, 1989.
    5. Стадник В.В., Йохна М.А. «Інноваційний менеджмент». Київ: Академвидав (Альма-матер), 2006, 464 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

      НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

    “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

 

 

 

                       Контрольна робота

                                    з дисципліни:

   «Економіка та організація інноваційної діяльності»

 

 

 

 

 

Виконала: Студентка гр. ЕКЗ48

Пачкорія Каріна

 

 

 

 

 

 


                                   Харків 2012 р.


Информация о работе Экономика и организация инновационной деятельности