Вибiр транспортного засобу МПТ згiдно з умовами перевезень за маршрутом руху

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 20:00, курсовая работа

Краткое описание

Головною проблемою пасажирського транспорту є підвищення праці автомобільного транспорту загального користування. На продуктивність їх праці впливає: незадовільний розвиток транспортної сітки та маршрутної системи; нераціональне використання транспорту загального користування; погана якість транспортного обслуговування; зменшення парку автобусів; недосконалість системи швидкісних та експресних автобусних маршрутів у містах та на заміських сполученнях.

Содержание работы

ВСТУП - 5 -
РОЗДІЛ 1 Визначення альтернативних транспортних засобів видів транспорту для виконання обсягу перевезень за маршрутом руху - 7 -
1.1 Розрахунок обсягів перевезень за маршрутом руху - 7 -
1.2 Визначення по одному типу транспортного засобу для кожного з видів транспорту (трамвая, тролейбуса, автобуса), які дозволяють окремо з мінімальними витратами виконати обсяг перевезень за маршрутом руху - 8 -
1.3 Аналіз вимоги (1.4) для транспортних засобів - 15 -
РОЗДІЛ 2 Визначення витрат часу на рух по елементах траси маршруту для кожного з альтернативних транспортних засобів - 17 -
2.1 Розрахунок витрат часу на проходження перехресть та пішохідних переходів зі світлофорним регулюванням - 18 -
2.2 Розрахунок витрат часу на стоянку в зоні кожного зупиночного пункту маршруту - 19 -
2.3 Розрахунок витрат часу на рух з i-ми рівнями обмеження швидкості - 24 -
2.4 Розрахунок витрат часу на рух з розрахунковою швидкістю - 34 -
РОЗДІЛ 3 ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З ГРУПИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЗАСОБІВ - 37 -
ВИСНОВКИ - 38 -
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: - 40 -

Содержимое работы - 1 файл

ЕВТЗ Курсовая.doc

— 928.00 Кб (Скачать файл)

Міністерство  науки і освіти України

Харківська  національна академія міського господарства 
 
 
 

Кафедра транспортних систем і логістики 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

ВИБІР ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ МПТ ЗГІДНО З УМОВАМИ  ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА МАРШРУТОМ  РУХУ 
 
 
 

Виконала:

студентка гр. ТС 2008-2

Капустіна Г. М.

Перевірив:

викладач  кафедри

Санько  Я. В. 
 
 
 
 
 
 

Харків - 2009

ВИХІДНІ ДАНІ

 

     Таблиця 1 – Пасажирообмін зупиночних пунктів маршруту 

Номер зупиночного пункту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кількість пасажирів, які входять, пас./год. 300 500 1000 1500 2000 450 250 330 170 0
Кількість пасажирів, що виходять, пас./год. 0 50 50 200 500 1000 2500 200 1000 1000
 

     Таблиця 2 – Характеристика траси маршруту 

Показник Значення  або кількість
Інтервал руху, хв. 1
Довжина маршруту, км 10,0
Кількість технічних зупинок, шт. 0
Кількість світлофорів, шт. 10
 

     Таблиця 3 – Характеристика елементів траси маршруту з обмеженням швидкості руху 

№ п/п Назва елементу траси маршруту Значення  або кількість
1 Повітряних  перехресть контактної мережі (Тр-Тр), шт. 4
2 Повітряних  перехресть контактної мережі (Т-Тр), шт. 4
3 Повітряних  стрілкових вузлів контактної мережі, шт. 5
4 Рейкових перехресть (Т-Т), шт. 3
5 Рейкових стрілкових відгалужень, шт. 6
6 Перехресть із залізничними шляхами, шт. 1
7 Сумарна довжина  ділянок кривих з радіусом до 25 м, м 29
8 Сумарна довжина  ділянок кривих з радіусом від 25 до 50 м, м 31
9 Сумарна довжина  ділянок кривих з радіусом від 50 до 75 м, м 26
10 Сумарна довжина  ділянок кривих з радіусом більше 100 м, м 75
11 Сумарна довжина  ділянок зі схилом 30-50% , м 2089
12 Сумарна довжина  ділянок зі схилом 50-70 %, м 2177

ЗМІСТ

ВСТУП

 

      Перевезення пасажирів здійснюється автомобільним, залізничним, водним (морським, річковим), повітряним, міським електричним, спеціальними видами пасажирського транспорту та спеціальними видами транспорту, які складають єдину транспортну сітку.

      Кожен вид пасажирського транспорту відрізняється  від іншого переліком характерних технічних особливостей, головними з яких є застосовані транспортні засоби (рухомий склад) та шляхи сполучення (наземні, водні, повітряні).

      Пасажирський  автомобільний транспорт перетворився на один з основних та найбільш поширених  видів пасажирського транспорту країни. Він широко обслуговує транспортні потреби міського та сільського населення, забезпечуючи масові та індивідуальні перевезення пасажирів парком автобусів та легкових автомобілів.

     Пасажирські перевезення (міські, міжміські, внутрішньорайонні і внутрішньо обласні) здійснює автомобільний транспорт загального користування – автобуси, таксі. Міські перевезення характерні невеликою протяжністю маршрутів, частими зупинками і частою зміною пасажирів. Міжміські перевезення відрізняються від міських великою протяжністю маршрутів, порівняно незначною кількістю зупинок і незначною зміною пасажирів.

     Головною  проблемою пасажирського транспорту є підвищення праці автомобільного транспорту загального користування. На продуктивність їх праці впливає: незадовільний розвиток транспортної сітки та маршрутної системи; нераціональне використання транспорту загального користування; погана якість транспортного обслуговування; зменшення парку автобусів; недосконалість системи швидкісних та експресних автобусних маршрутів у містах та на заміських сполученнях.

     На  пасажирському автомобільному транспорті розроблено ряд заходів для підвищення продуктивності праці автомобільного транспорту загального користування. Отже для підвищення продуктивності необхідно:

  • розробити оптимальні маршрути у містах, сільській місцевості, приміських та міжміських сполученнях;
  • слідкувати за раціональним використанням транспорту загального користування, а також за забезпеченням парку автобусів та легкових автомобілів достатньою кількістю паливно-мастильних речовин та запасними частинами;
  • скоротити кількість холостих пробігів;
  • підвищити парк автобусів, удосконалення його структури та підвищення техніко-експлуатаційних якостей рухомого складу.

      Головною темою моєї роботи є вибір раціонального транспортного засобу з альтернативних засобів, тобто такого, який витрачає мінімальний проміжок часу на рейс по маршруту. 

РОЗДІЛ 1

Визначення альтернативних транспортних засобів видів транспорту для виконання обсягу перевезень за маршрутом руху

  1. Розрахунок обсягів перевезень за маршрутом руху
 

      Маршрутом міського пасажирського транспорту називають шлях руху по транспортній мережі, який обмежено однією або двома  кінцевими зупинками, що складається  з однієї або декількох ділянок, обладнаних для безпересадочного перевезення пасажирів за встановленим розкладом.

      Для визначення обсягу пасажирських перевезень розраховують пасажиропотік перегонів  маршруту за формулою 

                             (1.1) 

де      , – пасажиропотік i-го, (i-1)-го перегонів маршруту, пас/год;

  –  пасажири, які входять та виходять на j-му зупиночному пункті                маршруту, пас/год;

     Т – проміжок часу, год.

      У розрахунках приймають Т=1год.

      За  результатами розрахунків обирають i-й перегін транспортної мережі з максимальним пасажиропотоком = .

      Кількість пасажирів, які входять і виходять на зупиночних пунктах маршруту, наведена у табл.1, інтервал руху по маршруту дорівнює 1хв.

      Використовуючи  формулу (1.1), визначимо пасажиропотік  перегонів маршруту.

      Так:

= 300 пас./год.;

= 300 + 500 – 50 = 750 пас./год.;

= 750 + 1000 – 50 = 1700 пас./год.;

= 1700 + 1500 – 200 = 3000 пас./год.;

= 3000 + 2000 – 500 = 4500 пас./год.;

= 4500 + 450 – 1000 = 3950 пас./год.;

= 3950 + 250 – 2500 = 1700 пас./год.;

= 1700 + 330 – 200 = 1830 пас./год.;

= 1830 + 170 – 1000 = 1000 пас./год.;

= 1000 – 1000 = 0 пас./год. 

      Пасажиропотік найбільш завантаженого перегону дорівнює пасажиро потоку п’ятого перегону = = 4500 пас./год.

1.2 Визначення по одному типу транспортного засобу для кожного з видів транспорту (трамвая, тролейбуса, автобуса), які дозволяють окремо з мінімальними витратами виконати обсяг перевезень за маршрутом руху

 

     Ці  типи транспортних засобів створюють  групу альтернативних транспортних засобів.

     Для цього послідовно обираємо різні  транспортні засоби, знаходимо їх значення пасажиромісткості і порівнюємо його із значенням максимального пасажиропотоку. Розрахункову місткість знаходимо за наступною формулою

                   

   ,                                   (1.2) 

де             – розрахункова місткість транспортного засобу, пас./маш.;

            – кількість місць для сидячих пасажирів, пас.;

     Д, Ш – габаритні довжина, ширина транспортного засобу, м ;

     φ         – коефіцієнт використання площі;

     0,33    – площа, що приходиться на одного сидячого пасажира, м²;

     α          – коефіцієнт заповнення площі салону транспортного засобу,

     пас/ м²;

            – кількість вагонів у поїзді, шт. 

     Технічні  показники типів транспортних засобів  видів транспорту вказані у табл.1.1, 1.2, 1.3. 

      Таблиця 1.1 – Технічні характеристики тролейбусних транспортних засобів 

Показник ЗІУ-9 (Росія) 9тР (Чехія) ДАК-217 (Румунія) К-12 (Київ, Україна) ЮМЗ-Т1 (Дн-ськ, Україна) РЕR-180 (Рено, Франція)
Довжина, мм 11810 11000 16870 18100 18000 17800
Ширина, мм 2500 2500 2510 2500 2500 2500
Кількість дверей, шт. 3 2 4 4 4 3
Кількість місць для сидіння, шт. 31 23 39 40 43 46
Середнє пускове прискорення, м/с² 1,50 0,95 1,10 1,30 1,40 1,70
Середнє гальмівне сповільнення,  м/с² 1,07 0,89 0,98 0,93 1,09 1,21
Коефіцієнт використання габаритів 0,750 0,780 0,658 0,663 0,668 0,650

Информация о работе Вибiр транспортного засобу МПТ згiдно з умовами перевезень за маршрутом руху