Рефераты по международным отношениям

Европейский Союз. Характер объединения и сохранения суверенитета членов Союза

21 Марта 2012, курсовая работа

Актуальность темы заключается в том, что Европейский Союз объединяет 27 стран Европы, является влиятельным участником мирового сообщества, на сегодняшний день, и одним из трех основных и наиболее развитых центров современного мира, наряду с США и Японией. Европейский Союз является крупнейшей мировой торговой державой, на него приходится почти четверть мировой торговли, это также крупнейший мировой импортер сельскохозяйственной продукции и сырья. На ЕС приходится основная часть помощи развивающимся странам.

Европейское экономическое сообщество в мировом хозяйстве

25 Августа 2011, реферат

Европейский Союз (официальное название, сокращенно - ЕС) – политическое и экономическое интеграционное объединение 27 стран Европы: Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Великобритании, Дании, Ирландии, Греции, Испании, Португалии, Австрии, Финляндии, Швеции, Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии, Болгарии и Румынии.

Економіка підприємства

18 Февраля 2013, контрольная работа

У законодавстві про підприємництво як самостійної галузі законодавства України можна виділити 3 блоки нормативно-правових актів:
1) Конституція України, що містить норми про підприємництво;
2) блок спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють винятково підприємницьку діяльність, основним з який є Закон України «Про підприємництво»;

Еуро Одақ

20 Октября 2011, реферат

Еуро Одақ - әлемдегі дамыған интеграциялық бірлестік.

Женщины в советском руководстве

09 Января 2011, реферат

Первая в мире жещина-посол. С 1923 года полномочный и торговый представитель в Норвегии, с 1926 - в Мексике, с 1927 - полномочный представитель в Норвегии, в 1930-1945 - посланник, а затем посол СССР в Швеции. Ее имя овеяно легендами. Одна из самых загадочных женщин советской России. До глубокой старости сводила с ума мужчин.

Загальна характеристика світових інтеграційних процесів

26 Ноября 2011, контрольная работа

У широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і як відносини, і як процес. Інтеграцію в першому розумінні можна тлумачити як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній з національних економік. У такому плані міжнародна економічна інтеграція розглядається як найвищий розвитку МЕВ. Як процес інтеграція виявляється в стиранні відмінностей між економічними суб єктами - представниками різних держав.

Западная европа

10 Ноября 2010, доклад

Развитие интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного мирового хозяйства. Процессы международной экономической интеграции заметно активизировались во второй половине XX века в различных регионах земного шара.
Международную экономическую интеграцию (МЭИ) можно определить как процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их воспроизводственных структур на различных уровнях и в различных формах.

Зарубежная сертификация

21 Ноября 2011, реферат

Целью данного реферата является рассмотрение зарубежной сертификации, а именно в таких странах как:
Германия
Великобритания
Франция
США
Япония
Китайская Народная Республика
Польша

Злиття і поглинання в міжнародному бізнесі

08 Апреля 2012, курсовая работа

Основні принципи розвитку великих компаній у 80-90 -ті роки - економія, гнучкість, маневреність і компактність - у другій половині 90-х років та на початку ХХІ століття змінилися орієнтацією на експансію і зростання. Великі компанії прагнуть вишукувати додаткові джерела розширення своєї діяльності, серед яких одним з найбільш популярних є злиття і поглинання компаній. Злиття - один з найпоширеніших прийомів розвитку, до якого вдаються в даний час навіть дуже успішні компанії.

Зовнішньоекономічні зв’язки України із Росією

02 Мая 2013, курсовая работа

Метою роботи є дослідження російсько-українських зв’язків в економічній, політичній, енергетичній сферах та перспектив їх взаємодії на майбутнє.


Завдання:
З’язувати суть поняття «зовнішньоекономічних зв’язків країни».
Ідентифікувати форми зовнішньоекономічних зв’язків.
Визначити роль зовнішньоекономічних зв’язків між країнами.
Дослідити економічні зв’язки між Україною та Росією, проблеми, які виникли та методи їх розв’язання.
З’ясувати суть «газових криз» та розвиток подій під час газових конфліктів між РФ та Україною.
Розглянути перші здобутки нового Президента України Віктора Януковича на цій посаді, головним з яких є покращення стосунків України та РФ.

Зовнішньоекономічна діяльність України

24 Января 2012, реферат

Значення наукового визначення і правомірне розуміння характерних ознак ЗЕП для з'ясування сутності взаємозв'язку і взаємозалежності внутрішньої та зовнішньої економічної політики, наукової організації зовнішньоекономічної діяльності. Ознаки ЗЕП:
визначення і реалізація цілей ЗЕП;
визначення національних інтересів держави та узгодження цих інтересів з інтересами інших держав;
власне організаційно-інституціональне й концептуальне забезпечення ЗЕП.

Зовнишньоторгова документация

05 Января 2011, реферат

Документи, що підтверджують виконання угоди з іноземним контрагентом, тобто поставку товару, його транспортування, страхування, зберігання на складах, проходження через митницю, називають зовнішньоторговими.

Из чего же сделан Сектор Газы

29 Ноября 2012, реферат

С началом очередного, какого уже по счету, обострения обстановки в секторе Газы я полистал подшивку материалов Лефт.ру на данную тему, накопившихся более чем за десятилетие. Статьи, очерки, репортажи, заметки – произведения очень разные по стилю, углу зрения автора, глубине рассмотрения проблемы и т.п. критериям публицистического творчества: от совсем уже пожелтевшего от времени, аж 2004 года, перевода редакционной колонки в египетской «Аль-Ахрам» под говорящим названием «Шарон бьет Газу», до одного из лучших текстов об израильско-палестинском конфликте, написанных когда-либо по-русски - статьи Аллы Никоновой «О личных впечатлениях» 1 .

Изучение среды международного маркетинга

11 Апреля 2011, реферат

Для современного этапа реформирования экономики Украины характерны тенденции ее возрастающей интеграции с мировым сообществом, активного выхода отечественных предприятий на зарубежные рынки, интенсификации развития новых форм международного бизнеса. В этих условиях объективно возрастает интерес к изучению международного маркетинга.

Изучение теоретических основ организации и техники экспорта легковых автомобилей и их практическая реализация на примере ОАО «АвтоВАЗ

12 Ноября 2011, курсовая работа

Наша страна по объему экспорта некоторых видов товаров занимает лидирующие позиции, однако, если взять к примеру экспорт легковых автомобиле й, России не найдется места даже в пятерке лучших. А именно автомобильная промышленность играет очень важную роль в российской экономике, будучи одним из самых крупных источников рабочих мест.целью данной курсовой работы является рассмотрение теоретических аспектов заключения внешнеторговых сделок на примере экспорта легковых автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» и их практическая реализация на примере деятельности предприятия.
Задачи курсовой работы:
изучение теории заключения внешнеторговых сделок;
рассмотрение практической реализации теоретических аспектов на примере деятельности конкретного предприятия (ОАО «АвтоВАЗ»);
анализ внешнеторговой деятельности на примере ОАО «АвтоВАЗ»;
расчет экономических показателей.

Иммигрантские сообщества: опыт Франции

30 Ноября 2010, реферат

АССИМИЛЯЦИЯ, АССОЦИАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ. ГРАЖДАНЕ ОКРАИН. НОВЫЕ МУСУЛЬМАНЕ. КОСМОПОЛИТЫ.

Инкассо, перевод и комбинированные формы расчета

17 Октября 2011, курсовая работа

Актуальность данной темы определяется потребностью активного использования огромных потенциальных возможностей системы международных расчетов для развития мировой экономики, усиления связей между странами.
Объектом исследования являются такие международные торговые расчеты как: инкассо, перевод, комбинированный формы расчета, а предметом исследования - совокупность экономических, организационных и правовых отношений, которые возникают при их проведении на мировом и российском рынках.

Иностранные инвестиции в России

27 Марта 2012, контрольная работа

Одна из важнейших проблем реформирования и модернизации российской экономики - привлечение иностранных инвестиций. Учитывая серьезное технологическое отставание российской экономики по большинству позиций, России необходим иностранный капитал, который мог бы принести новые (для России) технологии и современные методы управления, а также способствовать развитию отечественных инвестиций. Опыт многих развивающихся стран показывает, что инвестиционный бум в экономике начинается с прихода иностранного капитала. Создание собственных передовых технологий в ряде стран начиналось с освоения технологий, принесенных иностранным капиталом.

Институциональная коррупция

24 Марта 2012, доклад

Описание и пример институциональной коррупции.

Интеграция в Латинской Америке

13 Ноября 2011, реферат

Процесс латиноамериканской интеграции начался в 1960/е гг., когда были подписаны первые соглашения об интеграционных группировка.

Интеграция Украины в ЕС

21 Марта 2012, доклад

Європейська інтеграція - це магістральний напрям розвитку континенту, який визначить як ситуацію в самій Європі в третьому тисячолітті, так і її місце у світі. Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі є стратегічною метою України, тому, що це є найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин. Для України європейська інтеграція - це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.

Инфляция: кейнсианский и монетаристский подходы

22 Ноября 2011, курсовая работа

Цель данной темы заключается в изучении инфляции, её кейнсианского и монетаристского подходов. Исходя из указанной цели работы, основными задачами являются:
1)изучить теоретические аспекты инфляции;
2)выявить особенности возникновения и проявления российской инфляции;
3)проанализировать возможности и ограничения применения кейнсианских и монетаристских подходов в регулировании российской инфляции.

Ипотечный кризис в США в 2007 г.: причины, формы проявления, механизм передачи кризисных явлений в мировую финансовую систему

29 Марта 2012, курсовая работа

Середина и конец 2007 года ознаменовались широкомасштабным кризисом мировых финансовых рынков, а также существенным снижением их активности. Сложившаяся ситуация повергла в шок достаточно широкие слои общества целого ряда стран.
Тем не менее, не следует полагать, что сложившаяся в мире экономическая ситуация возникла внезапно. Все было вполне прогнозируемо, ведь еще в середине 2006 года стали появляться первые прогнозы о возможном замедлении роста экономики в целом ряде стран, и прежде всего, в США.

Исполнительная власть в РФ

05 Ноября 2011, контрольная работа

1. Правовые основы организации (построения) органов исполнительной власти в РФ. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти: общетеоретическая и законодательная характеристика

Использование нетарифных методов в регулировании внешней торговли России

27 Февраля 2012, курсовая работа

Исследование роли нетарифных ограничений во внешнеторговых операциях стран, безусловно, актуальная на сегодняшний день тема. Многие страны уже оценили преимущества нетарифных методов регулирования, и активно применяют их. Таможенно-тарифные ограничения остаются важнейшими инструментами внешнеторговой политики, но их роль постепенно слабеет. Тарифы снижаются в связи с регулированием внешней торговли соглашениями ВТО. Но странам невыгодно терять свои выигрыши от снижения тарифов, и за последние годы возрастает влияние нетарифных ограничений на международную торговлю из-за их скрытого характера.

Исторические этапы развития бухгалтерского учета

22 Ноября 2011, реферат

История науки (от греч. ictoria – повествование, рассказ об узнанном, иссле-дованном) отражение многовекового развития познавательной деятельности чело-вечества. Она позволяет показать процесс становления проблем и их решений, научить объективно, оценивать новое. Изучая историю, бухгалтер не может ее из-менить, но он способен переосмыслить. Методология бухгалтерского учета прошла 6 главных этапа, умножаясь, усложняясь и совершенствуясь. При этом достижения предыдущих этапов органически включались в состав предыдущих этапов, растворялись в них.

История буддизма

20 Октября 2011, реферат

Буддизм – одна из трех распространенных религий во всем мире. Будда означает «Пробужденный или просветленный», а буддизм символизирует пробуждение духа человека и достижение им нирваны.
Буддизм распространён в таких регионах как:
Дальний Восток (Китай, Тайвань, Корея, Маньчжурия, Япония)
Центральная Азия и Гималайский регион (Бурятия, Бутан, Кашмир, Монголия, Калмыкия, Тибет, Тува)
Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Сингапур, Индонезия, Таиланд)
Южная Азия (Бангладеш, Индия, Пакистан, Шри-Ланка)

История Лоббизма в Японии

09 Декабря 2010, реферат

В научных и общественных кругах высказываются диаметрально противоположные оценки лоббизма. Одни считают его сугубо негативным явлением, другие видят в нем единственно возможную технологию власти.

Лоббирование - это приемы, с помощью которых заинтересованные группы добиваются реализации своих целей. Лоббисты представляют собой штат людей высокой квалификации. Во многих случаях они хорошо знают свое дело, способны доходчиво объяснить сложные и трудные вопросы, естественно, в свою пользу. В коридорах власти они добиваются финансовых выгод или налоговых и иных льгот для своих клиентов, устанавливая связи с нужными людьми в разного рода парламентских комитетах и учреждениях исполнительной власти.

История создания НАТО

14 Мая 2012, контрольная работа

В настоящее время в мире существует множество международных организаций, которые решают вопросы по всем направлениям сферы жизни человечества; как экономической, так и политической. Наиболее остро на сегодняшний день стоят проблемы войны и мира, разоружения и разрешения военных конфликтов. Забота государств о своей безопасности привела к созданию военно-политических организаций.

История франчайзинга

10 Мая 2012, реферат

Почти любой вид бизнеса (по информации Международной Ассоциации Франчайзинга - более 70 отраслей хозяйства) может стать предметом франчайзингового договора. Но это сегодня. А истоки франчайзинга уходят почти на 500 лет вглубь истории.