Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 20:14, курсовая работа

Краткое описание

Транспорт є ключовою ланкою спеціально-економічної системи держави і належить до стратегічно важливих галузей національної економіки. Без ефективної роботи цієї галузі неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи.

Содержание работы

ЗМІСТ
Реферат……………………………………………………………………………….3
Вступ………………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ`ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………………………...6
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………...10
РОЗДІЛ 3 .АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………..20
РОЗДІЛ 4. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ…………….24
РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
НАСКРІЗНИМ МЕТОДОМ………………………………………………………30
РОЗДІЛ 6. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
КОТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………………………………….….39
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА НАСКРІЗНИМ МОТОДОМ…………………………….….49
РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА КОНТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………….…59
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….………70
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………71

Содержимое работы - 1 файл

КП СТТ.docx

— 694.84 Кб (Скачать файл)
 
 

     Прибуток  до податку визначаємо таким чином:

      ,грн.

       і т.д.

     Податок на прибуток:

       грн.,

     де   -норматив податку на прибуток (25%)

     рн, і т.д.

     Чистий  прибуток:

     = грн..

     =-77607,12=232821,36 грн, і т.д.

     Табл.8.6

Розрахунок  NPV при змінні тарифу на+10% і -10% на маршруті

Зміна значень  Показники Роки 
1 2 3 4 5
10% Доходи, грн 994361,3 828634,4 870066,1 787202,7 911497,8
Витрати, грн 683932,8 569944 598441,2 541446,8 626938,4
Чисті доходи, грн. 310428,5 258690,4 271624,9 245755,9 284559,4
Коеф. дисконтування і 0,862 0,7431 0,6406 0,5522 0,4761
NPV, грн 267589,3 192232,8 174002,9 135706,4 135478,7 905010,3
-10% Доходи, грн 813568,3 677973,6 711872,3 644074,9 745771
Витрати, грн 683932,8 569944 598441,2 541446,8 626938,4
Чисті доходи, грн. 129635,5 108029,6 113431,1 102628,1 118832,6
Коеф. дисконтування і 0,862 0,7431 0,6406 0,5522 0,4761
NPV, грн 111745,8 80276,8 72663,95 56671,25 56576,18 377934
 

     Наступним кроком є зміна значення собівартості в межах +10%  і -10%.Результати заносимо в таблицю 7.7

 табл. 8.7

Річні дохади і витрати при зміні собівартості на+10% і на-10% на маршруті

Зміна значення Показники Роки 
1 2 3 4 5
10% Пробіг, км 91680 76400 80220 72580 84040
Собівартість, грн/км 8,206 8,206 8,206 8,206 8,206
Експлуатаційні витрати, грн 752326,08 626938,4 658285,32 595591,48 689632,24
-10% Собівартість, грн/км 6,714 6,714 6,714 6,714 6,714
Експлуатаційні витрати, грн 615539,52 512949,6 538597,08 487302,12 564244,56

     Збільшуємо  собівартість на 10%:

       =7,46*1,1=8,206 грн/км

     Визначаємо  експлуатаційні витрати  при збільшені  тарифу на 10%:

       грн

       грн і т.д.

     Зменшуємо собівартість на 10%:

       =7,46*0,9=6,714 грн/км

     Визначаємо  експлуатаційні витрати  при зменшені тарифу на 10%:

       грн

     грн і т.д.

     табл.8.8

     Річний  звіт про прибутки і збитки при  змінні

Зміна знач. Показники      Роки
1 2 3 4 5
10% Доходи, грн 903964,80 753304,00 790969,20 715638,80 828634,40
Експлуатаційні витрати, грн 752326,08 626938,40 658285,32 595591,48 689632,24
Приток  до податку,грн 151638,72 126365,60 132683,88 120047,32 139002,16
Податок на прибуток, грн 37909,68 31591,40 33170,97 30011,83 34750,54
Чистий прибуток,грн 113729,04 94774,20 99512,91 90035,49 104251,62
-10% Доходи, грн 903964,80 753304,00 790969,20 715638,80 828634,40
Експлуатаційні витрати, грн 615539,52 512949,60 538597,08 487302,12 564244,56
Приток  до податку,грн 288425,28 240354,40 252372,12 228336,68 264389,84
Податок на прибуток, грн 72106,32 60088,60 63093,03 57084,17 66097,46
Чистий прибуток,грн 216318,96 180265,80 189279,09 171252,51 198292,38
 
 

     Табл8.9

Розрахунок  NPV при зміні собівартості на+10% і -10% на маршруті

Зміна знач. Показники Роки 
1 2 3 4 5
10% Доходи, грн 903964,8 753304 790969,2 715638,8 828634,4
Витрати, грн 752326,1 626938,4 658285,3 595591,5 689632,2
Чисті доходи, грн. 151638,7 126365,6 132683,9 120047,3 139002,2
Коеф. дисконтування і 0,862 0,7431 0,6406 0,5522 0,4761
NPV, грн 130712,6 93902,28 84997,29 66290,13 66178,93 442081,2
-10% Доходи, грн 903964,8 753304 790969,2 715638,8 828634,4
Витрати, грн 615539,5 512949,6 538597,1 487302,1 564244,6
Чисті доходи, грн. 288425,3 240354,4 252372,1 228336,7 264389,8
Коеф. дисконтування і 0,862 0,7431 0,6406 0,5522 0,4761
NPV, грн 248622,6 178607,4 161669,6 126087,5 125876 840863

      

     табл.8.10

Визначення  рейтингу впливу факторів на чистоту  приведену вартість

Назва фактору Процент зміни  фактору, ∆x Нова NPV,тис. грн. Базова NPV,тис. грн. Процент зміни  NPV,

(∆ NPV)

  Рейтинг
Тариф за 1 км пробігу +10% 905010,2561 641472,1248 0,410833333 4,108333333 1
-10% 377933,9935 641472,1248 -0,41083333 4,108333333 2
Собівартість 1 км пробігу +10% 442081,206 641472,1248 -0,31083333 3,108333333 2
-10% 840863,0436 641472,1248 0,310833333 3,108333333 1
 

     Процент зміни NPV визначаемо за формулою: 

     де, -нова NPV

       –базова NPV

       і.т.д. 

Рис.8.1.Зміна NPV при зміні Ткм і Sкм за наскрізним і контрейлерним методами

    Виходячи з аналізу ризиків зроблених в даному розділі та графіку 8.1 зрозуміло, що найбільшими ризиками в наявних умовах є зменшення тарифу на 10% та збільшення собівартості на 10% для обох методів перевезень, по даним з двох розділів і по графіку на рис.8.1 видно, що в наявних умовах доцільніше буде використовувати контрейлерний метод перевезень, так як базова NPV є більшою у контрейлерному методі. 

 

ВИСНОВКИ:

       В даному курсовому проекті було зроблено аналіз транспортних технологій в Україні, розраховано вартість здійснення перевезень вантажів в оборотному рейсі за наскрізним та контрейлерним методом, зроблено аналіз ризиків та факторів, які  на них впливають.

Информация о работе Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику