Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 20:14, курсовая работа

Краткое описание

Транспорт є ключовою ланкою спеціально-економічної системи держави і належить до стратегічно важливих галузей національної економіки. Без ефективної роботи цієї галузі неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи.

Содержание работы

ЗМІСТ
Реферат……………………………………………………………………………….3
Вступ………………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ`ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………………………...6
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………...10
РОЗДІЛ 3 .АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………..20
РОЗДІЛ 4. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ…………….24
РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
НАСКРІЗНИМ МЕТОДОМ………………………………………………………30
РОЗДІЛ 6. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
КОТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………………………………….….39
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА НАСКРІЗНИМ МОТОДОМ…………………………….….49
РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА КОНТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………….…59
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….………70
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………71

Содержимое работы - 1 файл

КП СТТ.docx

— 694.84 Кб (Скачать файл)
 

9. Собівартість перевезення визначаємо для вибору методу організації роботи водіїв:

а) собівартість 1 км пробігу, грн/км 

 

б) собівартість 1 ткм пробігу,   

  

в) розрахунковий  тариф на 1 км,грн/км 
 

де  ПДВ- податок на додану вартість(20%)

    П - прибутковість  підприємства

     П==7,46*1,1=8,21 грн

Виходячи  з розрахунків зроблених в  попередніх двох розділах, можна зробити  висновок, що контрейлерні перевезення  виявились дешевшими навіть не дивлячись  на різницю в 400км ( більше в бік  контрейлерних), отже їх варто використовувати  коли вони не лише економічно доцільні, а й територіально, в наших  умовах це важливо, мається на увазі  малий розвиток маршрутної сітки  контрейлерних перевезень.  
РОЗДІЛ 7

АНАЛІЗ  РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ  МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА НАСКРІЗНИМ МОТОДОМ 

     Аналіз  ризиків та визначення методів  їх зниження є найважлившим етапом підготовки проектів. Призначення аналізу ризику - дати потенційним партнерам необхідні дані для прийняття piшень про доцільність участі в проекті i передбачити заходи по захисту від можливих фінансових втрат.

     Найбільш  поширеним методом аналізу ризиків  проекту с аналіз чутливості.Аналп чуглнвості це техніка аналізу ризику, яка показує, як зміниться значения чистої  теперішньої вартості (NPV) проекту при заданій зміні вихідної змінної за інших рівних умов.

     Розрахувати два проекти (задані за завданням  маршрути на яких виконується задана кількість рейсів по роках). Тривалість проектів 5 років. Розрахунки виконувати на основі результатів, отриманих в  попередніх розділах. Bci розрахунки по кожному маршруту заносимо в таблиці.

     Кількість рейсів по роках:

     1-й  рік 

     2-й  рік  

     3-й рік

     4-й рік

     5-й рік  

     табл.7.1

     Визначення  річних доходів і витрат на маршруті

Показники Роки 
1 2 3 4 5
Тариф, грн/км 18 18 18 18 18
Пробіг, км 72144 60120 63126 57114 66132
Доходи, грн 795026,88 662522,4 695648,5 629396,3 728774,6
Собівартість, грн/км 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34
Експлуатаційні  витрати, грн 601680,96 501400,8 526470,8 476330,8 551540,9
 

     Пробіг  атомобіля вираховуємо за формулою:

      км          j=1,2,3,4,5

      72144 км і т.д.

     Доходи  вираховуємо за формулою:

      грн.

      795026,88 грн. і т.д.

     Експлуатаційні  витрати :

      грн

     грн і т.д. 

     табл.7.2

     Річний  звіт про прибутки і збитки на маршруті

Показники Роки
1 2 3 4 5
Доходи, грн 795026,88 662522,40 695648,52 629396,28 728774,64
Експлуатаційні  витрати, грн 601680,96 501400,80 526470,84 476330,76 551540,88
Приток  до податку,грн 193345,92 161121,60 169177,68 153065,52 177233,76
Податок на прибуток, грн 48336,48 40280,40 42294,42 38266,38 44308,44
Чистий  прибуток,грн 145009,44 120841,20 126883,26 114799,14 132925,32
 

     Прибуток  до податку визначаємо таким чином:

      ,грн.

       і т.д.

     Податок на прибуток:

       грн.,

     де   -норматив податку на прибуток (23%)

     грн, і т.д.

     Чистий  прибуток:

     П= грн..

     П=-48336,48=145009,44грн, і т.д.

     При oцінці ефективності проекту порівняння поточних i майбутніх витрат та доходiв здійснюється шляхом приведения (дисконтування) їх реальної грошової вартості до початкового періоду (періоду прийняття рішень, базового періоду). Основою дисконтування є поняття "часової переваги" або зміни цінності грошей у чaci. Це означае, що paніше одержані гроші мають більшу цінність, ніж гроші, одержані пізніше, що зумовлюється зростанням ризиків i невизначеності в чaci. Дисконтування означає перерахунок доходів i витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконта. Дисконтування грунтується на використанні техніки складних процентів.Приведения до базисного періоду витрат i доходів t-го розрахункового періоду проекту зручно здійснювати через їх множення на коефіцієнт дисконтування, що визначається для постійної норми дисконтa r як  .

     На  практиці при аналізі проектів широко застосовується такий критерій оцінки цінності проектів, як чиста приведена цінність (NPV). Вона являє собою різницю між дисконтованими доходами проекту та дисконтованими витратами.

     Табл.7.3

     Розрахунок чистої приведенної вартості(NPV) для маршруту

Показники Роки 
1 2 3 4 5
Доходи, грн 795026,88 662522,4 695648,5 629396,3 728774,6
Витрати, грн 601680,96 501400,8 526470,8 476330,8 551540,9
Чисті доходи, грн. 193345,92 161121,6 169177,7 153065,5 177233,8
Коеф. дисконтування і 0,862 0,7431 0,6406 0,5522 0,4761
Чиста приведенна вартість, грн 166664,18 119729,5 108375,2 84522,78 84380,99  
563672,6
 

     Чисті доходи=Прибутку до податку

     Чиста приведенна вартість знаходиться за формулою:

     NPV= , грн. , 

     NPV= , і т.д.

     Основною  метою проекту є визначення ризику. Ризик проекту - міра невизначенності в одержанні очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту. В курсовій роботі виконується аналіз чутливості. Це техніка аналізу проектного ризику, яка показує як зміниться значення NPV проекту при змінні вихідної змінної за інших рівних умов. В даному випадку на значення NPV здійснюють вплив наступні ключові змінні: тариф, собівартість і осяг перевезень.

     Розраховувати,як зміниться значення NPV при збільшенні (+) й зменшенні (-) на 10% тарифу, собівартості і обсягу перевезень

     Для визначення чутливості проекту змінити  спочатку значення тарифу за перевезення 1 т. вантажу у межах +10% і -10%.

     табл.7.4

     Річні доходи при змінні тарифу на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення Показники Роки
1 2 3 4 5
+10% Тариф,грн/км 12,122 12,122 12,122 12,122 12,122
Пробіг, км 72144 60120 63126 57114 66132
Доходи, грн 874529,6 728774,6 765213,4 692335,9 801652,1
-10% Тариф,грн/км 9,918 9,918 9,918 9,918 9,918
Доходи, грн 715524,2 596270,2 626083,7 566456,7 655897,2
 

     Збільшуємо  тариф на 10%:

       =11,02*1,1=12,12 грн/км

     Визначаємо  доходи при збільшені  тарифу на 10%:

      грн.

       грн,і т.д.

     Зменшуємо тариф на 10%:

       =11,02*0,9=9,918 грн/км

     Визначаємо  доходи при зменшені тарифу на 10%:

      грн.

       грн, і т.д. 
 

     табл.7.5

Річний  звіт про прибутки і збитки при  зміні тарифу на +10% і -10%

Зміна значення Показники Роки
1 2 3 4 5
10% Доходи, грн 874529,6 728774,6 765213,4 692335,9 801652,1
Експлуатаційні витрати, грн 601681 501400,8 526470,8 476330,8 551540,9
Прибуток до податку,грн 272848,6 227373,8 238742,5 216005,1 250111,2
Податок на прибуток, грн 68212,15 56843,46 59685,63 54001,29 62527,81
Чистий прибуток,грн 204636,5 170530,4 179056,9 162003,9 187583,4
-10% Доходи, грн 715524,2 596270,2 626083,7 566456,7 655897,2
Експлуатаційні витрати, грн 601681 501400,8 526470,8 476330,8 551540,9
Приток  до податку,грн 113843,2 94869,36 99612,83 90125,89 104356,3
Податок на прибуток, грн 28460,81 23717,34 24903,21 22531,47 26089,07
Чистий прибуток,грн 85382,42 71152,02 74709,62 67594,42 78267,22

Информация о работе Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику