Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 20:14, курсовая работа

Краткое описание

Транспорт є ключовою ланкою спеціально-економічної системи держави і належить до стратегічно важливих галузей національної економіки. Без ефективної роботи цієї галузі неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи.

Содержание работы

ЗМІСТ
Реферат……………………………………………………………………………….3
Вступ………………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ`ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………………………...6
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………...10
РОЗДІЛ 3 .АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………..20
РОЗДІЛ 4. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ…………….24
РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
НАСКРІЗНИМ МЕТОДОМ………………………………………………………30
РОЗДІЛ 6. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
КОТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………………………………….….39
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА НАСКРІЗНИМ МОТОДОМ…………………………….….49
РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА КОНТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………….…59
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….………70
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………71

Содержимое работы - 1 файл

КП СТТ.docx

— 694.84 Кб (Скачать файл)

 

 де  - базова лінійна норма витрати на 100 км пробігу, л/100 км,

- питома норма витрати  палива на 100 ткм, л/100ткм (0,85 л/100 ткм);

  - споряджена маса напівричепа, т; визначається за технічними характеристиками ;

 –  загальний пробіг за оборотній  рейс, км;

 –  транспортна робота, визначається  як:

 

  

де  - вантажопідйомність транспортного засобу, т;

 –  коеф. Статичного використання автомобіля; визначається за класом вантажу, 

 

;

  - пробіг автомобіля з вантажем, км;

Табл. 5.3

Країна Вартість, грн/л Дозволена кількість  ввозу палива, л 
Україна 9,51 50
Польща      10,87 1200
 

Розрахунок  витрат на паливо представляємо по ділянках маршруту міжнародного перевезення  у табличній формі:

            Розрахунок  витрат на паливо(по країнах)

Табл. 5.4

Ділянка

маршруту

Відстань

  км

Вага

вантажу,

       т

Трансп

 робота,

   ткм

Витр.на

 пробіг, л

Додатк  витр.,

      л

Всього витр., л З урах.обмеж.,л Витр.,
         L        Q W=LQ
Рух у прямому напрямку
Одеса,Україна-Рава-Руська(перехід) 865,4 27 23365,8 142,8 198,6 341 Заправка в Україні   800л + заправка при переході в Польщу ще на 60 л= 860 л 8178,6
Польща 637,6 27 17215,2 105,2 146,3 252 519 л при вході  в Польщу в баку авто 0
Рух у зворотньому напрямку
Польща 637,6 21,1 13453,4 105,2 114,4 220 При відправленні з місця призначення в баку 267 л 0
Україна 865,4 21,1 18259,9 142,8 155,2 298 47л при вході в Україну + 251л дозаправки 2387,01

Сумарні витрати на паливо визначаємо шляхом підсумовування останнього стопчика табл. 5 

При відправленні автопоїзда з Одеси його заправили пальним на 800л для пробігу територією України і Польщі, потім безпосередньо перед пунктом переходу в Польщу (Рава-Руська) водій дозаправляє авто паливом ще на 60 л для того, щоб не купувати паливо в Польщі по більшій ціні (враховуючи те, що в Польщі нема обмежень на ввіз палива – 1000-1200 л, і враховуючи обмеження по ввозу палива в 50л), отже витрати на паливо в прямому сполученні територією України складають 8178,6грн. Виходячи з розрахунків в табл..5.3 палива (860 л), що було заправлено на території України вистачить на пробіг по всій території Польщі, потім при вході в Україну палива в бак(ах)у залишається 47л (умова обмеження на ввіз палива виконується), за цим авто необхідно дозаправити ще на 251 л для того щоб повернутись в Одесу, що коштуватиме 2387,01 грн. 
 

  – ціна 1 л палива, необхідно враховувати різницю в ціні палива в кожній країні та обмеження на безмитне ввезення палива на територію країн. Обсяг ввезення палива на територію України з території іноземних держав не повинен перевищувати 50 л.   

4. Визначаємо витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали у відсотках від витрат на паливо; приймаємо Умас=10-16%:

 грн; 
 

5.Витрати на сервісне технічне обслуговування автомобілів європейського виробництва визначаються на основі розцінок спеціалізованих станцій. Загалом вартість річного сервісного обслуговування складає $800-1300 в залежності від марки автомобіля.

;грн

.

6. Витрати на автомобільні  шини  визначаємо як 
 

де  - загальний пробіг, км;

  - норматив відрахувань на відновлення шин, визначається у відсотках від балансової вартості шин і складає 1,89%;

- ціна одного комплекту  шин (1500  ;

- кількість шин,  встановлених на  одиниці рухомого  складу.

7.Амортизація  РС 
 
 

8. Витрати Смп, пов’язані з оформленням оборотного рейсу, визначаються за даними АсМАП і включають наступні статті:

- віза (180 , згідно тарифів вказаних на сайті АсМАПУ

- книжка  МДП (240 грн)

- страховка «Зелена карта» (712 грн на 15 днів), згідно тарифів вказаних на сайті страховика;

- шляховий  збір (392 грн)

- екологічний  збір (108,1 грн)

- стоянка(500 грн), з розрахунку тривалості рейсу і середньої ціни стоянки

-миття автопоїзда (50грн)

Сума  даних витрат становить на маршруті

Смп =180+240+712+392+108,1+500+50=2182,1 грн.

9. Загальногосподарські  витрати визначаємо  у відсотках від  прямих витрат; приймаємо Yгосп=15% 

=(+++++2182,1+)

10. Загальні витрати  на виконання оборотного  рейсу визначаємо підсумовуванням п.п1-9,звівши їх до табл. 5.4

табл.5.5

Статті витрат Величина витрат,грн
1 Фонд заробітної плати водіїв ФЗП  
2 Витрати на автомобільне паливо Сп  
3 Витрати на мастильні  матеріали Смас  
4 Витрати на ТО СТО  
5 Витрати на автомобільні шини Сш  
6 Амортизація РС  
7 Витрати пов’язанні з виконанням

міжнародних превезень

2182,1
8 Загальногосподарські  витрати  
Загальні  витрати С 25058,27
 

9. Собівартість перевезення визначаємо для вибору методу організації роботи водіїв:

а) собівартість 1 км пробігу, грн/км 

 

б) собівартість 1 ткм пробігу,   

  

в) розрахунковий  тариф на 1 км,грн/км 
 

де  ПДВ- податок на додану вартість(20%)

    П - прибутковість  підприємства

П==8,34*1,1=9,18 грн

     В даному розділі було розраховано  витрати на здійснення рейсу, тариф  та собівартість (наголошується саме на цьому, так як це є найважливішим  з даного розділу), отже тариф відповідає дійсності порівнюючи з даними з  різних спеціалізованих сайтів, що доводить правильність розрахунків. 

РОЗДІЛ 6

РОЗРАХУНОК  ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА

КОТРЕЙЛЕРНИМ  МЕТОДОМ 

Україна – Польща.

Маршрут: Україна (Одеса) – Польща (Гданськ) (L=1910км)

Одеса(автомобільний транспорт) – Київ(залізничний транспорт) – Славкув(залізничний транспорт) – Честонова(автомобільний транспорт) – Лєчуца(автомобільний транспорт) – Влоклашек(автомобільний транспорт) – Торун(автомобільний транспорт) – Грудядз(автомобільний транспорт) – Гданськ(автомобільний транспорт).

 Україна(Одеса)

Дозволена кількість ввозу палива: 50 л                                                        

Грошова одиниця: гривня                                                                            

Вартість  палива: 9,51 грн. за 1 л                                                                    

Польща(Гданськ)

Дозволена кількість ввозу палива: 1200 л                                                      

Грошова одиниця: злотий                                                                                    

Вартість  палива: 4,4*2,47=10, 87 грн. за 1л                                                                   

         

Розрахунок  витрат на виконання  міжнародних перевезень

1. Час виконання  оборотного рейсу  (для визначення  середньодобового  пробігу) 
 

де 911км – відстань від Києва до Славкува залізничним сполученням комбінованим потягом «Ярослав», 649,4км за добу – швидкість руху потяга http://uz.gov.ua/?f=Doc.View&p=Jaroslav_kontreiler.2&lng=uk вартість перевезення одного авто в прямому і зворотньому сполученні складає: 2*(911/1866)*338,6*8=2644,93 грн. 

L – відстань між пунктами відправлення і призначення;

     - середнє значення нульового пробігу в країні відправлення, км; оскільки цикл перевезень включає 2 нульових пробіги:

 
    

де  - площа країни прямого відправлення, (603,7тис.км2);

     – середнє значення порожнього пробігу по країні зворотнього відправлення: 

 

де  - площа країни зворотнього відправлення,км2 (312,685 тис. км2)

 – середня експлуатаційна швидкість (400 за добу)

 – автомобіле-дні простою під навантажувально-розвантажувальними роботами та при оформленні товарно-транспортних документів (4 дні).

     2.Витрати  на заробітну плату  водіям

     Розмір  заробітної плати визначаємо шляхом підсумовування складових: 
 
 
 

     -мінімальна  заробітна плата  (985 грн); 

     де,  
 

Нсз – норматив відрахування на соціальні заходи, % (Нсз=37).

-

Норми відшкодування витрат на відрядження (Євро за 1 км перевезення  вантажу по іноземній  території)

Информация о работе Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику